Dawid

Dawid Siudak właściciel, Firma
remontowo-usługowa
D-best

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

Witam serdecznie !!!

Jako, że jestem laikiem w tych sprawach, chciałbym zasięgnąć u Was rady w następującej sprawie:

Prowadzę działalność gospodarczą od dnia 01.12.2010r. i wybrałem formę rozliczania się na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów). W tym pierwszym miesiącu działalności miałem tylko jedno zlecenie czyli jeden przychód w wysokości 2950 zł. Nic nie kupowałem, a przynajmniej nie mam na to dowodów (faktur). Moje pytanie jest tego typu, ile muszę zapłacić za ten miesiąc podatku, jak to zrobić i w jakim terminie?

Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi (...) Zobacz więcej
27.12.2010, 13:51
Tomasz

Tomasz Balcerak Doradca Podatkowy,
Kierownik Zespołu
(Teamleiter)

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

Podałeś za mało wiadomości:
- zasady ogólne; podatek progresywny czy liniowy?
- czy jesteś VAT-owcem? Nie wiadomo czy masz obowiązek wystawienia faktury czy też nie?
- jaka jest kwota kosztów uzyskania przychodu w pierwszym miesiącu działalności, żeby właściwie określić podstawę opodatkowania?
- czy zapłaciłeś jakieś składki ZUS za ten miesiąc i w jakiej dacie?Tomasz Balcerak edytował(a) ten post dnia 27.12.10 o godzinie 14:26
27.12.2010, 14:24
Dawid

Dawid Siudak właściciel, Firma
remontowo-usługowa
D-best

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

- w miejscu gdzie miałem wybrać formę opodatkowania zaznaczyłem tylko zasady ogólne, księga przychodów i rozchodów nic więcej tam nie było więc nie wiem
- nie jestem VAT-owcem
- nie poniosłem kosztów uzyskania przychodów, ponieważ jak napisałem wcześniej nawet jeżeli takie poniosłem nie mam na to dowodów
- składki ZUS będę płacił dopiero w miesiącu styczniu 2011 roku więc jeszcze nie płaciłem żadnych składek, ale korzystam z ulgi, ponieważ jest to moja pierwsza działalnośćDawid Siudak edytował(a) ten post dnia 27.12.10 o godzinie 14:39
27.12.2010, 14:38
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

Dawid Siudak:
- nie poniosłem kosztów uzyskania przychodów, ponieważ jak napisałem wcześniej nawet jeżeli takie poniosłem nie mam na to dowodów

Na niektóre koszty sam wystawiasz dowody - wewnętrzne.
27.12.2010, 15:33
Dawid

Dawid Siudak właściciel, Firma
remontowo-usługowa
D-best

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

Jakiego typu są to koszty? Przy zakupie sprzętu do firmy mam na to faktury, ale wystawione na mojego ojca, a nie na mnie. Jedyne co odejmuje to ZUS (ulgowy), ale nie mogę go odjąć za miesiąc grudzień, ponieważ płacę go dopiero (...) Zobacz więcej
27.12.2010, 15:47
Dawid

Dawid Siudak właściciel, Firma
remontowo-usługowa
D-best

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

prawdopodobnie jest to podatek progresywny na (...) Zobacz więcej
27.12.2010, 15:54
Tomasz

Tomasz Balcerak Doradca Podatkowy,
Kierownik Zespołu
(Teamleiter)

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

Dawid Siudak:
- w miejscu gdzie miałem wybrać formę opodatkowania zaznaczyłem tylko zasady ogólne, księga przychodów i rozchodów nic więcej tam nie było więc nie wiem
- nie jestem VAT-owcem
- nie poniosłem kosztów uzyskania przychodów, ponieważ jak napisałem wcześniej nawet jeżeli takie poniosłem nie mam na to dowodów
- składki ZUS będę płacił dopiero w miesiącu styczniu 2011 roku więc jeszcze nie płaciłem żadnych składek, ale korzystam z ulgi, ponieważ jest to moja pierwsza działalność

