Agnieszka

Agnieszka S. Starszy specjalista
ds. kontroli
projektów, psycholog

Temat: Kwota wolna od podatku - darowizna

Wiem, że od stycznia 2007 roku zmieniła sie ustawa mówiąca o opodatkowaniu darowizn i spadków, ale jakoś z ustawy nie mogę wyczytać tego, co mnie zastanawia: jaką kwotę może przekazać mi brat oraz rodzice, aby to było wolne od podatku? jest jakiś limit kwotowy, czy może byc to zupełnie dowolna suma, byle to ktoś z najbliżeszj rodziny był darczyńcą? Wiem o warunkach: zgloszenie do US na odpowiednim formularzu i przekaz na konto banklowe lub przekaz pocztowy.
Pytanie: ile, aby nie (...) Zobacz więcej
23.11.2007, 14:33
Lidia

Lidia W. projektant

Temat: Kwota wolna od podatku - darowizna

Jak I grupa to nie ma limitu ( oczywiscie przy spełnieniu warunków które podałaś)
A kwot do 9600 (z groszami - nie pamiętam dokładnie ile) na przestrzeni 5 lat - nawet do US nie trzeba zgłaszać (oczywiscie tez mówimy o (...) Zobacz więcej
23.11.2007, 15:00

konto usunięte

Temat: Kwota wolna od podatku - darowizna

Agnieszka S.:
Pytanie: ile, aby nie placić podatku???:)

Nie ma górnego pułapu pod warunkiem spełnienia przez strony wymogów z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn:

"1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.
3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej."
23.11.2007, 15:01

Następna dyskusja:

Dopłata podatku.
Zobacz dyskusje w grupie Podatki i Prawo Podatkowe

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do