Mirosław

Mirosław Bachorz specjalista ds.
ochrony środowiska

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

****************************************************************
Od prawie 10 lat byliśmy przyzwyczajani, że zbiorcze zestawienia danych o odpadach przekazujemy marszałkowi województwa do 31 marca każdego roku. Jednak bardzo szybko musimy o tym terminie zapomnieć i nauczyć się nowej daty – 15 marca. Złożenie sprawozdania po tym terminie kosztuje bowiem 10 000 zł.

Wszystkim, którzy są przeświadczeni, że żaden urząd marszałkowski nie odważy się wymierzyć tak wysokiej kary proponuję zapoznać się z artykułem z Gazety Wyborczej Łódź.

„Jak mówi Jacek Grabarski z Urzędu Marszałkowskiego, kar będzie jeszcze więcej. Bo jak tłumaczy – od kilku miesięcy obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące ewidencji niebezpiecznych odpadów. Są tak skonstruowane, że jeśli jakaś firma ewidencji nie prowadzi, albo przedstawi ją z poślizgiem, musi być ukarana.

- Jedyna kara jaką przewidział ustawodawca to 10 tys. zł – mówi Grabarski. – Od decyzji naszych urzędników można się odwoływać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale – z tego co wiem – wszystkie wnioski zostały odrzucone.

Przez kilka miesięcy za brak sprawozdań Urząd wlepił już 170 kar i zarobił 1,7 mln zł.”

********************************************************************
Więcej na moim blogu:
http://ekospecjalista.pl/?p=156

Pozdrawiam
Mirek Bachorz
2.03.2011, 20:33
Monika

Monika K. magister inżynier
Ochrony Środowiska

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Mam pytanie nt. artykułu:
"Zestawienia o rodzaju i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania muszą składać przedsiębiorcy, którzy produkują powyżej pięciu ton odpadów i stu kilogramów odpadów niebezpiecznych rocznie. Czyli na przykład odlewnie, lakiernie, gorzelnie, składowiska odpadów."
Dlaczego w artykule jest napisane, że sprawozdanie muszą składać przedsiębiorcy, którzy produkują POWYŻEJ 5 ton odpadów rocznie. Przecież prowadzenie uproszczonej ewidencji nie zwalnia z obowiązku przekazywania sprawozdania. A może się mylę...
I druga sprawa, jakie jest postępowanie w przypadku przedsiębiorstw, które dopiero w tym roku złożą to sprawozdanie (mimo dłuższej działalności), jakie są konsekwencje? Czy muszą składać zaległe sprawozdania? Z góry dzięki (...) Zobacz więcej
4.03.2011, 23:23
Mirosław

Mirosław Bachorz specjalista ds.
ochrony środowiska

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Witam,

dobrze Pani zauważyła,że w artykule Gazety Wyborczej jest błędna informacją.

"Zestawienia o rodzaju i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania muszą składać przedsiębiorcy, którzy produkują powyżej pięciu ton odpadów i stu kilogramów odpadów niebezpiecznych rocznie"

W ustawie o odpadach nie ma takiego przepisu !!!

Zbiorcze zestawienie danych musi sporządzać "posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów" (art. 37 ust 1 ustawa o odpadach).

Art. 37 ust. 1 Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, z zastrzeżeniem ust.
2. Zbiorcze zestawienie danych powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

Art. 37 ust. 2 Wytwórca komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w art. 43, jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych zawierające następujące informacje:...

Zatem adresatem tego obowiązku jest, każdy kto spełnia równocześnie dwa poniższe kryteria:

1) jest posiadaczem odpadów. Definicja tego pojęcia jest następująca:

Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości(art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy o odpadach)

2) prowadzi ewidencję odpadów tzn. że spoczywa na nim wymóg prawny prowadzenia ewidencji.

Wymóg prowadzenia ewidencji zapisany jest następująco:

Art. 36 ust. 1 Posiadacz odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.

