konto usunięte

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

prosze Was o pomoc

niestety moja znajoma była tak naiwna, zę zapłaciła niejakiemu biurowi pośrednictwa nieruchomości SALWADOR za znalezienie mieszkania.....

oferty dostaje dwie może trzy w tygodniu
chciała znaleźć w ciągu 30 dni - nie udało im się
oczywiście ma oczekiwania, ale nie wygórowane
co drugie ogłoszenie o kawalerce jest tak pięknie opisane

zaczął się drugi miesiąc poszukiwań i nic
profesjonalizmu tego biura mozna szukać ze świeczką

moje pytanie brzmi
jakie ma obowiązki takie biuro
jak można rozwiązać z nimi umowę i czy wogóle mozna
co może ona z tym fantem zrobić

ja niestety nie mam doświadczenia w tym temacie - wole polegac tylko na sobie w (...) Zobacz więcej
3.01.2007, 14:48

konto usunięte

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Nie znam sie na takich praktykach. Mialem styczności dużo z pośrednikami, ale zawsze płatne było na zasadzie (...) Zobacz więcej
3.01.2007, 20:22
Tomasz

Tomasz Błeszyński Doradca Rynku
Nieruchomości / Real
Estate Adviser /
Coach /

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Witam,
przepraszam ale nie rozumiem?Ta Pani zapłaciła za usługę a mieszkanie zanleziono? Zakres wykonywana usługi posrednictwa powinnien być zawarty w umowie pośrednictwa.Tam strony wzajemnie okraślają prawa,obowiązki oraz formę i wysokośc zapłaty wynagrodzenia.Każdą umowę można rozwiązać,warunki jej rozwiązania oraz termin obowiązywania również powinien być opisany w umowie.Ponizej załaczam moj dekalog klienta,może w części odpowie on na pozostałe kwestie.Pozdrawiam.

Dekalog klienta.
Czyli, jak wybrać profesjonalne i rzetelne działające biuro obrotu nieruchomościami.

1. Ogłoszenie prasowe
Już jego treść, forma, daje już pewną wskazówkę. Zwracamy uwagę, czy dane ogłoszenie zawiera tylko numer telefonu, czy też pełną nazwę firmy i jej adres. Sam numer telefonu sugeruje, że ogłoszenie dała może osoba prywatna, bądź agencja zajmująca się handlem nieruchomościami przypadkowo, nieprofesjonalnie, działająca bardzo często w ukryciu bez wymaganych uprawnień.
Zgodnie ze standardami zawodowymi pośrednikowi nie wolno ogłaszać swoich ofert bez ujawnienia statusu pośrednika, jak również nie wolno przedstawiać oferowanych usług w reklamach, ogłoszeniach jako wolnych od opłat, czy wynagrodzeń.

2. Pierwsze spotkanie
Po podjęciu decyzji i wyborze biura nieruchomości należy zadzwonić i umówić się na spotkanie. I tu kolejna wskazówka, jeśli klient zaproszony jest do siedziby firmy, to dobrze, źle, jeśli pada propozycja spotkania np. w kawiarni, czy na ulicy. Znaczyć to może, że agencja nie posiada własnego biura lub posiadany lokal nie kwalifikuje się, aby w nim przyjmować klientów, bądź z sobie wiadomych przyczyn nie chce ujawnić swojego adresu. W takich przypadkach rokowania na udaną transakcję są mizerne. A jej finał może zakończyć się np. utratą wpłaconych pieniędzy.

3. Siedziba firmy
Klient udający się na rozmowę do już wybranej firmy, powinien zwrócić uwagę na adres i lokalizację agencji nieruchomości. Lokal w biurowcu w dobrej dzielnicy miasta jest „lepszy” niż pokój w mieszkaniu na obrzeżach miasta. Nie bez znaczenia jest to, czy szyld danej firmy znajduje się na zewnątrz budynku i jak wygląda informacja wewnątrz budynku. Kartka przypięta na drzwiach wejściowych pinezką, którą zawsze można zdjąć i biura nie ma, powinna zastanowić przyszłego klienta. Wiele informacji o wynika tez ze sposobu organizacji i zarządzania firmy jak i wyposażenia oraz porządku w niej panującego. Obskurny, zaśmiecony lokal z przysłowiową żarówką dyndającą z sufitu winien Nas zastanowić pomimo proponowanych super-atrakcyjnych ofert jakie rzekomo biuro posiada.

