Anna Maria

Anna Maria Sokołowska
architekt/właściciel
-Pracownia
Projektowa Dragon
Art

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Witam
Chciałabym się dowiedzieć jak funkcjonują przepisy dla firmy która działa na terenie polski a zarejestrowana jest w WB?
Głównie chodzi o:
1. zakupy na faktury i ich rozliczenia
2. koszty prowadzenia działalności
3. opieka medyczna na terenie Polski
4. Podpisywanie umów z klientami
5. Wystawianie faktur klientom

Czy ktoś może mi przybliżyć z której strony podejść do (...) Zobacz więcej
18.08.2010, 17:16
Wiesław Jan

Wiesław Jan Tomczak doradca podatkowy
(wpis Min Fin.
03697)

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Aby działać na terenie Polski firma brytyjska może
- utworzyć w Polsce oddział (podatek dochodowy rozlicza sie w WB)a VAT w Polsce
- może zarejestrowac się jako płatnik VAT gdy wykonuje usługi materialne, na przykład brytyjski budowlaniec buduje domy w Polsce (miejscem świadczenia usług jest Polska)
- jako firma zagraniczna świadczy usługi niematerialne (vat rozlicza odbiorca jako import usług gdyż miejscem świadczenia usług też jest Polska. doradca, konsultant, tłumacz może ale nie musi przyjeżdżać do Polski.

Dużo zależy więc od tego na jakiej zasadzie ta firma działa.

1. Zakupy rozlicza firma w GB lub oddział w Polsce w zależności od tego dla kogo dokonano zakupu. Jeśli towar nie opuszcza Polski to jest opodatkowany VAT w Polsce a oddział może ale nie musi sobie ten VAT odliczyć. Jeśli firma działająca w Polsce zakupi coś na potrzeby biura w Wlk. Brytanii to może to zrobić jako Wewnatrzwspolnotowe Nabycie Towaru i VAT jest naliczany w Wlk. Brytanii a nie w Polsce (chyba że brytyjska firma nie jest zarejestrowana jako płtnik VAT UE)
2. Koszty prowadzenia działalności - jesli to oddział to są koszty oddziału, jeśli to pracownik firmy brytyjskiej realizujący zadania w podrozy sluzbowej - to koszty rozlicza firma w Wlk. Bryt
3. Opieka medyczna - zasadniczo każdy pracownik zatrudniowy w Unii ma prawo do opieki medycznej w kraju w którym akurat się znajduje (ważne jest tylko aby mieć przy sobie dokumnt poświadczajacy posiadanie prawa do opieki medycznej.
Problem może być tylko z korzystaniem ze stałych usług medycznych typu dializa, psychoterapia itp Albo pracownik firmy brytyjskiej przybył do Polski aby wykonywać obowiazki służbowe albo na terapię. Można bez przeszkód korzystać z poocy lekarskiej w nagłych przypadkach jak złamanie nogi czy chociażby katar ale lekarz prowadzący jest przecież tam gdzie sie płaci składki ubezpieczeniowe. Poza tym byłby problem z wystawienim zwolnienia lekarskiego dla pracownika zagranicznej firmy. Zaświadczenie o chorobie lub wypadku to nie to samo co zwolnienie lekarskie.
Pracownik oddziału brytyjskiej firmy - ma takie same uprawnienia jak każdy inny pracownik lub przedsiębiorca w Polsce.
4. Zależy kto jest stroną umowy - czy polski oddzial zagranicznej firmy czy zagraniczna firma.
5. jak w pkt 4
(...) Zobacz więcej
21.08.2010, 09:06
Mariusz

Mariusz Makowski doradca podatkowy,
trener, autor
tekstów

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Panie Wieslawie, dwa błedy na które zwróciłem uwagę:
Wiesław Jan Tomczak:
Aby działać na terenie Polski firma brytyjska może
- utworzyć w Polsce oddział (podatek dochodowy rozlicza sie w WB)a VAT w Polsce

Zagraniczny oddział w Polsce w większości przypadków będzie rozliczał w Polsce (wyjatkiem jest sytuacja gdy oddział nie prowadzi działalności gospodarczej a wykonuje działalność przygotowawczą i pomocnicza, np. oddział reklamowy)
4. Zależy kto jest stroną umowy - czy polski oddzial zagranicznej firmy czy zagraniczna firma.

