Władysław

Władysław C. Programista
Aplikacji
Internetowych,
Nauczyciel

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Na stronie http://prawa-ucznia.pl/ znalazłem Deklarację praw ucznia i rodzica.
Co o tym myślicie? Jakie prawa wobec ucznia i rodzica ma nauczyciel?

Polecam przeczytac artykuł w wątku nauczyciele nie są solidarni

Zapraszam też na grupę Dydaktyka informatykiWładysław C. edytował(a) ten post dnia 22.11.09 o godzinie 14:50
17.11.2009, 21:57
Władysław

Władysław C. Programista
Aplikacji
Internetowych,
Nauczyciel

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

A jeszcze w innym miejscu w internecie znalazłem:
Dziecko jako osoba ma zagwarantowaną przestrzeń wolności przez świat dorosłych do spełnienia się, do stania się tym, kim jest w zarodku. Dziecko jest wolne do nauki szkolnej, jest wolne do gromadzenia sił ciała i umysłu, a gwarantem tej wolności są mądrzy rodzice i nauczyciele. To oni są odpowiedzialni "za", a dzieci są odpowiedzialne "przed".

Obowiązki, wobec których dziecko staje w szkole, nie ograniczają jego wolności, lecz przeciwnie - formują je na czas przyszłego, dorosłego życia. Szkoła wychowując dziecko w duchu obowiązków, sprawia, ze w wieku dojrzałym wychowanek będzie wolnym podmiotem.

Pedagogika personalizmu nie neguje praw ucznia jako osoby w stawaniu się. Nie interesuje jej jednak formalizacja tych praw, ponieważ życie wspólnotowe dzieci, nauczycieli i rodziców w sposób istotny biegnie w przestrzeni dialogu, spotkania i otwarcia się, to jest tych fenomenów, które są określane przez jedno właściwie prawo ucznia jako dziecka, a nie osoby dojrzałej: prawo do przyjaznej pomocy ze strony nauczyciela we wszystkim, co jest potrzebne uczniowi w stawaniu się osobą. Słowo "przyjazna pomoc" oznacza tu - pomoc płynącą z serca nauczyciel i kierowaną jego rozumem, wiedzą i doświadczeniem egzystencjalnym. [Od siebie dodam, że przez taką pomoc rozumiem również mądre i sprawiedliwe karcenie dziecka, gdy na to zasłuży.]

Kodyfikowanie tak zwanych praw ucznia, tak by to on decydował, kiedy i czy ma być kontrolowany, jakie metody kształcenia mają być stosowane, co nauczyciel ma robić w godzinach pracy itd. w odniesieniu do dzieci, prowadzi do zaniku więzi osobowych między nauczycielem a uczniem, do zamiany wspólnoty szkolnej w instytucję.


Cytaty z: Mieczysław Sawicki, "Rozważania o szkole", Warszawa 2005
17.11.2009, 22:08

konto usunięte

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Władysław C.:

Ostatnio słuchacz wyszedł z propozycja w jaki sposób on ma zaliczyć przedmiot. Mówi "Zrobimy tak, że ja......."

Odpowiedziałem NIE. Był wielce rozczarowany.

Uczniowie domagają się szacunku, kompetencji nauczyciela, zaangażowania....ze swojej strony nie dają nic...nawet się nie uczą.
18.11.2009, 07:24
Wojciech Ł

Wojciech Ł Birula tłumacz, geobelfer i
panodeksela

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Władysław C.:
Na stronie http://prawa-ucznia.pl/ znalazłem Deklarację praw ucznia i rodzica.
Co o tym myślicie? Jakie prawa wobec ucznia i rodzica ma nauczyciel?

O ile dobrze pamiętam, to "Rzecznikiem Praw Ucznia" ogłosił się samozwańczo pewien facet bez matury, który ma prawdopodobnie jakiś głęboki uraz do szkoły - ta strona to jego pomysł.

pozdrawiam

Wojtek B.
18.11.2009, 08:30

konto usunięte

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

To chyba (...) Zobacz więcej
18.11.2009, 08:47
Janusz

Janusz P. [Rzadko na GL]
Prawnik (z
uprawnieniami
pedagogicznymi), ...

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Zauważam ciekawe podziały:
1. Część specjalistów od pedagogiki publicznie akcentuje idealizacyjne wizje ucznia, zaś część publicznie zauważa realia.
2. Niektórzy publicznie acentujący idealizacyjne wizje ucznia specjaliści od pedagogiki poza forum publicznym przyznają, że rzeczywiście idealizacyjny charakter ma założenie, iż uczniowie chcą się uczyć.

Odnoszę wrażenie, że sensownie wymagający i konsekwentny wychowawca może zdziałać wiele. Sądzę, że część problemów na lekcjach bierze się ze słabości (ewentualnie nadopiekuńczości)wychowawcy (wychowawczyni).

