Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Koszty uzyskania przychodu w czasie długiego L4

Pracownik (umowa o pracę) chorował kilka miesięcy.

Pracodawca nie uwzględnił mu ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu w PIT-11.

Spotkałem się z różnymi interpretacjami - od takiej, że żeby naliczyć koszty pracownik w danym miesiącu musi przepracować przynajmniej jeden dzień po taką, że jak był zatrudniony, to nawet bez przepracowania dnia może zawsze odliczyć koszty. A po drodze jeszcze wersje uzależniające od tego, czy to zasiłek czy wynagrodzenie chorobowe.

Jaka interpretacja jest prawidłowa? Podkładka/podstawa prawna, interpretacja, orzeczenie itp. (...) Zobacz więcej
25.02.2009, 19:16
Anita

Anita B. Właściciel, Biuro
Rachunkowe

Temat: Koszty uzyskania przychodu w czasie długiego L4

Koszty uzyskania przychodu stosowane są tylko w odniesieniu do przychodów ze stosunku pracy, a zatem nie mogą być odliczane od zasiłku chorobowego, który zalicza się do przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1 i 2 updof).

Oznacza to, że jeżeli pracownik cały miesiąc był na zasiłku chorobowym (tzn.powyżej 33 dnia choroby w roku)to nie ma prawa do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ nie uzyskał żadnych przychodów (...) Zobacz więcej
25.02.2009, 20:13
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Koszty uzyskania przychodu w czasie długiego L4

Pytanie cały czas o PITa rocznego (nie o listę płac).

Czy ważne jest to, w którym miesiącu zostało wypłacone wynagrodzenie bądź wynagrodzenie chorobowe?

Przykłady sytuacji problematycznych:
- pracownik cały (kolejny) miesiąc był na zwolnieniu. Za ten miesiąc zostaje wypłacony zasiłek chorobowy. Ale dodatkowo dostaje wyrównanie wynagrodzenia za miesiące poprzednie.
- Pracownik będący trzeci miesiąc na zwolnieniu dostaję premię np. roczną za zeszły rok.
- uległ rozwiązaniu stosunek pracy, a wynagrodzenie bądź premia została wypłacona w miesiącu w którym nie przepracował ani dnia u żadnego pracodawcy.

Czy za taki miesiąc, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia, a pracownik nie pracował ani dnia można w PIT rocznym odliczyć 1/12 ryczałtowych kosztów?
25.02.2009, 20:44
Anita

Anita B. Właściciel, Biuro
Rachunkowe

Temat: Koszty uzyskania przychodu w czasie długiego L4

"Wynagrodzenie za czas choroby wypłacane po rozwiązaniu stosunku pracy nadal stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof. Oznacza to, że do wyliczenia zaliczki na podatek należy stosować zasady zawarte w art. 32 ust. 2 updof.

Na podstawie art. 31 updof, płatnik ma obowiązek obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody m.in. ze stosunku pracy. Podstawą obliczenia zaliczki na podatek są uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 updof oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub pkt 3 updof oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne.

Zatem uzyskanie przez podatnika przychodu ze stosunku pracy zobowiązuje płatnika do zastosowania kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Jeżeli przychód ze stosunku pracy jest niższy niż przysługujące koszty uzyskania przychodów, wówczas koszty te płatnik uwzględnia do wysokości uzyskanego przez podatnika w danym miesiącu przychodu."

To cytat, ale w skócie można powiedzieć, że pracownik, który uzyskał w danym miesiącu jakikolwiek przychód ze stosunku pracy (oprócz zasiłków-bo to nie jest przychód ze stosunku pracy), a pracodawca nie zastosował mu kosztów uzyskania przychodu, to ma prawo je zastosować w rozliczeniu rocznym.Anita Bartkowiak edytował(a) ten post dnia 25.02.09 o godzinie 21:13
25.02.2009, 21:11
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Koszty uzyskania przychodu w czasie długiego L4

Czy to znaczy również, że jeżeli pracodawca spóźnił się z wypłatą i w danym miesiącu pracownik nie otrzymał wynagrodzenia to nie może odliczyć kosztów?

Bo liczy się (...) Zobacz więcej
28.02.2009, 12:19
Jolanta

Jolanta S. dyrektor finansowy
grupy

Temat: Koszty uzyskania przychodu w czasie długiego L4

może odliczyć ale w miesiącu w którym dokonał wyplaty
Mariusz G.:
Czy to znaczy również, że jeżeli pracodawca spóźnił się z wypłatą i w danym miesiącu pracownik nie otrzymał wynagrodzenia to nie może odliczyć kosztów?

