Agnieszka

Agnieszka Wojtas Właściciel, Best
Invest

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Katarzyna Borkowska:

3. Czy druk DRA skladam dopiero przy nastepnej wizycie w ZUS, jak bede ponownie przystepowala do chorobowego z dniem 01.02.2013, zglaszajac zamiar placenia zus od 250% podstawy? Czy teraz rowniez powinnam zlozyc DRA ze wzgledu ze wyrejestrowalam sie z ubezpieczenia i ponownie zarejestrowalam?

na pewno musisz złożyć DRA za miesiąc, w którym się zmieniło coś w Twoich ubezpieczeniach, a więc i za ten miesiąc bez chorobowego i za ten, w którym powiększysz sobie składki. Uczulała mnie na to pani w Zusie
15.01.2013, 13:40
Katarzyna

Katarzyna Stec Firma Sprzątająca,
Katarzyna Stec

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Dorota Sowińska:
Nie możesz zapłacić jednej składki wysokiej a drugiej już niskiej, ponieważ do wyliczenia macierzyńskiego wezmą i podwyższoną i tą niska podstawę, więc nie dostaniesz maksymalnej kwoty na macierzyńskim. Jeżeli decydujesz się na podwyższenie składek to już do porodu musisz płacić wysoką składkę.

Jesli nie będzie to max. kwota macierzyńskiego to ile w takim razie będzie mi się należało?

Katarzyna Stec:
Witam !!

Jestem w 6 miesiącu ciąży - termin porodu przewidywany na 6 kwietnia.
Od 1 lutego 2013 roku rozpoczynam własną DG. Jednocześnie wszystkie składki za luty chcę podnieść do maximum.
Od 1 marca chcę przejść na l4 już do samego porodu, bo brzuszek nie pozwoli mi na dłuższą pracę - jednak składkę za marzec chciałabym opłacić już od najniższej stopy - kiedy będę musiała o tym powiadomić ZUS ?

- zdaje sobie sprawę, że nie należy mi się wypłacenie chorobowego, bo nie było pełnych 90 dni
- i mogłabym zapłacić najpierw za luty najniższą składkę, a podnieść do 250% za marzec - jednak mam obawy, że moje dzieciątko zdecyduje się urodzić jeszcze w marcu i wtedy nie będzie mi się należał ten wysoki zasiłek macierzyński?
Czy może się mylę?

Z góry dziękuje za pomoc !
15.01.2013, 14:02

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Będzie to średnia z pełnych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc porodu, w których opłacałaś składkę chorobową.Aneta Wiśniewska edytował(a) ten post dnia 15.01.13 o godzinie 15:41
15.01.2013, 15:31
Katarzyna

Katarzyna Stec Firma Sprzątająca,
Katarzyna Stec

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Aneta Wiśniewska:
Będzie to średnia z pełnych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc porodu, w których opłacałaś składkę chorobową.


Czyli w moim przypadku będzie to średnia z 2 miesięcy ponieważ firma rusza od lutego.
Nie mylę się?
15.01.2013, 18:00
Małgorzata

Małgorzata W. Fizjoterapeutka,
Właścicielka
Gabinetu Masażu i
Rehabilit...

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Tomasz Szwed:
Chodziło mi, że korzysta z mojego ubezpieczenia. Nie płacę za nią żadnych dodatkowych składek, ale chciałbym zacząć :) Zgłaszałem ją w ZUS jako osobę pomagającą w prowadzeniu firmy, ale żadnych dodatkowych składek nie musiałem odprowadzać.
No to nadal nie rozumiem. Czy tobie chodzi o takie ubezpieczenie członków rodziny (kiedyś to był wpis w książeczce ubezpieczeniowej którą wydawał zus żeby móc korzystać z lekarza, szpitala
1. Czy żona pracuje na etacie gdzieś indziej?
2. Jak żonę zgłaszałeś jako współpracującą do musisz za nią opłacać składki, jeśli nie pracuje to społeczne i zdrowotne a jeśli pracujei tylko zdrowotne.
3. Jeśli jesteś na niskim zusie za żonę musisz załapłacić cały, wysoki zus gdyż niski zus nie obowiązuje wobec osób współpracujących.
4. Jeśli żona ma termin na koniec lutego no to są małe szanse że coś się uda. Należałoby żonę zarejestrować do ubezpieczeń od 1 lutego łącznie z chorobowym. Opłacić tę składkę do 10 marca i modlić się żeby urodziła w marcu. Wtedy dostanie macierzyński. Innych szans nie widzę chyba że ktoś zaproponuje inne rozwiązanie. Ja nie jestem specjalistą od zusu, wiem tyle ile jest mi potrzebne w prowadzeniu działalności.Małgorzata W. edytował(a) ten post dnia 15.01.13 o godzinie 18:28
15.01.2013, 18:20
Aleksandra

