Grzegorz

Grzegorz Nowak ratownik medyczny,
bloger, trener

Temat: Defibrylatory ?

Witaj Aniu. Twoje obawy są bezpodstawne :-). Oczywiście nie ma w żadnym przepisie napisane czarno na białym, że świadkowie zdarzenia mogą wykorzystać AED, ale...

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym:
pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych;

Pozdrawiam.
5.04.2011, 21:46
Anna

Anna Dynak Safety Manager

Temat: Defibrylatory ?

Dzięki Grzegorzu za wsparcie psychiczne i merytoryczne (definicja pierwszej pomocy). Czy są jakieś przeciwwskazania aby był to (...) Zobacz więcej
8.04.2011, 08:12
Szymon

Szymon Kozłowski Koordynator
regionalny, trener,
Polska Grupa
Ratownictwa ...

Temat: Defibrylatory ?

Anna Dynak:
Czy są jakieś przeciwwskazania aby był to defibrylator wewnętrzny?

Anno: defibrylator wewnętrzny to nic innego jak wszczepialny stymulator (rozrusznik) serca.
Defibrylator zewnętrzny to urządzenie, które podłącza się z zewnątrz poprzez elektrody przykładane/przyklejane na klatkę piersiową poszkodowanego/pacjenta.

Z kolei użyte w nazwie słowo automatyczny oznacza, że urządzenie działa samodzielnie na podstawie przeprowadzonej analizy rytmu serca.

W Europie bardziej rozpowszechnione są półautomatyczne defibrylatory zewnętrzne (semi-automatic external defibrillator) jednak dla jasności przekazu używa się wspólnego skrótu AED zarówno dla automatycznych jak i półautomatycznych urządzeń.

Pozdrawiam
10.04.2011, 23:33
Anna

Anna Dynak Safety Manager

Temat: Defibrylatory ?

Dzięki. To trochę wyjaśnia ale chodziło mi o coś innego. Przepraszam jeśli nieopatrznie użyłam słowa "wewnętrzny" w innym znaczeniu. Urządzenie to jest drogie. Chodziło mi o to czy można przechowywać je wewnętrznie czyli wewnątrz firmy pod kluczem i udostępniać tylko (...) Zobacz więcej
11.04.2011, 22:33
Grzegorz

Grzegorz Nowak ratownik medyczny,
bloger, trener

Temat: Defibrylatory ?

Anna Dynak:
Urządzenie to jest drogie. Chodziło mi o to czy można przechowywać je wewnętrznie czyli wewnątrz firmy pod kluczem i udostępniać tylko własnym pracownikom?

Pewnie, że można :-). Nie ma co do tej kwestii żadnych regulacji, tak jak i w ogóle nie ma obowiązku wyposażania zakładów pracy czy miejsc publicznych w defibrylatory AED.

Z drugiej strony, zakładając hipotetycznie NZK (nagłe zatrzymanie krążenia) np. przed bramą wjazdową na teren zakładu, fajnie by było, gdyby i tam AED zostało użyte.
11.04.2011, 22:53
Anna

Anna Dynak Safety Manager

Temat: Defibrylatory ?

Dzięki (...) Zobacz więcej
13.04.2011, 10:03
Tomasz

Tomasz W. handlowiec,
specjalista ds
bezpieczeństwa; od
wyzwania do...

Temat: Defibrylatory ?

Anna Dynak:
Po przeczytaniu wątku oraz innych wpisów na temat defibrylatorów mam wciąż mieszane uczucia.
Generalnie jestem za defibrylatorami ale niepokoi mnie stan polskiego prawa w tej materii (jest niejasny).

Wiadomo życie najważniejsze ale defibrylator automatyczny jest sprzedawany jako urządzenie medyczne, a te co do zasady obsługiwać może lekarz.
Szkoda byłoby wydać pieniądze na zakup defibrylatora gdyby się potem okazało, że trzeba czekać na przyjazd lekarza lub liczyć się z tym, że nawet przeszkolony pracownik zostanie pociągnięty przez prokuraturę do odpowiedzialności gdyby coś poszło nie tak.
Volenti non fit iniuria
12.05.2011, 17:22
Karol

Karol Huzarski LIFE-ON PIERWSZA
POMOC-SYMULACJE-TREN
ING

Temat: Defibrylatory ?

Grzegorz Nowak:
Anna Dynak:
Urządzenie to jest drogie. Chodziło mi o to czy można przechowywać je wewnętrznie czyli wewnątrz firmy pod kluczem i udostępniać tylko własnym pracownikom?

