Skuteczna rekrutacja
Ewa Sieczko

Ewa Sieczko Specjalista ds.BHP

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Witajcie
Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie (czas 2 tygodnie) musi mieć badania i szkolenie wstępne czy nie...?
Jak to wygląda w (...) Zobacz więcej
8.07.2008, 19:08
Grażyna T.

Grażyna T. specjalista d/s
bhp,pasjonatka magii
roślin - zapraszam
d...

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

w mojej firmie nie ma znaczenia rodzaj umowy każdy przechodzi badania (...) Zobacz więcej
8.07.2008, 19:14
Łukasz D.

Łukasz D. BHP, Ochrona
Środowiska, Systemy
Zarządzania

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Witam,
Artykuł 304 kodeksu pracy stanowi wyjaśnienie (...) Zobacz więcej
8.07.2008, 19:38
Aleksander G.

Aleksander G. Specjalista ds. BHP,
Spec. ds.
Zinegrowanego
Systemu Jako...

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Bez względu na rodzaj umowy obowiązuje pełen (...) Zobacz więcej
8.07.2008, 19:49
Ewa Sieczko

Ewa Sieczko Specjalista ds.BHP

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Ciesze się, że jest zainteresowanie tematem:)
To, że osoby przyjmowane na umowę zlecenie powinny przejść i badania i szkolenie wstęmne jestem zaaa!!!
Problem jest wówczas kiedy jest w firmie duża rotacja pracowników, którzy rezygnują z pracy po kilku dniach, a dla pracodawców są to (...) Zobacz więcej
8.07.2008, 20:42
Łukasz D.

Łukasz D. BHP, Ochrona
Środowiska, Systemy
Zarządzania

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

No niestety. Temu niektóre organizacje pracodawców wnioskują by koszty badań zwracane były pracownikowi z pierwszą wypłatą po miesiącu pracy, a nie płacone przez pracodawcę (...) Zobacz więcej
8.07.2008, 22:08
Ewa Sieczko

Ewa Sieczko Specjalista ds.BHP

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Witajcie :)
Zupełnie przypadkowo dziś na mojej skrzynce @@@ od Przemysława Siemiątkowskiego otrzymałam wiadomość dotyczącą mojego zapytania, którą niżej zacytuję.
Czy pracowników sezonowych zatrudnionych na umowę zlecenia trzeba poddawać szkoleniu wstępnemu z zakresu bhp?

Osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą podlegają obowiązkom, takim samym jak pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, wynikającym z art. 211 Kodeks pracy (dalej: kp) dotyczącym przestrzegania przepisów i zasad bhp (art. 3041 kp). Powinni oni m.in.:
znać przepisy i zasady bhp,
brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych

(art. 211 kp).
A zatem osoby zatrudnione np. na umowę zlecenia muszą odbyć szkolenia w zakresie bhp, jeżeli pracodawca lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą, na rzecz którego wykonują pracę, wymaga takich szkoleń. Tak więc jeżeli jako pracodawcy żądacie od pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia odbycia szkoleń wstępnych, powinni oni je ukończyć. Nie ma jednak jasnego wskazania w przepisach, że
pracodawcy,
przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, organizujący pracę osób fizycznych

muszą organizować szkolenia bhp tych osób, jak również kierować ich na takie szkolenia.
Miejcie jednak na uwadze, że na Was jako pracodawcach lub przedsiębiorcach niebędących pracodawcami, organizujących pracę osób fizycznych ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy tym osobom i innym pracownikom, jak również przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp (art. 207 § 2 i art. 304 § 3 kp). Jednym z istotnych elementów zapewnienia w zakładzie bezpieczeństwa wszystkim osobom wykonującym pracę na rzecz przedsiębiorstwa jest posiadanie przez te osoby dostatecznej i właściwej wiedzy w zakresie bezpiecznego sposobu wykonywania pracy, stosowanych w zakładzie pracy technologii, przepisów z zakresu bhp. Ważnym źródłem tej wiedzy są szkolenia bhp prowadzone w zakładzie przez osoby uprawnione i posiadające doświadczenie w tym zakresie. Dlatego też powinniście kierować osoby świadczące pracę na i nnej podstawie niż stosunek pracy, w tym pracowników sezonowych, na szkolenia bhp. Należy także wymagać od nich ich ukończenia. Natomiast osoby te, jeżeli takie szkolenie jest od nich wymagane i są na nie kierowane, muszą brać w nich udział i je ukończyć (art. 3041 kp w związku z art. 211 pkt 5 kp).

Kinga Grodzicka-Lisek
prawnik, specjalista z zakresu
prawa pracy (...) Zobacz więcej
9.07.2008, 19:44
Robert Polak

Robert Polak bhp jako silna
strona organizacji a
nie hamulec,
pracodaw...

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Uzupełnijmy jeszcze jedna cześć. W przypadku kiedy zatrudniam pracownika sprawa jest jasna, ponoszę koszty jako pracodawca. W przypadku, kiedy zawieram umowę cywilnoprawną koszty, cześć kosztów mogę przerzucić na świadczącego usługę, (...) Zobacz więcej
9.07.2008, 19:59
Grażyna T.

Grażyna T. specjalista d/s
bhp,pasjonatka magii
roślin - zapraszam
d...

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

niestety,ale nie (...) Zobacz więcej
9.07.2008, 20:44
Krzysztof K.

