Tomasz

Tomasz J. kierownik budowy

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Witam Wszystkich.

Mam dość spory problem!

W firmie której pracuję używam mojego prywatnego samochodu do celów służbowych.
Umowę o używaniu samochodu do celów służbowych zawarłem przy rozpoczęciu mojej pracy. Również wtedy znalazłem w internecie informację, iż w takim przypadku należy mi się oprócz zwrotu kosztów za przejazdy zwrot kosztu dojazdu do pracy oraz powrotu do domu (rozliczne na podstawie przejechanych kilometrów). W tej informacji była podana podstawa prawna. Niestety w firmie zaginał ten artykuł i nie mogę do Niego wrócić.

Mój pracodawca był na jakimś szkoleniu i tam poinformowano go o tym, że zwrot kosztów dojazdu do i z pracy mi się nie należy. Teraz domaga się zwrotu tych pieniędzy za okres 4 lat.

Wiem, że w tym prawie był taki niuans, iż zwrot przysługiwał w moim przypadku gdyż miejsce mojego zamieszkania jest w innej gminie niż miejsce siedziby mojej firmy.

Podam dodatkowe dane, które mogą pomóc w określeniu tej sytuacji:
1. Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony
2. Mam spisaną umowę o "używanie prywatnego pojazdu...." Nie ma tam niestety informacji czy mam płacone za dojazd i powrót z pracy.
3. Mieszkam w miejscowości innej niż miejsce pracy (inne gminy)
4. Są sytuacje gdzie pracę rozpoczynam prace np. na budowie (a nie w siedzibie) i również czasami wracam do domu prosto z innego miejsca niż siedziba.

Być może to prawo już jest nieaktualne, ale chciałbym je znaleźć

Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.

Z pozdrowieniami

(...) Zobacz więcej
9.11.2010, 17:41
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Tomek
A od kiedy dojazd "do pracy" i "z pracy do domu" - są obowiązkami słuzbowymi ??
Pracodawca ma rację.
Artykuł tu nie ma nic do rzeczy - jezeli Ty masz rację to udowodnij to pracodawcy przedstawiajac podstawę prawną a nie artykuł (...) Zobacz więcej
9.11.2010, 21:27
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

a jaki masz zapis w umowie o używanie samochodu prywatnego co celów służbowych odnośnie zwrotu kosztów? to jest w (...) Zobacz więcej
10.11.2010, 09:32
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

1. Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej "pojazdami do celów służbowych", następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu.
2. Zwrot kosztów używania przez pracownika pojazdu do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika, określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dodatkowo cytuję

"ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 25 marca 2002 r.
§ 1. 1. Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej "pojazdami do celów służbowych", następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu.
2. Zwrot kosztów używania przez pracownika pojazdu do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika, określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
§ 2. (1) Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4894 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,7846 0,8358 zł,
2) dla motocykla - 0,2161 0,2302 zł,
3) dla motoroweru - 0,1297 0,1382 zł.
§ 3. 1. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, z uwzględnieniem ust. 2-4, ustala pracodawca.
2. Limit, o którym mowa w ust. 1, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:
1) 300 km - do 100 tys. mieszkańców,
2) 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
3) 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.
3. Limit, o którym mowa w ust. 1, dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 1.500 km.
4. Limit, o którym mowa w ust. 1, dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej, może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 3.000 km.
§ 4. 1. Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu, o której mowa w § 2, i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, o którym mowa w § 3, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.
2. Kwotę ustalonego ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.
10.11.2010, 09:43
Tomasz

Tomasz J. kierownik budowy

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Krzysztof K.:
Tomek
A od kiedy dojazd "do pracy" i "z pracy do domu" - są obowiązkami słuzbowymi ??
Pracodawca ma rację.
Artykuł tu nie ma nic do rzeczy - jezeli Ty masz rację to udowodnij to pracodawcy przedstawiajac podstawę prawną a nie artykuł jakiegoś pismaka.

Witam,

Dziękuję za odpowiedź

Byłem dziś w Inspekcji Pracy i wstępnie powiedzieli mi tak. Na oficjalną odpowiedź mam czekać miesiąc:

Wytłumaczę na przykładzie:
A - miejscowość gdzie mieszkam,
B - Siedziba zakładu pracy
C - miejsce docelowe (w gminie w której znajduje się siedziba)
D - miejsce docelowe (do innej gminy)
A i B leżą w innych gmianach

Przypadek 1
Droga z A do B (czyli do pracy) powinna być rozpisywana jako polecenie służbowe w formie delegacji (ma być "pusta" - ponieważ nie przekraczam czasu pracy - wypisane są tylko kilometry). Analogicznie droga z B do A (powrót). Gdyż jest po jazda zamiejscowa. Należy mi się zapłata na podstawie ilości przejechanych kilometrów. Powołują się na par. 1 pkt. 2 rozporządzenia, które wymieniła Pani Małgorzata