Pewnie, że można :-). Nie ma co do tej kwestii żadnych regulacji, tak jak i w ogóle nie ma obowiązku wyposażania zakładów pracy czy miejsc publicznych w defibrylatory AED.

Z drugiej strony, zakładając hipotetycznie NZK (nagłe zatrzymanie krążenia) np. przed bramą wjazdową na teren zakładu, fajnie by było, gdyby i tam AED zostało użyte.

Grzegorzu nie zgodzę się z Tobą.
Uważam ,że zamykanie defibrylatora pod klucz jest pomysłem nie dość że egoistycznym i nieetycznym to podchodzącym pod :

Art. 162. KK
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Aniu.
W sytuacji gdy masz na stanie defi i nie zechcesz go użyczyć w celu ratowania życia ludzkiego bo nie jest pracownikiem Twojej firmy(sic!) moim zdaniem będzie karalne z tego § .
Jest to całkowite zaprzeczenie PAD z którego zrobiłaś Private Limited Acess Defibrillators.

Reasumując:
czy uważasz , że gaśnicę którą wozisz w samochodzie powinnaś użyć do gaszenia tylko swojego auta?
15.05.2011, 12:15
Grzegorz

Grzegorz Nowak ratownik medyczny,
bloger, trener

Temat: Defibrylatory ?

Karol, masz rację oczywiście. Tyle tylko, że pytanie było o to, czy "można". Oczywiście, że można, tak jak i mogę sobie kupić AED tylko dla mojej rodziny - takie moje prawo.

Nie wnikam tutaj oczywiście w kwestie moralne, etyczne, etc. Dlatego właśnie powyżej napisałem, że dobrze by było, aby AED był dostępny dla wszystkich, niezależnie czy są pracownikami czy nie, w wieku takim lub innym, albo na wyższym bądź niższym stanowisku.

AED są po to, aby ich używać zawsze wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba - w to, myślę, zagłębiać się nie ma potrzeby (...) Zobacz więcej
16.05.2011, 17:26
Michał

Michał Raczkowski Specjalista
Ratownictwa
Medycznego,
Specjalista BHP,
Ins...

Temat: Defibrylatory ?

Karol Huzarski:
Art. 162. KK
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Karol chyba trochę za daleko poszedłeś tak jak napisał Grzegorz pierwsza pomoc zaczyna się już od czynności bez przyrządowych a więc jeżeli zrobimy wszystko tak jak należy bez użycia AED to również spełniliśmy powyższy przepis KK
28.05.2011, 18:51
Karol

Karol Huzarski LIFE-ON PIERWSZA
POMOC-SYMULACJE-TREN
ING

Temat: Defibrylatory ?

Karol chyba trochę za daleko poszedłeś tak jak napisał Grzegorz pierwsza pomoc zaczyna się już od czynności bez przyrządowych a więc jeżeli zrobimy wszystko tak jak należy bez użycia AED to również spełniliśmy powyższy przepis KK

Podtrzymuję swoje zdanie: jeżeli masz a nie użyczysz w momencie gdy ktoś Cie o to prosi będzie karalne.

Inna sytuacja gdy możesz użyć bo jest dostępny (np. lotnisko) a nie wiesz jak - tutaj nie (...) Zobacz więcej
28.05.2011, 20:49
Anna

Anna Kawalec dom dziecka
Oruro/Boliwia-można
pomóc:
katarzynaop@gmail...
.

Temat: Defibrylatory ?

chyba masz racje Karol, choc pewnie to w razie sądu byłaby kwestia interpretacji.
w myśl zapisów ustawy o PRM osoba udzielająca 1 pomocy może poswięcic dobra innej osoby. czyli ktos ratując życie ma prawo zarzadac tego defibrylatora, a wtedy własciciel ma obowiązek go wydac (chyba). ratownik korzysta przy tym z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych (jako osoba udzielająca 1 pomocy) czyli nie wolno go za to zbic/skazac.

Krzysiu, ale wg ustawy o PRM mamy prawo wykorzystac w ramach 1 pomocy wyroby medyczne i produkty lecznicze, tylko potem ponosimy za to odpowiedzialnosc. Tak więc szyna, czy nawet tabletka są dozwolone, bo można je kupic bez recepty. jest to napisane w definicji pierwszej pomocy na samym początku ustawy o PRM.
podyskutujemy (...) Zobacz więcej
28.05.2011, 22:05
Anna

Anna Kawalec dom dziecka
Oruro/Boliwia-można
pomóc:
katarzynaop@gmail...
.