Oddział nie jest osobną firmą - nie może więc być stroną umowy.
22.08.2010, 16:36
Wiesław Jan

Wiesław Jan Tomczak doradca podatkowy
(wpis Min Fin.
03697)

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Dziekuję.
Do jednego błędu w pełni się przyznaję. Dochód zabiera się za granicę ale podatek dochodowy faktycznie płaci się w Polce.

Co do drugiego to przyznaję się tylko w połowie. Pisałem o oddziale a nie przedstawicielstwie. Oddział , mimo że nie ma osobowości prawnej może wystawiać faktury i zawierać umowy ale.... mimo takich uprawnień nie jest stroną umowy nawet jesli na fakturze lub umowie jest nazwa "ABC Ltd Oddział w Polce.

Rzeczywiscie warto dokładnie precyzowac myśli.
pozdrawiam
WT

http://www.pit.pl/oddzial_zagraniczny_formy_dzialalnos...

Przedsiębiorca zagraniczny może otwierać oddziały oraz przedstawicielstwa.

Oddział służy do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego (w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego). Z kolei zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego - zatem nie działalność gospodarczą. Oddziały wpisuje się do rejestru przedsiębiorców KRS, natomiast przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw (Ministerstwo Gospodarki).

Podmioty te zobowiązane są używać stosownego dodatku w nazwie, odpowiednio: "oddział w Polsce" albo "przedstawicielstwo w Polsce". Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne powołane do promocji gospodarki kraju ich siedziby, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju.

Oddział lub przedstawicielstwo może być pracodawcą jedynie, gdy zostanie umocowany (on a nie osoba fizyczna - pełnomocnik czy kierownik oddziału) przez przedsiębiorcę zagranicznego do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań z zakresu prawa pracy, co powinno z kolei znaleźć wyraz w aktach normujących funkcjonowanie przedsiębiorcy zagranicznego. Wzmiankowane umocowanie powinno wynikać ze statutu bądź też z innego aktu regulującego organizację i sposób funkcjonowania przedsiębiorcy. W odniesieniu do majątku oddział czy przedstawicielstwo jest jedynie jego dzierżycielem, podczas gdy własność przysługuje w sposób oczywisty przedsiębiorcy zagranicznemu. To on jest rownież podmiotem praw, obowiązków, adresatem roszczeń itp.

Zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Pojęcie to jest również stosowane przy definiowaniu charakteru oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny prawa, za oddział przedsiębiorcy zagranicznego uważa się formę organizacyjno-prawną, za pomocą której przedsiębiorca zagraniczny wykonuje działalność gospodarczą poza miejscem jego siedziby. Uważa się także, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie posiada osobowości prawnej.

Przedsiębiorca zagraniczny może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzyć jeden lub więcej oddziałów. Zakres przedmiotu działalności oddziału nie może przekraczać zakresu przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

Dodatkowo, przed podjęciem działalności, oddział musi zostać zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie jak w przypadku przedstawicielstwa, nazwa oddziału musi się składać z oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodanymi wyrazami: oddział w Polsce. Ważne jest również to, że za długi oddziału przedsiębiorca zagraniczny ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, bez ograniczeń.
22.08.2010, 17:34
Paweł

Paweł Żółkoś "Don't let
anybody steel your
dreams"

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Mam takie oto pytanie odnośnie rejestracji działalności gospodarczej za granicą. Powiedzmy, że zakładam taką działalność w Anglii ale mieszkam i działam w Polsce. Jeżeli dobrze się orientuję to VAT odprowadza się w kraju, podatek płaci się w takim wypadku w Anglii ale jak to jest z comiesięcznymi opłatami dla ZUS ? Czy trzeba płacić tak samo jakby firma była zarejestrowana w kraju czy też składki odprowadzać można tylko dla Angielskiego Zusu (które są dużo niższe (...) Zobacz więcej
14.11.2010, 23:15
Jacek

