Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Pytanie: aby procować w szkole trzeba skończyć kurs pedagogiczny - jeśli na studiach nie miało się go w programie obowiązkowym.
Czy są jakieś przepisy określające czas trwania takiego kursu, jego program, itp.? I czy ramach kursu powinny być także praktyki? Jeśli tak, to czy określona jest liczba wymaganych godzin?

Jeśli ktoś się orientuje, proszę (...) Zobacz więcej
11.01.2010, 22:12
Roman

Roman Lorens trener, edukator

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Zobacz:
§ 1. ust. 3) ilekroc mowa o: przygotowaniu pedagogicznym - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) (...) Zobacz więcej
12.01.2010, 00:14
Janusz

Janusz P. [Rzadko na GL]
Prawnik (z
uprawnieniami
pedagogicznymi), ...

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Proponuję uważną lekturę przepisów prawa.
Proszę zacząć od stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczególną uwagę proszę zwrócić na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
Niżej podaję fragment wskazanego rozporządzenia - fragment szczególnie mocno związany z Pani pytaniem.

Proszę przemyśleć się, czy zasadnie nazwała Pani "kursem" coś, co wiąże się z prawnie określonymi wymogami, zwłaszcza co do liczby godzin: zajęć i praktyk. "Kurs kwalifikacyjny" różni się od - odwołując się do inspiracji filmowej - "kursu robienia past twarogowych".

"§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
(...)
3) przygotowaniu pedagogicznym - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia (...) Zobacz więcej
12.01.2010, 00:18

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Dziękuję.

Pytam, bo niektóre ośrodki szkoleniowe oferują kursy pedagogiczne (taaak, właśnie kursy) w liczbie 80 godzin i bez praktyk.Aleksandra D. edytował(a) ten post dnia 12.01.10 o godzinie 11:35
12.01.2010, 11:34
Janusz

Janusz P. [Rzadko na GL]
Prawnik (z
uprawnieniami
pedagogicznymi), ...

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Aleksandra D.:
Dziękuję.

Pytam, bo niektóre ośrodki szkoleniowe oferują kursy pedagogiczne (taaak, właśnie kursy) w liczbie 80 godzin i bez praktyk.Aleksandra D. edytował(a) ten post dnia 12.01.10 o godzinie 11:35

Proszę uważać i - zwłaszcza w przypadku kursów przez siebie opłacanych - sprawdzić (np. w kuratorium), czy z takiego kursu będą pożytki.
Proszę również rozróżniać kursy dla osób ubiegających się o uprawnienia nauczycielskie i kursy z kolejnej specjalności dla osób już posiadających formalne kwalifikacje pedagogiczne.
12.01.2010, 15:17

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Wiem, dlatego między innymi pytam, bo okazuje się, że to nie jest takie proste. Chodzi o osobę, która nie ukończyła specjalności nauczycielskiej, nie zrealizowała w czasie studiów bloku pedagogicznego.

Jeszcze raz dziękuję (...) Zobacz więcej
13.01.2010, 09:22
Magdalena

Magdalena Czyż wyzwania...tego
potrzebuję ;-)

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Witam,
Chciałam zapytać czy ktoś wie gdzie w Warszawie można odbyć taki kurs pedagogiczny dla osób ubiegających się o uprawnienia nauczycielskie z zakresu nauczania języków obcych ?
Z tego jak patrzyłam to wszędzie są dla nauczycieli czynnych zawodowo... ;-(

z góry serdecznie dziękuję za (...) Zobacz więcej
11.06.2012, 10:51
Joanna

Joanna Grela Specjalista ds.
sprzedaży i
organizacji szkoleń.

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl zaprasza na Kurs Pedagogiczny dla Nauczycieli Czynnych Zawodowo.

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do wykonywania pracy nauczyciela w sposób kompetentny, wszechstronny i zaangażowany. Absolwent naszego kursu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki, a także zdobywa umiejętność planowania i wykonywania zadań dydaktycznych i wychowawczych.

Adresaci: Osoby z wyższym wykształceniem bez przygotowania pedagogicznego.

Termin rozpoczęcia: 19 stycznia 2013

Program:
PODSTAWY EDUKACJI (150 godz.)
1. Społeczny sens edukacji
2. Socjologiczne mechanizmy życia w szkole
3. Planowanie i wykonywanie zadań dydaktycznych i wychowawczych
II. METODYKA NAUCZANIA (120 godz.)
1. Cele nauczania przedmiotu
2. Charakterystyka przedmiotu nauczania
3. Planowanie pracy dydaktycznej
4. Czynniki realizacji planu

Czas trwania: 270g.