Aleksandra Lesińska własciciel, cyber.pl
a lesińska

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Drodzy Forumowicze,

chciałabym zwrócić na coś Waszą uwagę i być może ktoś będzie mógł podzielić się podobnym, albo zupełnie przeciwnym doświadczeniem.

Jak już wspominałam działalność prowadzę od 10 lat. Płacę obowiązkowo składki społeczne, do chorobowego przystępuję dobrowolnie.
Wcześniej nie korzystałam i nie zgłaszam się do ubezpieczenia chorobowego. Wiem, że aby nabyć prawa do zasiłku chorobowego obowiązuje 90 dni karencji.
Zgodnie z informacjami jakie posiadałam dokonałam wyrejestrowania ze wszystkich ubezp na koniec miesiąca (wrzesień), a następnie ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń włącznie z chorobowym od początku kolejnego (październik). Dokumenty wysłane 5 października - zgodnie z posiadanym stanem wiedzy, iż na zgłoszenie jest 7 dni.

Właśnie okazuje się, że za datę przyjęcia do ubezp chorobowego uznano 5 października, dzień kiedy zus otrzymał dokumenty. Mimo, iż składki opłacane są od 1 października (nie wiem co z domniemaniem ubezp.??) Zus powołał się na artykuł 14 i 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które to artykuły ich zdaniem mówią iż osobom takim jak ja czy prowadzącym działalność nie przysługuje ten 7 dniowy termin, a dokładniej że przysługuje on osobom które zakładają nową działalność, albo ją zawieszają i odwieszają, ale nie mnie, gdyż u mnie następuje zmiana schematu ubezpieczenia.
Przyznam się, że czytam te artykuły i nadal nie widzę tego co widzi Zus. Pani aby już ze mną nie dyskutować stwierdziła ze takie jest ich stanowisko i wiadomo mogę iść do sądu jeśli się nie zgadzam - czyli rozpocząć procedurę odwoławczą.
Art 14 1 a - dobrowolne ubezp chorobowe (mój przypadek) ma nastąpić od dnia we wniosku jesli będzie dokonane w terminie określonym w art 36.
Art 36 mówi o 7 dniowym terminie i nie widzę tam żadnych ograniczeń co do mojej osoby.

Czy ktoś z prowadzących działalność dłużej może wyprowadzić mnie z błędu???

Poniżej cytaty artykułów

Art. 14. 1. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie określonym w art. 36 ust. 4.

...

Art. 36. 1. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1–4, 6-9b, 11, 12, 18a-21, ust. 2, ust. 2a i 2d, duchownych będących członkami zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do płatnika składek.

2a. 84) Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest obowiązana poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym.

3. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 i 10, z zastrzeżeniem ust. 2, należy do tych osób.

4. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4a, 5, 5a i 9a.

4a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, twórcy i artyści dokonują w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

5. 85) Osoby, które są obejmowane ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, zgłaszają wniosek o objęcie ich ubezpieczeniem w terminie przez nie wybranym. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5a. Pracownicy, o których mowa w art. 18 ust. 12, zgłaszani są do ubezpieczeń społecznych nie później niż w terminie rozliczania i opłacania składek za miesiąc, w którym powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych.

6. (uchylony). 86)

7. Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoba zgłaszana potwierdza własnoręcznym podpisem, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 19.

8. W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci dokumentu elektronicznego, zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik przechowuje przez okres 5 lat.

9. Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 9a, albo w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 87) ) z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, albo w formie wydruku z tego oprogramowania dokonuje się w jednostce organizacyjnej Zakładu. Na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zakładane jest konto, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1.

9a. Zgłoszenia do ubezpieczeń osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 19, dokonuje się poprzez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym.

10. 88) Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

11. Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu, z zastrzeżeniem ust. 12 i 14. Przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje się odpowiednio.

