konto usunięte

Temat: Wskaźniki wypadkowości

Szanowni Państwo,
Chciałbym poruszyć temat wskaźników wypadkowości. Jak powszechnie wiadomo w Polsce stosujemy dwa podstawowe wskaźniki, ciężkość i częstotliwość.

Natomiast ostatnio natknąłem się na wskaźnik częstotliwości LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) określany również wskaźnikiem LTIF, oznacza on częstość wypadków na milion roboczogodzin który jest wyrażany wzorem:
LTI (suma wypadków w okresie rozliczeniowym (np. miesiąc, rok)) x10^6
/podzielić przez/
Sumę roboczogodzin w okresie rozliczeniowym (np. miesiąc, rok)

Szperałem w internecie, lecz jest bardzo mało informacji na temat tego wskaźnika (jedynie jakieś zagraniczne strony - nie wprost jest wskazane jak go dokładnie obliczać)

I tak - (LTI) - wiadomo są to zaistniałe wypadki, natomiast mam problem z roboczogodzinami jakie trzeba podstawić do wzoru aby wskaźnik nie był zamazany.

znalazłem takie wytłumaczenie mianownika:

"Ogólna liczba roboczogodzin pracy w analizowanym (rozliczeniowym) okresie w danej grupie zawodowej = Ilość godzin do przepracowania w danym okresie sprawozdawczym X ilość zatrudnionych w tej grupie zawodowej – ilość osób zwolnionych w danym okresie sprawozdawczym (rezygnujących z pracy, na których miejsce nie została przyjęta inna osoba) X ilość godzin pracy tych osób pozostała, od dnia rozwiązania stosunku pracy, do końca danego okresu sprawozdawczego. Wskaźnik może być liczony łącznie dla wszystkich pracowników firmy lub dla poszczególnych grup pracowników (realizujących takie same lub zbliżone zadania)"

Lecz jest ono dla mnie jak z kosmosu, i prawdopodobnie nie daje pełnego obrazu sytuacji wypadkowości, ze względu na godziny do przepracowania (nie zważając na absencje, urlopy - gdzie wypadek nie wydarzy się w pracy jeśli by zaistniał podczas urlopu czy zwolnienia) dla wszystkich pracowników - daje liczbę zupełnie inną niż przepracowane faktycznie roboczogodziny w których mógłby się faktycznie wydarzyć wypadek w pracy.

Czy spotkaliście się Państwo z takim wskaźnikiem?
Proszę o pomoc czy mam go obliczać wg tego absurdalnego "mianownika" czy nie lepiej było by podstawiać tam roboczogodziny de facto przepracowane przez pracowników danej firmy (oczywiście uwzględniając urlopy, absencje)
Czy stan zatrudnienia mam brać z początku miesiąca czy z końca (ze względu na odejścia w trakcie miesiąca) jeżeli należałoby uwzględnić proponowany mianownik.

Proszę o opinię lub ewentualnie o wyjaśnienie obliczania jeśli się Państwo spotkali z tym wskaźnikiem....
(...) Zobacz więcej
6.12.2012, 09:32
Tadeusz

Tadeusz Ć. Koordynator ds. BHP,
ochrony środowiska i
ppoż

Temat: Wskaźniki wypadkowości

Może kiedyś się komuś to przyda:

TF1 = Ilość wypadków przy pracy (L4) * 1 000 000/Liczba przepracowanych godzin efektywnych TF2 = Ilość wypadków zarejestrowanych * 1 000 000/ Liczba przepracowanych godzin efektywnych TF3 = Ilość wypadków zgłoszonych * 1 000 000 / Liczba przepracowanych godzin efektywnych TF4 = Ilość incydentów zgłoszonych * 1 000 000 / Liczba przepracowanych godzin efektywnych TG = Liczba dni niezdolności do pracy (tylko wypadki przy pracy z L4) * 1 000 / Liczba przepracowanych godzin efektywnych TGS = Liczba dni niezdolności do pracy / Ilość wypadków przy pracy (L4) + Ilość wypadków śmiertelnych 1. Wypadki zarejestrowane = wypadki z L4 + wypadki przy pracy bez dni zwolnienia 2. Wypadki zgłoszone = wypadki z L4 + wypadki przy pracy bez dni zwolnienia + pierwsza pomoc 3. Incydenty zgłoszone = wypadki z L4 + wypadki przy pracy bez dni zwolnienia + pierwsza pomoc + incydenty bez urazów 4. Godziny przepracowane efektywnie = godziny przepracowane przez wszystkich pracowników + nadgodziny 5. TF5 - Liczba sytuacji potencjalnie niebezpiecznych liczonych ilościowo
29.03.2013, 08:24
Tadeusz

Tadeusz Ć. Koordynator ds. BHP,
ochrony środowiska i
ppoż

Temat: Wskaźniki wypadkowości

Jeszcze raz czytelnie:)

TF1 = Ilość wypadków przy pracy (L4) * 1 000 000/Liczba przepracowanych godzin efektywnych

TF2 = Ilość wypadków zarejestrowanych * 1 000 000/ Liczba przepracowanych godzin efektywnych

TF3 = Ilość wypadków zgłoszonych * 1 000 000 / Liczba przepracowanych godzin efektywnych
TF4 = Ilość incydentów zgłoszonych * 1 000 000 / Liczba przepracowanych godzin efektywnych
TG = Liczba dni niezdolności do pracy (tylko wypadki przy pracy z L4) * 1 000 / Liczba przepracowanych godzin efektywnych

TGS = Liczba dni niezdolności do pracy / Ilość wypadków przy pracy (L4) + Ilość wypadków śmiertelnych

1. Wypadki zarejestrowane = wypadki z L4 + wypadki przy pracy bez dni zwolnienia
2. Wypadki zgłoszone = wypadki z L4 + wypadki przy pracy bez dni zwolnienia + pierwsza pomoc

3. Incydenty zgłoszone = wypadki z L4 + wypadki przy pracy bez dni zwolnienia + pierwsza pomoc + incydenty bez urazów

4. Godziny przepracowane efektywnie = godziny przepracowane przez wszystkich pracowników + nadgodziny

5. TF5 - Liczba sytuacji potencjalnie niebezpiecznych (...) Zobacz więcej
29.03.2013, 08:25

Następna dyskusja:

Wskaźniki wypadkowości
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do