4. Dokumenty firmy
Klient ma zawsze prawo do uzyskania informacji o formie prawnej funkcjonowania biura, czy poprosić wręcz do wglądu o odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej oraz przedstawienia obowiązkowej licencji osoby lub osób uprawnionych do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami , (od dnia 1.01.2002r. został wprowadzony ustawowy obowiązek posiadania licencji zawodowej) w danej firmie i obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Z przedstawionych dokumentów dowiemy się też, czy firma zajmuje się różnymi dziedzinami działalności gospodarczej np. od handlu samochodami, odzieżą, art. spożywczymi po obrót nieruchomościami, to należy się zastanowić, czy ta ostatnia profesja jest najsilniejszą stroną danej firmy .I jak długo prowadzona jest działalność w tym zakresie.

5. Polska Federacja Rynku Nieruchomości, regionalne Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
Kolejną ważną sprawą dla klienta jest informacja o tym, czy właściciel , wspólnik albo pracownicy danego biura nieruchomości należą do lokalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, które to zrzeszone jest w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Przynależność do takiej organizacji dodatkowo identyfikuje firmę, a klientowi daje możliwość dodatkowego zgłoszenia do Sądu Koleżeńskiego lokalnego stowarzyszenia zażalenia na źle, jego zdaniem, funkcjonujące biuro niezależnie od skargi złożonej do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, powołanej przy Ministerstwie Budownictwa.
Klient może sprawdzić czy w wybranej przez Niego firmie pracują osoby posiadające licencję zawodową. Możliwości jest kilka: po pierwsze sprawdzić w centralnym rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Budownictwa, po drugie skorzystać z witryny internetowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, gdzie znajduje się spis licencjonowanych pośredników i po trzecie skontaktować się telefonicznie z PFRN , bądź z lokalnym Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
Ponadto pośrednicy zrzeszeni w Federacji posługują się owalną pieczęcią PFRN,
zawierającą jego imię, nazwisko, numer rejestrowy pieczęci oraz numer licencji
pośrednika.

6. Cennik usług
Prowadząc rozmowę w biurze, klient powinien koniecznie zapoznać się z cennikiem usług danej firmy. Pozwoli to, z jednej strony, na skalkulowanie kosztów zaangażowania biura do obsługi transakcji, jak i określi zakres świadczonych usług.

7. Umowa o pośrednictwo
Kluczową sprawą, na którą powinni zwrócić baczną uwagę klienci, jest umowa o wykonanie usługi tzw. umowa o pośrednictwo. Ponieważ pośrednicy wykonują usługi z zakresu obrotu nieruchomościami zawodowo, a prawo cywilne wiąże z tym faktem podwyższony miernik staranności, zatem umowa o pośrednictwo jest umową starannego działania. Powinna ona zawierać szczegółowe warunki przeprowadzenia określonej transakcji. Klient, otrzymując taką umowę, powinien bardzo dokładnie ją przeczytać i poprosić o wyjaśnienia, jeśli uzna, że zawarte w niej postanowienia budzą wątpliwość. Podstawowe informacje, jakie powinna zawierać umowa: dane dotyczące Stron (biura i klienta), dokładne określenie czynności, jaką klient zleca firmie, okres, na jaki umowa została zawarta, wysokość uzgodnionego wynagrodzenia , tryb płatności, ewentualne zabezpieczenia , informacje o zawarciu klauzuli wyłączności na tę usługę oraz inne zagadnienia ważne zarówno dla klienta jak i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
W przypadku zastosowania finansowego zabezpieczenia transakcji przez biuro tj. kaucji. W umowie musi być zawarta informacja o trybie rozliczenia czy zwrotu kaucji klientowi. Takie rozwiązania gwarantują klientowi bezpieczeństwo. Gorzej, jeśli klient wpłaci pieniądze i nie otrzyma żadnego pokwitowania ani pisemnego zapewnienia np. o zaliczeniu wpłaconej kaucji w poczet należnego wynagrodzenia, po pozytywnym załatwieniu transakcji.
Zgodnie z „Ustawą o Gospodarce nieruchomościami” umowa pośrednictwa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności, a wszelkie zmiany winny być również sporządzone na piśmie. Późniejsze powoływanie się np. na uzgodnienia telefoniczne nie będą dla stron wiążące. Jednocześnie jest to doskonały i jedyny moment na przeprowadzenie negocjacji z pośrednikiem co do wysokości proponowanego wynagrodzenia jak i sposobu realizacji transakcji. Po wykonaniu usługi wszelkie rokowania w tym zakresie będą nie skuteczne i nie możliwe do spełnienia.
Pamiętajmy by zatem wszystkie formalności ustalić przed podpisaniem umowy, potem będzie już za późno.
Umowa o pośrednictwo obowiązkowo musi zgodnie z ustawą zawierać klauzulę o posiadanym przez pośrednika odpowiedzialnego za realizacje przedmiotowej transakcji obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej oraz jego imię ,nazwisko, numer licencji zawodowej.

