Temat: co może inspektor bhp

jestem starszym inspektorem bhp. mam możliwość podjęcia pracy na umowę zlecenie w firmie. W tej firmie są zatrudnione trzy osoby na umowę o pracę. Czy ja mam takie uprawnienie? Oczywiście pracowałabym sama i nikogo "pod sobą" nie miała Dodam że pracuję na umowę o pracę w biurze a ta umowa zlecenie byłaby nie z moim pracodawcą.
I jeszcze jedno - czy moglibyście podpowiedzieć mi który artykuł mówi o możliwości posiadania posiadania na umowę zlecenie bhpowca jeżeli jest zatrudnionych poniżej 100 pracowników? gdzieś mi to uciekło:)
Dziękuję (...) Zobacz więcej
11.11.2009, 21:05
Magdalena

Magdalena J. BHP, HACCP, prawo
pracy, szkolenia,
doradztwo

Temat: co może inspektor bhp

Maryla, aby prowadzić obsługę tego typu musiałbyś być specjalistą.

co do przepisu to kodeks pracy art. 237 i małe 11

Obrazek
Magdalena J. edytował(a) ten post dnia 11.11.09 o godzinie 23:30
11.11.2009, 23:22

Temat: co może inspektor bhp

Dzięki za odpowiedź ale pozwolę sobie zacytować Pana Adama z innego tematu

Adam Koźbiał
Starszy Inspektor
ds. Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy,
Ins...
Jeśli mamy na myśli Kodeks Pracy, ustawodawca słowo specjaliści, miał na myśli wszystkich specjalistów, zaczynają na Inspektorze ds. BHP a kończąc na Głównym Specjaliście ds. BHP. Mówiąc trochę prościej myślimy w sensie largo i stosujemy wykładnię prawną rozszerzającą .

Jeśli mamy na myśli rozporządzenie rady ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, myślimy w sensie stricto, czyli dosłownie interpretujemyprzepisy rozporządzenia.

Niestety czytanie przepisów prawnych, bez znajomości podstaw metajęzyka prawniczego i podstawowych zasad prawoznawstwa, dochodzimy do różnych wniosków czasami nawet sprzecznych, jakie miał na myśli ustawodawca.

A więc na czym polega główna różnica między Specjalistą ds. BHP, a St. Inspektorem ds. BHP ?

Od Specjalisty ds. BHP, możemy prowadzić zadania służb bhp jako firma zewnętrzna, czyli umowa zlecenie, jeżeli chodzi o usługę Służby BHP, umowa o dzieło jeśli chodzi o szkolenia.

Od od St. Inspektora ds. BHP, możemy prowadzić zadania służby bhp jako osoba fizyczna, jeśli chodzi o prowadzenie szkoleń można to robić jako firma zewnętrzna, tylko po co ?

Jako osoba fizyczna podpisujemy u mowę o pracę np.: 1/21 etatu + premia uznaniowa i pełnimy zadania służby BHP, ograniczeń w podpisywaniu umów nie ma.

Drugi wariant jeżeli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę na pełen etat, możemy podpisywać umowy zlecenia bez ograniczeń dla służb bhp jako osoba fizyczna, bo ZUS zapłacił Ci już inny pracodawca. Umowy zlecenia, jeśli chodzi o tylko szkolenia.

Kontrolowali mnie z PIP-u, ZUS-u, nawet miałem jedno wezwanie do skarbówki i jest OK, grunt to współpracować z dobrym prawnikiem i mu kasy nie żałować.

Teraz jeszcze bardziej namieszam ;):

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z 2 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie art. 23711 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. (pominięto)
§ 2. [Czas na uzupełnienie kwalifikacji] Osoby, o których mowa w art. 23711 § 1 i 2 Kodeksu pracy, zatrudnione w służbie bhp i wykonujące zadania tej służby w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, niespełniające wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporządzeniem, zachowują prawo do zatrudnienia w służbie bhp i wykonywania zadań tej służby przez okres 8 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

Rozporządzenie podpisał Premier Belka

To jest oczywiście część tej dyskusji no i ponawiam pytanie - czy mogę pracować na (...) Zobacz więcej
12.11.2009, 11:05
Adam

Adam Koźbiał Właściciel firmy
Pro-Consulting Adam
Koźbiał

Temat: co może inspektor bhp

Swoją wypowiedz zacznę z poczuciem humoru i powagą, potem przejdę do pisemnej wykładni moich myśli, a zakończę pesymistycznie.

Papinian, Paulus, Ulpianus

Co oznaczają te imiona ?

Mała podpowiedź:

Papinian był z całej trójki najwybitniejszy.

