Grażyna

Grażyna Przybylska właściciel firmy
www.mojebobo.com.pl

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

Witam! Mam pytanko do praktyków, odnośnie działalności handlowej, mianowicie kiedy można zakup towaru zaliczyć od razu w koszty, czyli w momencie zakupu a nie dopiero w momencie sprzedaży towaru? Wiem że UoR przewiduje taką możliwość a dopiero na koniec roku obrotowego trzeba zrobić remanent i zmniejszyc wielkość kosztów o wartość stanu towarów, ale jak podchodzi do tego (...) Zobacz więcej
30.09.2010, 20:09
Wiesław Jan

Wiesław Jan Tomczak doradca podatkowy
(wpis Min Fin.
03697)

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

Grażyna Przybylska:
Witam! Mam pytanko do praktyków, odnośnie działalności handlowej, mianowicie kiedy można zakup towaru zaliczyć od razu w koszty, czyli w momencie zakupu a nie dopiero w momencie sprzedaży towaru? Wiem że UoR przewiduje taką możliwość a dopiero na koniec roku obrotowego trzeba zrobić remanent i zmniejszyc wielkość kosztów o wartość stanu towarów, ale jak podchodzi do tego prawo podatkowe?

Przy podatkowej książce przychodów i rozchodów stanowi to koszt od razu.
Przy księgach handlowych też tak może być chyba że firma przyjęła sobie inną zasadę rozliczania.
W ciągu roku płacimy tylko zaliczki na poczet podatku a po skończeniu roku i prawidłowym sporzadzeniu remanentu i tak wyjdziemy na ten sam wynik i na taką samą kwotę podatku.

Nie zawsze takie wliczanie w kozty od razu jest oplacalne. Spotkałem się z przypadkiem przygotowywania się firmy do zmiany branży i wyprzedawania zapasów nawet po cenie zakupu. W trakcie roku nie było kosztów zakupu a tylko figurowała sprzedaż i płacono zaliczki podatku od dochodu, którego tak naprawde nie było.

W firmach gdzie nie prowadzi się dokąłdnego na bieżąco rozliczania stanu zapasów wygodniej jest przyjąć zasadę wliczania w koszty od razu
30.09.2010, 20:35
Tomasz

Tomasz R. Wyjątki od reguły
stanowią o uroku
życia.

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

Wiesław Jan Tomczak:

Przy księgach handlowych też tak może być chyba że firma przyjęła sobie inną zasadę rozliczania.
W ciągu roku płacimy tylko zaliczki na poczet podatku a po skończeniu roku i prawidłowym sporzadzeniu remanentu i tak wyjdziemy na ten sam wynik i na taką samą kwotę podatku.

Nie zawsze takie wliczanie w kozty od razu jest oplacalne. Spotkałem się z przypadkiem przygotowywania się firmy do zmiany branży i wyprzedawania zapasów nawet po cenie zakupu. W trakcie roku nie było kosztów zakupu a tylko figurowała sprzedaż i płacono zaliczki podatku od dochodu, którego tak naprawde nie było.

W firmach gdzie nie prowadzi się dokąłdnego na bieżąco rozliczania stanu zapasów wygodniej jest przyjąć zasadę wliczania w koszty od razu

Tak nie może być. Jest naruszona zasada równomierności kosztów i przychodów. Zresztą wszystko zależy od wielkości działalności handlowej. Czy jest zachowana zasada istotności, bo jak działalność handlowa jest znikoma to można od razu dawać cały zakup w koszty.
Jeszcze jedno. Pojęcie ksiąg handlowych jest pojęciem szerszym niż księgi rachunkowe.
pozdrawiam
30.09.2010, 22:54
Wiesław Jan

Wiesław Jan Tomczak doradca podatkowy
(wpis Min Fin.
03697)

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

Dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dniem poniesienia kosztu jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Nie musimy więc (a nawet nie możemy) czekać do momentu sprzedaży. Dlatego wychodzą czasem takie "dziwne kwiatki" jak opisałem wczesniej, które niezgodne są z zasadą równomierności przychodów i kosztów, nie zawsze zgodne z logiką ale... zgodne z obowiązujacymi przepisami.
http://www.biznes-firma.pl/Interpretacje_podatkowe___t...

