Marcin

Marcin W.
TI/IT/VM/HT/PC/XP/AD
/SE/XL/XE/AS/TB/CP/J
S/JV

Temat: Do kiedy faktycznie niski ZUS - 2 lata i ani dnia, czy w...

Witam

Zgłupiałem kompletnie.

1. W listopadzie dowiadywałem się w ZUSie, kiedy zacznę płacić "wysokie składki", jeżeli działalność rozpocząłem 15 stycznia 2007. Odpowiedź brzmiała: już za styczeń 2009, bo wtedy przekraczam dwuletni okres płacenia "składek niskich".

2. W grudniu przy sprawdzenie stanu składek na koniec roku dowiedziałem się, że do 14go stycznia 2007 przysługuje mi "niska składka" potem już od 15go do 31go muszę naliczyć sobie "składkę wysoką".

Wczorajszy "telefon do (anty)przyjaciela":

3."Płaci Pan za cały styczeń stawkę 30% ['niski ZUS' - m.p.], a potem w marcu za luty już stawkę pełną ['wysoki ZUS' - m.p.]"

Czy ktoś coś z tego rozumie ? Bo ja nie - co miesiąc inne przepisy wchodziły w życie, czy to 'widzimisię' rozmówców dawało znać o sobie ?

Którą interpretację mam (...) Zobacz więcej
8.01.2009, 07:56

konto usunięte

Temat: Do kiedy faktycznie niski ZUS - 2 lata i ani dnia, czy w...

Liczy się ten okres od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i zgłoszenia do ZUSu.
Czyli 15 stycznia kończy się preferencyjna stawka. Od 16 stycznia trzeba przeliczyć proporcjonalnie społeczne za dany miesiąc.
Na stronie ZUS.pl ciężko dokopać się do odpowiednich informacji,
Ale, na stronie http://zus.pox.pl/index.htm na dole jest to nawet napisane.

Jest na stronie zus.pl w jednym linku na dole w załączniku:)
http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=117

Przykład 4:
"Ustalając podstawę wymiaru składek za wrzesień 2007 r. należy uwzględnić zapis art. 18 ust. 9 ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym zapisem (jak to już wyjaśniono na str. 25), w
przypadku objęcia ubezpieczeniami w trakcie miesiąca kwotę najniższej podstawy wymiaru składek
zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez
liczbę dni podlegania ubezpieczeniom."Joanna S. edytował(a) ten post dnia 08.01.09 o godzinie 13:58
8.01.2009, 13:55
Marcin

Marcin W.
TI/IT/VM/HT/PC/XP/AD
/SE/XL/XE/AS/TB/CP/J
S/JV

Temat: Do kiedy faktycznie niski ZUS - 2 lata i ani dnia, czy w...

czyli jednak wersja 2 - chyba trzeba będzie udać się osobiście do Zusu i tam poprosić o przeliczenie stawki (...) Zobacz więcej
8.01.2009, 17:13
Dorota

Dorota Wysocka szukam nowej pracy

Temat: Do kiedy faktycznie niski ZUS - 2 lata i ani dnia, czy w...

A ja się nie zgodzę z tym co pisze Joanna.

Marcinie otóż art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że obniżone składki przysługują w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.
Oznacza, że muszą upłynąć pełne 24 miesiące i dopiero od następnego miesiąca po upływie tych 24 miesięcy płacisz składki "normalne" (wyższe).
Czyli w Twoim przypadku, jeżeli działalność rozpocząłeś 15 stycznia 2007 r. to jeszcze za styczeń (cały styczeń) 2009 r. płacisz obniżone składki, a "wyższe" składki płacisz od dnia 1 lutego 2009 r. Z dniem 1 lutego powinieneś tez dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń i ponownego zarejestrowania z nowym kodem ubezpieczenia. No i pamiętaj też, że od dnia zmiany podstawy oskładkowania obowiązywać Cię zacznie składka na Fundusz Pracy.