Niestety do tej trójki nie należę i prawdopodobnie nie posiadam nawet jednego procenta ich wiedzy.

Gdyż w Biblii, a dokładnie Starym Testamencie jest wyraźnie napisane:

Człowiek pozostaje tak długo mądry, dopóki szuka mądrości.
Odkąd wyobraża sobie, ze ją już znalazł, staje się głupcem.


Synteza:


Jak pamiętam ten temat był wielokrotnie poruszany na tym forum i prawdopodobnie wielokrotnie będzie.

Rozporządzenie, na które wszyscy się powołujemy narusza materie ustawy.

Podstawy prawne:

Art. 31.

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Podstawa prawna:

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.


Art. 10.§ 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.

Podstawa prawna:

art. 10 § 1. Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).


W ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - jest aktem prawnym niższej rangi niż ustawa, mimo że odnosi się do art. 237¹¹§1. KP, dlatego to rozporządzenie jest bublem prawnym.

Wniosek jest jeden, wszystkie ograniczenia zawodowe w tym rozporządzeniu, z mocy prawa są nieważne.

Nadmieniam ze dobrym przykładem prawnym i przejrzystym aktem prawnym, który może być wzorem dla branży BHP jest Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej, owa ustawa reguluje zakres uprawnień Specjalistów i Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej, jest dowodem na to, ze można jednak, jak się chce !

Pesymistycznie – dla niektórych może być informacja bardzo optymistyczna:

Z powodu braku ustawy dotyczącej Pracowników Służby BHP, która by regulowała ustawowo zakres uprawnień Specjalistów i Inspektorów BHP, behapowcem w naszym kraju może być każdy, jedynym systemem selekcji jest zdrowy rozsądek pracodawcy, który zatrudnia osobę na tak odpowiedzialne stanowisko, od którego zależy niejedne życie ludzkie.

Dla tych, którzy przeczytali do końca, napiszę jeszcze w ramach ciekawostki, istnieją w świecie polityki, prawa, historii - rozporządzenia z mocą ustawy, nazywane powszechnie dekretami , są wydawane w krajach totalitarnych lub autokratycznych, czyli krajach niedemokratycznych.

Wyjątek od reguły

Państwo Demokratyczne może wydać rozporządzenie z mocą ustawy,
tylko wtedy gdy obowiązuje Stan Wojenny,
w Prawie Polskim reguluje to artykuł 284 ust. 2 Konstytucji,
wydaje je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
tylko w czasie Stanu Wojennego.


Dziękuję za przeczytanie wyżej napisanego tekstu.

Z szacunkiem

ADAM KOŹBIAŁ

Adam Koźbiał edytował(a) ten post dnia 13.11.09 o godzinie 15:10
12.11.2009, 23:37

Temat: co może inspektor bhp

Bardzo dziękuję panie Adamie za wyczerpującą odpowiedź - to wlaśnie jest to, że nasze artkuły są tak czasem sprzeczne ze sobą, że człowiek choć nie ma złych intencji(piszę za siebie)czasem robi coś niezgodnie z paragrafami. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia (...) Zobacz więcej
13.11.2009, 06:22
Piotr

Piotr D. w czym mogę pomóc?

Temat: co może inspektor bhp

Adam, jak nie masz nic naprzeciwko, wykorzystam tekst powyższy (z naciskiem na Ulpianusa)na wykładzie. I żeby nie było: cała Trójka to wybitni rzymscy prawnicy (...) Zobacz więcej
13.11.2009, 08:51
Adam

Adam Koźbiał Właściciel firmy
Pro-Consulting Adam
Koźbiał

Temat: co może inspektor bhp

Piotr D.:
Adam, jak nie masz nic naprzeciwko, wykorzystam tekst powyższy (z naciskiem na Ulpianusa)na wykładzie. I żeby nie było: cała Trójka to wybitni rzymscy prawnicy (dawniej juryści).


Piotrze, będę zaszczycony,
masz moją 100 % akceptację.
Zgadzam się.
13.11.2009, 10:36
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: co może inspektor bhp

Adaś
Nie do końca masz racje - ale ogólnie z treścia sie zgadzam w 70%
Nie wszystkie obowiązujace przepisy muszą miec (...) Zobacz więcej
13.11.2009, 12:54
Adam

Adam Koźbiał Właściciel firmy
Pro-Consulting Adam
Koźbiał

Temat: co może inspektor bhp

Krzysztofie nigdzie nie napisałem że każdy akt prawny żeby był ważny musi być ustawą,
mamy inne akty prawne obowiązujące w Polsce, mówi o tym artykuł 87 Konstytucji.