Bo liczy się moment wypłaty?
28.02.2009, 18:07
Mariusz

Mariusz G. Nigdy wcześniej taki
stary i mądry nie
byłem. Nigdy
późni...

Temat: Koszty uzyskania przychodu w czasie długiego L4

Jolanta S.:
może odliczyć ale w miesiącu w którym dokonał wyplaty

Tylko, że w tym miesiącu już odlicza standardowe koszty od wynagrodzenia wypłaconego w terminie. Bo chyba nie może odliczyć w jednym miesiącu podwójnych kosztów?
28.02.2009, 20:01
Jolanta

Jolanta S. dyrektor finansowy
grupy

Temat: Koszty uzyskania przychodu w czasie długiego L4

może
Mariusz G.:
Jolanta S.:
może odliczyć ale w miesiącu w którym dokonał wyplaty

Tylko, że w tym miesiącu już odlicza standardowe koszty od wynagrodzenia wypłaconego w terminie. Bo chyba nie może odliczyć w jednym miesiącu podwójnych kosztów?
28.02.2009, 20:51

konto usunięte

Temat: Koszty uzyskania przychodu w czasie długiego L4

jesli dobrze rozumiem chodzi o sam fakt przepracowania chocby jednego dnia aby uwzglednic koszty uzyskania przychodu. Tak wiec pracownik nie musi przepracowac tego dnia, malo tego moze byc rozwiazany z nim stosunek o prace a pracodawca musi uwzglednic koszty uzyskania przychodu. Mowi o tym pismo Naczelnika Urzedu Skarbowego w Kamiennej Górze z dnia 9.3.2004 r.(sygn. akt PD/415-3/04) "odliczenie miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów następuje także wówczas, gdy ustał stosunek pracy, ale pracownik nadal uzyskuje przychody z tego tytułu, np. zaległe wynagrodzenia, trzynastki itp. Dlatego też płatnik dopóki będzie ciążył na nim obowiązek wypłaty świadczenia wynikającego ze stosunku pracy oraz obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy, dopóty obowiązany będzie przy obliczaniu zaliczek uwzględniać miesięczne koszty uzyskania przychodu i ostatecznie uwzględnić je również w (...) Zobacz więcej
28.02.2009, 21:03
Mariusz

Mariusz Makowski doradca podatkowy,
trener, autor
tekstów

Temat: Koszty uzyskania przychodu w czasie długiego L4

Jolanta S.:
może
Mariusz G.:
Jolanta S.:
może odliczyć ale w miesiącu w którym dokonał wyplaty

Tylko, że w tym miesiącu już odlicza standardowe koszty od wynagrodzenia wypłaconego w terminie. Bo chyba nie może odliczyć w jednym miesiącu podwójnych kosztów?

Właśnie, że nie może. Koszty miesięczne wynoszą 111,25 (lub 25% więcej) i nie można w jednym miesiącu zastosować podwójnych kosztów z uwagi na to że nastąpiła wypłata podwójnego wynagrodzenia.
1.03.2009, 15:05
Dorota

Dorota C. TAX CARE S.A. -
starszy specjalista
ds. kadr i płac

Temat: Koszty uzyskania przychodu w czasie długiego L4

A co w sytuacji, gdy:
od 03.12.2012 do 31.12.2012 - wypłacam zasiłek chorobowy, pracownik wykorzystał wcześniej już wynagrodzenie chorobowe
01 i 02.12.2012 to sobota i niedziela - więc wynagrodzenie za ten czas mu się nie należy

Czy w tej sytuacji naliczam koszty uzyskania przychodu?

Mam dwa dni wolne od pracy a reszta to zasiłek chorobowy.

I mam jeszcze drugie pytanie o koszty uzyskania przychodów: czy jak mam pracownika cały miesiąc na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym to również nie stosuję kosztów uzyskania przychodów?Dorota C. edytował(a) ten post dnia 18.02.13 o godzinie 20:38
18.02.2013, 20:34
Hanna

Hanna D. Główny księgowy a
także właściciel
Dalke & Partners
Kanc...

Temat: Koszty uzyskania przychodu w czasie długiego L4

Sam termin wypłaty nie ma nic do rzeczy tylko naliczenie i lista płac, tam odpowiednio potrącamy KUP. Lista płac sporządzona jest "za miesiąc", jeśli premia obejmuje ten sam okres to nie ma dodatkowych KUP. L-4 cały miesiąc to oczywiste, że nie przepracował ani jednego dnia, więc nie ma (...) Zobacz więcej
1.04.2013, 00:59

Następna dyskusja:

Opracowanie kosztorysu i ko...
Zobacz dyskusje w grupie Podatki i Prawo Podatkowe

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do