Jacek Ś. Perfumy, kosmetyki,
Dior, Chanel, YSL
itd

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Paweł Żółkoś:
Mam takie oto pytanie odnośnie rejestracji działalności gospodarczej za granicą. Powiedzmy, że zakładam taką działalność w Anglii ale mieszkam i działam w Polsce. Jeżeli dobrze się orientuję to VAT odprowadza się w kraju, podatek płaci się w takim wypadku w Anglii ale jak to jest z comiesięcznymi opłatami dla ZUS ? Czy trzeba płacić tak samo jakby firma była zarejestrowana w kraju czy też składki odprowadzać można tylko dla Angielskiego Zusu (które są dużo niższe niż krajowe).

też jestem ciekaw jak to jest ze składkami, czy odprowadza się je na Zus czy na National Insurance ??
28.12.2010, 17:16
Jakub

Jakub Sowiński Tłumacz, właściciel
firmy

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Zależy czy firma działa tylko w jednym kraju czy w obu oraz czy osoba prowadząca działalność gospodarczą jest oprócz tego (...) Zobacz więcej
12.02.2011, 23:50

konto usunięte

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Sporo info o spolkach w UK, Financial Republic, rejestracja i rozliczenie spolek Brytyjskich, w firmie pracują specjaliści z dziedziny księgowości i usług podatkowych tylko z najwyższymi kwalifikacjami, posiadający uprawnienia ACCA - Chartered Accountants and Auditors, wiecej http://www.financialrepublic.org.uk/kontakt-biuro-rach...Marek Tychon edytował(a) ten post dnia 13.09.11 o godzinie 08:34
13.09.2011, 08:28
Piotr

Piotr R. księgowy, Warszawa,
BASF Polska Sp. z
o.o.

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Anna Maria Sokołowska:
Witam
Chciałabym się dowiedzieć jak funkcjonują przepisy dla firmy która działa na terenie polski a zarejestrowana jest w WB?
Głównie chodzi o:
1. zakupy na faktury i ich rozliczenia
2. koszty prowadzenia działalności
3. opieka medyczna na terenie Polski
4. Podpisywanie umów z klientami
5. Wystawianie faktur klientom

Czy ktoś może mi przybliżyć z której strony podejść do tego tematu.
Firma będzie w Polsce miała miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę?
13.09.2011, 14:43
Anna Maria

Anna Maria Sokołowska
architekt/właściciel
-Pracownia
Projektowa Dragon
Art

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

temat ma już ponad rok, osoba która zawiesiła działalność w UK jest z branży budowlanej i mieszka obecnie w Gdyni. Nie ma konkretnej siedziby ani konkretnego miejsca wykonywania usług bo są to (...) Zobacz więcej
13.09.2011, 16:22
Rafał

Rafał Czuj Flash
Designer/Developer

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Witajcie,

Mam pytanie. Czy jest możliwość założenia firmy Sole Trader w Anglii (z adresem firmy w UK nie będzie problemu) i działanie w Polsce, przy jednoczesnym rozliczaniu się z podatków i "ZUSu" w UK? Chodzi oczywiście o usługi niematerialne, czyli usługi programistyczne, sprzedaż szablonów/skryptów, zarobki z reklam na serwisach internetowych i ewentualnie (...) Zobacz więcej
19.10.2011, 15:52
Tomek

Tomek Jastrzębski www.irida.pl -
Projektowanie
graficzne, logo,
WWW, etc. -...

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Ja dokładnie z tym samym pytaniem, co p. Rafał. Widzę, że temat ucichł na najbardziej interesującym mnie wątku. Najbardziej interesuje mnie temat ZUSu, który teraz pochłania w bardziej spokojne okresy sporą część mojego przychodu. Mam studio graficzne, wykonuję prace zdalnie i chciałbym przenieść się z siedzibą firmy do Londynu, co byłoby mi i tak na rękę ze względu na prawdopodobnie większą możliwość pozyskania klientów z UK. Temat VATu, podatku dochodowego i oddziału w Polsce jest dla mnie zrozumiały, podatek dochodowy też chętnie zapłacę w kraju, to nie jest dla mnie problem, ale czy to daje mi spokojnie zapomnieć o ZUSie i będę mógł płacić na National Insurance w UK?
I dochodzi jeszcze kwestia emerytury, wiem, że po pięciu latach ciągłej pracy na wyspach nabywamy prawa do pobierania emerytury w UK. Czy w sytuacji zarejestrowania firmy w UK sytuacja wygląda tak samo? Na pewno wolałbym oszczędzać na emeryturę w funtach, a przy niższych kosztach składek spokojnie mógłbym przenieść się z siedzibą swojej firmy na wyspy na długie lata.
No i jeszcze pytanie czy trzeba zakładać spółkę, czy wystarczy być samozatrudnionym?
Trochę pytań dużo, ale może ktoś doradzi przynajmniej (...) Zobacz więcej
9.02.2012, 13:17
Natalia