8. Oferty
Klient powinien mieć swobodny dostęp do katalogu ofert danego biura nieruchomości.
W różnych agencjach mają one inną formę, ale funkcję spełniają tę samą – podają informacje o nieruchomościach znajdujących się w obrocie. Ważne jest, aby w takim katalogu oferty posiadały jak najwięcej danych. Sprawą agencji jest wyegzekwowanie od zgłaszających ofertę maksimum wiarygodnych informacji, które w efekcie dadzą rzetelny obraz oferowanej nieruchomości. Bowiem, warunkiem dopuszczenia oferty do obrotu jest posiadanie przez biuro nieruchomości ważnej umowy pośrednictwa, zawartej ze zgłaszającym oferowaną nieruchomość, co zapewnia ofertom wybranym przez klienta nie tylko ich wiarygodność, ale i potwierdza dokonanie zgłoszenia. Prezentowanie klientom ofert dla których biuro nie ma zawartych umów jest nie zgodne z prawem.

9. Obsługa klienta
Po wybraniu przez klienta interesującej go oferty, pracownik biura nieruchomości ma obowiązek sprawdzić, czy jest ona w danym momencie aktualna i dopiero wtedy wydać klientowi adres. Dobre, renomowane biura nieruchomości po podpisaniu umowy z klientem umawiają go na spotkanie w danej nieruchomości i pracownik biura jedzie razem z potencjalnym nabywcą na miejsce, by służyć pomocą np. w oględzinach czy wstępnych negocjacjach.

10. Transakcja
Przystępując do finalizacji transakcji klient powinien zwrócić szczególną uwagę na jej poszczególne etapy. Począwszy od zawarcia umowy np. przedwstępnej po umowę właściwą (akt notarialny). Wnikliwie zapoznać się z treścią, prosić o wyjaśnienie niezrozumiałych sformułowań. Zwrócić baczną uwagę na rozliczenia finansowe między Stronami transakcji jak i pośrednikiem.

Zwrócenie uwagi 10 wyżej wymienionych kwestii pomoże dokonać trafnego wyboru, który w efekcie powinien zakończyć się transakcją korzystną dla wszystkich zainteresowanych stron.
Tomasz B.....łeszyński
Doradca Rynku Nieruchomości
Tomasz B.....łeszyński edytował(a) ten post dnia 03.01.07 o godzinie 22:36
3.01.2007, 22:26

konto usunięte

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

niestety nie znaleziono mieszkania :(

ale dziękuje (...) Zobacz więcej
4.01.2007, 12:31
Tomasz

Tomasz Błeszyński Doradca Rynku
Nieruchomości / Real
Estate Adviser /
Coach /

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Nie znaleziono mieszkania,usługi nie wykonano,wynagrodzenie się nie należy i tyle.Swoją drogą rynek nieruchomości od zeszłego roku strasznie wariuje.Wysokie ceny mieszkań,mała (...) Zobacz więcej
4.01.2007, 22:37
Krzysztof

Krzysztof G. Niezależny doradca
M&A, VC/PE

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Tomasz B.:Nie znaleziono mieszkania,usługi nie wykonano,wynagrodzenie się nie należy i tyle.Swoją drogą rynek nieruchomości od zeszłego roku strasznie wariuje.Wysokie ceny mieszkań,mała podaż.Pozdr.


