Małgorzata

Małgorzata K. promocja, reklama,
organizaja eventów

Temat: INTRASTAT i ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

Serdecznie zapraszam na szkolenia z zakresu:
ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

Miejsce: Szkolenie odbędzie się w Bielsku Białej
Termin szkolenia: 2012-04-24
Godzina: 10.00
Cena: 350 zł

Program szkolenia:


Podatek akcyzowy:
1. Źródła Prawa w zakresie podatku akcyzowego.
2. Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym:
• Podmiot opodatkowania,
• Czynności podlegające opodatkowaniu,
• Przedmiot opodatkowania,
• Obowiązek podatkowy,
• Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy,
• Własność organu podatkowego.

System składów podatkowych:
1. Ogólna charakterystyka składu podatkowego.
2. Otwarcie składu podatkowego:
• Warunki, które musi spełnić podmiot wnioskujący o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (warunki formalne oraz warunki techniczne np. miejsce przeznaczone na skład podatkowy),
• Sporządzenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,
• Dokumentacja, którą należy złożyć wraz z wnioskiem,
• Regulamin funkcjonowania składu podatkowego,
• Procedura udzielania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego-udzielenie zezwolenia, odmowa wydania zezwolenia i cofnięcie zezwolenia.

3. Zasady prowadzenia składu Podatkowego.
4. Obowiązki prowadzącego skład podatkowy.
5. Skład podatkowy usługowy, magazynujący wyroby akcyzowe będące własnością osób trzecich:
• Obowiązki składu podatkowego usługowego,
• Obowiązki podmiotu korzystającego ze składu usługowego,
• Warunki wprowadzenia i wyprowadzenia towaru z usługowego składu podatkowego oraz przez osobę będącą ich właścicielem.

6. Ewidencje prowadzone w składzie podatkowym (rodzaje, formy i sposób prowadzenia ewidencji).
7. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi:
• Procedura zawieszania poboru akcyzy,
• Procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszania poboru akcyzy (przemieszczanie z zastosowaniem systemu, procedury awaryjne),
• Dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi (elektroniczny administracyjny dokument –e-AD, dokument zastępujący e-AD),
• Warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym,
• Dokumentowanie i stosowanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych
z zapłaconą akcyzą (Uproszczony Dokument Towarzyszący, obieg kart UDT),
• Zabezpieczenia akcyzowe (formy i rodzaje zabezpieczeń; zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych, w tym także za pomocą elektronicznego systemu zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego),
• Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy,
• Podmiot pośredniczący,
• Zarejestrowany odbiorca,
• Zarejestrowany wysyłający,
• Import i eksport, a nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa
• w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

8. Deklaracje podatkowe oraz terminy płatności akcyzy.
9. Systemy informatyczne dla akcyzy.

Szczegóły pod numerem: 323595018
Mail:malgorzata.kaczor@eurodirect.pl
Małgorzata Kaczor edytował(a) ten post dnia 27.03.12 o godzinie 13:52
27.03.2012, 13:29
Małgorzata

Małgorzata K. promocja, reklama,
organizaja eventów

Temat: INTRASTAT i ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

INTRASTAT

Miejsce: Szkolenie odbędzie się w Bielsku Białej
Termin szkolenia: 2012-04-27
Godzina: 10.00
Cena: 350 zł

Program szkolenia:


1. Deklaracja INTRASTAT jako obowiązek statystyczny.
2. Kto, kiedy, gdzie powinien składać deklarację INTRASTAT.
3. Zwolnienia z obowiązku składania deklaracji INTRASTAT dotyczące podmiotów i towarów.
4. Osoby trzecie upoważnione do składania deklaracji INTRASTAT.
5. Zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT.
6. Szczególne przypadki wypełniania deklaracji INTRASTAT.
7. Zasady stosowania warunków dostawy wg INCOTERMS 2010 w deklaracji INTRASTAT.
8. Korekty i poprawki deklaracji INTRASTAT.
9. Zmiany w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT od 06.09.2011 r.
10. Warsztaty „Wypełniania deklaracji INTRASTAT”.

Szczegóły pod numerem: 323595018
mail: malgorzata.kaczor@eurodirect.pl
Małgorzata Kaczor edytował(a) ten post dnia 27.03.12 o godzinie 13:41
27.03.2012, 13:40
Michal

Michal Lukarski
logistyka/transport/
sprawy celne

Temat: INTRASTAT i ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

może jakieś szkolenia w wielkopolsce?
(...) Zobacz więcej
27.03.2012, 14:16
Małgorzata

Małgorzata K. promocja, reklama,
organizaja eventów

Temat: INTRASTAT i ORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

Proszę obserwować naszą stronę internetową ponieważ organizujemy również szkolenia w Wielkopolsce
http://www.eurodirect.pl/
30.03.2012, 14:06Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do