Mogę to potwierdzić z tzw. autopsji, bo sama to przerabiałam; mój mąż też zaczął działalność w trakcie miesiąca i wysokie składki zaczęliśmy płacić zgodnie z tym co opisałam powyżej.

A gdybyś niedostetczenie ufał moim słowom to wklejam ci dwa artykuły z prasy fachowej na ten temat:

1)
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 18/2007 z 25.09.2007, str. 58

Jak prawidłowo wyliczyć upływ 24 miesięcy uprawniających do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 30% minimalnego wynagrodzenia

PROBLEM

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą od 25 września 2005 r. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacałem od 30% minimalnego wynagrodzenia. Od kiedy powinienem zacząć opłacanie składek od podstawy stanowiącej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia? Czy w związku z tą zmianą powinienem złożyć w ZUS jakieś dokumenty?

RADA

Jeżeli rozpoczął Pan działalność gospodarczą 25 września 2005 r., to upływ pełnych miesięcy kalendarzowych liczy się od 1 października 2005 r. do 30 września 2007 r. Składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy stanowiącej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale powinien Pan opłacać od 1 października 2007 r. Zmiana wysokości podstawy wymiaru w tym przypadku wiąże się ze zmianą kodu tytułu ubezpieczenia, dlatego musi Pan złożyć w ZUS formularze ZUS ZWUA oraz ZUS ZUA.

UZASADNIENIE

Osoba, która rozpoczęła działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005 r., przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia. Takie uprawnienie przysługuje osobie, która nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie ostatnich 5 lat, a w jej ramach nie będzie wykonywać na rzecz byłego pracodawcy tych samych czynności, jakie wykonywała w bieżącym lub ubiegłym roku kalendarzowym w ramach umowy o pracę. Obniżenie podstawy wymiaru składek nie ma zastosowania przy ustalaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca może opłacać przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe prowadzenia pozarolniczej działalności. Jednak przy ustalaniu tego okresu należy brać pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe. Jeżeli rozpoczął Pan działalność gospodarczą 25 września 2005 r., to upływ 24 pełnych miesięcy kalendarzowych nastąpi 30 września 2007 r. Od 1 października 2007 r. powinien Pan zacząć opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na takich zasadach jak pozostali przedsiębiorcy, czyli od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Od 1 października br. będzie Pan miał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, ponieważ podstawa wymiaru składek w miesiącu będzie wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Od 1 października 2007 r. zmieni się także Pana kod tytułu ubezpieczenia w związku z tym, że nie będzie Pan mógł korzystać z ulgi w opłacaniu składek. Nie będzie Pan rozliczał się już kodem 05 70 xx. Natomiast powinien Pan przystąpić do ubezpieczeń z kodem 05 10 xx. Zmianę kodu tytułu ubezpieczeń powinien Pan zgłosić w ZUS w ciągu 7 dni od jej zaistnienia, a więc do 7 października 2007 r. Do tego dnia powinien Pan złożyć lub przesłać do ZUS formularz ZUS ZWUA, na którym wyrejestruje się Pan z kodu 05 70 xx z datą 1 października 2007 r. (jako kod przyczyny wyrejestrowania należy wpisać 600). Musi Pan też zgłosić się do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA od 1 października 2007 r. z obowiązującym kodem 05 10 xx.

Do 10 listopada 2007 r. powinien Pan złożyć w ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA za październik 2007 r. Jeżeli deklaracja za październik zostanie złożona w wymaganym terminie i będzie prawidłowo wypełniona, to za kolejne miesiące nie będzie Pan już musiał składać deklaracji rozliczeniowych.

l art. 18 i art. 18a, art. 36 ust. 13 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),

l rozporządzenie z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (DzU nr 149, poz. 982 ze zm.).

