Łukasz

Łukasz J. Dyrektor
Departamentu
Ewidencji i
Rejestrów / Makler
Papi...

Witam,
Mam pytanie, jak rozliczyć zysk z akcji zagranicznych w takiej oto sytuacji :
- w drodze subskrypcji pracowniczej dwa razy nabyłem akcje notowane na giełdzie w Paryżu (zaznaczę na początku, że już nie pracuję u tego pracodawcy), dzięki czemu pracodawca opłacał część zakupionych papierów (podatek od tej dopłaty został opłacony)
- po sprzedaży akcji w zeszłym roku z pierwszej subskrypcji ponisłem stratę z drugiej odnotowałem zysk.
- Czy mogę odpisać stratę od dochodu? Czy mogę też odpisać stratę na polskim rynku kapitałowym z lat ubiegłych?
- W ubiegłym roku rozwiązałem również dwie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Czy stratę i zysk z nich muszę sam rozliczyć i ewentualnie, czy stratę mogę odpisać od zysku?
Z góry dziękuję (...) Zobacz więcej
14.04.2010, 20:51
Mateusz

Mateusz Adamski redaktor dziennika
"Rzeczpospolita" /
portal RP.pl

Rozliczenie podatkowe akcji pracowniczych zależy od sposób w jaki firma pozyskała akcje oraz w jakiej formie przekazała je swoim pracownikom.

Preferencja podatkowa związana z akcjami pracowniczymi polega na tym, że przyznanie akcji uprawnionym pracownikom (art. 24 ust. 11 ustawy o PIT) nie stanowi dla pracownika przychodu podatkowego. Pracownik opodatkowuje przychód dopiero w momencie sprzedaży akcji (19 proc. stawka dla dochodów kapitałowych), a nie jak dochody ze stosunku pracy (skala podatkowa 18 proc. lub 32 proc.). Powstanie przychodu i ewentualny obowiązek zapłaty podatku od uzyskanego zysku jest więc odroczony do czasu sprzedaży akcji

Jeśli jednak akcje zostały przyznane pracownikowi na innych warunkach niż określone we wspomnianym przepisie, to powstaje dochód ze stosunku pracy (opodatkowanego według skali podatkowej) a pracodawca pobiera zaliczkę na podatek i odprowadza składki ubezpieczeniowe.

Sprzedaż akcji notowanych na giełdzie w Paryżu (zakładamy, że czytelnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) spowoduje powstanie takich samych skutków podatkowych jak sprzedaż polskich akcji. Dochód podlega opodatkowaniu 19 proc. stawką. Dochodem jest różnica między uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania, czyli poniesionymi przez podatnika wydatkami w związku z uzyskanym przychodem.

Pytanie czy umowa o unikaniu podwójnego między Polską a Francją wpłynie na skutki podatkowe? Umowa ta określa, że w przypadku sprzedaży udziałów lub podobnych praw w spółce, której aktywa składają się głównie z majątku nieruchomego, podlegają opodatkowaniu w Państwie, w którym majątek ten jest położony.

Co do zasady jednak, przychody z akcji zagranicznych łączy się z polskimi, kumuluje się zyski i straty. Przychody giełdowe trzeba wykazać w zeznaniu rocznym PIT-38. Dochodów tych nie łączy się z innego rodzaju dochodami np. ze stosunku pracy.


Rozwiązanie umowy o ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe powoduje wypłatę wartości polisy przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Towarzystwo jest płatnikiem, czyli nalicza, pobiera a następnie odprowadza podatek. Ubezpieczony - klient sam nie rozlicza tego typu przychodów (zarówno zysków jak (...) Zobacz więcej
16.04.2010, 13:50

Następna dyskusja:

Podatek od zysku z akcji - ...


Zobacz dyskusje w grupie Prawo i podatki ... zapytaj ekspertów

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do