Magdalena

Magdalena Ż. zarządzanie
organizacją szkoleń

Temat: KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH - zapraszam na szkolenie :)

Centrum Szkoleniowe FRR Sp z o.o. zaprasza wszystkich na szkolenie:

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH

miejsce zajęć - WARSZAWA

Termin: 12.03.2012r.

Cel szkolenia:
zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów unijnych. Uczestnicy zapoznają się z wymogami formalnymi dokumentów rozliczających poniesione wydatki, zdobędą cenne wskazówki związanych m.in. z ujęciem księgowym poszczególnych operacji i rozliczaniem dotacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
• zdobycie cennych wskazówek dot. ujęcia księgowego poszczególnych operacji i rozliczania dotacji,
• nabycie umiejętności sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej i projektowej,
• zdobycie wiedzy w zakresie rozliczenia podatkowego otrzymanych i wydatkowanych środków z funduszy strukturalnych UE,
• zdobycie wiedzy w zakresie ewidencji i sprawozdawczości księgowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.

Wybrane programy:
Obsługa księgowa projektu 2.1 „Analiza i ocena stopnia dopasowania modelu kształcenia do potrzeb rynku pracy w podregionie centralnym województwa śląskiego”
Obsługa księgowa dotacji 1.3 „Inwestycje infrastrukturalne w JPP”
Obsługa księgowa dotacji 8.1.2 „Partnerstwo – Wiedza - Rozwój program kompleksowego przygotowania gminy Jaworzno do zarządzania zmianą gospodarczą”
Konsultant w ramach Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług dla małych i Średnich Przedsiębiorstw
Asystent koordynatora projektu 5.4.3 „Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej”
Obsługa księgowa projektu 3.3.1 „Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnej przedsiębiorczości”
Obsługa księgowa projektu 6.1.1 „Jestem tego warta – wspieranie aktywności zawodowej kobiet”
Koordynator projektu 7.2.1 „Lepsze kwalifikacje kluczem otwierającym rynek pracy dla niepełnosprawnych”
Obsługa księgowa projektu 1.5 „Aktywne wprowadzenie osób wykluczonych społecznie na otwarty rynek pracy”
Trener na szkoleniu w ramach dotacji „Kobieta pracująca - dobrze zarabiająca”
Trener na szkoleniu w ramach dotacji 7.1.3 POKL „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”
Trener na szkoleniu w ramach dotacji 6.1”Projekt o projektach – Kuźnia specjalistów do spraw Funduszy Unijnych”
Trener i doradca w ramach dotacji 6.2 PO KL „Rozwój przedsiębiorczości szansą na lepszy start i zmniejszenie bezrobocia w Zagłębiu Dąbrowskim”
Trener "Bez księgowości ani rusz! – Rozwój kompetencji z zakresu księgowości, kadr i płac w Małopolsce"
Trener „Kompendium wiedzy menedżera”
Trener „Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace”

Adresaci szkolenia:
• osoby pracujące w działach finansowo-księgowych,
• właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
• doradcy podatkowi,
• osoby rozliczające projekty realizowane przy wsparciu z funduszy unijnych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• serwis kawowy
• certyfikat.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin,
Cena: 599 zł brutto/os.

Więcej informacji na:
http://www.frr.pl
[email]emilia.nurzynska@frr.pl [/email]
tel. 22 583 10 04
7.03.2012, 14:00Zobacz dyskusje w grupie DOTACJE UNIJNE

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do