Zatem obowiązek prowadzenia ewidencji spoczywa na posiadaczu odpadów (definicja pojęcia powyżej) z dwoma poniższymi wyjątkami:

Art. 36 ust. 2 Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych, a także wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Art. 36 ust. 3 Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby.

Ustawa o odpadach przewiduje wydanie rozporządzenia:
Art. 36 ust. 13 Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się szkodliwością odpadów oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorców, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorców, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

Jednak to rozporządzenie nie zwalnia z prowadzenia ewidencji konkretnych posiadaczy odpadów, wprowadza jedynie dla nich uproszczenia. Tekst rozporządzenia:Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1735.

Podsumowując:

W uproszczeniu można powiedzieć, że prawie każda firma w Polsce ma obowiązek złożyć zbiorcze zestawienie danych o odpadach. Jest to oczywiście przepis nie możliwy do zrealizowania w praktyce. Jest to bubel.

Wprowadzenie sankcji w wysokości 10 000 zł za brak zestawienia albo spóźnienie jest również chorym pomysłem, biorąc pod uwagę, że przepisu nie realizuje wg. mnie 80-90% firm.

W treści kolejnego artykułu Gazety Wyborczej pojawiają się takie dane:

"Kto powinien płacić
W Łódzkiem zarejestrowanych jest 4,5 tys. firm, które powinny składać sprawozdania z wywozu odpadów. W terminie zrobiło to 3912. Urząd ukarał 177 zakładów, które się spóźniły. Sześć otrzymało ulgę w postaci rozłożenia spłaty na pięć lat. Ubiega się o to jeszcze 48. 58 już zapłaciło karę."

Domyślam się, że te 4,5 tys. firm, to tylko firmy znajdujące się w rejestrze Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego. Każdy, kto weźmie sobie rocznik statystyczny GUS zorientuje się, że na terenie Województwa Łódzkiego jest zarejestrowanych ponad 230 tys. firm. Zatem lekko licząc należałoby ukarać z 50 - 100 tys. firm. Jednak karze się, te firmy, które już są w rejestrze urzędu marszałkowskiego. Firmy, które robią więcej niż cała reszta. Karani są Ci, którzy kiedyś uzyskali jakąś decyzję odpadową albo złożyli sprawozdanie.

Odpowiadając wreszcie na drugie pytanie :-) to punktem wyjścia jest ustalenie, od kiedy obowiązuje art. 79c ustawy o odpadach. Prawo nie dopuszcza karania wstecz nową karą. Art. 79c wszedł w życie 12 marca 2010 r. (Dz.U.2010.28.145). Zatem, jeżeli ktoś nie złożył zbiorczego zestawienia o odpadach za rok 2009 (termin do końca marca 2010) to za brak już tego sprawozdania może zapłacić 10 000 zł. Za brak sprawozdań z lat 2008, 2007, 2006 nie powinna być stosowana ta nowa kara.

Proponuję, żeby zadzwoniła Pani do swojego urzędu marszałkowskiego i dowiedziała się, jaką oni stosują politykę karania przedsiębiorców. Należy również zastanowić się, czy zostać wpisanym do rejestru marszałka :-) i czekać na zmianę chorych przepisów, czy już teraz zacząć prostować swoją sytuację prawną.

PS
To chyba mój najdłuższy teks :-0

Pozdrawiam
Mirek BachorzMirosław Bachorz edytował(a) ten post dnia 06.03.11 o godzinie 12:00
6.03.2011, 11:53

konto usunięte

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

ha :) należy uważać co piszą 'opiniotwórcze' gazety. Swego czasu w radiu powołałem się na zapisy z artykułu w Rzeczpospolitej, a później musiałem ze wstydem prostować bo ktoś sprawdził w tekscie źródłowym i zadzwonił wytykając (...) Zobacz więcej
6.03.2011, 16:01
Monika

Monika K. magister inżynier
Ochrony Środowiska

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Panie Mirosławie dziękuję za naprawdę wyczerpującą odpowiedź :)

