Małgorzata

Małgorzata Firląg inżynier środowiska,
hydrolog

Temat: OPERAT WODNOPRAWNY - teoria a rzeczywistość?!

Ten wątek chciałabym poświęcić ocenie wykonywanych w Polsce dokumentacji hydrologicznych, próbie skonfrontowania warunków jakie powininy spełniać, wynikających bezpośrednio z prawa wodnego (teorii) ze stanem faktycznym (praktyką).
W moim przekonaniu podstawowym zadaniem operatu wodnoprawnego jest uzasadnienie potrzeb wodnych użytkownika wód, ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne. Z moich doświadczeń wynika, iż w zdecydowanej większości warunek ten nie jest spełniony, cel i zakres korzystania z wód opisany jest lakonicznie, często nieprecyzyjnie i niezgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. Dla przykładu mogę przytoczyć kilka przykładów, w których stwierdzono, iż celem zamierzonego korzystania z wód jest: „piętrzenie i retencjonowanie wody”, „budowa zbiornika retencyjnego”. Wszystkie te wymienione „cele”, w dodatku niepodparte żadnym uzasadniającym opisem stanowią co najwyżej sposób, drogę osiągnięcia określonego celu, natomiast nie stanowią go z całą pewnością. W wersji bardziej akceptowalnej cele te mogłyby brzmieć odpowiednio: „ energetyka wodna, wykorzystująca piętrzenie i retencjonowanie wody”, „zwiększenie zasobów wodnych poprzez retencje zbiornikową, ochrona przeciwpowodziowa oraz turystyka i rekreacja”.

Operat wodnoprawny jest narzędziem wspomagającym podjęcie decyzji organu wydającego pozwolenie wodnoprawne, stąd musi zawierać cały dostępny materiał dowodowy wraz z dogłębną analizą wszystkich uwarunkowań prawnych, technicznych, środowiskowych itp. Powinien rozwiązywać dany problem i zagadnienie w sposób kompleksowy z uwzględnieniem wszystkich stron, narażonych na oddziaływanie zamierzonego korzystania z wód. O tym traktuje prawo, niestety w zetknięciu z rzeczywistością operat nierzadko przypomina półkowy elaborat, opisujący szereg nieistotnych w tej konkretnej sprawie zagadnień, niezwiązanych z kluczowym problemem, a pomijający przy tym istotę i główny cel, dla którego został on opracowany. Na przykład, operat wodnoprawny na pobór wody dla stawów rybnych nie ma określonego przepływu nienaruszalnego, który decyduje o możliwości wykorzystania wody z punktu widzenia utrzymania życia biologicznego w rzece i jest podstawową informacją w procesie gospodarowania wodami. Może to wynikać z kilku kwestii: z braku danych hydrologicznych, nieumiejętności wyznaczenia przepływu nienaruszalnego, albo też być może w interesie zamawiającego było zatajenie tych informacji. Podobnie jest z obliczeniami hydrologicznymi, które najczęściej nie występują, czasem są prowadzone przy wykorzystaniu archiwalnych metod i lapidarnych, często nieodpowiednich dla danych sytuacji (rzeki, zlewni) wzorów empirycznych.

Problem jest o tyle istotny, iż taka niewiarygodna dokumentacja hydrologiczna, może przyczynić się do wydania błędnych decyzji administracyjnych, co w skali globalnej może mieć bardzo niekorzystne oddziaływanie i negatywne skutki w procesie gospodarowania wodami.

Mam wrażenie, iż autorzy w zdecydowanej większości skupiają się nie na JAKOŚCI wykonywanych operatów, spełniających wszystkie wymagane warunki, natomiast główną wagę przywiązują do obszerności opracowania mierzonego ilością stron.

Chciałabym jeszcze tylko dodać, iż taki stan rzeczy nie może dziwić, gdyż zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem wodnym, dokumentacje hydrologiczne w Polsce może wykonywać w zasadzie każdy kto zadeklaruje taką wolę i podejmie się tego zadania, niekoniecznie osoba kompetentna i mająca doświadczenie w tej materii.

