Cecylia

Cecylia Kolanowska Właściciel, Ośrodek
Doskonalenia Kadr
SIMP w Poznaniu

Temat: Szkolenia na Uprawnienia Gazowe- ODK SIMP w Poznaniu

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu
Zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem Uprawnień Gazowych Gr 3 na szkolenie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą wykonywać pracę przy dozorze i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Zakres uprawnień może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż i prace kontrolno-pomiarowe.

Szkolenie zakończone jest egzaminem kwalifikacyjnym.Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne ważne przez 5 lat.

Przy naszym Ośrodku działa Komisja Kwalifikacyjna.

Termin szkolenia: luty 2013

Osoby zainteresowane proszę o kontakt.
30.01.2013, 14:24
Cecylia

Cecylia Kolanowska Właściciel, Ośrodek
Doskonalenia Kadr
SIMP w Poznaniu

Temat: Szkolenia na Uprawnienia Gazowe- ODK SIMP w Poznaniu

19 kwietnia organizujemy w naszym Ośrodku szkolenie na Uprawnienia Gazowe gr III.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny: 61 853 80 37 lub mailowy: magda.szopinska@odksimp.pl
15.04.2013, 14:37
Cecylia

Cecylia Kolanowska Właściciel, Ośrodek
Doskonalenia Kadr
SIMP w Poznaniu

Temat: Szkolenia na Uprawnienia Gazowe- ODK SIMP w Poznaniu

5 września organizujemy w naszym Ośrodku szkolenie na Uprawnienia Gazowe gr III.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny: 61 853 80 37 lub mailowy: magda.szopinska (...) Zobacz więcej
26.08.2013, 11:55
Cecylia

Cecylia Kolanowska Właściciel, Ośrodek
Doskonalenia Kadr
SIMP w Poznaniu

Temat: Szkolenia na Uprawnienia Gazowe- ODK SIMP w Poznaniu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą wykonywać pracę przy dozorze i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Program szkolenia:
• pkt. 5 sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
• pkt 6 urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
• pkt 10 aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. j.w.


Zakres uprawnień może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż

Szkolenie zakończone jest egzaminem kwalifikacyjnym na odpowiednie uprawnienia.
Koszt szkolenia: 350,00 zł/os (zw. z VAT)
Koszt jednego egzaminu (dozór): 168,00 zł (zw. z VAT)
Koszt jednego egzaminu (eksploatacja): 168,00 zł (zw. z VAT)

Szkolenia organizujemy w naszym Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu.
Szkolenie organizujemy po zebraniu grupy szkoleniowej min. 5 os.
Termin szkolenia jest do uzgodnienia.

Szkolenie może również zostać zrealizowane w siedzibie klienta w momencie zgłoszenia min. 5 os. Wówczas szczegóły oferty ustalamy indywidualnie z klient

kontakt
15.04.2014, 12:01

Następna dyskusja:

Szkolenia na Uprawnienia El...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do