Katarzyna

Katarzyna Fronczewska Specjalistka ds.
zintegrowanych
systemów klasy ERP,
Coac...

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

Przeczytałam ostatnio artykuł na temat uprawnień do prowadzenia szkoleń. Wynikało z niego , iż działalność szkoleniową w zakresie bhp można prowadzić tylko w formie placówki szkoleniowej, wykluczone jest więc, aby działalność realizowała osoba fizyczną, która placówki nie prowadzi, lecz np. wykonuje jednoosobowo działalność w zakresie problematyki bhp.

W dniu 27 lipca 2004 r. wydane zostało rozporządzenie MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 180, poz. 1860, weszło w życie 1 lipca 2005 r.

W § 4 ust. 1 tego rozporządzenia stwierdzono, że szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp, organizować mogą wyłącznie jednostki uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

zgodnie z ustawą o systemie oświaty, działalność oświatowa może być prowadzona m.in. przez szkoły i placówki, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

pomijając samego pracodawcę uprawnionego do przeprowadzania szkoleń bhp, szkolenia te może prowadzić jedynie podmiot będący palcówką w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

Co w takim razie z tymi wszystkimi osobami po studiach podyplomowych z BHP, które mają własną działalność i (...) Zobacz więcej
22.10.2007, 15:06
Adam

Adam Koźbiał Właściciel firmy
PROEDUKACJA Adam
Koźbiał

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

Odpowiedz na maila - jest bardzo, krótka i ogólna, ale zawiera to co najważniejsze, według mojej opinii :).

Najlepiej jest założyć działalność oświatową, ale w praktyce działają firmy szkoleniowe na podstawie ustawy o działalności gospodarczej, jeżeli wykonujemy usługi w wąskim zakresie zakresie, odsyłam do ustawy o wolnych zawodach, akty prawne można znaleźć na http://sejm.gov.pl

Mamy stopnie inspektor bhp, st. inspektor bhp, specjalista bhp, st. specjalista bhp, główny specjalista bhp – według powszechnej opinii : ważnie prawnie są technika bhp, na obecną chwilę w Polsce nie ma żadnej wyższej szkoły bhp.

W myśl przepisów unijnych ważność dyplomów bhp, na innych w wydziałach, niż bhp - jest pod znakiem zapytania ?

Bardzo jest ważne posiadanie uprawnień pedagogicznych, ważne są tylko te na drukach MEN, czyli z metodyki szkolenia w zakresie bhp, andragogiki - pedagogiki w zakresie bhp.

..... ogólnie tematyka bhp jest bardzo niespójna, można się spotkać z wieloma przeciwnymi opiniami, ale takie jest nasze prawo.

Nadmieniam ze w/w tekst jest przeznaczony, do użytku prywatnego i powielanie bez zgody autora jest zabronione.

... ustawa o oświacie i działalności to są akty prawne równorzędne.. o randze ustawy.

... kiedyś pytałem się na ten temat mecenasów, radców prawnych... co osoba to inna opinia ?

... ten artykykuł, który pani przeszytała to kolejna, skrajna opinia.

Z szacunkiem Adam Koźbiał
27.10.2007, 20:54
Łukasz

Łukasz Wilczkowski Specjalista ds. BHP,
EHS Manager, Health
& Safety Man...

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

To nie skrajna opinia tylko wykładnia językowa. W doktrynie prawa obowiązują jednakże i inne wykładnie przepisów. Kwestia tylko, kto kogo przekona. Najwłaściwszym byłoby gdyby jakaś sprawa wpłynęła do SN. Wtedy przynajmniej otrzymalibyśmy wykładnie, która mogłaby uzyskać nawet miano zasady prawnej. Stwierdzenie, iż jest to skrajna opinia jest lekceważącym laickim podejściem. Problem należy rozpatrywać szerzej, co się bowiem stanie kiedy „ta skrajna” opinia zaowocuje zarzutami prokuratorskimi z tyłu, że ktoś stwierdzi, iż niemieliśmy prawa prowadzić szkoleń??? Rozwijając nie mieliśmy prawa szkolić, zaświadczenie o szkoleniu jest nieważne, pracownik był nie przeszkolony, czyja więc wina, że uległ wypadkowi śmiertelnemu…. Itd. Lekceważenie jej więc może mieć opłakane skutki. Samo natomiast zarejestrowanie placówki to pikuś i tylko typowe leniuchy mogą płakać i narzekać, że coś trzeba zrobić. Fakt dochodzą dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, ale może to ukruci tych pseudo BHP-owców, którzy załatwiają szkolenia na telefon, a nie widzą nawet szkolonego, a takich nie brakuje……. Jest to jedna z większych patologii zawodu i w zdecydowany sposób wpływa na poziom bezpieczeństwa oraz na wysokość zarobków. Bo jak można konkurować z kimś, kogo jedynym kosztem jest wydruk z drukarki!!!!
(...) Zobacz więcej
30.10.2007, 19:19
Adam

