Marlena

Marlena J. Supply Chain Planner

Temat: Outsourcing logistyczny w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Witam,

czy ktoś móglby polecić ciekawą literaturę o outsourcingu logistycznym w zaz adzaniu łancuchem dostaw (w zakładzie produkcyjnym).

z gory dziękuję (...) Zobacz więcej
4.03.2010, 18:06
Sylwester

Sylwester R. Otwarty na nowe
wyzwania

Temat: Outsourcing logistyczny w zarządzaniu łańcuchem dostaw

K.Rutkowski "Logistyka Dystrybucji". Warszawa 2002,wyd.Difin.
Dotyczy bardziej zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw ( na przykładzie operatorów logistycznych, w tym: wprowadzenie do logistyki dystrybucji, logistycznej obsługi klienta, prognozowania popytu, systemów informacyjnych wspomagających logistykę dystrybucji, koncepcji efektywnej obsługi (...) Zobacz więcej
4.03.2010, 18:36
Tomasz

Tomasz B. "Są tylko dwa
sposoby życia: tak
jakby nic nie było
cudem...

Temat: Outsourcing logistyczny w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Marlena J.:
Witam,

czy ktoś móglby polecić ciekawą literaturę o outsourcingu logistycznym w zaz adzaniu łancuchem dostaw (w zakładzie produkcyjnym).

z gory dziękuję za pomoc

Tyle chyba wystarczy :)
1. Abt S., Woźniak H., 1993, Podstawy logistyki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
2. Beier F. J., 2004, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
3. Blaik P., 2001, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania
przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
4. Christopher M., 1998, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, PSB, Kraków.
5. Dembińska-Cyran I., 2004, 4 PL nowa generacja operatora logistycznego,
„Logistyka”, nr 4.
6. Deloitte, 2009, Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu,
http://deloitte.com/view/pl [dostęp 2.08.2010].
7. Dobrzyński M., 1999, Logistyka, Politechnika Białostocka, Białystok.
8. ELA, 2005, Terminology in Logistics. Terms and Definitions, European Logistics
Association,. Brussels.
9. Endlicher A., 1981, Organisation der Logistik. Forchungsberichte zur Industriellen
Logistik 18, Dortmund.
10. Gareiss R., 2002, Analysing the Outsourcers,
http://ftp.hp.com/pub/services/spotlight/info [dostęp 2010-05-13].
11. Gay Ch.L., Essinger J., 2002, Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i
wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
12. Gołembska E., 2008, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa.
13. Hoek van R., Harrison A., 2009, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa.
14. Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny 2006 – 2013 http://mos.gov.pl
(dostęp 9.08. 2010).
15. Jabłoński A., 2002, W poszukiwaniu teorii globalizacji, [w:] Wymiary globalizacji,
Aspekty polityczno-kulturowe, pod red. Z.M. Nowak, WSZIA w Opolu, Opole.
16. Jońca A., 1992, Logistyka produkcyjna. Wybór rozwiązań transportowych, Instytut
Organizacji Przemysłu Maszynowego Warszawa.
17. Komisja Europejska, Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór
oświadczenia,2006
18. Komisja Europejska, Stawiając na małe firmy, 2008,
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/pl.htm [dostęp 29.07.2010].
19. KPMG, 2005, Logistyka w przedsiębiorstwach przemysłowych Polska na tle
Europy Środkowej, http://kpmg.pl [dostęp 12.08.2010].
20. Krajewski K., 2003, Charakterystyka MŚP, http://ips [dostęp 2.08.2010].
21. Krawczyk S., 2000, Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Akademia
Ekonomiczna, Wrocław.
22. Krzyżaniak S.,1999, Outsourcing logistyczny – szansa wzrostu efektywności
przedsiębiorstw [w:] Materiały konferencyjne IV Polsko-Niemieckiej Konferencji
Logistycznej: „Usługi logistyczne na współczesnym rynku wymiany towarowej”,
red. S. Krzyżaniak, B. Hentschel. Poznań.
23. Lewiatan, 2008, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 2008,
http://egospodarka.pl/36094 [dostęp 31.07.2010].
24. Lublińska-Kasprzak B., 2009, Prezentacja Raportu o stanie sektora MSP w
Polsce, ww.parp.gov.pl [dostęp 29.07.2010].
25. MAG, 2000, Outsourcing w logistyce. „Logistyka a Jakość”, nr 1.
26. Maternowska M., 2002, Fourth Party Logistics kolejny etap ewolucji outsourcingu w ramach łańcucha dostawczego. „Logistyka” 2002, nr 1.

