Majka

Majka Obelnicka PROFECTUS S.C.:
profectus.com.pl,
KeepUp.pl- kursy
języka...

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

Czy ktoś dysponuje może jakimiś materiałami/ pytaniami z poprzednich lat, które chciałby odsprzedać.
Dziękuję za ewentualną (...) Zobacz więcej
28.01.2009, 11:43

konto usunięte

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

xMarcin O. edytował(a) ten post dnia 14.06.10 o godzinie 23:03
28.01.2009, 18:12
Sabina

Sabina Rowinska pracownik biurowy,
BUB

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

Witam,
Chciałabym rozpocząć przygotowania do egzaminu brokerskiego na dzień dzisiejszy dysponuję bazą 1000 pytań.
Jestem również zainteresowana materiałami/ pytaniami z (...) Zobacz więcej
16.02.2009, 22:19
Małgorzata

Małgorzata Kiszczak agent
ubezpieczeniowy,
Małgorzata Kiszczak

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

witam,

też chciałabym się zacząć przygotowywać to egzaminu, zaczynam zbierać materiały, mam pyatnie czy jest szansa na odkupienie bazy 1000 pytań, innych materiałow.

z góry dziękuję za (...) Zobacz więcej
17.03.2009, 12:13
Robert

Robert Szywalski Coris Lex Services
Sp. z o.o.

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

nieaktualneRobert Szywalski edytował(a) ten post dnia 07.04.09 o godzinie 17:35
6.04.2009, 17:11

konto usunięte

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

Witam,

na pomoc nie ma (...) Zobacz więcej
10.07.2009, 15:03

konto usunięte

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

xMarcin O. edytował(a) ten post dnia 14.06.10 o godzinie 23:03
19.08.2009, 12:45
Krzysztof Kazimierz

Krzysztof Kazimierz Bednarz Właściciel,
AK-Consulting.pl

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

warto się uczyć samodzielnie.Krzysztof Kazimierz Bednarz edytował(a) ten post dnia 19.03.10 o godzinie 22:03
21.11.2009, 18:40
Michał

Michał L. Partner, 5DX

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

Osoby, chcące zdawać egzamin brokerski w najbliższym roku - proszę o kontakt.
Zainteresowane (...) Zobacz więcej
31.12.2009, 15:16

konto usunięte

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

Witam,

jestem zainteresowany egzaminem brokerskim w najbliższym czasie oraz Waszymi doświadczeniami. Czy mogę prosić o pomoc i bazę (...) Zobacz więcej
15.01.2010, 19:16
Michał

Michał Cwynar Specjalista
ds.ubezpieczeń i
inwestycji ,doradca
finansowy

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

Witam,
czy mógłbym Państwa poprosić o przesłanie na priva najbardziej aktualnego zestawu pytań/zagadnień na egzamin brok. ?

Z góry dziękuję i pozdrawiam, (...) Zobacz więcej
17.02.2010, 22:05

konto usunięte

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

"ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINACYJNYCH DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

I. Zagadnienia wspólne dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych:

1) podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych:
a) w Polsce,
b) na świecie;
2) cechy rozwoju współczesnych ubezpieczeń gospodarczych:
a) koncentracja ubezpieczeń,
b) interwencjonizm państwa w dziedzinie ubezpieczeń,
c) rozwój reasekuracji,
d) rozwój działalności lokacyjnej;
3) gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń:
a) ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze,
b) społeczne znaczenie ubezpieczeń;
4) funkcje i zasady ubezpieczeń:
a) funkcja ochrony ubezpieczeniowej, finansowej, prewencyjnej,
b) zasada pewności, pełności, powszechności i szybkości ochrony ubezpieczeniowej;
5) wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i gospodarczego:
a) zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych,
b) pojęcie umowy i czynności prawnej,
c) zasada swobody umów,
d) klauzule abuzywne,
e) czynniki kształtujące treść stosunku prawnego,
f) forma zawarcia umowy,
g) pojęcie zobowiązania,
h) pojęcie szkody,
i) wady oświadczenia woli,
j) przedstawicielstwo i pośrednictwo,
k) reprezentacja przedsiębiorców w obrocie gospodarczym,
l) umowa agencyjna,
m) umowa zlecenia,
n) odpowiedzialność cywilna i jej zasady;
6) źródła i zasady polskiego prawa ubezpieczeniowego:
a) charakterystyka podstawowych źródeł prawa ubezpieczeniowego,
b) zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej;
7) podstawy prawne działalności brokerskiej;
8) podstawy prawne działalności agencyjnej w zakresie ubezpieczeń;
9) umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia:
a) regulacja prawna umowy ubezpieczenia,
b) pojęcie zdarzenia losowego i wypadku ubezpieczeniowego,
c) zawarcie umowy ubezpieczenia,
d) powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
e) pojęcie i znaczenie ogólnych warunków ubezpieczeń,
f) kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia,
g) wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia;
10) polski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny:
a) podstawy prawne działania rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego,
b) podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną,
c) pośrednictwo ubezpieczeniowe,
d) aktuariusze - rola i zadania,
e) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
f) Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
g) Rzecznik Ubezpieczonych,
h) nadzór ubezpieczeniowy;
11) rola i znaczenie reasekuracji i koasekuracji w podziale ryzyka:
a) koasekuracja i jej rodzaje,
b) reasekuracja i jej rodzaje,
c) funkcja techniczna i finansowa reasekuracji;
12) kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracyjnego:
a) ocena sytuacji finansowej - kapitały własne, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, margines wypłacalności, bilans, rachunek zysków i strat oraz inne wskaźniki finansowe,
b) konkurencyjność - zakres oferty, jakość usługi, dostosowanie oferty do potrzeb klientów;
13) etyka zawodowa brokera:
a) sfery powinności brokera wobec klienta, zakładu ubezpieczeń, konkurencji,
b) przestrzeganie reguł prawnych, ekonomicznych, społecznych, zawodowych i moralnych,
c) sankcje za naruszenie reguł postępowania;
14) opodatkowanie działalności brokerskiej podatkiem od towarów i usług;
15) czytanie i analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat.