12. W przypadku pracowników, o których mowa w ust. 5a, zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku pracy.

13. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w ust. 10—12, płatnik składek zawiadamia Zakład w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład.

14. O zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 10, dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, płatnik składek zawiadamia Zakład poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane.
15.01.2013, 19:00
Joanna

Joanna T wlaściciel

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Pani Aleksandro ja tez miałam taki przypadek ale podobno dobrowolne chorobowe dziala z dniem zlozenia wniosku.Nie jest tak z pozostalym ubezpieczeniem.Ja tez nie wiedziałam i musialam dodatkowo płacic miesiac bo najwyższa podstawa jest (...) Zobacz więcej
15.01.2013, 19:36
Aleksandra

Aleksandra Lesińska własciciel, cyber.pl
a lesińska

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Joanna T:
Pani Aleksandro ja tez miałam taki przypadek ale podobno dobrowolne chorobowe dziala z dniem zlozenia wniosku.Nie jest tak z pozostalym ubezpieczeniem.Ja tez nie wiedziałam i musialam dodatkowo płacic miesiac bo najwyższa podstawa jest nie podzielna


Odwoływała się Pani może i przegrała czy po prostu przyznała im rację???

Nawet na stronie zusu w informacjach o zgłoszeniach do ubezp (6 pierwszych akapitów) w 6 napisane jest że owszem termin nie może być wcześniejszy niż złożenie wniosku, ale zasada ta nie dotyczy osób przystępujących do dobrowolnego chorobowego. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, jeżeli zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w terminach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. - czyli 7 dni.

Link: http://zus.pl/default.asp?id=120&p=3&idk=

Podsumowując, gdybym złożyła dokumenty 8 października, czyli przekroczyła termin 7 dniowy o 1 dzień to wtedy owszem rejestrują z dniem złożenia dok, ale skoro nie przekroczyłam tego terminu ...
15.01.2013, 20:42
Tomasz

Tomasz Szwed 2Sides - grafika,
strony WWW,
marketing
interntowy, komun...

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Małgorzata W.:
Tomasz Szwed:
Chodziło mi, że korzysta z mojego ubezpieczenia. Nie płacę za nią żadnych dodatkowych składek, ale chciałbym zacząć :) Zgłaszałem ją w ZUS jako osobę pomagającą w prowadzeniu firmy, ale żadnych dodatkowych składek nie musiałem odprowadzać.
No to nadal nie rozumiem. Czy tobie chodzi o takie ubezpieczenie członków rodziny (kiedyś to był wpis w książeczce ubezpieczeniowej którą wydawał zus żeby móc korzystać z lekarza, szpitala
1. Czy żona pracuje na etacie gdzieś indziej?
2. Jak żonę zgłaszałeś jako współpracującą do musisz za nią opłacać składki, jeśli nie pracuje to społeczne i zdrowotne a jeśli pracujei tylko zdrowotne.
3. Jeśli jesteś na niskim zusie za żonę musisz załapłacić cały, wysoki zus gdyż niski zus nie obowiązuje wobec osób współpracujących.
4. Jeśli żona ma termin na koniec lutego no to są małe szanse że coś się uda. Należałoby żonę zarejestrować do ubezpieczeń od 1 lutego łącznie z chorobowym. Opłacić tę składkę do 10 marca i modlić się żeby urodziła w marcu. Wtedy dostanie macierzyński. Innych szans nie widzę chyba że ktoś zaproponuje inne rozwiązanie. Ja nie jestem specjalistą od zusu, wiem tyle ile jest mi potrzebne w prowadzeniu działalności.

Żona nigdzie indziej nie jest zatrudniona i nie płacę za nią żadnych składek- po prostu korzysta z mojego ubezpieczania.

A jeśli zgłosiłbym żonę teraz i opłacił za niepełny styczeń i pełny luty składki dobrowolne za żonę? Czy musi iść na macierzyński zaraz po porodzie, czy może iść np. od marca- nie zależnie kiedy urodzi?

Czy ktoś wie jak wygląda sprawa z "tacierzyńskim" przy prowadzeniu DG?
15.01.2013, 21:23
Katarzyna

Katarzyna Stec Firma Sprzątająca,
Katarzyna Stec

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Katarzyna Stec:
Aneta Wiśniewska:
Będzie to średnia z pełnych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc porodu, w których opłacałaś składkę chorobową.