Elżbieta Łapczyńska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

2)
Gazeta Prawna 208/2007 z 25.10.2007 [dodatek: Tygodnik Prawa Pracy, str. 13]

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Gdy kończy się prawo do korzystania z ulgi, trzeba płacić wyższe składki

Prowadzący działalność mogą płacić składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy - 30 proc. minimalnego wynagrodzenia - tylko przez dwa lata. Po upływie tego okresu przedsiębiorcy muszą też opłacać składki na Fundusz Pracy.

Osoby, które nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej rozpoczęły prowadzenie tej działalności, przez okres dwóch lat mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Aktualnie ta minimalna podstawa wymiaru wynosi 280,80 zł (30 proc. z 936 zł).

Przypominamy, że z preferencyjnych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne mogą skorzystać osoby, które:

l w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły innej pozarolniczej działalności,

l nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej aktualnie działalności.

Rozliczenie z ZUS

Osoba prowadząca działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, zdrowotnemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli opłaca składki od preferencyjnej podstawy, zgłasza się do ZUS-u jako płatnik składek (składając druk ZUS ZFA) oraz zgłasza siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem tytułu do ubezpieczeń 05 70 XX.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne osoba ta wykazuje wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Deklarację powinna złożyć do dziesiątego dnia danego miesiąca za poprzedni miesiąc. W tym terminie powinny być również opłacone składki. Warto wiedzieć, że osoby prowadzące działalność opłacające składki wyłącznie za siebie zwolnione są z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji zadeklarowały jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obowiązującą ich minimalną podstawę wymiaru, tj. 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, lub 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a na ubezpieczenie zdrowotne 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Osoby te nie muszą składać dokumentów rozliczeniowych za kolejny miesiąc także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

SKŁADKI W OKRESIE KORZYSTANIA Z ULGI

Janusz K. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 2 października 2005 r. W okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem założenia własnej firmy nie prowadził innej pozarolniczej działalności. Nie będzie też wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej aktualnie działalności. Z uwagi na to Janusz K. w okresie od 2 października 2005 r. do 30 października 2007 r. mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w tym okresie powinna być opłacana od 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez prezesa GUS.

PRZYKŁAD

OKRES KORZYSTANIA Z PREFERENCYJNYCH ZASAD

Marta K. od 10 września 2005 r. prowadzi działalność gospodarczą. W okresie od 10 września 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. z działalności opłacała tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż równocześnie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę i osiągała wynagrodzenie wyższe od minimalnego. Marta K. składki na ubezpieczenia społeczne od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia zaczęła opłacać dopiero od 1 stycznia 2007 r. Marta K. składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy może opłacać tylko do 30 września 2007 r. Od 1 października składki musi opłacać od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Wygaśnięcie ulgi

Składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach można opłacać przez 24 miesiące kalendarzowe od daty rozpoczęcia wykonywania działalności. Po upływie tego okresu prawo do korzystania z ulgi wygasa. Zatem po 24 miesiącach kalendarzowych prowadzący działalność musi wyrejestrować się z ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego), składając formularz ZUS ZWUA i ponownie zgłosić się do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu do ubezpieczeń 05 10 XX. Z uwagi na powyższe pan Janusz z analizowanego przykładu powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, wpisując w pole data ustania ubezpieczeń 1 listopad 2007 r. Następnie powinien złożyć druk ZUS ZUA (z kodem tytułu do ubezpieczeń 05 10 xx) i od 1 listopada 2007 r. zgłosić się z działalności do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Po upływie okresu korzystania z ulgi, jeżeli działalność jest w dalszym ciągu prowadzona, składki na ubezpieczenia społeczne muszą być opłacane od wyższej podstawy - zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Za wrzesień, październik i listopad 2007 r. podstawa ta wynosi 1586,60 zł (60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2007 r.).

Jeżeli osoba prowadząca działalność po upływie okresu 24 miesięcy korzystania z ulgi w dalszym ciągu opłacała składki od niższej podstawy, ma obowiązek złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych i opłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Składka na Fundusz Pracy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać za siebie także składkę na Fundusz Pracy, ustaloną od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeśli w przeliczeniu na okres miesiąca jest ona równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Powyższe oznacza, że osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej (dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń), która jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne deklaruje 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, nie opłaca składki na Fundusz Pracy. Po upływie 24 miesięcy korzystania z ulgi w postaci niższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoba prowadząca działalność musi pamiętać o opłacaniu za siebie składki na FP.