II. Zagadnienia egzaminacyjne dla brokerów ubezpieczeniowych:
1) podstawowe pojęcia związane z obsługą ubezpieczeń gospodarczych - definicje stosowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń;
2) procedury zarządzania ryzykiem:
a) identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, sposoby eliminacji lub przeniesienia ryzyka,
b) opracowanie programu ochrony ubezpieczeniowej i jego realizacja;
3) umowa brokerska i odpowiedzialność brokera:
a) charakter umowy brokerskiej,
b) czynniki kształtujące treść umowy brokerskiej,
c) obowiązki wynikające z umowy brokerskiej,
d) odpowiedzialność brokera - cywilna, administracyjna, karna i inna;
4) inne umowy związane z działalnością brokerską - umowa o współpracy z zakładem ubezpieczeń, umowa o wysokości prowizji i inne;
5) ubezpieczenia nietypowe;
6) znajomość podstawowych produktów ubezpieczeniowych funkcjonujących na polskim rynku;
7) podstawowe dokumenty związane z działalnością brokerską - oferta brokerska, slip brokerski, nota prowizoryczna, dokument ubezpieczenia, rozliczenie się ze składek i prowizji.

III. Zagadnienia egzaminacyjne dla brokerów reasekuracyjnych:
1) reasekuracja i retrocesja - cele i zadania;
2) zakres i podstawy prawne działalności reasekuracyjnej w Polsce i Unii Europejskiej;
3) charakter prawny umowy reasekuracji;
4) procedury stosowane przy zawieraniu i rozliczaniu umów reasekuracyjnych - rozpoznanie rynku, oferta, negocjacje, plasowanie, rozliczanie umów reasekuracyjnych;
5) zasady reasekuracji krajowych ryzyk ubezpieczeniowych za granicą."

załącznik nr 2 - Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2003 r. w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposób przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.Joanna Król edytował(a) ten post dnia 19.02.10 o godzinie 19:34
19.02.2010, 18:37
Milena

Milena M. Broker
Ubezpieczeniowy

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

xMilena Jarmołowicz edytował(a) ten post dnia 12.05.10 o godzinie 15:24
26.02.2010, 14:56

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

:)Anna Z. edytował(a) ten post dnia 25.11.10 o godzinie 19:52
3.03.2010, 22:22

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

:)Anna Z. edytował(a) ten post dnia 25.11.10 o godzinie 19:52
3.03.2010, 22:26

konto usunięte

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

Witam serdecznie,

Również jestem zainteresowany egzaminem brokerskim w najbliższym czasie oraz Waszymi doświadczeniami w tym temacie. Bardzo Was proszę przesłanie posiadanych przez Was materiałów oraz najbardziej aktualnego zestawu zagadnień na egzamin.

Z góry ślicznie (...) Zobacz więcej
13.03.2010, 18:45
Jarosław

Jarosław Tomczak Agent
ubezpieczeniowy,
posrednictwo
ubezpieczeniowe

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

Witam.
Również proszę o przesłanie na prv aktualnej bazy pytań, materiałów i zagadnień na egzamin. (...) Zobacz więcej
7.04.2010, 15:50
Bogdan

Bogdan Matuszewski Asystent Brokera,
Centrum Ubezpieczeń

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

Witam
zakres egzaminu jest mi znany, ale nie wiem jak wyglądają ptyania egzaminacyjne - testowe. Również bardzo proszę o pomoc w postaci zestawów pytań. Chciałbym mieć również możliwość rewanżu.
odpowiedzi oczekuje na prv: drop52@poczta (...) Zobacz więcej
10.04.2010, 21:36
Jarosław

Jarosław Tomczak Agent
ubezpieczeniowy,
posrednictwo
ubezpieczeniowe

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

Materiały prosiłbym przesłać na jari12@wp.pl.
Z góry (...) Zobacz więcej
14.04.2010, 11:05
Jarosław

Jarosław Muras Właściciel, PLIPOL
Jarosław Muras

Temat: Pytanie- prośba- egzamin

Witam wszystkich bardzo serdecznie.

Przyłączam się do prośby, o materiały potrzebne do przygotowania na egzamin brokerski.
Bardzo chętnie wysłucham opinii dotyczących niuansów, na które warto szczególnie zwrócić uwagę.

mój adres: j_muras@o2.pl

Pozdrawiam i życzę miłego popołudnia.

Jarek
14.04.2010, 18:05

Następna dyskusja:

22 października egzamin
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do