Może sprawa nie być taka prosta. "Sztuczki" pośredników są czasami bardzo wyrafinowane. Spotkałem się z zapisem w umowie mówiącym, że kwota jest wynagrodzeniem pośrednika za wyszukiwanie nieruchomości. Dlatego ważna jest dokładna treść podpisanej umowy.

Na pośrednika i jego nieuczciwość można złożyć skargę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej działającej przy PFRN, ale niestety większość pośredników nic sobie z tego nie robi.

Niestety to kolejny przykład niesolidności pośredników.
Trzeba niestety też dokładnie czytać co się podpisuje lub poprosić specjalistę o ocenę takiej umowy.

Życze powodzenia.
5.01.2007, 09:05

konto usunięte

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

tak wygląda umowa


Firma Usługowa "Salvador"
Al. Jana Pawła II 72m42
/.
Tel.0501442880; 0224999713

W dniu 15.12.2006 r. w Warszawie pomiędzy Firmą Usługową "Salvador" REGON :292457061
z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 72m42 zwana dalej Usługodawcą, a;
...................................................
zwanym dalej Usługobiorcą została podpisana umowa na świadczenie usługi na niżej określonych warunkach.

§l.

Usługa polega na wyszukiwaniu ofert mieszkań do wynajęcia dla Usługobiorcy według jego preferencji. Realizacjajej zależy w głównej mierze od obecności odpowiednich ofert na rynku. Usługodawca zastrzega sobie prawo do gromadzenia ofert z ogólnodostępnych źródeł i nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie. Strony oświadczają, że dołożą należytych starań mających na celu wywiązanie się z niniejszej umowy.

§ 2.

a) Strony ustalają, że przekazywanie informacji może odbywać się zarówno w siedzibie firmy, jak również przez obustronny kontakt telefoniczny oraz SMS-y.
b) Usługobiorca korzysta z bazy informacyjnej firmy przez okres trwania umowy.
c) Po zawarciu transakcji Usługobiorca ma obowiązek poinformowania Usługodawcy o tym fakcie w celu wykreślenia danej oferty z bazy danych.
d) Uzyskane od Usługodawcy dane mieszkań Usługobiorca zobowiązuje się przeznaczyć tylko dla osobistych potrzeb w celu najmu i nie może przekazywać ich osobom trzecim ( podst. prawna Ochronie Danych Osobowych ).

§ 3.

Usługobiorca przy podpisaniu niniejszej umowy wnosi opłatę stałą w wysokości 220 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia złotych) tytułem pokrycia kosztów wykonania usługi.

§ 4.

Umowa zostaje zawarta na okres 30 dni od daty jej Podpisania
W szczególnych wypadkach istnieje możliwość zawieszenia umowy lub jej przedłużenia. bezpłatnie
§ 5.

l) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Wszelkie zmiany niniejszej umowy są dopuszczalne tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2) Usługobiorca swoim podpisem wyraża zgodę na w/w ustalenia oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych do użytku wewnętrznego Usługodawcy.


(...) Zobacz więcej
5.01.2007, 13:52
Tomasz

Tomasz Błeszyński Doradca Rynku
Nieruchomości / Real
Estate Adviser /
Coach /

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Witam,
to teraz już wszystko jasne.To nie jest umowa o świadczenie usługi posrednictwa,to jak sądzę nie jest też żadne biuro nieruchomości,nic na to z umowy nie wskazuje.Ta firma działa jako biuro teleadresowe,przekazuje tylko adresy a to czy są one aktualne to ich nie interesuje.Proszę unikac takich firm,w ubiegłym roku pisały o podobnych biurach Warszawskie gazety,komentowałem te zjawiska i ostrzegałem.Proszę uważać i pilnować za co i komu się płaci.Pozdr.Dziekuję za umowę,przyda się do (...) Zobacz więcej
5.01.2007, 22:25
Radosław