Jeśli podzielacie moje zdanie, zachęcam do dzielenia się opinii. Może macie jakieś pozytywne doświadczenia związane z uzgadnianiem/ opiniowaniem operatów wodnoprawnych i innych dokumentacji (...) Zobacz więcej
17.12.2010, 23:09
Maria

Maria D. Projektowanie
instalacji i sieci
elektroenergetycznyc
h ,...

Temat: OPERAT WODNOPRAWNY - teoria a rzeczywistość?!

Witam Panią ...ponieważ drążę teraz tę kwestię wpadłam na Pani wypowiedź ..prosze mi napisać swoje zdanie :
Projektuję wymianę przewodów gołych na izolowane w linii napowietrznej budowanej w zamierzchłych czasach.Przwód rozciągniety jest pomiędzy słupami , usytuawanymi poza działką RZGW. Rów ma 1 m szerokości. Jeden ze słupów będzie nieco odsuniety , trasa przewodu nad rowem nie zmieni sie . Co napisać w operacie wodnoprawnym ...co tu mają do rzeczy przepływy ..i te inne dane ? Nie ma żadnej ingerencji w rów.
Pozdrawiam Maria Darowska-Anusik
Rzeszów mój e-mail madar5678 (...) Zobacz więcej
9.03.2011, 11:38
Adam

Adam S. Oceny Oddziaływania
na Środowisko,
Pozwolenia
Wodnoprawne

Temat: OPERAT WODNOPRAWNY - teoria a rzeczywistość?!

Maria D.:
Witam Panią ...ponieważ drążę teraz tę kwestię wpadłam na Pani wypowiedź ..prosze mi napisać swoje zdanie :
Projektuję wymianę przewodów gołych na izolowane w linii napowietrznej budowanej w zamierzchłych czasach.Przwód rozciągniety jest pomiędzy słupami , usytuawanymi poza działką RZGW. Rów ma 1 m szerokości. Jeden ze słupów będzie nieco odsuniety , trasa przewodu nad rowem nie zmieni sie . Co napisać w operacie wodnoprawnym ...co tu mają do rzeczy przepływy ..i te inne dane ? Nie ma żadnej ingerencji w rów.

Wprawdzie nie do mnie, ale co tam;-)
W takim przypadku w operacie należy wskazać maksymalny możliwy poziom wody jaki wystąpić może w przedmiotowym rowie oraz udowodnić iż woda nie spowoduje podmycia owego słupa ze wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Operat powiniem mieć max. 4 strony + ze 3 rysunki.
9.03.2011, 11:59
Maria

Maria D. Projektowanie
instalacji i sieci
elektroenergetycznyc
h ,...

Temat: OPERAT WODNOPRAWNY - teoria a rzeczywistość?!

Witam Panie Adamie ...przepraszam dawno tu nie zaglądałam, do tego czasu już podrążyłam temat i mniej więcej wiem jak sporządzać ten operat ...w dalszym ciagu jednak uważam to za bzdurne zabieranie czasu projektantom i tym podobnym ludziom ...pozdrawiam serdecznie .. (...) Zobacz więcej
7.08.2011, 18:49
Adam

Adam S. Oceny Oddziaływania
na Środowisko,
Pozwolenia
Wodnoprawne

Temat: OPERAT WODNOPRAWNY - teoria a rzeczywistość?!

Witam, od tego czasu zmianiła się ustawa Prawo Wodne i przy takim operacie, musi Pani wykazać prawne formy ochrony przyrody w zasięgu oddziaływania urządzenia, a więc (poza obszarowymi formami ochrony przyrody) wszystkie chronione gatunki roślin i zwierząt - to przy operatach na przejście wód urządzeniami liniowymi, dopiero jest (...) Zobacz więcej
8.08.2011, 13:19
Arkadiusz

Arkadiusz Środula Specjalista
hydrolog, modelarz
hydraulik,
hydrotechnik, m...

Temat: OPERAT WODNOPRAWNY - teoria a rzeczywistość?!