PRZYKŁAD

WYREJESTROWANIE I PONOWNE ZAREJESTROWANIE

Mariusz L. prowadzi działalność gospodarczą od 28 sierpnia 2005 r. i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy. Za wrzesień składki zostały przez niego opłacone od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Mariusz L. mógł opłacać składki od niższej podstawy za okres od 28 sierpnia 2005 r. do 31 sierpnia 2007 r. Tym samym składki za wrzesień powinny być naliczone nie od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, tylko od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Mariusz L. powinien więc wyrejestrować się z ubezpieczeń i ponownie zgłosić się z kodem 05 10 XX.

Za wrzesień Mariusz L. opłacił składki na ubezpieczenia:

l emerytalne - 280,80 zł x 19,52 proc. = 54,81 zł

l rentowe - 280,80 zł x 10 proc. = 28,08 zł

l chorobowe - 280,80 zł x 2,45 proc. = 6,88 zł

l wypadkowe - 280,80 zł x 1,80 proc. = 5,05 zł

l zdrowotne - 2109,46 zł x 9 proc. = 189,85 zł

Łącznie więc wpłacił za wrzesień na ubezpieczenia społeczne 94,82 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne 189,85 zł.

Za wrzesień powinien natomiast wpłacić na obowiązkowe ubezpieczenia:

l emerytalne - 1586,60 zł x 19,52 proc. =309,70 zł

l rentowe - 1586,60 zł x 10 proc. = 158,66 zł

l wypadkowe - 1586,60 zł x 1,80 proc. = 28,56 zł

l zdrowotne - 2109,46 zł x 9 proc. = 189,85 zł

Łącznie składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne powinny wynosić więc 496,92 zł, a wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (38,87 zł) 535,79 zł. Wobec tego na koncie Mariusza L. powstała niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 402,10 zł (496,92 zł - 94,82 zł).

Mariusz L. powinien złożyć deklarację ZUS DRA w trybie korekty, wpisując w pole identyfikator raportu numer 02.09.2007 r., gdzie wykaże składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, oraz opłacić należności wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki są naliczane od następnego dnia po terminie płatności do dnia uregulowania zadłużenia.

Wyjaśnić trzeba, że w związku z opłaceniem za wrzesień składek od zaniżonej podstawy wymiaru dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustało od 1 września.

MICHAŁ JAROSIK

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz.74 z późn. zm.).

l Art. 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

l Art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Pozdrawiam
9.01.2009, 09:03

konto usunięte

Temat: Do kiedy faktycznie niski ZUS - 2 lata i ani dnia, czy w...

Oczywiście, ze pierwsze "pełne" składki płatne będą za luty 2009 czyli do 10 ( względnie 15 ) marca 2009. Nie mam pojęcia jak ZUS mógł udzielić (...) Zobacz więcej
9.01.2009, 20:19
Marcin

Marcin W.
TI/IT/VM/HT/PC/XP/AD
/SE/XL/XE/AS/TB/CP/J
S/JV

Temat: Do kiedy faktycznie niski ZUS - 2 lata i ani dnia, czy w...

Doroto dziękuję za uzasadnienie na mocnych nogach :-)

Faktycznie, z tego, co czytam w internecie i w dokumentach ZUS, każdy nowy okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem 1go następnego miesiąca po zakończeniu poprzedniego okresu i - stety/niestety - wiąże się z koniecznością wyrejestrowania i zarejestrowania na nowo.

...dla mnie to akurat nie problem - ponownej rejestracji nie będzie, ponieważ z dniem 15 stycznia zamierzam zawiesić działalność. Kwestią było, czy będę musiał dopłacać te 50% miesiąca po wysokich, czy po niskich składkach.