Adam Koźbiał Właściciel firmy
PROEDUKACJA Adam
Koźbiał

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

Nawet wyrok SN by nie rozwiązał sprawy do końca, Radca Prawny lub Adwokat zawsze może powołać się na Instytucje Prawne: Konwalidacja, Kontratyp .

Konwalidacja ("uzdrowienie") - ogólnoprawne pojęcie oznaczające uzyskanie pełni waloru prawnego przez czynność prawną dotkniętą wadą (negotium claudicans). Konwalidacja może nastąpić zarówno na skutek innej czynności prawnej (akt staranności, oświadczenie woli, wydanie orzeczenia), jak i na skutek określonego zachowania zainteresowanych podmiotów (np. konwalidacja umowy międzynarodowej bądź nawet bez jakichkolwiek działań (np. przez sam upływ czasu).

Kontratyp – okoliczność wyłączająca karną bezprawność czynu. Zaistnienie kontratypu powoduje, że zachowanie wypełniające znamiona czynu zabronionego nie jest przestępstwem, tzn. działanie które w normalnych warunkach jest bezprawne, staje się prawnie dozwolone ze względu na zaistnienie określonych przesłanek.

Definicje Instytucji Prawnych zaczerpnięto z encyklopedii Wikipedia.

Kompilacji tekstu dokonał :

Adam Koźbiał
31.10.2007, 00:51
Grażyna

Grażyna T. specjalista d/s
bhp,pasjonatka magii
roślin - zapraszam
d...

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

ważne w tym wszystkim jest to, abyśmy jako behapowcy wykonywali swoja prace i szkolenia dobrze,niezależnie od tego jaka formę działalności przyjmiemy.
Prawdą jest, że wielu naszych ''pseudo-kolegów'' robi nam ''złą robotę'' - szkoląc przez telefon, wypisując zaświadczenia.Zresztą w każdym zawodzie są ci co lepiej i gorzej wykonują swoja prace. Nie jest to problem regulacji prawnych , ale niskiej świadomości wielu pracodawców i ''łatwego'' zarobku ludzi, którzy wykonują ten zawód, bo myślą krótkowzrocznie o ''szybkiej kasie''.
Reasumując - jaka sytuacja w kraju taka na rynku.Niskie płace bhp -owców powodują chęć łatwego zysku o czym dobrze wiedza pracodawcy i wykorzystują to do załatwienia swoich celów.
Regulacje prawne nie zmienią świadomości pracodawców, tylko rzetelne kontrole i (...) Zobacz więcej
31.10.2007, 09:48
Grażyna

Grażyna T. specjalista d/s
bhp,pasjonatka magii
roślin - zapraszam
d...

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

i jeszcze jedno. Czy to jest ważne na jakim druku jest wypisane zaświadczenie? Jak sie nazywał ośrodek? Czy miał taki czy inne zezwolenie?Czy raczej będzie ważna jakość tego szkolenia?
Jeśli uczestnicy szkoleń wyniosą wiedzę, zainteresowanie tematem..
zostawiam to (...) Zobacz więcej
31.10.2007, 10:02

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

Temat czy zakładać placówkę oświatową czy nie ?

Zdania są podzielone
Można ale nie koniecznie, wystarczy, że organizatorem kursu nie będzie Firma BHP, tylko pracodawca. Wtedy firma BHP jest podwykonawcą

Zakładając firmę dowiadywałem się o szkolenia pedagogiczne - minimum rok, tyle czasu czekać nie będę, chyba, że możecie polecić jakiś skrócony kurs, znam się na tym co robie, pracowałem w firmie BHP przez 2 lata.
Takze czy sie ma "papierek" czy nie liczy sie rzetelenosc, ale w razie wypadku ciężkiego lub smiertelnego, bez "papierka" można mieć (...) Zobacz więcej
7.12.2007, 11:31
Piotr

Piotr D. w czym mogę pomóc?