Czyli w moim przypadku będzie to średnia z 2 miesięcy ponieważ firma rusza od lutego.
Nie mylę się?
15.01.2013, 23:08

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

z dwóch miesięcy, jeśli urodzi Pani w kwietniu. Jeśli w marcu to tylko (...) Zobacz więcej
16.01.2013, 07:50

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Aleksandra Lesińska:
Drodzy Forumowicze,

chciałabym zwrócić na coś Waszą uwagę i być może ktoś będzie mógł podzielić się podobnym, albo zupełnie przeciwnym doświadczeniem.

Jak już wspominałam działalność prowadzę od 10 lat. Płacę obowiązkowo składki społeczne, do chorobowego przystępuję dobrowolnie.
Wcześniej nie korzystałam i nie zgłaszam się do ubezpieczenia chorobowego. Wiem, że aby nabyć prawa do zasiłku chorobowego obowiązuje 90 dni karencji.
Zgodnie z informacjami jakie posiadałam dokonałam wyrejestrowania ze wszystkich ubezp na koniec miesiąca (wrzesień),

jak mogła Pani dokonać wyrejestrowania ze wszystkich ubezpieczeń nie zawieszając działalności?
Wystarczyło zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego od 1 października.

a następnie ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń
włącznie z chorobowym od początku kolejnego (październik). Dokumenty wysłane 5 października - zgodnie z posiadanym stanem


w ciągu 7 dni zgłosić mogą się tylko osoby, co do których powstaje obowiązek opłacania składek, czyli moment zakładania działalności, lub tak jak np. w moim przypadku - po zakończeniu otrzymywania renty rodzinnej musiałam opłacać wszystkie składki a nie tylko zdrowotne jak dotychczas.
wiedzy, iż na zgłoszenie jest 7 dni.

Właśnie okazuje się, że za datę przyjęcia do ubezp chorobowego uznano 5 października, dzień kiedy zus otrzymał dokumenty. Mimo, iż składki opłacane są od 1 października

Pytanie - jaką to robi Pani różnicę? Bo są to 4 dni. Jesli chodzi o opłacanie wyższej składki za styczeń to nie musi Pani tego robić, bo styczeń nie będzie brany do średniej, jeśli w styczniu pójdzie Pani na chorobowe.
(nie wiem co z domniemaniem ubezp.??) Zus powołał się na artykuł 14 i 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które to artykuły ich zdaniem mówią iż osobom takim jak ja czy prowadzącym działalność nie przysługuje ten 7 dniowy termin, a dokładniej że przysługuje on osobom które zakładają nową działalność, albo ją zawieszają i odwieszają, ale nie mnie, gdyż u mnie następuje zmiana schematu ubezpieczenia.Aneta Wiśniewska edytował(a) ten post dnia 16.01.13 o godzinie 08:09
16.01.2013, 08:07

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Witam,
bardzo proszę o poradę, podpowiedź czy jakieś wskazówki.
Od 2004 roku prowadzę działalność gospodarczą przy czym jestem też zatrudniona na pełen etat a więc odprowadzam tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W chwili obecnej jestem na L4 w 17 tyg ciąży a obecna umowa o pracę kończy mi się 30 kwietnia. Na L4 oczywiście jestem tylko u pracodawcy w działalności zastępuje mnie ktoś na umowę zlecenie ( wymaga tego ZUS aby płacił mi L4 od pracodawcy). Termin mam na 27 czerwca 2013 roku.
Wobec powyższego czy mogę:
1. 1 maja tj 2 maja (w związku ze świętem) zarejestrować się w ZUSIE do dobrowolnego chorobowego od najwyższej składki?? opłacać ją do narodzin dziecka tzn pewnie 2 składki i otrzymywać wysoki macierzyński z ZUSu???
2. wobec nowych przepisów o macierzyńskim - 12 miesięcy - jak będzie mi on liczony w ZUSie od działalności????
3. Czy mogę do końca trwania umowy u pracodawcy tj do 30 kwietnia być na L4 czy powinnam wrócić do pracy na ostatnie np 2 tygodnie???

z góry dziękuję (...) Zobacz więcej
16.01.2013, 11:30
Iwona

Iwona Kowal Specjalista
ds.ubezpieczeń,likwi
dator merytoryczny.