Radosław Tobolski Realizator wizji,
operator

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

najlepiej bezposrednio :

gratka.pl, na sgh, gazeta wyborcza
dobre
nieruchomości działają w taki sposób, że w momencie twojej akceptacji lokum pobierają opłatę inaczej to jesteś oszukiwany w 90% bo :

1. Właściciel lokum może się rozmysli,
2. biuro może zniknąć (zmienią telefon który najczęściej to komórka)
3. inne pomysłowe rozwiązania

życzę szczęścia bo trzeba (...) Zobacz więcej
5.01.2007, 23:28
Krzysztof

Krzysztof G. Niezależny doradca
M&A, VC/PE

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Pan Tomasz ma niestety rację.
Biuro obrotu nieruchomościami musi mieć licencjonowanego pośrednika, na umowie musi być podane jego imię, nazwisko, nr licencji oraz nr polisy OC.
Niestety umowa jaką podpisała znajoma nie daje żadnej możliwości manewru. Firma przyjeła usługę wyszukiwania ofert i za to wzięła pieniądze.
Smutne, ale radzę poszukać (...) Zobacz więcej
6.01.2007, 09:59
Artur Witold

Artur Witold K. Hildegard BRAUKMANN
Kosmetik

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Klasyczny "przewał" w majestacie prawa.
Wynika to głownie z niewiedzy i naiwnosci Klientów takich
firm. Poza tym - pamiętając o informacjach prasowych z ubiegłego roku - dziwię się że są jeszcze tacy "naiwni".
firmy tego typu rodzą się jak przysłowiowe "grzyby po deszczu".
Likwiduje się jedna - otwiera druga itd. mam wrażenie że prowadzą to te same - znakomicie zoorganizowane osoby.
Można by przyjąć że jest to zorganizowana grupa przestępcza gdyby nie...głupota (...) Zobacz więcej
8.01.2007, 12:51
Katarzyna

Katarzyna W. Nieważne dokąd
dotrzesz, ważne jak
dotrzesz ...

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Niestety, ale stało się już ...
Myślę, że zwsze przed zapłatą nalezy się zorientować w szczegółach. I mogę dodać, że często banki wspołpracują z BON, dlatego warto także o nich rozmawiać z doradcami zajmującymi sie kredytami pod hipotekę. Czasami też w bankach są jakieś foldery, ulotki itd.
A naljepiej samemu: http://gratka.pl;
pozdrawiam i życze powodzenia;
14.01.2007, 20:41
Anna

Anna G. dum, dum

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Pracuję w biurze pośrednictwa, ludzie zasadniczo (90 %)nie czytają umów. Biuro pośrednictwa świadczy usługę "skojarzenie" dwóch stron transakcji, i bierze za to pieniądze można z tej usługi skorzystac lub nie. A najbardziej mnie drażnią rozmowy typu: "to ja wyślę kogoś znajmoego po oferty to mi weźmie (...) Zobacz więcej
28.10.2007, 21:22
Maciej

Maciej Druzd Licencjonowany
zarządca i pośrednik
nieruchomości.

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Ludzie przecież pierwsze zdanie tej umowy już sugeruje przewał. Nie urażając nikogo nie trzeba byc specjalnie bystrym żeby (...) Zobacz więcej
2.11.2007, 20:18
Anna

Anna G. dum, dum

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

" Umowa pośrednictwa w nabyciu nieruchomości", mnie to nie przerasta.
„Umowa pośrednictwa w zbyciu nieruchomości” ? (...) Zobacz więcej
3.11.2007, 14:11
Maciej

Maciej Druzd Licencjonowany
zarządca i pośrednik
nieruchomości.

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

"Usługa polega na wyszukiwaniu ofert mieszkań do wynajęcia dla Usługobiorcy według jego preferencji" Jak byk napisane, że nie chodzi o działanie mające na celu zawarcie transakcji między wynajmującym i najemcą, za które pośrednik weźmie prowizję. Wyszykamy ci oferte to płać. Że nie (...) Zobacz więcej
3.11.2007, 17:58
Anna

Anna G. dum, dum

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Niby tak, ale każdy rozgarnięty człowiek, może się dowiedzieć jak działają normalne biura, tj. takie z jakimi ja współpracuję, które nie biorą pieniędzy za nic, tylko za efekt, za to , że komuś faktycznie znajdą mieszkanie do wynajęcia lub kupienia. Osobiście zawsze doradzam klientom by omijali szerokim łukiem „pośredników’, którzy chcą jakieś pieniądze już przy podpisaniu umowy.