W przypadku ksiąg handlowych nawet dla własnej świadomosci co do stanu finansowego firmy powinniśmy się trzymać tej zasady, ale jeśli ustawa o rachunkowości dopuszcza w niektórych przypadkach uproszczenia to nie znaczy to nic innego jak to że w niektórych przypadkach można je stosować.
http://www.baza-wiedzy.pl/index.php?mode=press_show_ca...
Jednym z uproszczeń stosowanych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych jest możliwość nieprowadzenia ewidencji magazynowej towarów i materiałów. W takim przypadku ich wartość odpisuje się w koszty na dzień zakupu. Natomiast nie później niż na dzień bilansowy ustala się ich stan, wycenia i koryguje koszty o wartość tego stanu.
Uproszczenie takie jest przewidziane w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Przy czym decyzję o jego stosowaniu podjąć powinien kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę. Oznacza to, że rozwiązanie takie nie powinno być stosowane dowolnie, bez ograniczeń. Jak w przypadku innych uproszczeń, należy przeanalizować, czy nie wywiera ono istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości). W przypadku, gdy w ocenie kierownika jednostki możliwe jest przyjęcie tego uproszczenia, należy je opisać w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki.

W ciagu roku nie powinno się zmieniać metody ksiegowania, nie zawsze jednak możemy mieć pewność że akurat ta metoda przez cały rok będzie dla nas najwygodniejsza.
==============================
Chyba nie całkiem o to chodziło w pytaniu

Księgi stanowią również podstawę do wyliczenia przychodów, kosztów i dochodów dla celów podatkowych - trzeba tylko uwzględnić że być może nie wszytskie koszty są kosztami uzyskania przychodów i że być może nie wszystkie przychody podlegają opodatkowaniu.Wiesław Jan Tomczak edytował(a) ten post dnia 01.10.10 o godzinie 03:03
1.10.2010, 02:56
Kamila

Kamila B. Główna Księgowa, MDD
Sp. z o.o.

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

Wiesławie, oczywiście wszystko co napisałeś jest zgodne z Uor, natomiast w celu prawidłowego wyliczenia zaliczki na podatek trzeba zdjąć z kosztów (...) Zobacz więcej
1.10.2010, 10:03
Tomasz

Tomasz R. Wyjątki od reguły
stanowią o uroku
życia.

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

Kamila B.:
Wiesławie, oczywiście wszystko co napisałeś jest zgodne z Uor, natomiast w celu prawidłowego wyliczenia zaliczki na podatek trzeba zdjąć z kosztów niesprzedany towar.

zastanowiłbym się nad podjęciem takiego ustalenia tzn zgodnie z art.17 ust. 2 pkt 4 UoR. ponieważ jest takie brzmienie tego art. "Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla tych grup składników:".
Proszę to rozpatrzyć w ten sposób:
Podstawową działalnością jednostki jest działalność handlowa. Nie możemy łamać innych zasad wynikających z ustawy. Odpisując zakup towarów handlowych w chwili zakupu w koszty, naruszamy zasadę równomierności przychodów i kosztów, która jest jedną z zasad rachunkowości. Równocześnie jest naruszona zasada istotności. Fałszujemy wynik finansowy jaki osiągamy w ciągu roku obrotowego.
Jeżeli działalnośc handlowa jest nieznaczna możemy tak robić.
Równocześnie ustawa nakłada na kierownika jednostki obowiązek określony w tym artykule. Ma on rozważyć czy wybierając jedną z metod wyceny nie naruszy innych zasad rachunkowości. Jest napisane "uwzględniając rodzaj i WARTOŚĆ poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych". Zastanowiłbym się na miejscu kierownika jednostki czy taka metoda jest właściwa.

pozdrawiam
1.10.2010, 10:42
Wiesław Jan

Wiesław Jan Tomczak doradca podatkowy
(wpis Min Fin.
03697)

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

Niestety nie znamy rozmiarów tej działalności.
Dlatego w zaleznosci od okolicznosci jedna i druga metoda mogą być brane pod uwagę przez kierownika jednostki.
Wybór złej metody może doprowadzic do takich skrajnie dziwnych wyników jak (...) Zobacz więcej
1.10.2010, 12:04
Grażyna