Jesteś bardzo inteligentnym człowiekiem i prywatnie bardzo sobie cenię twoje doświadczenie zawodowe, jest o wiele większe od mojego.

Krzysztofie domyślam się co masz na myśli, chodzi ci o tak zwaną delegację ustawową ale jest ona ograniczona właśnie wyżej wymienionymi artykułami Konstytucji, które podałem w poprzednim tekście.

Krzysztofie niżej masz podane linki, pierwszy link odsyła do definicji ustawy, drugi link odsyła do definicji rozporządzenia, jestem pewien ze gdy przeanalizujesz definicję ustawy i rozporządzenia, dojdziesz do podobnych wniosków.

Definicja Ustawy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa

Definicja Rozporządzenia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozporz%C4%85dzenie

Na tym kończę i pozdrawiam cię serdecznie Krzysztofie :).Adam Koźbiał edytował(a) ten post dnia 13.11.09 o godzinie 15:02
13.11.2009, 14:39
Zbigniew

Zbigniew Krukowski
www.polnocnolubuskie
.blogspot.com -
Wedrowki po
polnocnej...

Temat: co może inspektor bhp

sobą, że człowiek choć nie ma złych intencji(piszę za siebie)czasem robi coś niezgodnie z paragrafami.
Mysle jednak, ze powolywanie sie na Adama to jednak zle intencje (ja se bede bhpowcem, i co mi tam rozporzadzenie) pieknie (...) Zobacz więcej
21.11.2009, 00:18
Kamila

Kamila N. Doradztwo i
szkolenia prawo
pracy i BHP

Temat: co może inspektor bhp

W prawie polskim stosuje się wykladnię językową, co oznacza, że najpierw bierzemy pod uwagę, co dane słowo oznacza. Temu służą między innymi tzw. definicje legalne. Słowo "specjalista ds. bhp" zostało dokładnie zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie służby bhp. To nie ma nic wspólnego z ograniczaniem prawa swobodnego wyboru pracy. W Polsce co najmniej kilkanaście zawodów wymaga uzyskania dodatkowych kwalifikacji i nie jest to niezgodne z prawem. Dopóki Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie o niezgodności zapisów rozporządzenia w sprawie służby bhp jest ono prawem powszechnie obowiązującym. Mogę tylko nadmienić, że niejednokrotnie inspektorzy pracy wymagali dokumentów potwierdzających nabycie tytułu specjalisty ds bhp w przypadku świadczenie usług bhp na zasadzie outsourcingu, ale ten temat to już na wątek- co wolno inspektorom PIP:)Kamila N. edytował(a) ten post dnia 21.11.09 o godzinie 20:10
21.11.2009, 20:09
Adam

Adam Koźbiał Właściciel firmy
Pro-Consulting Adam
Koźbiał

Temat: co może inspektor bhp

Zbigniew Krukowski:
sobą, że człowiek choć nie ma złych intencji(piszę za siebie)czasem robi coś niezgodnie z paragrafami.
Mysle jednak, ze powolywanie sie na Adama to jednak zle intencje (ja se bede bhpowcem, i co mi tam rozporzadzenie) pieknie uzasadnione prawnie ;)

Praworządność nie ma dobrych i złych intencji !

Podałem podstawy prawne i je uzasadniłem,
proszę podaj podstawy prawne, ze się mylę,
np.: podstawy prawne, które stoją wyżej w hierarchii od postaw prawnych, wymienionych przeze mnie.

Dla tych, co mają wątpliwośći.

Lex superior derogat legi inferiori (łac.: ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną) — zasada prawna przyjmująca, że norma prawna o wyższej mocy prawnej uchyla normę prawną o niższej mocy prawnej. Przykładowo, jeżeli norma zawarta w rozporządzeniu jest sprzeczna z normą zawartą w ustawie, należy stosować normę zawartą w ustawie. Zasada wyrażona tą paremią pozwala przede wszystkim jednoznacznie rozstrzygnąć wątpliwości jakie pojawiają się w przypadku kolizji norm prawnych, zwłaszcza ustaw i aktów podustawowych (wykonawczych). Gdyby zasada taka nie obowiązywała, akty stanowione przez ustawodawcę mogłyby być łatwo zmienione przez każdego ministra. W hierarchii generalnych aktów prawnych ustawa jest wyżej, ponieważ pochodzi od Sejmu i to ona ma pierwszeństwo, a rozporządzenie może być wydane tylko na podstawie ustawy i regulować tylko kwestie przypisane mu przez ustawę.

Dla przypomnienia napiszę jeszcze raz :).

KODEKS PRACY

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r.