Nie sądzę, że 4 strony wystarczą do zrobienia operatu. Przeważnie ma kilkanaście. Projektant zaś ma obowiązek w procesie projektowym przedstawić wszelką dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę. Bez pozwolenia wodnoprawnego zaś nie bedzie mozliwe uzyskanie pozwolenia budowlanego. Nie rozumiem narzekań, że jest to zawracanie głowy. To tak jakby narzekać, że geodeta musi zrobić podział działek alo geolog operat geologiczny do naszego projektu. Przy czym operat wodno-prawny nie jest dokumentacją wchodzącą w skład projektu budowlanego i może go wykonać praktycznie każdy. Zapisy o dokumentacji hydrologicznej i kwalifikacjach już zniknęły z Prawa Wodnego - i dobrze. Jeśli projektant danej branży nie zna się na operatach W-P to powinien zlecić biuru lub osobie znającej się (...) Zobacz więcej
5.11.2011, 13:04
Adam

Adam S. Oceny Oddziaływania
na Środowisko,
Pozwolenia
Wodnoprawne

Temat: OPERAT WODNOPRAWNY - teoria a rzeczywistość?!

Arkadiusz Środula:
Nie sądzę, że 4 strony wystarczą do zrobienia operatu.

Dotyczyło to tylko i wyłącznie operatów na przejście sieciami przez koryta cieków wodnych. Zresztą w dniu pisania owego postu obowiązywał inny stan prawny, obecnie doszły prawne formy ochrony przyrody, współrzędne geograficzne i zgodność z planami gospodarowania wodami, więc nawet najprostsze operaty nieco nam się rozrosły;-)
Jeśli projektant danej branży nie zna się na operatach W-P to powinien zlecić biuru lub osobie znającej się na tym :)

Coraz częściej tak to właśnie wygląda;-) Mam coraz więcej telefonów od projektantów zdziwionych że im cofnięto operaty z powodu braków formalnych. Tłumaczenie zawsze podobne "bo zawsze tak pisałem i było dobrze" ;-)
6.11.2011, 20:55
Dominik

Dominik K. Kierownik produkcji

Temat: OPERAT WODNOPRAWNY - teoria a rzeczywistość?!

Arkadiusz Środula:
Nie sądzę, że 4 strony wystarczą do zrobienia operatu. Przeważnie ma kilkanaście. Projektant zaś ma obowiązek w procesie projektowym przedstawić wszelką dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę. Bez pozwolenia wodnoprawnego zaś nie bedzie mozliwe uzyskanie pozwolenia budowlanego. Nie rozumiem narzekań, że jest to zawracanie głowy. To tak jakby narzekać, że geodeta musi zrobić podział działek alo geolog operat geologiczny do naszego projektu. Przy czym operat wodno-prawny nie jest dokumentacją wchodzącą w skład projektu budowlanego i może go wykonać praktycznie każdy. Zapisy o dokumentacji hydrologicznej i kwalifikacjach już zniknęły z Prawa Wodnego - i dobrze. Jeśli projektant danej branży nie zna się na operatach W-P to powinien zlecić biuru lub osobie znającej się na tym :)


Czy rzeczywiście jest tak, że każdy może wykonać taki operat? Czy nie regulują tego w tej chwili żadne przepisy?
29.12.2011, 14:27
Anna

Anna Guraj-Jaszke inspektor d/s
melioracji

Temat: OPERAT WODNOPRAWNY - teoria a rzeczywistość?!

Witam,
Faktycznie nie ma regulacji prawnych odnośnie kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu operatów wodnoprawnych, jednak osoby pracujące przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych zwracają uwagę na posiadane uprawnienia autorów opracowań, a przynajmniej na ich wykształcenie. Zresztą wcale się nie dziwię, ja też mam przyjemność przeglądać różne operaty wodnoprawne i wierzcie mi, że operat opracowany np. przez samego inwestora (osobę niezwiązaną z branżą) pozostawia wiele do życzenia. Ja takie opracowania na szczęście tylko opiniuję (wypisując litanię uwag) ale np. w starostwach muszą mieć niezły zgryz (;)), bo tu już wydaje się decyzję i trzeba dogłębnie zbadać temat, a opracowania wyczerpujące i wiarygodne często nie są. W rezultacie postępowanie przedłuża się znacznie o czas wnoszenia poprawek i uzupełnień do opracowań. Hydrologię też obecnie może liczyć każdy, ale nie każdy się odważy, bo w praktyce sama wiedza nie wystarcza, liczy się też doświadczenie, znajomość terenu, wyczucie (wynikające z (...) Zobacz więcej
29.12.2011, 20:23Zobacz dyskusje w grupie Hydrologia w inżynierii

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do