Ilość osób w grupie: 15 – 30 osób

Zajęcia odbywają się w co drugi weekend, w soboty i niedziele w godzinach 8:00 do 16:00

Cena: wpisowe 200 zł czesne 1500 zł [przy zapisie do 21 grudnia 2012 obowiązuje promocyjna cena 1100 zł + 200 zł wpisowego].

Miejsce kursu: śródmieście

http://www.oswiata.gowork.pl/kursy-pedagogiczne

Kontakt:

kurs.pedagogiczny@gowork.pl
22 380 35 86
10.12.2012, 14:29
Anna

Anna Tomczak Student, Wyższa
Szkoła Nauk
Humanistycznych i
Dziennikars...

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

HEJ, MAM PYTANIE,
posiadam tytul magistra z kuluroznawstwa, jednak bardzo chcialabym pracowac w przedszkolu, jakie kursy/szkolenia (...) Zobacz więcej
3.02.2013, 21:53
Anna

Anna S. doradca zawodowy /
pedagog / trener
met.
"Spadochron...

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

pedagogikę przedszkolną
4.02.2013, 09:40
Joanna

Joanna Pieszczek , Instytut
Doskonalenia
Nauczycieli WIEDZA w
Katowicach

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Anna Tomczak:
HEJ, MAM PYTANIE,
posiadam tytul magistra z kuluroznawstwa, jednak bardzo chcialabym pracowac w przedszkolu, jakie kursy/szkolenia musialabym ukonczyc?


Najpierw przygotowanie pedagogiczne a następnie wychowanie przedszkolne, czyli dwie podyplomówki)
20.03.2013, 20:28
Roman

Roman Lorens trener, edukator

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Bardzo przepraszam, ale to nie jest prawda.
Można wszak ukończyć studia podyplomowe dające zarówno kwalifikacje do nauczania jak i przygotowanie pedagogiczne.
Jest mnóstwo takich ofert.
Po co więc wprowadzać ludzi w błąd i wysyłać ich na (...) Zobacz więcej
20.03.2013, 21:55
Joanna

Joanna Pieszczek , Instytut
Doskonalenia
Nauczycieli WIEDZA w
Katowicach

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Pragnę poinformować, że zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.) osoba chcąca pracować w przedszkolu powinna posiadać:
" 1) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem
lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie
kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i
kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i
studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne."

Jednocześnie pragnę nadmienić, że zgodnie z powyższym Rozporządzeniem przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w
wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

A więc jeżeli ktoś nie uzyskał przygotowania pedagogicznego w ramach swoich studiów magisterskich lub licencjackich, powinien zrealizować kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe gdzie taka liczba godzin zostanie zrealizowana. W przeciwnym razie Kuratorium Oświaty to zakwestionuje. Poza tym w Rozporządzeniu wyraźnie zostało zaznaczone, że osoba musi posiadać ukończone studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu (liczba pojedyncza) i posiadać owe przygotowanie.

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego (ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) powinny trwać co najmniej 3 semestry i nie przewidują łączenia przygotowania pedagogicznego z innymi specjalnościami.

Pozdrawiam.
2.04.2013, 22:14
Roman

Roman Lorens trener, edukator

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Szanowna Pani
Od bardzo wielu lat zajmuję się prawem oświatowym i to nie tylko teoretycznie.
Wiem zatem doskonale co piszę.
Znam również cytowane przez Panią przepisy prawne.
Chciałbym jednakże zauważyć, że ci, którzy na studiach I stopnia nie zdobyli przygotowania pedagogicznego w rozumieniu cytowanych przepisów, mogą uzupełnić uzyskanie przygotowania pedagogicznego w czasie trwania studiów II stopnia wybierając możliwość realizacji w czasie studiów II stopnia modułu przedmiotów uzupełniających przygotowanie pedagogiczne.
I o takich studiach podyplomowych pisałem. Praktycznie każda uczelnia ma takowe studia podyplomowe w swojej ofercie.
To zdecydowanie najprostsza forma uzyskania kwalifikacji o które Pani Anna pytała. (...) Zobacz więcej
2.04.2013, 23:04
Magdalena