Przypadek 2
Droga z B do C. Tu wszystko dzieje się na terenie jednej gminy. Otrzymuje kilometrówkę na podstawie podstawie ilości przejechanych kilometrów

Przypadek 3

Droga z B do D - analogicznie do przypadku pierwszego (delegacja)

Przypadek 4 i 5

Droga z A do C i A do D - tu Urzędniczka nie potrafiła się ustosunkować

Krzysztofie, odpowiem na Twoje pytanie. Niestety, nie wiem czy droga do pracy jest dojazdem służbowym. Z samej nazwy na pewno nie, ale rozmawiałem z przedsiębiorcą (dużej firmy) i jakby spojrzeć na to logicznie to można by przeanalizować pewną sytuacje:

Danego dnia odbywam trasę: A - B(dojazd), następnie B-C i B-A(powrót). Uzywając mojego prywatnego samochodu do celów służbowych muszę się nim pojawić w lokalizaji B, gdyż nie mogę dojechać sobie np. rowerem. Gdybym jechał rowerem to nie ponosiłbym kosztu paliwa itp., ale niestety muszą właśnie tym samochodem muszę zjawić się w pracy. Jest to moja strata.

Niestety wiem, że nie zawsze prawo jest logiczne.
10.11.2010, 13:30
Tomasz

Tomasz J. kierownik budowy

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Małgorzata Zawadzka:
a jaki masz zapis w umowie o używanie samochodu prywatnego co celów służbowych odnośnie zwrotu kosztów? to jest w formie ryczałtu?

Witam,

Mam zapis, że zwrot kosztów odbywa się na podstawie rozporządzenia o którym pisałaś w następnej wypowiedzi. Rozliczam się na podstawie przejechanych kilometrów. Niestety to rozporządzenie nie rozwiązuje moich wątpliwości o których pisałem Krzysztofowi.
10.11.2010, 13:36
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Tomek
Jak bedziesz miał stanowisko PIP-u na pismie, zeskanuj i wrzuć tutaj proszę - jestem ciekaw tego.

Co innego jest zwrot kosztów samochodu .. za uzywanie do celów słuzbowych (delegacje itp,) - a co innego zwrot kosztów za dojazd "do i z pracy" chyba, że
zaczynasz prace np. na budowie ( inna gmina )ale wtedy winienes miec delegacje wypisanąKrzysztof K. edytował(a) ten post dnia 10.11.10 o godzinie 14:21
10.11.2010, 14:16
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

ja mam umowę na używanie swojego samochodu do celów służbowych i jest ona zgodna z zacytowanym wyżej rozporządzeniem. Dostaję ryczał miesięczny, czyli stałą kwotę pomniejszoną o dni nieobecności.
I to właśnie za dojazdy do pracy i z pracy przysługuje mi ten ryczałt.Małgorzata Zawadzka edytował(a) ten post dnia 10.11.10 o godzinie 14:34
10.11.2010, 14:33
Piotr

Piotr Sobkowiak Wykładowca i
Konsultant /Kadry -
Płace - Zus/

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Na pewno ogólnie mówiąc można pracownikowi zwrócić na podstawie rozporządzenia koszty związane z dojazdem ... Diabeł tkwi w szczegółach. Jak określone jest miejsce pracy w umowie o pracę ? Bo jeśli np. pracownik ma miejsce pracy w umowie o pracę wieś i gmina Dopiewo, wieś Dopiewo jest jego miejscem zamieszkania, i np. codziennie dojeżdża on do Poznania służbowo, po to by pozałatwiać jakieś sprawy w urzędach czy też jakiś firmach w Poznaniu a później jeździ do końca każdego dnia po wsi i gminie Dopiewo no bo taki ma charakter pracy to:
- podróż z Dopiewa do Poznania będzie podróżą służbową i może się odbyć prywatnym samochodem jeśli pracodawca wyraził na to zgodę,
- podróż z Poznania do Dopiewa będzie też podróżą służbową i może się odbyć prywatnym samochodem jeśli pracodawca wyraził na to zgodę,
- pokonywanie tras w obrębie wsi i gminy Dopiewo będzie wykonywaniem obowiązków służbowych w miejscu pracy i jeśli pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o korzystanie z samochodu prywatnego to może mu zwracać koszty na zasadach zawartych w umowie.
Pytanie natomiast czy pracodawca musi zwracać pracownikowi koszty dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania to jest zbyt ogólnikowe ... i na tak zadane pytanie należy odpowiedzieć ... NIE MUSI !!! A gdyby to robił to będzie to świadczenie dla tego pracownika, które należy opodatkować.Piotr Sobkowiak edytował(a) ten post dnia 10.11.10 o godzinie 15:20
10.11.2010, 14:48
Tomasz

Tomasz J. kierownik budowy

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Piotr Sobkowiak:
Na pewno ogólnie mówiąc można pracownikowi zwrócić na podstawie rozporządzenia koszty związane z dojazdem ... Diabeł tkwi w szczegółach. Jak określone jest miejsce pracy w umowie o pracę ?