I taka mała dygresja odnośnie artykułu, ostatnio straciłam pół godziny na telefonicznej rozmowie z Panem odnośnie sprawozdania i właśnie jakiegoś tam artykułu w gazecie, dzięki któremu ów przedsiębiorca nabrał przekonania, że nie musi składać w/w sprawozdania bo w gazecie tak napisali... I na nic zdawało się moje tłumaczenie, powoływanie się na akty prawne... Według rozmówcy to na pewno ja coś musiałam pomylić lub źle zinterpretować, bo przecież w gazecie nie mogli głupot napisać. Dał się przekonać dopiero po wysłaniu mu informacji z linkami do kilkunastu instytucji, (...) Zobacz więcej
7.03.2011, 23:55
Beata

Beata Szmaglińska właściciel, Biuro
Rachunkowe AURIFER

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Panie Mirosławie, pisze Pan, "że prawie każda firma w Polsce ma obowiązek złożyć zbiorcze zestawienie danych o odpadach". Natomiast ja czytam, w rozporządzeniu Min.Środ. Dz.U. Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1735. że małe przedsiębiorstwa o których mowa w par. 2 ww. rozp. prowadzą ewidencję odpadów z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu. Natomiast załącznik do tego rozporządzenia określa "rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów", rozumiem, że również tej uproszczonej. Czyli przedsiębiorca produkujący odpady typu: 10 szt. tonerów na rok i wymiana oleju silnikowego w samochodzie (a takich firm jest sporo) nie jest obowiązany do składania jakiegokolwiek zestawienia do (...) Zobacz więcej
11.03.2011, 23:03
Mirosław

Mirosław Bachorz specjalista ds.
ochrony środowiska

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Witam,

rozporządzenie(Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1735) wskazuje, że uproszczoną ewidencję odpadów, czyli ewidencję prowadzoną jedynie w oparcie o karty przekazania odpadu mają prawo prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają równocześnie dwa warunki:

1) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do
100 kg rocznie,

oraz

2) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Fakt, że firma spełnia ww. warunki i tym samym może prowadzić uproszczoną ewidencje, nie zwalnia jej z obowiązku złożenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach. Obowiązek złożenia zbiorczego zestawienia dotycz posiadaczy odpadów prowadzących ewidencję (art. 37 ust 1). W mojej opinii w ramach pojęcia "ewidencja", mieści się również pojecie "uproszczona ewidencja". Tym samym prowadzący uproszczoną ewidencją ma również obowiązek złożenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach.

Rozporządzenie w załączniku wskazuje także rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Zatem jeżeli mamy dowolną firmę (nie ma znaczenia jej wielkość), w której powstają tylko odpady o takich rodzajach i w takich ilościach, dla których zgodnie załącznikiem do rozporządzenia nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów to w mojej opinii nie musi ona składać zbiorczego zestawienia danych. Firma ta (posiadacz odpadów), korzysta ze zwolnienie z obowiązku prowadzenie ewidencji odpadów zapisanego w rozporządzeniu (paragraf 1, Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1735).

Jeżeli opisywana przez Panią firma jest właśnie tego typu firmą, to można powołać się na paragraf 1 i zrezygnować ze składania zbiorczego zestawienia o odpadach. Warto jednak wcześniej wybadać pogląd na tą sprawę w Urzędzie Marszałkowskim.

PS
Proszę pamiętać, że "prawie" robi zawsze dużą różnice :-)

PS
Moje opinie to nie jest obowiązująca wykładnia prawa :-)

Tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1735)Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011521735

Pozdrawiam

Mirek BachorzMirosław Bachorz edytował(a) ten post dnia 12.03.11 o godzinie 12:04
12.03.2011, 12:00
Olga

Olga R. Specjalista ds
ochrony środowiska

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Witam

Obserwując spory toczące się wokół kar za nieterminowe złożenie lub niezłożenie ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW,
O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH
SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW natknęłam się na taki dokument:
http://zpp.net.pl/public/files/Marszalkowie_w_ws_odpad...
Okazuje się, że zorganizowany opór przedsiębiorców daje jakieś skutki.
Czas pokaże, jak sprawa się zakończy.