Zresztą, jest pytanie o idealne sformułowanie umowy pośrednictwa to temat otwarty. Widziałam ostatnio wzór umowy biura z Krakowa, „ starego” pośrednika, na a4 mieściły się dwa egzemplarze, a są też i umowy po 4 kartki. Moim zdaniem, pewnie nieobiektywnym bo dla mnie specyfika pośrednictwa w nieruchomościach to „oczywista oczywistość” , ludzie z poza branży muszą się przyzwyczaić do nowych usług, pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego itp. , to pewien element rozwoju naszego młodego, wolnego rynku.
I z czasem nie będą pojawiały się problemy z jakim spotkały się autorki powyższych wypowiedzi. Choć pewnie zawsze znajdzie się jakiś nieuczciwy „pośrednik” polujący na tych „ nie sianych naiwnych” .
Ależ mi dziś zgrabne (...) Zobacz więcej
6.11.2007, 22:17
Maciej

Maciej Druzd Licencjonowany
zarządca i pośrednik
nieruchomości.

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Anna G.:
Niby tak, ale każdy rozgarnięty człowiek, może się dowiedzieć jak działają normalne biura, tj. takie z jakimi ja współpracuję, które nie biorą pieniędzy za nic, tylko za efekt, za to , że komuś faktycznie znajdą mieszkanie do wynajęcia lub kupienia. Osobiście zawsze doradzam klientom by omijali szerokim łukiem „pośredników’, którzy chcą jakieś pieniądze już przy podpisaniu umowy.

Zresztą, jest pytanie o idealne sformułowanie umowy pośrednictwa to temat otwarty. Widziałam ostatnio wzór umowy biura z Krakowa, „ starego” pośrednika, na a4 mieściły się dwa egzemplarze, a są też i umowy po 4 kartki. Moim zdaniem, pewnie nieobiektywnym bo dla mnie specyfika pośrednictwa w nieruchomościach to „oczywista oczywistość” , ludzie z poza branży muszą się przyzwyczaić do nowych usług, pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego itp. , to pewien element rozwoju naszego młodego, wolnego rynku.
I z czasem nie będą pojawiały się problemy z jakim spotkały się autorki powyższych wypowiedzi. Choć pewnie zawsze znajdzie się jakiś nieuczciwy „pośrednik” polujący na tych „ nie sianych naiwnych” .
Ależ mi dziś zgrabne zdania powychodziłyJ
no no! dlatego mowie, że taka umowa to z góry kwas!
8.11.2007, 14:12
Anna

Anna G. dum, dum

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Biuro Pośrednictwa to nie ZUS czy Urząd Skarbowy. Nikt nikogo nie zmusza do korzystania z usług biura. Jak nie chcę to nie idę. A jak chce skorzystać z usługi, to za usługę trzeba zapłacić. Jest usługa, jest transakcja, klient faktycznie kupuje np. mieszkanie, znalazł swoją hakune matate, płaci pośrednikowi za to, że mu znalazł. Gdzie (...) Zobacz więcej
17.11.2007, 08:28

konto usunięte

Temat: postępowanie karygodne biura nieruchomości

Paulina K.:
prosze Was o pomoc

niestety moja znajoma była tak naiwna, zę zapłaciła niejakiemu biurowi pośrednictwa nieruchomości SALWADOR za znalezienie mieszkania.....

a duzo zaplacila?? Moze to i dobry pomysl wprowadzic oplate za poszukiwanie mieszkania a nie dopiero prowizje przy transakcji.Taka oplta na pewno skutecznie by ostudzila nazbyt wygorowane oczekiwania potencjalnych klientow.
A teraz powaznie...w wiekszosci profesjonalnych biur placi sie za znalezienie nieruchomosci a nie za szukanie..
17.11.2007, 08:36Zobacz dyskusje w grupie Nieruchomości

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do