Art. 10. [Prawo do pracy] § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.
Adam Koźbiał edytował(a) ten post dnia 21.11.09 o godzinie 21:52
21.11.2009, 20:29
Kamila

Kamila N. Doradztwo i
szkolenia prawo
pracy i BHP

Temat: co może inspektor bhp

lex specialis derogat legi generali .... i tak możemy sobie tę dyskusję merytoryczną ciągnąć.... Bardzo sobie cenię pana zdanie panie Adamie, ale absolutnie nie mogę się zgodzić w tej kwestii:) moim zdaniem, nie zachodzą tu okoliczności ograniczania wykonywania zawodu tylko formy jego wykonywania, a to są dwie różne płaszczyzny. Nawet stosując wykładnię celowościową, dochodzimy do wniosku, że outsourcing bhp może być wykonywany przez specjalistę ds bhp, czyli osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w myśl rozporządzenia...Kamila N. edytował(a) ten post dnia 22.11.09 o godzinie 10:44
21.11.2009, 21:58
Adam

Adam Koźbiał Właściciel firmy
Pro-Consulting Adam
Koźbiał

Temat: co może inspektor bhp

Przecież Art.10 KP wyraźnie ogranicza delegację Art. 237¹¹ KP,
Art. 10 KP może być ograniczonym tylko przepisem szczególnym aktu prawnego o tej samej randze, czyli ustawy.

Dlatego wyraźnie się prosi ustawa o służbach BHP !

Jako dobry przykład tego rozwiązania stawiam

Ustawę z 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej


i
by było wszystko jasne, co można, a co nie .
21.11.2009, 22:14
Adam

Adam Koźbiał Właściciel firmy
Pro-Consulting Adam
Koźbiał

Temat: co może inspektor bhp

Lex superior derogat legi inferiori - to jedna z podstawowych zasad tworzenia prawa, pominięcie tej zasady i brak jej stosowania to wadliwość całego ustroju prawnego, bez tej zasady i wielu innych, nie można mówić o Państwie Prawa.
21.11.2009, 22:35
Kamila

Kamila N. Doradztwo i
szkolenia prawo
pracy i BHP

Temat: co może inspektor bhp

Zgadzam się w całej rozciągłości, jeśli chodzi o kwestię regulacji działania służby bhp= powinna być regulowana ustawą, ale nie jest!
A co do delegacji ustawowej, tym właśnie powinien zająć się TK.Kamila N. edytował(a) ten post dnia 21.11.09 o godzinie 22:40
21.11.2009, 22:38
Adam

Adam Koźbiał Właściciel firmy
Pro-Consulting Adam
Koźbiał

Temat: co może inspektor bhp

Kamila N.:
Zgadzam się w całej rozciągłości, jeśli chodzi o kwestię regulacji działania służby bhp= powinna być regulowana ustawą, ale nie jest!
A co do delegacji ustawowej, tym właśnie powinien zająć się TK.Kamila N. edytował(a) ten post dnia 21.11.09 o godzinie 22:40

i powinien, TK jest pełen orzeczeń w podobnej materii prawnej, które mówią że rozporządzenie X narusza materie ustawy.
21.11.2009, 22:56
Adam

Adam Koźbiał Właściciel firmy
Pro-Consulting Adam
Koźbiał

Temat: co może inspektor bhp

Lex specialis derogat legi generali (łac.), zasada prawna oznaczająca: prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym.

W/w zasada może być stosowana tylko w aktach prawnych o tej samej randze, nie może być zastosowania w stosunku: rozporządzenie kontra ustawa.

Doceniam wiedzę prawniczą koleżanki i jestem pewien ze koleżanka pisząc tą zasadę, sprawdza moją wiedzę :).
21.11.2009, 22:56
Kamila

Kamila N. Doradztwo i
szkolenia prawo
pracy i BHP

Temat: co może inspektor bhp

Absolutnie nie śmiałabym sprawdzać czyjejkolwiek wiedzy prawniczej, ale brawo za rzetelność:)Reasumując, życzyłabym sobie więcej takich adwersarzy (...) Zobacz więcej
22.11.2009, 00:50
Adam

Adam Koźbiał Właściciel firmy
Pro-Consulting Adam
Koźbiał

Temat: co może inspektor bhp

To ja dziękuję za polemikę, wykonaliśmy kawał dobrej roboty, dzięki naszemu dialogowi wielu naszych kolegów i koleżanek z branży, ma przejrzyste argumenty (...) Zobacz więcej
22.11.2009, 05:37

Następna dyskusja:

Idealny inspektor BHP
Zobacz dyskusje w grupie BHP, PPOŻ., PP, ZB;

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do