Pozdrawiam
Olga Kaszewska
28.03.2011, 12:41
Michał

Michał Baraniecki Przedsiębiorca

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Witam
Widzę tutaj wielu ekspertów więc może ktoś mi w prosty sposób wytłumaczy.

Posiadam sklep spożywczy od 1.02.2011 r. do którego dostarczany jest towar w kartonach. Kartony te zabiera MPO w kontenerze z innymi śmieciami. Nie mamy żadnego KPO a jedynie umowę z MPO i faktury za wywóz.
W marcu 2011 oddałem 2 stare monitory, drukarkę, komputer i aparat na zbiórkę elektrośmieci. Wysłano nam potwierdzenie przyjęcia.

Czy w przyszłym roku [jeśli będzie taki sam stan prawny jak teraz] muszę składać sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego?
Czy to, że oddałem elektrośmieci i dostałem KPO to powoduje że znalazłem się w rejestrze Urzędu Marszałkowskiego i za rok mogę spodziewać się potencjalnej kontroli?
Czy jeśli bym sam spalał kartony na działce czy w piecu to też muszę to dokumentować? Czy może jest to bezprawne?
Czy jeśli bym chciał oddawać samemu kartony do "skupu" to oni mają wystawić KPO?

Być może są to banalne pytania ale niestety prowadząc najprostszą działalność muszę być kierownikiem, księgowym, handlowcem, prawnikiem i jeszcze do tego widocznie ekspertem od ochrony środowiska.

Z góry dziękuję (...) Zobacz więcej
2.04.2011, 18:51
Robert

Robert Polak bhp jako silna
strona organizacji a
nie hamulec,
pracodaw...

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Posiadam sklep spożywczy od 1.02.2011 r. do którego dostarczany jest towar w kartonach. Kartony te zabiera MPO w kontenerze z innymi śmieciami. Nie mamy żadnego KPO a jedynie umowę z MPO i faktury za wywóz.
W marcu 2011 oddałem 2 stare monitory, drukarkę, komputer i aparat na zbiórkę elektrośmieci. Wysłano nam potwierdzenie przyjęcia.

Czy w przyszłym roku [jeśli będzie taki sam stan prawny jak teraz] muszę składać sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego?
Czy to, że oddałem elektrośmieci i dostałem KPO to powoduje że znalazłem się w rejestrze Urzędu Marszałkowskiego i za rok mogę spodziewać się potencjalnej kontroli?

Oddając odpady komunalne jak to obecnie robisz, nie prowadzisz ewidencji
Elektrośmiecie ewidencjonujesz tylko w oparciu o KPO,
obowiązek pojawia się w momencie pow 5kg tych odpadów
Czy jeśli bym sam spalał kartony na działce czy w piecu to też muszę to dokumentować? Czy może jest to bezprawne?
Nie ewidencjonujesz odpadów wykorzystywanych na własne potrzeby
Czy jeśli bym chciał oddawać samemu kartony do "skupu" to oni mają wystawić KPO?
Ty wystawiasz KPO a oni potwierdzają.
To się opłaca bo dostaniesz za to jeszcze kasę za to że oddasz makulaturę

Być może są to banalne pytania ale niestety prowadząc najprostszą działalność muszę być kierownikiem, księgowym, handlowcem, prawnikiem i jeszcze do tego widocznie ekspertem od ochrony środowiska.

wygodniej jest prowadzić ewidencję żeby nie obudzić się z ręka w nocniku.
KPO gromadź na koniec roku zobaczysz ile tego wyszło i wtedy jak trza to złożysz sprawozdanie.
Pełna ewidencje możesz założyć jak się okaże ze tych odpadów jest znaczna ilość
A KPO trzymaj to (...) Zobacz więcej
4.04.2011, 07:55
Piotr