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

dla Grażynki i innych:
Kurcze, te kwitki są ważne. Po 24.11 już mnie sprawdzali co nawypisywałem: czy to było seminarium czy instruktaż! Przypominam, że okresowe dla robotniczych tylko w formie instruktażu. Pan/i z PIP nie sprawdza wiedzy, satysfakcji, poziomu nabytych umiejętności etc u pracownika - niestety. Kwity na ławę i dalej jazda! Przykre to i prawdziwe. (...) Zobacz więcej
13.12.2007, 16:37
Magdalena

Magdalena Kotwicka SEGURO Specjalista
ds. bhp, Inspektor
ds. ochrony ppoż.,
...

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

A czy będąc specjalistą ds. bhp można prowadzić szkolenia okresowe zewnętrzne na umowę zlecenie lub o dzieło? bez prowadzenia (...) Zobacz więcej
9.01.2010, 23:59
Kamila

Kamila N. Doradztwo i
szkolenia prawo
pracy i BHP

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

Zgodziłabym sięz opinią pani Katarzyny, że

"Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp, organizować mogą wyłącznie jednostki uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.
Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp, organizować mogą wyłącznie jednostki uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.".
Natomiast pozostałe stanowiska- robotnicze, administracyjne czy nawet kierownicze- jak najbardziej może organizować nawet sam pracodawca i może wykładowców zatrudniać nawet (...) Zobacz więcej
13.01.2010, 11:50

konto usunięte

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

Witam serdecznie, odpowiedź na pytanie kto może szkolić pracodawców, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy znajdziemy rzecz jasna w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4. 1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (wcześniej § 4. 1. brzmiał następująca: Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty).
2. Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.
§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - rozumie się przez to:
a)placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
b)szkołę ponadgimnazjalną,
c)jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,
d)stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
e)osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Zatem szkolenie pracodawców, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy mogą prowadzić:
a)placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
b)szkoły ponadgimnazjalne,
c)jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe,
d)stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
e)osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.Grzegorz Mazurek edytował(a) ten post dnia 13.01.10 o godzinie 22:16
13.01.2010, 20:47
Piotr

Piotr D. w czym mogę pomóc?

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

A ja, z przekory oczywiście, uważam, że szkolić może każdy. I aby nikt mnie nie posądził o nakłanianie do łamania prawa - zastrzegam, ze jestem przeciw. A fakty są takie: przychodzi bhpowiec i mówi: gościu, muszę zrobić okresówkę, nie mam czasu na pierdoły, tu są 4 setki.... No i sie pisze kwit. Pytanie: Jakie jest ryzyko wpadki? Kto i kiedy spyta bhpowca o aktualne szkolenie? Mnie przez 12 ostatnich lat spytano raz (1)! No to dalej - ankietka na szybko: ile razy Was się ktoś pytał o okresówke?
Taki off: wymagania inwestorów. Jest gość co 40 lat pracuje jako bhpowiec, inżynier mechanik procesowy etc po AGH. No i wychodzi, że on durny jest...bo nie ma podyplomówki i studiów kierunkowych bhp. A inwestor wymaga, aby na budowie był bhpowiec co 5 lat w budowlance siedzi i studia ma. W Krakowie chcą 4000 za podyplomowe. Jak myslicie: straci rok i te 4 tysie, czy kupi za 1500 (...) Zobacz więcej
13.01.2010, 22:20

konto usunięte

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

Mój kolega BHP-owiec w jednej z firm - dużej produkcyjnej( 4 lata temu) wypisywał szefostwu firmy zaświadczenia i było wszystko OK. Nie było zastrzeżeń. No testy za nich też robił oczywiście.Józef Mirowicz edytował(a) ten post dnia 13.01.10 o godzinie 23:20
13.01.2010, 23:19

konto usunięte

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

Piotr D.:
dla Grażynki i innych:
Kurcze, te kwitki są ważne. Po 24.11 już mnie sprawdzali co nawypisywałem: czy to było seminarium czy instruktaż! Przypominam, że okresowe dla robotniczych tylko w formie instruktażu. Pan/i z PIP nie sprawdza wiedzy, satysfakcji, poziomu nabytych umiejętności etc u pracownika - niestety. Kwity na ławę i dalej jazda! Przykre to i prawdziwe.
Pozdrawiam
Piotr


Dzięki, bo dzisiaj zacząłem drukować zaświadczenia dla st. robotniczych i mam plik sformatowany do zaświadczeń z opcjami wyboru rodzaju szkolenia i miałem włączony na seminarium. Gdybym nie przeczytał, to nie zauważyłbym i nadrukowałbym nie wiem ile( 55- u miałem uczestników na szkoleniu ).