Właśnie: jeżeli zawieszam działalność w styczniu, czy w lutym płacę składki za (...) Zobacz więcej
9.01.2009, 20:33

Temat: Do kiedy faktycznie niski ZUS - 2 lata i ani dnia, czy w...

Słuchajcie, nietypowe pytanie:
Osoba, która mogła płacić składki od podstawy 30%, przerejestrowała się i zaczęła płacić wyższe składki na ubezpieczenia społeczne. Nie minęło jednak 24 miesiące od daty rejestracji działalności i teraz chciałaby wrócić do preferencyjnych składek. Czy nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań?
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją, że nowy przedsiębiorca zaczyna płacić wyższe składki niż musi, a potem wraca (...) Zobacz więcej
30.11.2011, 13:36
Sylwia

Sylwia Krajewska Podatki, Księgowość,
Audyt - SENTE

Temat: Do kiedy faktycznie niski ZUS - 2 lata i ani dnia, czy w...

Kinga Nurska:
Słuchajcie, nietypowe pytanie:
Osoba, która mogła płacić składki od podstawy 30%, przerejestrowała się i zaczęła płacić wyższe składki na ubezpieczenia społeczne. Nie minęło jednak 24 miesiące od daty rejestracji działalności i teraz chciałaby wrócić do preferencyjnych składek. Czy nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań?

Dlaczego się przejerestrowywała?
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją, że nowy przedsiębiorca zaczyna płacić wyższe składki niż musi, a potem wraca do niższych?

Czym innym jest płacenie składek wyższych niż minimalne, a czym innym przerejestrowywanie.
30.11.2011, 20:37

Temat: Do kiedy faktycznie niski ZUS - 2 lata i ani dnia, czy w...

nie wiem dlaczego. tak (...) Zobacz więcej
30.11.2011, 21:07

konto usunięte

Temat: Do kiedy faktycznie niski ZUS - 2 lata i ani dnia, czy w...

przerejestrowala? tzn?
zgłoszona była do 30% i nagle przerejestrowała się na 60%, czy mogła korzystać z 30%, a zgłosiła się od początku na 60%?

doprecyzuj sytuacje, bo bez szczegółów teorii może (...) Zobacz więcej
2.12.2011, 00:02
Adam

Adam Bierzniewski Marketingowiec,
muzyk

Temat: Do kiedy faktycznie niski ZUS - 2 lata i ani dnia, czy w...

Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz! A mianowicie, niniejszy zapis "w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły innej pozarolniczej działalności", który po 60 miesiącach (5 lat) pozwala płacić mniejsze składki, posiada kruczek prawny. Odkrył to mój prawnik, który zwrócił uwagę na słowo "kalendarzowych". Przeciętny śmiertelnik nie zdaje sobie sprawy co to słowo znaczy, a nie znajomość tego terminu może go słono kosztować. Kalendarzowych - oznacza, że musi się skończyć dany, w tym wypadku sześćdziesięty miesiąc, a działalność rozpoczynamy dopiero od 1-go następnego miesiąca. Na przykaład, jeżeli z dokumentu wydanego przez organ wydający zezwolenia gospodarcze, wynika, że zamknąłeś działalność np. 10-go stycznia 2008, to 11-go stycznia 2013 upłynie dokładnie 60 miesięcy. Natomiast kalendarzowych 60 miesięcy upłynie dopiero 1-go lutego 2013. Nie znajomość terminu "kalendarzowych" może cię kosztować składka 1000 zł zamiast 400 zł. Jeżeli zrobisz błąd i zarejestrujesz ponownie firmę w styczniu 2013, nie masz już od tego odwołania. Pozostaje ci wtedy tylko zamknąć firmę, wyjechać do Anglii i tam otworzyć spółkę. Chyba, że chcesz ZUS-owi (...) Zobacz więcej
23.01.2013, 10:41Zobacz dyskusje w grupie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do