Małgorzata

Małgorzata W. Fizjoterapeutka,
Właścicielka
Gabinetu Masażu i
Rehabilit...

Temat: jak ksiegować fakturę

jeśli fakturę do zapłaty mam wyatwioną np. 1.04 a termin zapłaty do 5.04 i płacę za nią np.4.04 to z jaką datą mam ją umieścić w kpir, w dniu wystawienia czy w (...) Zobacz więcej
22.04.2011, 14:37
Ryszard

Ryszard M. do przodu

Temat: jak ksiegować fakturę

Fakturę w kpir księgujemy w dniu wystawienia/otrzymania faktury. Termin płatności nie ma (...) Zobacz więcej
22.04.2011, 16:16
Maciej

Maciej Kuś właściciel, ibex.pl

Temat: jak ksiegować fakturę

do KPiR księguje się w dacie wystawienia f-ry (jest na to paragraf w ustawie - tzw. metoda uproszczona księgowaia)

do VAT - w miesiącu (...) Zobacz więcej
22.04.2011, 16:21
Małgorzata

Małgorzata W. Fizjoterapeutka,
Właścicielka
Gabinetu Masażu i
Rehabilit...

Temat: jak ksiegować fakturę

dzięki :)))
A jak będzie w przypadku takiej faktury data wystawienia 19.04 data sprzedaży 18.04?Małgorzata Wysokińska edytował(a) ten post dnia 22.04.11 o godzinie 18:24
22.04.2011, 18:20
Izabela

Izabela Wieczorek specjalista księgowy

Temat: jak ksiegować fakturę

to księgujesz ją po dacie wystawienia (...) Zobacz więcej
22.04.2011, 18:38
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: jak ksiegować fakturę

Małgorzata Wysokińska:
w dniu wystawienia czy w dniu zapłaty?

Ani jedno, ani drugie.

http://www.podatki.biz/artykuly/14_12517.htm

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w przedstawionym stanie faktycznym zaksięgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy dokonać w dniu otrzymania towarów oraz faktury, wpisując w kolumnie 2 datę wystawienia faktury.

http://www.podpowiada.gofin.pl/6,338,2472,131413.html
należy stwierdzić, iż zapisu dotyczącego poniesienia wydatków, stanowiących koszty uzyskania przychodów, należy dokonać w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie ich poniesienia, tj. w dniu wystawienia faktur (art. 22 ust. 6b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), o ile Wnioskodawca dysponował już wtedy tymi fakturami. (...)

Jeżeli jednak faktury dokumentujące dokonanie zakupu towarów handlowych zostały Wnioskodawcy dostarczone w terminie późniejszym, np. niż data wystawienia faktury, wówczas (...) stwierdzić należy, iż w świetle art. 22 ust. 4 i 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki poniesione na zakup tych towarów handlowych stanowią koszt uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej w tym okresie rozliczeniowym, w którym faktury te zostały wystawione. Zapisu dotyczącego poniesienia tych wydatków, należy dokonać zatem w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów w oparciu o otrzymane faktury - w dniu ich otrzymania.
22.04.2011, 21:28Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do