Piotr W. Specjalista ds.
Ochrony Środowiska
GOTOWY NA NOWE
WYZWANIA

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Nie ewidencjonujesz odpadów wykorzystywanych na własne potrzeby

To chyba (...) Zobacz więcej
11.04.2011, 15:42

konto usunięte

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Witam serdecznie,
z uwagi na to, iż po przeczytaniu mnóstwa różnych mądrych artykułów na powyższy temat nic już nie wiem, zapytam wprost, z prośbą o poradę:

Czy obejmuje mnie ta ustawa i obowiązek składania zbiorczych zestawień? Opiszę pokrótce, czym się zajmuję i jak wygląda moja sytuacja:

Prowadzę niewielki sklep i sprzedaję urządzenia grzewcze - pawilon handlowy wynajmuję i korzystam z kosza na śmieci, który znajduje się na wynajmowanej posesji (dodam, że moje "śmieci" to kubeczek po serku homogenizowanym czy foliówka od kanapki). Właściciel posesji regularnie śmieci usuwa korzystając z usług firmy zajmującej się wywozem śmieci. Czy powinnam jako firma podpisać odrębną umowę o wywóz śmieci 2 razy w miesiącu, czy wystarczą dokumenty właściciela posesji? Nie zajmuję się produkcją ani pakowaniem niczego, urządzenia grzewcze dostarczane są na paletach, na których później stoją i sprzedawane są wraz z paletami ...

PozdrawiamDorota J. edytował(a) ten post dnia 18.04.11 o godzinie 15:47
18.04.2011, 15:45
Robert

Robert Polak bhp jako silna
strona organizacji a
nie hamulec,
pracodaw...

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Prowadzę niewielki sklep i sprzedaję urządzenia grzewcze - pawilon handlowy wynajmuję i korzystam z kosza na śmieci, który znajduje się na wynajmowanej posesji (dodam, że moje "śmieci" to kubeczek po serku homogenizowanym czy foliówka od kanapki). Właściciel posesji regularnie śmieci usuwa korzystając z usług firmy zajmującej się wywozem śmieci. Czy powinnam jako firma podpisać odrębną umowę o wywóz śmieci 2 razy w miesiącu, czy wystarczą dokumenty właściciela posesji?

Jeśli jest tak jak piszesz to nie wytwarzasz odpadów,
a jedynie odpady komunalne.
Skoro właściciel posesji płaci za wywóz to on udowadnia, ze pozbywa się śmieci z godnie z przepisami.
Sprawozdanie ani nie dotyczy ciebie ani właściciela
Robert Polak edytował(a) ten post dnia 19.04.11 o godzinie 14:19
19.04.2011, 14:15
Ewa

Ewa R. Główna Księgowa

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Jednej tylko kwestii nie rozumiem: czy będąc małym przedsiębiorcą, prowadzącym uproszczoną ewidencję odpadów, mam obowiązek ubiegać się o jakieś pozwolenia w Urzędzie Marszałkowskim zanim (...) Zobacz więcej
6.03.2012, 19:56
Maciej

Maciej Mączyński Prywatny
Przedsiębiorca -
recykling,
utylizacja

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Ewa R.:
Jednej tylko kwestii nie rozumiem: czy będąc małym przedsiębiorcą, prowadzącym uproszczoną ewidencję odpadów, mam obowiązek ubiegać się o jakieś pozwolenia w Urzędzie Marszałkowskim zanim przekażę odpady?