27. Miklaszewski S., Molendowski E.,2009, Gospodarka światowa w warunkach
globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa.
28. Murphy C., Ker S., Chen S., 1999, U.S. and Worldwide Outsourcing Marketsand
Trends, 1998-2003, International Data Corporation, http://idc.com, [dostęp 26. 07.
2010].
29. Nalepka A., 1999, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: zarys problematyki, PWN,
Warszawa.
30. Naspiński T., 2007, Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego
łańcucha dostaw, „Studia Gdańskie”, t. IV, WSH, Gdańsk.
31. Niziński S., 1998, Logistyka w systemach działania, PTDT, Warszawa.
32. Olszewski J., 2003, Outsourcing logistyczny. „Eurologistics”, nr 2.
33. Oraczewska A., 2007, Korporacje transnarodowe w procesach globalizacji, [w:]
Oblicza procesów globalizacji, pod red. M. Pietrasia, UMCS, Lublin.
34. Pfohl H.Ch., 1998, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania,
Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań.
35. Sarzyński P., 2009, Szwed polsko-chiński, „Polityka” nr 11.
36. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., 1995, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE,
Warszawa.
37. Sołtysik M., 2000 Zarządzanie logistyczne, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
38. Strużycki M.,2002, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem.
Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa.
39. Szymański W., 2004, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do
ekonomii ery globalizacji, Dyfin, Warszawa.
40. Targalski J., 2003, Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck,, Warszawa .
41. The New Encyclopedia Britannica http://britannica.com [dostęp 27.05.2010].
42. Tonndorf H.G., 1998, Logistyka w handlu i przemyśle, PSB Kraków.
43. Trocki M., 2001, Outsourcing : metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej,
PWE, Warszawa.
44. Trocki M., 1999, Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw,
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 9.
45. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, http://minrol.gov.pl [dostęp 30.07.2010].
46. Wawryszuk B., 2009, Pakowanie na żądanie, http://outsourcing.pl [dostęp
12.08.2010].
47. Zalety i wady outsourcingu, 2007, [w:] Zarządzanie Firmą część 1, Biblioteka
Gazety Wyborczej - Biznes (tom 1), PWN, Warszawa.
48. Zorska A., 2007, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania,
wyzwania., PWE, Warszawa.
49. Żółcińska W., 2002, Outsourcing i finanse, „Magazyn Kadry Zarządzającej”,
31.05.
12.10.2010, 23:37
Marlena

Marlena J. Supply Chain Planner

Temat: Outsourcing logistyczny w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Tomasz B.:

No Panie Tomaszu...takiego zaanagażowania w istotę tematu się nie spodziewałam..:)
Wielkie dzięki..

M.
Marlena J.:
Witam,

czy ktoś móglby polecić ciekawą literaturę o outsourcingu logistycznym w zaz adzaniu łancuchem dostaw (w zakładzie produkcyjnym).

z gory dziękuję za pomoc

Tyle chyba wystarczy :)
1. Abt S., Woźniak H., 1993, Podstawy logistyki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
2. Beier F. J., 2004, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
3. Blaik P., 2001, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania
przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
4. Christopher M., 1998, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, PSB, Kraków.
5. Dembińska-Cyran I., 2004, 4 PL nowa generacja operatora logistycznego,
„Logistyka”, nr 4.
6. Deloitte, 2009, Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu,
http://deloitte.com/view/pl [dostęp 2.08.2010].
7. Dobrzyński M., 1999, Logistyka, Politechnika Białostocka, Białystok.
8. ELA, 2005, Terminology in Logistics. Terms and Definitions, European Logistics
Association,. Brussels.
9. Endlicher A., 1981, Organisation der Logistik. Forchungsberichte zur Industriellen
Logistik 18, Dortmund.
10. Gareiss R., 2002, Analysing the Outsourcers,
http://ftp.hp.com/pub/services/spotlight/info [dostęp 2010-05-13].
11. Gay Ch.L., Essinger J., 2002, Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i
wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
12. Gołembska E., 2008, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa.
13. Hoek van R., Harrison A., 2009, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa.
14. Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny 2006 – 2013 http://mos.gov.pl
(dostęp 9.08. 2010).
15. Jabłoński A., 2002, W poszukiwaniu teorii globalizacji, [w:] Wymiary globalizacji,
Aspekty polityczno-kulturowe, pod red. Z.M. Nowak, WSZIA w Opolu, Opole.
16. Jońca A., 1992, Logistyka produkcyjna. Wybór rozwiązań transportowych, Instytut
Organizacji Przemysłu Maszynowego Warszawa.
17. Komisja Europejska, Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór
oświadczenia,2006
18. Komisja Europejska, Stawiając na małe firmy, 2008,
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/pl.htm [dostęp 29.07.2010].
19. KPMG, 2005, Logistyka w przedsiębiorstwach przemysłowych Polska na tle
Europy Środkowej, http://kpmg.pl [dostęp 12.08.2010].
20. Krajewski K., 2003, Charakterystyka MŚP, http://ips [dostęp 2.08.2010].
21. Krawczyk S., 2000, Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Akademia
Ekonomiczna, Wrocław.
22. Krzyżaniak S.,1999, Outsourcing logistyczny – szansa wzrostu efektywności
przedsiębiorstw [w:] Materiały konferencyjne IV Polsko-Niemieckiej Konferencji
Logistycznej: „Usługi logistyczne na współczesnym rynku wymiany towarowej”,
red. S. Krzyżaniak, B. Hentschel. Poznań.
23. Lewiatan, 2008, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 2008,
http://egospodarka.pl/36094 [dostęp 31.07.2010].
24. Lublińska-Kasprzak B., 2009, Prezentacja Raportu o stanie sektora MSP w
Polsce, ww.parp.gov.pl [dostęp 29.07.2010].
25. MAG, 2000, Outsourcing w logistyce. „Logistyka a Jakość”, nr 1.
26. Maternowska M., 2002, Fourth Party Logistics kolejny etap ewolucji outsourcingu w ramach łańcucha dostawczego. „Logistyka” 2002, nr 1.