Grażyna Przybylska właściciel firmy
www.mojebobo.com.pl

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

Dziękuję za odpowiedzi, może sprecyzuję pytanie. Chodzi mi działalność handlową w niewielkim zakresie, i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Chodzi mi o to, żeby nie prowadzić gospodarki magazynowej. Wiem Ze UoR jako jedną z nadrzędnych zasad wymienia współmierność przychodów i kosztów, jednak ja nie mam obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. A w uopdof jest możliwość zaliczenia w koszty wartości towarów w momencie zakupu, tylko czy dla urzędu skarbowego (w razie kontroli) wystarczy sporządzenie remanentu raz na rok i wtedy odpowiednie skorygowanie kosztów?Grażyna Przybylska edytował(a) ten post dnia 01.10.10 o godzinie 15:50
1.10.2010, 14:29
Tomasz

Tomasz R. Wyjątki od reguły
stanowią o uroku
życia.

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

podatkowa książka przychodów i rozchodów ma być prowadzona zgodnie z rozporządzeniem MF i ustawa o rachunkowości nie ma nic (...) Zobacz więcej
1.10.2010, 15:40
Grażyna

Grażyna Przybylska właściciel firmy
www.mojebobo.com.pl

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

No właśnie o to mi chodzi, nie sprecyzowałam w początkowym pytaniu, i dlatego otrzymałam odpowiedzi zgodne (...) Zobacz więcej
1.10.2010, 15:49
Kamila

Kamila B. Główna Księgowa, MDD
Sp. z o.o.

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

Sama się powołałaś na UoR w pierwszym poście, stad takie a nie inne odpowiedzi. W przypadku prowadzenia PKPIR możesz dać w koszty cały zakup towaru, a skorygować to dopiero w (...) Zobacz więcej
3.10.2010, 08:49
Grażyna

Grażyna Przybylska właściciel firmy
www.mojebobo.com.pl

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

Powołałam się na ustawę dlatego, że wiem jak ona do tego podchodzi a w pierwszym poście pytałam, jak podchodzi do tego prawo podatkowe. Ale w takim razie kiedy znów wciągnąć w koszty kwotę (...) Zobacz więcej
4.10.2010, 15:38
Wiesław Jan

Wiesław Jan Tomczak doradca podatkowy
(wpis Min Fin.
03697)

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

Grażyna Przybylska:
Powołałam się na ustawę dlatego, że wiem jak ona do tego podchodzi a w pierwszym poście pytałam, jak podchodzi do tego prawo podatkowe. Ale w takim razie kiedy znów wciągnąć w koszty kwotę z remanentu?

Przy ustalaniu dochodu za
- cały kolejny rok lub za
- okres prowadzenia dziaalności (jeśli została ona zakończona w trakcie roku)
- okres od początku roku do dnia sporzadzenia spisu z natury jeśli z innych powodów taki spis musiał być sporządzony

Koszty zakupu towarów i materiałów + spisz natury na poczatek okresu - spis z natury n koniec okresu = wartośc w cenie zakupu towarów, które zostały sprzedane w rozliczanym okresie czasu.

Towary spisane na koniec roku stają się kosztem roku następnego, tak samo jak zakupy dokonane w roku następnym , pod warunkiem że zostaną w caości spzredane, jesli nie spzreda się ich w całości - to tak samo wykazujemy to co zostanie w spisie z natury na koniec roku i ... przechodzi znow na nastepny itd..
4.10.2010, 17:12
Grażyna

Grażyna Przybylska właściciel firmy
www.mojebobo.com.pl

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

Bardzo dziękuję panie (...) Zobacz więcej
5.10.2010, 10:07
Magdalena

Magdalena S. księgowa, EuroPress

Temat: kiedy zakup towaru od razu w koszty

nawiązując do tematu Księgi handlowe obowiązuje UoR bo Sp. z o.o.
Interesuje mnie sposób księgowania zakupu towarów bezpośrednio w koszty. Czy możliwe jest księgowanie bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej czyli zespoł 4 zużycie materiałow i energii, zakupu towarów handlowych w cenie zakupu.

Ciężko mi przyjąć taki sposób księgowanie zakupu towarów handlowych więc szukam jakiegoś uzasadnienia, sensownych argumentów pozwalających na potwierdzenie (...) Zobacz więcej
8.03.2012, 22:04Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do