Edwin

Edwin Izydorczyk Kierownik Projektów,
Holicon Sp.z.o.o

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

witam.
mam pytanie, czy możliwe i legalne ( a jeśli tak to na podstawie jakich norm prawnych ) jest "wlepienie" pracownikowi, zatrudnionemu na umowę cywilno prawną ( zlecenie/dzieło ) kary za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, dajmy na to 100 zł (...) Zobacz więcej
7.05.2010, 15:49
Karol M.

Karol M. Świerzbin Świat wymaga od nas
ciągłych zmian

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

Spotkałem się z takim rozwiązaniem, ale kara była zapisana w umowie, więc nie było podstaw do dyskusji. Jeżeli masz taki zapis w kontrakcie, to wiedziałeś (...) Zobacz więcej
7.05.2010, 15:55
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

Erwin
Jeżeli nie było w umowie zapisu o ewent. karze za nieobecność w pracy - to nałozona kara niezgodna z prawem i (...) Zobacz więcej
7.05.2010, 16:31
Edwin

Edwin Izydorczyk Kierownik Projektów,
Holicon Sp.z.o.o

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

Jeśli zatem w umowie zlecenie/dzieło widnieje zapis o nieobecności nieusprawiedliwionej ( stroną rozstrzygającą usprawiedliwienie jest zleceniodawca ) jest zapis mówiący, dajmy na to: Każda nieusprawiedliwiona nieobecność będzie karana karą finansową w wysokości XXzł, będzie to legalne??? pytam, bo to nie mnie, a ja chce karać. czy nie koliduje to z faktem, że zabiorę człowiekowi pieniądze które uczciwie wcześniej zarobił w dniach kiedy był obecny w pracy??
jeśli jednak jest to działanie nielegalne, to czy dodanie w umowie zapisu: zleceniobiorca zapoznał się i zaakceptował wewnętrzny regulamin firmy - w regulaminie ( który nie jest integralną częścią umowy cywilno prawnej ) zawieramy zapis o takowej karze (...) Zobacz więcej
7.05.2010, 17:06
Anita

Anita B. aplikantka radcowska

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

Moim zdaniem to jest za daleko posunięta.. do takiej kary powinno być wyraźnie napisane - tez w umowie, co strony uważają za usprawiedliwienie. Co oprócz zwolnienia jest usprawiedliwieniem?, co znaczy nieobecność w pracy ?, przez (...) Zobacz więcej
7.05.2010, 17:17
Anita

Anita B. aplikantka radcowska

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

Może trzeba się zastanowić, czy do sądu nie pójść. Podpisałeś, ale może nie taki był zgodny zamiar obu stron, lub (...) Zobacz więcej
7.05.2010, 17:19
Edwin

Edwin Izydorczyk Kierownik Projektów,
Holicon Sp.z.o.o

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

Ale jeżeli taki zapis będzie w umowie cywilnoprawnej szczegółowo rozpisany, tj. dodamy legendę mówiącą czym jest nieusprawiedliwiona nieobecność, w jaki sposób można ją usprawiedliwić aby uniknąć kary itd itd, będzie to zgodne z prawem RP i czy zleceniodawca będzie w stanie legalnie wyciągnąć konsekwencje finansowe od zleceniobiorcy za złamanie (...) Zobacz więcej
7.05.2010, 17:38
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

Erwin - sprawdziłem - i tak:
Istotą umowy zlecenia jest powierzenie zleceniobiorcy wykonanie okreslonej pracy w okreslonym terminie za okresloną kwotę.
To zleceniobiorca decyduje kiedy i jak wykona tą pracę ( w terminie ) a nie Zleceniodawca. Zleceniodawca nie ma prawa okreslać,zleceniodawcy dni i czasu pracy - bo wówczas umowa ta nosi znamiona umowy o pracę.
Tak więc zapis w umowie o "karze za nieobecność" - to nic innego jak ustalanie zleceniodawcy rozkładu i czasu pracy - a to juz są znamiona umowy o pracę.
Ty jako zleceniodawca masz jedynie prawo określić, kiedy (okreslić termin) i jak ma być wykonana praca lub jej poszczególne partie i kto dokona odbioru pracy i na jakiej postawie wypłacone będzie wynagrodzenie. A kiedy - np. czy w dzień czy w nocy, w tygodniu czy soboty i niedziele będzie realizowana umowa - to wyłącznie sprawa zleceniobiorcy.
Tak więc kara za "nieobecność nieusprawiedliwioną - jest sprzeczna z prawem. Ty możesz jedynie ustalić w umowie kary za nieterminowe wykonanie pracy ( całej lub jej (...) Zobacz więcej
8.05.2010, 10:21
Kazimierz