Natalia K. wydawca, redaktor,
instruktor jogi

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

http://www.goldenline.pl/forum/2666272/zaloz-firme-w-a...

polecam zapoznać się z tą dyskusją :)
Tomek Jastrzębski:
Ja dokładnie z tym samym pytaniem, co p. Rafał. Widzę, że temat ucichł na najbardziej interesującym mnie wątku. Najbardziej interesuje mnie temat ZUSu, który teraz pochłania w bardziej spokojne okresy sporą część mojego przychodu. Mam studio graficzne, wykonuję prace zdalnie i chciałbym przenieść się z siedzibą firmy do Londynu, co byłoby mi i tak na rękę ze względu na prawdopodobnie większą możliwość pozyskania klientów z UK. Temat VATu, podatku dochodowego i oddziału w Polsce jest dla mnie zrozumiały, podatek dochodowy też chętnie zapłacę w kraju, to nie jest dla mnie problem, ale czy to daje mi spokojnie zapomnieć o ZUSie i będę mógł płacić na National Insurance w UK?
I dochodzi jeszcze kwestia emerytury, wiem, że po pięciu latach ciągłej pracy na wyspach nabywamy prawa do pobierania emerytury w UK. Czy w sytuacji zarejestrowania firmy w UK sytuacja wygląda tak samo? Na pewno wolałbym oszczędzać na emeryturę w funtach, a przy niższych kosztach składek spokojnie mógłbym przenieść się z siedzibą swojej firmy na wyspy na długie lata.
No i jeszcze pytanie czy trzeba zakładać spółkę, czy wystarczy być samozatrudnionym?
Trochę pytań dużo, ale może ktoś doradzi przynajmniej na jedno :)
9.02.2012, 20:10
Krzysztof

Krzysztof Niewolski Ksiegowy, KNBC
Limited

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Witam Panie Tomku i Rafale,

Rejestracja dzialalnosci w formie sole trade jest duzo mniej korzystna pod wzgledem podatkowym niz firma ltd (z.o.o.). Zalozenie i prowadzenie firmy ltd w UK tez nie jest duzym wyzwaniem pod warunkiem odpowiedniej ksiegowosci. Duze firmy "principle contractors" rowniez nie akceptuja wspolpracy z podmiotami nie bedacymi firmami z.o.o.
Jesli jestescie z branzy IT (flash design) i operujecie sprawnie po angielsku, jestesmy w stanie pomoc zalozyc i prowadzic firme w londynie i nawiazac kontakt z firmami korzystajacymi z podwykonawcow.
Jestesmy firma ksiegowa z Londynu zajmujaca sie podwykonawcami z branzy IT.
accounts@knbc.co.ukKrzysztof Niewolski edytował(a) ten post dnia 25.05.12 o godzinie 15:41
25.05.2012, 12:58
Gabriela

Gabriela Kokoszko raczkujący
przedsiębiorca

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Witam,
Rozpoczynam działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Tu mieszkam i tu będzie zarejestrowana moja firma, tu będę płaciła podatki i składki emerytalne.

Zamierzam prowadzić m.in. sprzedaż na polskim Allegro. Czy w związku z tym muszę płacić (jakiś) podatek, VAT etc w Polsce? Chcę działać legalnie. Będę wdzięczna za każdą odpowiedź i podpowiedź. (...) Zobacz więcej
28.07.2012, 07:19
Katarzyna

Katarzyna Okrój Bookkeeper,
Accountant Kate
Okroj Services

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Witam, obecnie prowadze biuro ksiegowe na terenie Wielkiej Brytanii. Ostatnio rozpoczelismy projekt rejestrowania polskich spolek Ltd. Chetnie nawiaze wspolprace z osobami zainteresowanymi i odpowiem na pytania.

