Justyna

Justyna Kisiel Senior Consultant,
Grupa HRC S.A.

Temat: Konferencja nt. przedsiębiorczości akademickiej

W związku z realizacją przez firmę Grupa HRC S.A. projektu wSPINamy się na szczyty
w biznesie, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji informacyjnej, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2012 roku, w godzinach 10:30-14:30, w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ulicy Zielnej 37 w Warszawie.
Kilka słów o konferencji
Konferencja dotyczyć będzie transferowania innowacyjnych rozwiązań naukowych do gospodarki. Uczestnicy dowiedzą się czym jest innowacyjna przedsiębiorczość akademicka, w jaki sposób wprowadzić wyniki badań naukowych do obrotu gospodarczego, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dofinansowanie, a dzięki panelowi dyskusyjnemu, uzyskają odpowiedzi na swoje pytania.
Wśród panelistów znajdą się przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz firm prywatnych.

Poniżej przedstawiamy plan konferencji:
10:30-10:45 Powitalna kawa/herbata
10:45-11.15 Inauguracja konferencji. Wystąpienie pana Waldemara Patureja, przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Grupa HRC S.A.
Czym jest przedsiębiorczość akademicka i dlaczego innowacyjność się opłaca?
11.15-11.45 Wystąpienie pana Bartosza Mioduszewskiego, przewodniczącego zarządu Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.
Własna firma szansą na rozwój zawodowy.
Niepełnosprawni absolwenci uczelni wyższych na polskim rynku pracy.
11.45-12.15 Wystąpienie pana Sebastiana Michalaka, adwokata Kancelarii Prawnej W. Paturej.
Jak połączyć naukę z biznesem?
Prawne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych.
12.15-12.45 Wystąpienie pani Urszuli Pawlak, przedstawicielki Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Innowacyjność kosztuje, czyli jak uzyskać dofinansowanie?
12.45-13.30 Lunch
13.30-14.30 Panel dyskusyjny

Budynek Centrum Konferencyjnego Zielna jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów informacyjno-promocyjnych.
Kilka słów o projekcie
Projekt wSPINamy się na szczyty w biznesie realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)
i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do osób planujących założenie własnej firmy innowacyjnej, tj. firmy opartej na wiedzy, a w szczególności do osób niepełnosprawnych (studentów, absolwentów uczelni wyższych, doktorantów, pracowników naukowych). Stworzony został po to, by zachęcić przedstawicieli polskiej nauki – studentów, doktorantów, pracowników naukowych – do zakładania innowacyjnych firm opartych na wiedzy (tzw. firm typu SPINoff/out), i aby przekonać ich, że wejście do biznesu nie musi oznaczać rezygnacji z naukowych aspiracji i zainteresowań, lecz przeciwnie - może służyć ich rozwojowi. Grupą, do której chcemy dotrzeć w szczególności, są osoby niepełnosprawne, których sytuacja na polskim rynku pracy jest trudna, i dla których założenie własnego biznesu mogłoby okazać się dobrym rozwiązaniem.
W ramach projektu zaplanowano również bezpłatne konsultacje biznesowe dla osób myślących o otworzeniu własnej firmy.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wysłanie maila na adres biuro@wspinamysie (...) Zobacz więcej
20.04.2012, 17:30

Następna dyskusja:

Konferencja pt. "Nowa persp...
Zobacz dyskusje w grupie NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do