Sprawdziłem w umowie: Miejsce pracy: Teren całego kraju
Bo jeśli np. pracownik ma miejsce pracy w umowie o pracę wieś i gmina Dopiewo, wieś Dopiewo jest jego miejscem zamieszkania, i np. codziennie dojeżdża on do Poznania służbowo, po to by pozałatwiać jakieś sprawy w urzędach czy też jakiś firmach w Poznaniu a później jeździ do końca każdego dnia po wsi i gminie Dopiewo no bo taki ma charakter pracy to:
- podróż z Dopiewa do Poznania będzie podróżą służbową i może się odbyć prywatnym samochodem jeśli pracodawca wyraził na to zgodę,
- podróż z Poznania do Dopiewa będzie też podróżą służbową i może się odbyć prywatnym samochodem jeśli pracodawca wyraził na to zgodę,
- pokonywanie tras w obrębie wsi i gminy Dopiewo będzie wykonywaniem obowiązków służbowych w miejscu pracy i jeśli pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o korzystanie z samochodu prywatnego to może mu zwracać koszty na zasadach zawartych w umowie.

Podałeś w tym przykładzie sytuację gdy pracownik mieszka i ma w umowie o pracę tą samą miejscowość. Moja sytuacja jest inna. Ja mieszkam w innej miejscowości niż miejscowość w której jest siedziba mojej firmy.

Jeżeli w umowie o prace mam wpisane teren całego kraju, to wg mnie dojazd do każdego pkt. jest podróżą służbową, ponieważ co to za różnica czy ja pojadę na budowę czy do siedziby firmy. Co w przypadku jeśli pracodawca zmieni miejsce siedziby np. na miejscowość o 50 km bardziej oddaloną.

W umowie mam wpisane, że zwrot kosztów na zasadach wynikających z rozporządzenia.
Pytanie natomiast czy pracodawca musi zwracać pracownikowi koszty dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania to jest zbyt ogólnikowe ... i na tak zadane pytanie należy odpowiedzieć ... NIE MUSI !!! A gdyby to robił to będzie to świadczenie dla tego pracownika, które należy opodatkować.Piotr Sobkowiak edytował(a) ten post dnia 10.11.10 o godzinie 15:20

Tak jak napisałeś. Diabeł tkwi w szczegółach a ja dodam w INTERPRETACJI.
10.11.2010, 16:46
Piotr

Piotr Sobkowiak Wykładowca i
Konsultant /Kadry -
Płace - Zus/

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Abstrahując już od zwrotu kosztów sądzę, zapis w Twojej umowie o pracę iż miejscem pracy jest teren całego kraju jest niezgodny z przepisami (...) Zobacz więcej
10.11.2010, 17:03
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Tomek
Napisałeś "Ja mieszkam w innej miejscowości niż miejscowość w której jest siedziba mojej firmy". Pytam - co to ma wspólnego ze zwrotem kosztów za dojad "do i z pracy" ?
Jesteś jednym z setet tysięcy Polaków mieszkajacych w innej miejscowosci niz ich siedziby formy. I tym wszystkim pracodawcy mają zwracać koszty dojazdu ....???

Małgoś
Ryczałt masz za uzywanie włsnej maszyny do celów słuzbowych - pojechać tam, czy tam - a nie za dojazd ....Krzysztof K. edytował(a) ten post dnia 10.11.10 o godzinie 19:23
10.11.2010, 19:20
Tomasz

Tomasz J. kierownik budowy

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Piotr Sobkowiak:
Abstrahując już od zwrotu kosztów sądzę, zapis w Twojej umowie o pracę iż miejscem pracy jest teren całego kraju jest niezgodny z przepisami prawa pracy.

Cześć Piotr,

Proszę o wyjaśnienie i podanie podstaw prawnych. To może być cenna informacja w mojej sprawie.