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Witam,

czy prowadząc d.g. i będąc na preferencyjnym ZUS przez 24 m-ce, a w drugim roku prowadzenia działalności osoba przebywa na macierzyńskim, czy czas preferencyjnego ZUS jest zawieszony i wracając do pracy w 3 roku dalej można opłcać (...) Zobacz więcej
17.01.2013, 19:17

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Witam serdecznie!
Od października prowadzę własną firmę. W połowie października dowiedziałam się, że jestem ciąży, więc od razu w listopadzie , grudniu i styczniu opłacilam składki od 250% przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jestem od 15 stycznia na L4.
PROSZĘ o informację czy w lutym (za styczeń) także muszę opłacić najwyższą składkę? oraz jak ewentualnie mogę ją odzyskać. Dodam, że Pani w Zus powiedziała mi, że przy najwyższych składkach nie można robić korekty,a gdzieś na forum wyczytałam, że ktoś tak robił.
Czy jest możliwość zapłacenia składki preferencyjnej, proporcjonalnej do dni, czy wtedy naliczą mi średnia za październik, listopad i grudzień??
Proszę (...) Zobacz więcej
18.01.2013, 14:11

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Jeśli chorobowe jest od stycznia to ten miesiąc nie jest już brany pod uwagę przy wyliczaniu zasiłku. Najlepiej wtedy zapłacić od najniższej podstawy - proporcjonalnie, a za luty jeśli cały będzie na L4 już tylko składkę zdrowotną.Aneta Wiśniewska edytował(a) ten post dnia 18.01.13 o godzinie 15:29
18.01.2013, 15:28
Katarzyna

Katarzyna Stec Firma Sprzątająca,
Katarzyna Stec

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Aneta Wiśniewska:
Jeśli chorobowe jest od stycznia to ten miesiąc nie jest już brany pod uwagę przy wyliczaniu zasiłku. Najlepiej wtedy zapłacić od najniższej podstawy - proporcjonalnie, a za luty jeśli cały będzie na L4 już tylko składkę zdrowotną.


Ja mam pytanie odnośnie tej wypowiedzi...
1.Czy jeśli od marca będę na L4 to ten miesiąc będzie sie wliczał w wyliczaniu zasiłku macierzyńskiego?

2. Podatek dochodowy mam na zasadach ogólnych i formy wpłaty zaliczki co miesiąc.
Co jeśli w danym miesiącu nie będe miała żadnych przychodów i rozchodów ? Musze złozyć papiery do urzędu skarbowego ? Jeśli tak to jakie?
18.01.2013, 20:22

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Wysokość zasiłków osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób współpracujących ZUS oblicza na podstawie przeciętnego miesięcznego przychodu z 12 miesięcy kalendarzowych nieprzerwanego ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli ubezpieczenie trwało krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, to podstawą wymiaru świadczenia jest przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.

Czyli marzec nie będzie brany (...) Zobacz więcej
18.01.2013, 21:20
Paulina

Paulina Jar właściciel, Teida

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

Witam,

kwestia wysokich zasiłków dla przedsiębiorczych matek jest ostatnio bardzo nagłośniona. Mówi się też coraz częściej o kontrolach ZUS-u. Czy ktoś się orientuje jaka tutaj jest procedura - odmowa zasiłku czy odrazu sprawa w sądzie? A jeśli sprawę wygrywa ZUS, to taka matka musi zwrócić koszty procesu i zasiłek, czy np jest notowana w Krajowym Rejestrze Karnym za wyłudzenia? Może macie jakieś namiary na tego typu wyroki sądów i ich (...) Zobacz więcej
20.01.2013, 18:22

Temat: działalność gospodarcza i ciąża :)

A mnie zastanawia jeszcze inna kwestia chyba na tym forum jeszcze nie omawiana. Co potem?
Kobieta pobiera zasiłek macierzyński, który w końcu się kończy. Opłacanie składek od podwyższonej podstawy jest mocnym obciążeniem budżetu. Co wówczas kobieta powinna zrobić? Wyrejestrować się z ub.chorobowego, obniżyć podstawę, zawiesić działalność, zamknąć? Choć te dwie ostatnie opcje bez sensu w przypadku kobiet, które niefikcyjnie prowadzą biznes. Co Waszym zdaniem jest najkorzystniejsze i nie wzbudzi (...) Zobacz więcej
25.01.2013, 09:29Zobacz dyskusje w grupie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do