Kazimierz Hermanowicz pomoc w kredytach
podwyższonej
trudności

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

Taki zapis wyraźnie wskazuje, że de facto jest to umowa o pracę. Jeśliby pójść do sądu lub najpierw do PIP - sprawa do załatwienia, ale... trzeba samemu zdecydować, czy się z (...) Zobacz więcej
8.05.2010, 10:57
Edwin

Edwin Izydorczyk Kierownik Projektów,
Holicon Sp.z.o.o

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

dziękuję wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi.
Jeśli ktokolwiek znalazł by jakiś sposób na "rozwiązanie" mojego problemu poproszę o kontakt na priva.
Pozdrawiam i jeszcze raz (...) Zobacz więcej
10.05.2010, 14:06
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

Erwin
Tu nie ma co rowiązywać - nie ma żadnego problemu, sprawa jest bardzo prosta. Po prostu trzymaj sie zapisów umowy zlecenia i wybij sobie z głowy jakieś tam kary lub zmień umowę na umowe o pracę.
Przy umowie zleceniu nie ma czegoś takiego jak " nieobecność usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwuiona" - nawet jat taki zapis będzie - to bedzie on niezgodny z prawem i tym samym nieobowiazujacy ZleceniobiorcęKrzysztof K. edytował(a) ten post dnia 10.05.10 o godzinie 14:48
10.05.2010, 14:45
Bartosz

Bartosz Rozwadowski Konsultant
telefoniczny w
grupie PZU oraz
bloger.

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

Jeśli mogę pociągnąć dalej temat Edwina, mam podobny problem jeśli chodzi o kary w umowie zlecenie.
Jestem pracownikiem jednej z warszawskich firm i mam zapisane "Ponadto w przypadku nie wykonania bez usprawiedliwienia zlecenia w terminie na bieżąco wskazanym przez Zleceniodawcę przez okres dłuższy niż jeden dzień, Zleceniodawca ma prawo potrącić Zleceniobiorcy z jego wynagrodzenia przypadającego za ten lub następne miesiące, karę umowną w wysokości 1 (jeden 0/100) złotych brutto od każdej przepracowanej w danym miesiącu godziny. W przypadku większej niż jeden dzień ilości dni niewykonywania zlecenia bez usprawiedliwienia karę umowną naliczoną w miesięcznym okresie rozliczeniowym za jeden dzień nieusprawiedliwionego niewykonywania usług mnoży się przez ilość dni nieusprawiedliwionego niewykonywania usług w tym okresie rozliczeniowym".
Dodam, że w innym punkcie umowy jest napisane, że mogę mieć jeden dzień nieusprawiedliwiony.
Teraz rodzi się moje pytanie podobne jakie zadał Edwin. Czy ten zapis w umowie jest legalny co do naszego polskiego prawa.
Pozdrawiam
BartekBartosz Rozwadowski edytował(a) ten post dnia 14.05.10 o godzinie 12:35
14.05.2010, 12:30
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

Bartek
Rozumiem, że zleceniodawca na bieżąco wskazuje ci termin (datę- oczywiscie z wyprzedzeniem)wykonania określonej pracy - sztuk, zadania itp.Krzysztof K. edytował(a) ten post dnia 14.05.10 o godzinie 14:29
14.05.2010, 14:28
Sławomir

Sławomir Kurek Zarządzanie
przedsięwzięciami na
rynku
polsko-niemieckim

Temat: Kara finansowa za nieobecność dla pracownika na umowie...

Bartosz Rozwadowski:
Dodam, że w innym punkcie umowy jest napisane, że mogę mieć jeden dzień nieusprawiedliwiony.
Teraz rodzi się moje pytanie podobne jakie zadał Edwin. Czy ten zapis w umowie jest legalny co do naszego polskiego prawa.

Na pewno może służyć przed sądem jako świetny dowód na to, że ta praca to nie zlecenie a etat.
Powszechność omijania prawa pracy spowodowała, że niektórzy chyba nawet nie wiedzą, że łamią prawo i stąd śmiałe pisanie takich kwiatków w umowie.
14.05.2010, 16:02

Następna dyskusja:

kara finansowa dla pracownika
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do