Pozdrawiam
Tomek
11.11.2010, 11:19
Tomasz

Tomasz J. kierownik budowy

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Krzysztof K.:
Tomek
Napisałeś "Ja mieszkam w innej miejscowości niż miejscowość w której jest siedziba mojej firmy". Pytam - co to ma wspólnego ze zwrotem kosztów za dojad "do i z pracy" ?
Jesteś jednym z setet tysięcy Polaków mieszkajacych w innej miejscowosci niz ich siedziby formy. I tym wszystkim pracodawcy mają zwracać koszty dojazdu ....???

Wg mnie rozpatrujemy dwa przypadki:

A) Osoba dojeżdza do pracy ale nie używa swojego prywatnego auta w celach służbowych. To się zgodzę na 100%. Pracownikowi nie należy się zwrot kosztów dojazdu (oprócz pomniejszonych kosztów uzyskania przychodu).

B) Pracownik używa swojego auta i tu zacytuję siebie:

"Danego dnia odbywam trasę: A - B(dojazd), następnie B-C i B-A(powrót). Uzywając mojego prywatnego samochodu do celów służbowych muszę się nim pojawić w lokalizaji B, gdyż nie mogę dojechać sobie np. rowerem. Gdybym jechał rowerem to nie ponosiłbym kosztu paliwa itp., ale niestety muszą właśnie tym samochodem muszę zjawić się w pracy. Jest to moja strata"
Podsumowując. Jeżeli dojazd by miałby być sprawą pracownika to dojeżdzam do pracy rowerem, a pracodawca by miał problem czym mnie wysłać w podróż służbową. Można by jeszcze powiedzieć, że auto mogło by stać w siedzibie pracodawcy, ale co to by było za auto prywatne.

Pozdrawiam. Tomek
11.11.2010, 11:28
Piotr

Piotr Sobkowiak Wykładowca i
Konsultant /Kadry -
Płace - Zus/

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Zobacz sentencje tego wyroku Sądu Najwyższego - całą jego treść wrzuciłem tu: http://psc-hr.pl/1.pdf

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i
Spraw Publicznych z dnia 3 grudnia 2009 r. II PK 138/2009


Odbywanie podróży służbowej jest specyficzną formą szeroko rozumianego
pozostawania w dyspozycji pracodawcy, lecz nie będzie to „pozostawanie w
dyspozycji” w rozumieniu k.p., który wymaga przebywania (fizycznej obecności) w
zakładzie pracy lub innym miejscu, które w zamyśle pracodawcy jest wyznaczone
(przeznaczone) „do wykonywania pracy” . Pod pojęciem podróży pracowniczej,
nazywanej tradycyjnie podróżą „służbową” ( „delegacją” ), rozumie się
wykonywanie - określonych przez pracodawcę - zadań (czynności) poza
miejscowością stanowiącą siedzibę pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, w
terminie i w miejscu wskazanym w poleceniu wyjazdu służbowego (por. k.p.).
„Miejsce pracy” nie może być określone ogólnikowo (niewyraźnie). Miejscem pracy
nie może być w żadnym wypadku „terytorium całego kraju”.
11.11.2010, 11:33
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Małgoś
Ryczałt masz za uzywanie włsnej maszyny do celów słuzbowych - pojechać tam, czy tam - a nie za dojazd ....Krzysztof K. edytował(a) ten post dnia 10.11.10 o godzinie 19:23
właśnie nie, ja samochodem prywatnym jeżdżę tylko do i z pracy (bardzo rzadko coś załatwiam służbowo) a jak jadę w delegację, to nie używam samochodu prywatnego
12.11.2010, 09:45
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Jeżeli w umowie o prace mam wpisane teren całego kraju, to wg mnie dojazd do każdego pkt. jest podróżą służbową,
jeśli masz wpisane "cały kraj" to jeżdżąc po terenie Polskie nie jesteś w podróży służbowej. Ten zapis w umowie może być obejściem przepisów o zwrocie kosztów podróży służbowej...Ciekawe co powie na (...) Zobacz więcej
12.11.2010, 09:54
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Małgoś
No to tylko pogratulować (...) Zobacz więcej
12.11.2010, 10:27
Tomasz

Tomasz J. kierownik budowy

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

Dzięki Piotr za informacje.

Małgoś, jak to się ma w takim razie do przytoczonej opinii Sądu Piotra?
"Miejscem pracy nie może być w żadnym wypadku „terytorium całego (...) Zobacz więcej
12.11.2010, 10:54
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: Dojazd do pracy a używanie samochodu prywatnego do celów...

nawet na tym forum był ten temat już podejmowany (odszukaj wątku "czas pracy pracownika mobilnego") i cytuję za tym wątkiem: "Możesz wpisać w umowie teren Polski. Jest na to orzecznictwo, ale ...." dalej nie cytuje, bo to już nie dotyczy tego tematu a (...) Zobacz więcej
12.11.2010, 11:06Zobacz dyskusje w grupie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do