Tak przy okazji to zrobiłem sobie porządny druk, bo tamten był dobry, ale miał poblokowane zmiany, a na dole Wszelkie prawa zastrzeżone.
13.01.2010, 23:28
Magdalena

Magdalena Kotwicka SEGURO Specjalista
ds. bhp, Inspektor
ds. ochrony ppoż.,
...

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

Kamila N.:
Zgodziłabym sięz opinią pani Katarzyny, że

"Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp, organizować mogą wyłącznie jednostki uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

W rozporządzeniu jest, że jednostką organizacyjną jest również osoba fizyczna prowadząca działalność na podstawie przepisów o swobodzie gospodarczej, wobec czego jest to chyba zbyt duże zawężenie nie znajdujące odzwierciedlenia w prawie. Nie wiem skąd ten wniosek, że tylko placówki oświatowe.
18.01.2010, 11:25

konto usunięte

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Np.: z ogłoszenia firmy, która prowadzi szkolenia

Jako firma działamy od 14 lat na terenie województwa mazowieckiego. Początkowo zajmowaliśmy się głównie sprzedażą i konserwacją sprzętu gaśniczego. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie rynku od 1997 r. rozszerzyliśmy zakres usług o doradztwo, nadzór i szkolenia w zakresie bhp, ppoz.Józef Mirowicz edytował(a) ten post dnia 18.01.10 o godzinie 12:32
18.01.2010, 12:30
Jarosław

Jarosław Kurdziel Dyrektor Operacyjny

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

Ja również potwierdzam, obecnie na podstawie
§ 4. 1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.
w § 4 ust. 1

Szkolenia te mogą być również prowadzone przez "osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Nie ma tu mowy że tylko zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Ja osobiście oprócz działności mam wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych-rejestr prowadzą Wojewódzkie (...) Zobacz więcej
19.01.2010, 13:21

konto usunięte

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

Oooo, czy ktoś miał taką sytuację: w kwietniu 2009 obiecano mi zapłatę za szkolenia okresowe na umowę -zlecenie, potem cisza.Do końca roku przeszkoliłem 70 pracowników.Zapłacę w grudniu- powiedziała p.Prezes.Potem cisza. Dziś się upomniałem i idę na dywan o 15.30. Jak wpadłem przez to w Niełaskę, to muszę się wpisać do dzisiaj Aniołów Pracy. Ciekawe, cóż za monolog będzie, bo odpowiedź na email wskazuje,że czeka mnie jakaś kara,za ośmielenie się przypominania o jakiejś tam nieistotnej sumce pieniędzy. Prawdopodobnie dołożą mi jakąś fuchę,żebym nie miał czasu pisać (...) Zobacz więcej
22.01.2010, 14:24

konto usunięte

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

1,5 godz...dialogu, nie monologu...zapłacone.Wyglądało tak,że ja chcę (...) Zobacz więcej
22.01.2010, 21:00
Marcin

Marcin Horemski Pracownik działu
prawnego,
specjalista ds. BHP

Temat: Kto może prowadzić szkolenia BHP ???

Odświeżam temat.
Wniosek jest taki, że bhpowiec prowadzący działalność gospodarczą może prowadzić szkolenia BHP.

Teraz jeszcze 3 pytania, bo nie znalazłem odpowiedzi:
1) Z jakiego przepisu wynika, że bhpowiec może prowadzić szkolenia dopiero wówczas gdy ma ukończony kurs pedagogiczny ?
2) Czy osoba po studiach podyplomowych która w programie oferuje "Metodykę prowadzenia szkoleń BHP" także musi kończyć taki kurs ?
3) Czy st. inspektor ds. BHP może prowadzić szkolenia okresowe, bo spotkałem się z opinią, że może tylko wstępna a dopiero specjalista może okresowe ?

Proszę o odpowiedzi poparte podstawami prawnymi.Marcin Horemski edytował(a) ten post dnia 04.10.10 o godzinie 18:54
4.10.2010, 18:54
Temat zamknięty.Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do