Jeśli wytwarzasz poniżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie oraz jeśli nie wytwarzasz żadnych odpadów niebezpiecznych to nie musisz.
W przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilości do 100 kg rocznie możesz to zgłosić "przedkładając informację o wytwarzanych odpadach (art 17 ust 1. - Ustawy o odpadach)

/MM
6.03.2012, 21:50
Danusia

Danusia Kar pracownik biurowy

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

a czy firma zajmująca się tylko transportem odpadów komunalnych musi składać (...) Zobacz więcej
7.03.2012, 10:14
Ewa

Ewa R. Główna Księgowa

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Jeśli wytwarzasz poniżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie oraz jeśli nie wytwarzasz żadnych odpadów niebezpiecznych to nie musisz.

Nie muszę składać informacji o wytwarzanych odpadach, ale sprawozdanie na podst. KPO juz tak?
W przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilości do 100 kg rocznie możesz to zgłosić "przedkładając informację o wytwarzanych odpadach (art 17 ust 1. - Ustawy o odpadach)

Załóżmy, że przewiduję wytworzenie odpadów niebezpiecznych i składam informację do starosty, ale po roku sprawozdawczym okaże się, że ich nie wytworzyłam. Niczemu nie będzie to szkodzić?

Czy informację składa się jednorazowo, czy na każdy rok odrębnie?
Czy składa się sprawozdanie zerowe, jeśli firma w danym roku nie wytworzyła odpadów?

Z góry dziękuję (...) Zobacz więcej
7.03.2012, 11:59
Radosław

Radosław Przybysławski Kierownik Działu
Sprzedaży Usług;
Kierownik Projektu,
Dys...

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Załóżmy, że przewiduję wytworzenie odpadów niebezpiecznych i składam informację do starosty, ale po roku sprawozdawczym okaże się, że ich nie wytworzyłam. Niczemu nie będzie to szkodzić?

Czy informację składa się jednorazowo, czy na każdy rok odrębnie?
Czy składa się sprawozdanie zerowe, jeśli firma w danym roku nie wytworzyła odpadów?

Z góry dziękuję za pomoc.

podczas ostatniej kontroli w zakładzie rozmawiałem na ten temat z inspektorem z WIOŚ.

Otóż, informację do Starosty składa się jednorazowo na postawie art. 24 Ustawy o odpadach.

Należy wymienić wszystkie potencjalne odpady jakie mogą pojawić się w czasie prowadzenia działalności i określenie maksymalnej ich ilości, ale w ramach rozsądku pilnując tych "magicznych barier", zwłaszcza 100 kg odpadów niebezpiecznych.
W przypadku nie wytworzenia w ciągu roku któregoś odpadu - nie ma problemu. W razie przekroczenia ilości któregoś z wymienionych, należy złożyć aktualizację, lub napisać wyjaśnienie z ilością (jeśli był to incydent i z pewnością nie powtórzy się w roku kolejnym).
7.03.2012, 13:36
Robert

Robert Polak bhp jako silna
strona organizacji a
nie hamulec,
pracodaw...

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Danusia Kar:
a czy firma zajmująca się tylko transportem odpadów komunalnych musi składać takie zestawienie?

nie ma możliwości prowadznia tylko takiej działalności jak Transport odpadów komunalnych.

Chyba że nastąpiło jakieś blednę sformułowanie.

Jęsli posiadasz decyzję na odbieranie odpadów komunalnych prowadzisz pełna ewidencje odpadową i składasz stosowne sprawozdania od tego roku dość szczegółowe. Odrębne innego typu dla gminy z terenu której odbierasz, odrębne do urzędu marszałkowskiego.
12.03.2012, 10:54
Paweł

Paweł Patyk Programista

Temat: Zbiorcze zestawienia danych o odpadach do 15 marca, albo...

Witam,
Mam firmę, która tworzy strony internetowe, programuje itp.
Jedyny odpad, jaki widzę u siebie, to może parę tuszy z drukarki.
W takim wypadku muszę dziś złożyć zestawienie?

Z góry dziękuję (...) Zobacz więcej
15.03.2012, 02:28

Następna dyskusja:

zbiorcze zestawienia danych...
Zobacz dyskusje w grupie Specjalista ds. ochrony środowiska

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do