Temat: Defibrylatory ?

zapędziłam sie, o tych tabletkach, to w (...) Zobacz więcej
28.05.2011, 22:07

Temat: Defibrylatory ?

nie neguje możliwości wykorzystania sprzętu ale jego zasadność....ale to do innego wątku....

co do defika to nie ma jednoznaczności...

bo z jednej strony kij czyli KK 162 a z drugiej marchewka ustawa o ratownictwie medycznym...

a gdzie prawo do własności aed prywatne i mam obowiązek czy nie dać.. (bo kto mi to później odda)czysta teoria

myślę ze trzeba zebrać się i poprosić o wykładnie prawa przez ministerstwo czy to zdrowia czy sprawiedliwości czy prezydenta premiera czy kogo tam macie..

bo do puki tego nie ma to wszystko czysta teoria.... i ile ludzi (...) Zobacz więcej
29.05.2011, 11:58
Robert

Robert Jędrych "Jestem Panem swego
losu taki mam na
życie sposób"

Temat: Defibrylatory ?

Stan wyższej konieczności – termin stosowany w prawie karnym. Według art. 26 Kodeksu karnego, polega na:

poświęceniu jednego dobra w celu ratowania drugiego dobra w momencie bezpośredniego niebezpieczeństwa, a dobro ratowane przedstawia wartość wyższą niż dobro poświęcone.

Z ustawy o Państwowym Ratownictwie

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Art. 6. 1. Osobie, która poniosła szkodę na mieniu powstałą w następstwie udzielania przez nią pierwszej pomocy, przysługuje roszczenie o naprawienie tej szkody od Skarbu Państwa reprezentowanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.

2. Naprawienie szkody, o którym mowa w ust. 1, obejmuje szkodę rzeczywistą.

3. Naprawienie szkody, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli szkoda powstała wyłącznie z winy osoby, o której mowa w ust. 1, lub osoby trzeciej, za którą Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności.

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 do naprawienia szkody, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)).

w zależności od interpretacji prawnej, aed jest dobrem niższym niż życie więc w myśl tego zapisu można by je poświęcić. Kto za to zapłaci później...generalnie dobre pytanie:) Wydaje mi się że skarb Państwa ale to tylko moja dywagacja...

zresztą przecież każdy z Nas zdaje sobie sprawę że nasze prawo odbiega od doskonałości:

art 162 KK
-obowiązek udzielenia pierwszej pomocy
art 4 Ustawy o PRM
-w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia

kodeks karny obliguje do udzielania a ustawa o ratownictwie jedynie do powiadamiania...kto ma racje? :)

kolejny przykład:
art 44 prawo o ruchu drogowym
2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję,
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,

a apteczka dalej jest w samochodzie nieobowiązkowa....:))

to tyle na dzisiaj, natchnienia dostałem :))Robert Jędrych edytował(a) ten post dnia 29.05.11 o godzinie 14:18
29.05.2011, 14:07

Temat: Defibrylatory ?

no widzisz Robercie trafiłeś w sedno sprawy
tak naprawdę wszyscy wiedzą ale nikt nic nie wie....

róbmy wszystko by było lepiej bo niestety prawo jest chore i to ono (...) Zobacz więcej
29.05.2011, 22:32
Sławomir

Sławomir Sałek Pracownik BHP

Temat: Defibrylatory ?

Wznowię temat, czy istnieje jakikolwiek przepis mówiący o konieczności zakupu AED?
Stacje benzynowe, lotniska, centra handlowe to już praktycznie standard ale czy wynika to z dobrych praktyk czy istnieją jakieś przepisy mówiące o konieczności posiadania (...) Zobacz więcej
27.08.2013, 10:52
Robert

Robert Jędrych "Jestem Panem swego
losu taki mam na
życie sposób"

Temat: Defibrylatory ?

z tego co mi wiadomo przepisów jako takich nie ma, natomiast z zaleceń ERC wynikało że jeżeli przepustowość danego miejsca to 10-15 tys osób( nie pamiętam dokładnie) i w ciągu 2 lat były 2 potwierdzone zatrzymania krążenia to powinno być (...) Zobacz więcej
27.08.2013, 11:04

Następna dyskusja:

KOLEJNE DEFIBRYLATORY DLA B...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do