Przychód za grudzień powinieneś rozliczyć na deklaracji PIT-36 do 30 kwietnia 2011, bo jak wspomniałeś nie składałeś oświadczenia na podatek liniowy. Przysługuje ci w takim razie prawo odliczenia kwoty wolnej od podatku. Jeżeli jesteś gdzieś zatrudniony na umowę o pracę to powinieneś zakład pracy poinformować o odliczeniu tej kwoty w działalności gospodarczej.
Analizując przypadek podatek wynosi 0 zł, ponieważ roczny dochód nie powodujący zapłaty podatku wynosi w 2010 r 3091 zł, a roczna kwota zmiejszająca podatek 556,02 zł.

Skala podatkowa na 2010 rok
ponad do podatek wynosi
- 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 złTomasz Balcerak edytował(a) ten post dnia 27.12.10 o godzinie 16:33
27.12.2010, 16:31
Tomasz

Tomasz Balcerak Doradca Podatkowy,
Kierownik Zespołu
(Teamleiter)

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

Dawid Siudak:
Jakiego typu są to koszty? Przy zakupie sprzętu do firmy mam na to faktury, ale wystawione na mojego ojca, a nie na mnie. Jedyne co odejmuje to ZUS (ulgowy), ale nie mogę go odjąć za miesiąc grudzień, ponieważ płacę go dopiero w styczniu.

Dowody wewnętrzne można sporządzać na:
"Zgodnie z § 14. 1. Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

2. Dowody, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć wyłącznie:

1) zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;

2) zakupu od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych (PKWiU 01.11.91-00), jagód, owoców leśnych (PKWiU 01.13.23-00) i grzybów (PKWiU 01.12.13-00.43);

3) wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika;

4) zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych;

5) kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących;

6) zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych;

7) wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą; podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele;

8) opłat sądowych i notarialnych;

9) wydatków związanych z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi danych, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2; podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu."
27.12.2010, 16:41
Dawid

Dawid Siudak właściciel, Firma
remontowo-usługowa
D-best

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

Czyli nie płacę żadnego podatku za grudzień?
Rozumiem, że wyliczam go z tego wzoru: 2950 zł x 18% - 556,02 zł i od tego jeszcze jakiś procent ZUSu?
Czyli jak mam złożyć PIT36 skoro podatek (...) Zobacz więcej
27.12.2010, 19:08
Tomasz

Tomasz Balcerak Doradca Podatkowy,
Kierownik Zespołu
(Teamleiter)

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

jeżeli kwota wolna od podatku przewyższa sam podatek wpisujesz zero....podatek wynosi zero...ale pamiętaj, że na PIT-36 rozliczasz też przychody z umowy (...) Zobacz więcej
27.12.2010, 19:24
Dawid

Dawid Siudak właściciel, Firma
remontowo-usługowa
D-best

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

No tak tylko, że uczę się (dziennie) i nie pracuję. Prowadzę tylko działalność gospodarczą. Więc nie płacę żadnej zaliczki za (...) Zobacz więcej
27.12.2010, 19:47
Tomasz

Tomasz Balcerak Doradca Podatkowy,
Kierownik Zespołu
(Teamleiter)

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

tak....podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem rozliczanym za rok kalendarzowy....zaliczkę za grudzień pałacisz do 20 grudnia w wysokości zaliczki za listopad...a za caly rok rozliczasz podatek do 30 kwietnia roku następnego....ty rozpocząłeś działalność w grudniu, wiec zaliczki za ten miesiąc nie płacisz, tylko rozliczasz podatek za 2010 r. do 30 kwietnia 2011r. (...) Zobacz więcej
27.12.2010, 20:04
Dawid