Dane kontaktowe
Katarzyna Okroj
http://sussexbusiness.pl
20.08.2012, 00:18

konto usunięte

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Witam wszystkich

Wiem, że istnieje wiele postów na ten temat ale nigdzie nie ma jednoznacznych odpowiedzi w związku z czym chce poprosić o pomoc odnośnie mojego pomysłu / tego co chcę zrobić:

- rejestracja spółki Ltd. w Uk
- sprzedaż internetowa towarów (sklep internetowy, ebay)
- sprzedaż wyłącznie dla klientów spoza RP (sklep oraz strona po angielsku, hiszpańsku i arabsku)
- producentem towarów (dostawcą) jest firma polska
- w polsce potrzebne jest tylko miejsce do wysyłania / odbierania korespondencji - towaru dla klientów zagranicznych, co wg prawa nie stanowi zakładu

http://www.pit.pl/oddzial_zagraniczny_formy_dzialalnos...

"...Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, zakładu nie stanowi:
- użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
- utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania;
- utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
- utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
- utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym (tutaj mieszczą się przedstawicielstwa);
- utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o których mowa wyżej, pod warunkiem jednak, że całkowita działalność stałej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy."


- dodatkowo usługi tłumaczeń oraz pośrednictwa w pozyskiwaniu towarów z azji dla firm na terytorium RP ale nie kupno - sprzedaż tylko prowizja od załatwienia transportu, znalezienia klienta na terenie Azji.

Wiec mam pytania:
1. Czy jako osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz adres zameldowania, muszę rejestrować w RP działalność gospodarczą, ew. płacić podatki w Polsce, ZUS itd. Nadmieniam ze nie można miejsce stałego pobytu ze względu na częste przemieszczanie się w obrębie UE oraz poza UE.
2. Czy w przypadku wykonywania czynności na terenie RP polegających na odbiorze towaru od dostawczy oraz wysyłce zagranice nie zostanie to uznane jako prowadzenie działalności gospodarczej i w czy takim przypadku nie lepiej byłoby zlecenie tego komuś kto prowadzi działalność gospodarczą i otrzymywać od niego faktury za wykonaną usługę.
30.08.2012, 14:58
Renata

Renata Mroczkowska właściciel,
Przedsiębiorstwo
Finansowo Usługowe
Prestiż

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Mam pytanie odnośnie spółki LTD

Chcę otworzyć spółkę w UK - usługi budowlane , w której zatrudniona będę wraz z mężem

1. czy jako firma budowlana wykonująca zlecenia na terenie RP ale za pomocą podwykonawców muszę otwierać oddział w Polsce?
2. czy usługa sprzedaży wówczas powinna być z Vat -em ?
3. czy podwykonawca wystawiając mi fakturę nalicza Vat?
4. Gdzie odprowadzany jest podatek dochodowy?
5. jezeli przy mniejszych budowach są zamiast podwykonawców pracownicy na umowę o dzieło - czy firma w uk może tak zatrudnić ? gdzie wówczas płace podatek z tyt, umowy o dzieło?

Czy ja jako osoba zatrudniona na etacie w spółce męża w uk , prowadząc nadal własną dg w PL mogę wciągnąć do swojego ubezpieczenia męża? zważywszy na fakt że podlegać będę ubezpieczeniu w UK a w PL płacić będę tylko zdrowotne z (...) Zobacz więcej
23.11.2012, 13:37

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Polecam poszperać po tematach ale najlepiej skonsultować się z kimś kto realnie zajmuje się taką rejestracją firm w UK, polecam poczytać na blogu o tym temacie - http://pawelkurnik.pl
27.01.2013, 10:41
Łukasz

Łukasz P. właściciel,
gtdesign.pl LTD

Temat: działalność prowadzona w Polsce firma zarejestrowana w...

Witam serdecznie,
jeśli ktoś jest zainteresowany rejestracją spółek LTD w Anglii to zapraszam do kontaktu (...) Zobacz więcej
9.02.2013, 20:54Zobacz dyskusje w grupie Księgowość nudna? A może jednak nie!

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do