Magdalena Szcześniewska artysta chóru, Teatr
Muzyczny w Poznaniu

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Witam serdecznie!
Mam pytanie:ukończyłam Akademię Muzyczną na dwóch kierunkach-Dyrygenturę chóralna i wiolonczelę.Na kierunku instrumentalnym uzyskalam tez kwalifikacje pedagogiczne.Jednak są to uprawnienia do nauki gry na wiolonczeli.Ukonczyłam Akademię 11 lat temu.Życie chyba powoli pcha mnie jednak ku nauczaniu muzyki w szkole,zwykłej podstawówce albo gimnazjum.Proszę mi powiedzieć czy muszę cos nadrabiać? czy moje wykształcenie wystarczy ,bym została zatrudniona w jednej z takowych szkół?Dodam ,że mam tez kurs pedagogiki wokalnej.
Dziękuję z góry za (...) Zobacz więcej
4.04.2013, 08:45
Anna

Anna W. Google Chrome -
manager zakładek

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Wydaje mi się, ze prawo do wykonywania zawodu mija po (...) Zobacz więcej
5.05.2013, 23:08
Roman

Roman Lorens trener, edukator

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Witam!

W wypadku niektórych zawodów (np. pielęgniarek czy lekarzy) prawo do wykonywania zawodu jest stwierdzone dokumentem „prawo wykonywania zawodu”. Jednak przerwa w wykonywaniu zawodu wynosząca ponad 5 lat nie oznacza utraty prawa do jego wykonywania, a tylko powoduje konieczność odbycia stosownego przeszkolenia (według programu ustalonego odpowiednio przez okręgowa radę pielęgniarek i położnych lub lekarską).
Przepisy prawa nie zawierają analogicznych uregulowań w odniesieniu do nauczycieli. W szczególności przepisów takich nie zawierają przepisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), która reguluje zasady wykonywania zawodu nauczyciela. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
Osoba legitymująca się odpowiednimi kwalifikacjami, która ponadto przestrzega podstawowych zasad moralnych oraz spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, może podjąć pracę w szkole, nawet jeśli miała przerwę w wykonywaniu zawodu lub wcale nie rozpoczęła pracy w zawodzie.

Długość przerwy lub okres, który upłynął od ukończenia studiów nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia.
(...) Zobacz więcej
7.05.2013, 17:44
Diana

Diana N. studentka biologii

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Witam wszystkich!

Odbyłam kurs pedagogiczny organizowany przez Uniwersytet Rzeszowski. Aktualnie jestem na ostatnim roku studiów I stopnia- licencjat, które uprawniają mnie do nauki biologi w gimnazjum oraz przyrody w szkole podstawowej. Odbyłam zajęcia z następujących przedmiotów: dydaktyka przyrody, dydaktyka biologii, geografia, pedagogika, psychologia, emisja głosu oraz praktykę zawodową w wymiarze 150 h.

Chciałam zapytać:
- jak powinno wyglądać świadectwo ukończenia kursu oraz jakie informacje powinny się na nim znaleźć - pytam ponieważ takie świadectwo jakie otrzymałam to chyba każdy mający w domu drukarkę możne sobie wydrukować
- co muszę zrobić aby móc nauczać biologii w liceum( kurs uprawnił mnie do nauczania przyrody w szkołach podstawowych i biologii w gimnazjach) WIEM, że muszę mieć ukończone studia (...) Zobacz więcej
7.06.2013, 18:08
Ada

Ada Z. Tłumacz j.
angielskiego -
psychologia,
psychiatria

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Kończysz studia magisterskie ze specjalnością nauczycielską - i możesz uczyć (...) Zobacz więcej
7.06.2013, 21:21
Diana

Diana N. studentka biologii

Temat: kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole

Nie jest powiedziane ze muszę mieć ukończone studia z tą specjalnością- gdyby tylko taka specjalność dawała możliwość nauki w szkole to nikt nie robiłyby kursu pedagogicznego. Dlatego mogę skończyć studia z różnych specjalności (np. środowiskowa, eksperymentalna) i uczyć. Chodzi mi bardziej o to czy gdy uzyskam stopień mgr muszę odrobić dodatkową praktykę w liceum czy (...) Zobacz więcej
7.06.2013, 23:13

Następna dyskusja:

szukam pracy dla anglisty w...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do