Dawid Siudak właściciel, Firma
remontowo-usługowa
D-best

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

Czyli nie płacę żadnego podatku za rok 2010 skoro mój dochód nie przekroczył 3091 zł za ten rok? Do 30 kwietnia 2011r. muszę więc składać jakiś PIT jak podatek wyniósł 0 zł?
Dziękuję bardzo za (...) Zobacz więcej
27.12.2010, 20:18
Tomasz

Tomasz Balcerak Doradca Podatkowy,
Kierownik Zespołu
(Teamleiter)

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

Dawid nie zapłacisz żadnego podatku, ale deklarację musisz złożyć :):):)
Odezwij sie przed rozliczeniami to (...) Zobacz więcej
27.12.2010, 20:31
Dawid

Dawid Siudak właściciel, Firma
remontowo-usługowa
D-best

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

Dziękuję bardzo za pomoc, na prawdę była (...) Zobacz więcej
27.12.2010, 20:35
Magdalena

Magdalena Knop Specjalista
ds.rozliczeń

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

Czy jeśli prowadzę działalność na zasadach ogólnych bez vat to do pkpir wpisuję kwoty brutto kosztów, a sprzedaż na rzecz osób fizycznych w pierwszym roku działalności nie może przekroczyć 20tys , a wdrugim 40tys. czy jestem (...) Zobacz więcej
28.02.2012, 18:52
Marta

Marta Czternastek Aplikant radcowski /
Doradca Podatkowy,
Kancelaria LEX-TAX

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

tak
i oczywiście sprzedaz dla osob fiz moze przekroczyć te progi tylko po ich przekroczeniu, o ile nie korzysta Pani ze zwolnienia - (...) Zobacz więcej
28.02.2012, 19:29
Anna

Anna Wolna tłumaczka, Quendi
Language Services

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

Podnoszę temat.
Założyłam działalność od listopada 2012, o ile miesięczne rozliczenia idą mi sprawnie, to PIT-36 trochę mnie przeraża :) W 2012 byłam zatrudniona na umowę o pracę, miałam też różne umowy o dzieło, w tej chwili mam już 5 pitów od pracodawców/zleceniodawców. We wrześniu i październiku pracowałam tylko na umowę o dzieło, a od listopada założyłam firmę. Czy w PIT-36 rozliczam tylko przychód firmy?
Zamierzam i tak zanieść wszystkie PITy do fachowca, chcę sobie tylko poprawnie wystawić PIT-36 (prowadzę księgowość przez internet).

Dane o działalności: zasady ogólne, podatek progresywny, KPiR, bez VAT-u. To moje jedyne źródło (...) Zobacz więcej
19.02.2013, 09:30
Robert Adam

Robert Adam Okulski proszę o pytania na
"Księgowość.
Podatki-Doradztwo-O.
..

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

Anna Wolna:
... Dane o działalności: zasady ogólne, podatek progresywny, KPiR, bez VAT-u. To moje jedyne źródło dochodu obecnie.
W tym przypadku wszystkie powyższe przychody należy rozliczyć w jednym zeznaniu. Miejmy nadzieję że progi nie zostały przekroczone.... :)

---------------------------------------------------------
[url=http:http://www.goldenline.pl/forum/3180850/humor-audytow-p...

Obrazek
Humor audytów podatkowych ;-) Nieststy... mimo wszystko czarny....Robert Adam Okulski edytował(a) ten post dnia 19.02.13 o godzinie 10:22
19.02.2013, 10:20
Barbara

Barbara Koper PRACOWNIK SKLEPU,
Lidl Polska Sklepy
Spożywcze Sp. z
o.o....

Temat: Rozliczenie z US - nowo powstała działalność

WITAM, MAM NADZIEJE ZE KTOS MI TU POMOZE, ZALOZYLAM DZIALALNOSC W SIERPNIU(JEDNOCZESNIE PRACUJAC) LECZ NIE MIALAM CZASU ZEBY ZAJAC SIE FIRMA I NIE MIALAM ZLECEN, JAK W TAKIM UKLADZIE MAM ROZLICZYC SIE Z US I (...) Zobacz więcej
11.12.2014, 13:07Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do