Agnieszka

Agnieszka T. Pracownik biurowy

Temat: Choroba po świadczeniu rehabilitacyjnym

Witam
Mam następującą sytuację... pracownica wyczerpała okres zasiłkowy 182-dniowy i ZUS przyznał świadczenie rehabilitacyjne na 90 dni. Po wykorzystaniu tego świadczenia (bez nawet 1 dnia przerwy) pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie z kodem B i tu pojawia się pytania: czy za chorobę po w/w świadczeniu należałoby wypłacić - wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy? W roku 2011 pracownica nie wykorzystała jeszcze 33 dni choroby płatnych przez pracodawcę. Z jednej strony - jest ciągłość, ale z drugiej - świadczenie rehabilitacyjne przyznane było jednak na inną chorobę niż obecna...

Z góry dzięki za (...) Zobacz więcej
9.05.2011, 19:18
Aneta

Aneta Kowalska Specjalista ds. płac

Temat: Choroba po świadczeniu rehabilitacyjnym

Dla ZUSu to jeden okres zasiłkowy. Gdyby choć na 1 dzień (niedzielę) pracownica zrobiła przerwę i następnie przyniosła zwolnienie lekarskie na ciąże (B), to należałoby się zwrócić do ZUS o ustalenie okresu zasiłkowego. Na 99% byłby to nowy okres zasiłkowy.

Zresztą najlepiej i tak pismo do ZUS napisać o ustalenie (...) Zobacz więcej
9.05.2011, 21:05

konto usunięte

Temat: Choroba po świadczeniu rehabilitacyjnym

Witam :)
Dokładnie jeden okres zasiłkowy. Potwierdzam odpowiedz. Aby biegł nowy okres musi być chociaż 1 dzień przerwy, a niezdolność do pracy po przerwie musi być spowodowana inną chorobą niż wcześniejsza niezdolność do pracy. Gdyby np. wystąpił jeden dzień przerwy w Pani przypadku należałoby podjąc wypłatę wynagrodzenia chorobowego (do tych 33 dni) a dalej zasiłek.

Art. 9. 1. stawy z 25.06.1999r. o świadzceniach pieniężnych z ubezpieczenia społęcznego... (Dz. U. z 10.05.2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, poz. 1463)

Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej „okresem zasiłkowym”, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.
2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

3. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Art. 8. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 - nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni.

Zgodnie z powyższym:
Do jednego okresu zasiłkowego wliczamy wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. W okresie "nieprzerwanej niezdolności" uwzględnia się okresy spowodowane:
- tą samą chorobą lub różnymi chorobami jeżeli nie występuje pomiędzy nimi żadna przerwa oraz
- spowodowane tą samą chorobą , jeżeli między okresami niezdolności do pracy wystąpiła przerwa nie dłuższa niż 60 dni.

Jeżel ma Pani rzeczywiście wątpliwości, tak jak napisała już wcześniej moja przedmówczyni należy zwrócić sie do ZUS z prośbą o ustalenie czy okresy niezdolności do pracy należy wliczyć do jednego okresu (...) Zobacz więcej
10.05.2011, 20:14

Następna dyskusja:

Przerwanie urlopu wychowawc...
Zobacz dyskusje w grupie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do