Krzysztof K. ST. INSPEKTOR BHP

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Grażyno
Krótko i w temacie.
Ale to jest paranoja moim zdaniem.
Na zachodzie - jak chcesz dostać pracę musisz sie wylegitymować aktualnymi badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem bhp - na własny koszt. W firmi po przyjeciu udzielany jest tylko instruktaż stanowiskowy - i tak winno być równiez u nas - za wyjatkiem (...) Zobacz więcej
13.07.2008, 17:14
Grażyna T.

Grażyna T. specjalista d/s
bhp,pasjonatka magii
roślin - zapraszam
d...

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Krzysiu!
Masz racje,ale niestety tak jest i na razie takie (...) Zobacz więcej
13.07.2008, 18:36

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Krzysztofie masz rację, ale nam jeszcze daleko do standardów zachodnich. Tylko jak lobbować (...) Zobacz więcej
3.08.2008, 11:12
Bartosz Kowalczyk

Bartosz Kowalczyk Główny Specjalista
ds. BHP, branża
produkcyjna, służba
zd...

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

KOnsultowalem sie w tej sprawie z inspektorem pracy jakis czas temu. Doszlismy wspolnie do wniosku, ze wystarczy zapis w umowie, ze to pracownik ma wykazac aktualne szkolenia i LMP. I (...) Zobacz więcej
4.08.2008, 08:14
Grażyna T.

Grażyna T. specjalista d/s
bhp,pasjonatka magii
roślin - zapraszam
d...

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Ciekawe skąd ten Inspektor Pracy się wziął? Ciekawe ma pomysły,tylko nie maja nic wspólnego z przepisami (...) Zobacz więcej
4.08.2008, 08:35
Bartosz Kowalczyk

Bartosz Kowalczyk Główny Specjalista
ds. BHP, branża
produkcyjna, służba
zd...

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

jezeli zawrzesz w umowie zapis np. w umowie zlecenie ze zleceniobiorca ma okazac aktualne zaswiadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy oraz aktualne szkolenie okresowe (...) Zobacz więcej
18.08.2008, 20:29

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Bartosz Kowalczyk:
jezeli zawrzesz w umowie zapis np. w umowie zlecenie ze zleceniobiorca ma okazac aktualne zaswiadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy oraz aktualne szkolenie okresowe z bhp.

...tu mam troszkę wątpliwości... a co było zawarte w skierowaniu na badania?? przecież oby to miało sens to należy wskazać warunki w jakich zleceniobiorca będzie pracował, tak??
Więc to, ze on przyniesie jakieś tam badanie to może i nie ma sensu dla samej papierologii tego robić.

Jeśli już, to strony powinny się dogadać co do kosztów za te badania.
19.08.2008, 23:11

konto usunięte

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Ewa Sieczko: Powinni oni m.in.:
znać przepisy i zasady bhp,
brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych
Moi drodzy.
Czytam te wszystkie wypowiedzi i coś mi tu się nie trzyma kupy. :-)
Ja praktykuję zlecanie różnych prac na zasadzie Umowy Zlecenia i nigdy nie kierowałem nikogo na żadne badania lekarskie, czy szkolenia.
Jest zasadnicza różnica pomiędzy stosunkiem pracodawca/pracownik a zleceniodawca/zleceniobiorca. Ja jako pracodawca nie jestem żadnym przełożonym zleceniobiorcy. Po podpisaniu umowy tylko i wyłącznie sam zleceniobiorca odpowiada za wykonanie przedmiotu umowy. Mnie interesuje tylko efekt, za który płacę na podstawie rachunku. Często podpisuję umowę z jakimś człowiekiem a prace wykonuje pół jego rodziny - i dla mnie to jest "rybka".
To zleceniobiorca sam odpowiada za wykonywanie prac zgodnie z przepisami BHP.
Miałem dziesiątki kontroli PIP i nigdy nikt nie zakwestionował takiego podejścia do tematu.
Pozdrawiam
19.08.2008, 23:34
Grażyna T.

Grażyna T. specjalista d/s
bhp,pasjonatka magii
roślin - zapraszam
d...

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Art. 102. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w art. 9:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

reszta zależy od tego jak kto ten (...) Zobacz więcej
20.08.2008, 07:51
Grażyna T.

Grażyna T. specjalista d/s
bhp,pasjonatka magii
roślin - zapraszam
d...

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

Zgodnie z jej zapisami, pracownik tymczasowy może być wykorzystywany przy zajęciach sezonowych, okresowych, doraźnych lub w zastępstwie nieobecnych pracowników, a także w sytuacjach, gdy stali pracownicy nie radzą sobie z wykonywaniem swoich zadań i trzeba ich wspomóc.
Generalną zasadą jest, że pracownik tymczasowy nie może być dyskryminowany z tytułu takiego charakteru zatrudnienia, więc ma te same prawa co pracownik na umowę o pracę, także (...) Zobacz więcej
20.08.2008, 07:55
Grażyna T.

Grażyna T. specjalista d/s
bhp,pasjonatka magii
roślin - zapraszam
d...

Temat: Umowa zlecenie, a badania i szkolenie wstępne

"§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.",

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:

1) na innej podstawie niż stosunek pracy,

2) prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.";

10) art. 3041 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3041. Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot (...) Zobacz więcej
20.08.2008, 08:01

Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej dyskusji

Zarejestruj się

Następna dyskusja:

Umowa zlecenie
Załóż profil zawodowy i przeglądaj dyskusje

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy

Załóż profil zawodowy i odpowiedz w wątku

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy

Załóż profil zawodowy i przeglądaj dyskusje

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy

Ty też możesz budować swój wizerunek w sieci

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy
Wyślij zaproszenie do