27. Miklaszewski S., Molendowski E.,2009, Gospodarka światowa w warunkach
globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa.
28. Murphy C., Ker S., Chen S., 1999, U.S. and Worldwide Outsourcing Marketsand
Trends, 1998-2003, International Data Corporation, http://idc.com, [dostęp 26. 07.
2010].
29. Nalepka A., 1999, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: zarys problematyki, PWN,
Warszawa.
30. Naspiński T., 2007, Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego
łańcucha dostaw, „Studia Gdańskie”, t. IV, WSH, Gdańsk.
31. Niziński S., 1998, Logistyka w systemach działania, PTDT, Warszawa.
32. Olszewski J., 2003, Outsourcing logistyczny. „Eurologistics”, nr 2.
33. Oraczewska A., 2007, Korporacje transnarodowe w procesach globalizacji, [w:]
Oblicza procesów globalizacji, pod red. M. Pietrasia, UMCS, Lublin.
34. Pfohl H.Ch., 1998, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania,
Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań.
35. Sarzyński P., 2009, Szwed polsko-chiński, „Polityka” nr 11.
36. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., 1995, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE,
Warszawa.
37. Sołtysik M., 2000 Zarządzanie logistyczne, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
38. Strużycki M.,2002, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem.
Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa.
39. Szymański W., 2004, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do
ekonomii ery globalizacji, Dyfin, Warszawa.
40. Targalski J., 2003, Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck,, Warszawa .
41. The New Encyclopedia Britannica http://britannica.com [dostęp 27.05.2010].
42. Tonndorf H.G., 1998, Logistyka w handlu i przemyśle, PSB Kraków.
43. Trocki M., 2001, Outsourcing : metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej,
PWE, Warszawa.
44. Trocki M., 1999, Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw,
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 9.
45. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, http://minrol.gov.pl [dostęp 30.07.2010].
46. Wawryszuk B., 2009, Pakowanie na żądanie, http://outsourcing.pl [dostęp
12.08.2010].
47. Zalety i wady outsourcingu, 2007, [w:] Zarządzanie Firmą część 1, Biblioteka
Gazety Wyborczej - Biznes (tom 1), PWN, Warszawa.
48. Zorska A., 2007, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania,
wyzwania., PWE, Warszawa.
49. Żółcińska W., 2002, Outsourcing i finanse, „Magazyn Kadry Zarządzającej”,
31.05.Marlena J. edytował(a) ten post dnia 01.11.10 o godzinie 06:58
1.11.2010, 06:57
Tomasz

Tomasz B. "Są tylko dwa
sposoby życia: tak
jakby nic nie było
cudem...

Temat: Outsourcing logistyczny w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Bez przesady.:)Podałem bibliografię pracy dyplomowej osoby(za jej zgodą), która pisała na bardzo podobny temat.:)
Powodzenia w rozwoju kariery zawodowej...jak będziesz miała jakiś problem w tym temacie to pisz bezpośrednio na skrzynkę, nie będziemy zaśmiecać (...) Zobacz więcej
1.11.2010, 13:25Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do