Zastanawiam się, za jaki czas nauczyciele ze "zwyczajnymi" uprawnieniami zaczną je tracić pod wpływem racjonalnej analizy sytuacji, że w szkołach są potrzebni coraz bardzie znawcy resocjalizacji, a mniej "zwyczajnie" uprawnieni nauczyciele.

Im więcej pogańskiego kultu wobec praw jakiegoś człowieka, lub grupy ludzi, tym więcej zniewolenia dla innych.

Jeśli tak się promuje prawa ucznia, to może nagrywane powinny być wszystkie lekcje. Na wywiadówkach powinno się puszczać charakterystyczne, ważniejsze fragmenty. Ciekawe, czy również wtedy rodzice mówiliby chętnie: "Moja pociecha zachowuje się doskonale"? Można by także rodzicom wysyłać - jednocześnie obciążając ich kosztami - płyty z nagraniami zachowań ich dzieci. Może rodzinny seans filmowy przy czymś takim byłby bardziej pomocny wychowawczo od jeszcze jednego filmu akcji. A i emocji mogłoby być więcej.

Z pewnością, do Ustawy o systemie oświaty, lub do Kodeksu cywilnego, należy wprowadzić przepis, na mocy którego dyrektor (kierownik) szkoły mógłby wystawiać - podlegający egzekucji administracyjnej - nakaz zapłaty za ponowne poprowadzenie lekcji z chcącymi się uczyć uczniami, jeśli właściwa lekcja została zmarnowana za sprawą zachowania ucznia, lub (...) Zobacz więcej
20.11.2009, 00:41

konto usunięte

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Janusz P.:

Uczniowie, słuchacze, studenci to nie bydło, które należy zaganiać do zagrody kijem. Jak będziemy ich traktowali jako mięso do mielenia to nigdy się nie poprawi.
Odnoszę wrażenie, że sensownie wymagający i konsekwentny wychowawca może zdziałać wiele. Sądzę, że część problemów na lekcjach bierze się ze słabości (ewentualnie nadopiekuńczości)wychowawcy (wychowawczyni).

Coś w tym jest, ale raczej nie ze słabości lecz z ustąpienia pola.
Nauczyciele nie są idiotami (w większości) lecz znaczna ich cześć poddała się i ma w nosie naukę i pedagogikę.

Jam mam w studium jedną niepokorną grupę i testuje na nich różne metody. Na razie działa wystawianie ocen na każdych zajęciach, zadań musi być tyle, żeby nie wyrabiali się z ich robieniem.
Czym mniej wolnego czasu tym mniej kłopotów. Jak widzą, że nie dają rady to od razu maja chęć na konsultacje i poszukiwanie wiedzy. Dla takich grup nie ma czasu na pedagogikę, ale można skutecznie wprowadzić dyscyplinę.
Zastanawiam się, za jaki czas nauczyciele ze "zwyczajnymi" uprawnieniami zaczną je tracić pod wpływem racjonalnej analizy sytuacji, że w szkołach są potrzebni coraz bardzie znawcy resocjalizacji, a mniej "zwyczajnie" uprawnieni nauczyciele.

To bzdura! Uczniowie nie są bandytami i złodziejami z natury. Trzeba przeciwdziałać i wychodzić im na przeciw, a nie dopuszczać do patologii....a później stosować sztuczki z resocjalizacji.

Tutaj wyraziłem niegdyś swoje zdanie o oświacie http://www.akademia-sieci.pl/roznosci-it/19-oswiata.html.
20.11.2009, 07:35

konto usunięte

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

W szkole jest źle - to powszechna opinia. Jednakże szukanie przyczyn po stronie uczniów lub nauczycieli jest nieporozumieniem. Trudno, by obie strony sprawnie funkcjonowały w realiach, które można tak scharakteryzować:
Mamy wiek XXI, a większość dnia nauczyciel i uczeń musi spędzać w strukturach pochodzących z wieku XIX.
1. przedmioty nauczania utworzone jako mniej lub bardziej udane odpowiedniki dyscyplin naukowych - zupełne oderwanie od życia, w którym zamiast dyscyplin naukowych mamy zjawiska i fakty przyrodnicze, społeczne i kulturowe, wśród których trzeba umieć się poruszać,
2. ucznia zmusza się do wbijania do głowy encyklopedycznych elementów wiedzy, których dobór nie uwzględnia ani zainteresowań, ani życiowych potrzeb uczniów,
3. główne źródła szkolnej wiedzy to podręcznik i nauczyciel - zupełnie inaczej jest w życiu, szkoła nie przygotowuje do życia,
4. w życiu potrzebne są konkretne sprawności, kompetencje, umiejętności, a nie wbite do głowy fragmenty wiedzy teoretycznej (wzorem XIX-wiecznego erudyty),
5. na lekcji dominuje bierny odbiór tego co przekazuje nauczyciel lub podręcznik, brak miejsca na twórczą kreatywność ucznia, to jest nudne dla niego i nierozwijające.
Takich zarzutów można postawić więcej. Jak w takich realiach młodemu człowiekowi ma się (...) Zobacz więcej
20.11.2009, 09:58

konto usunięte

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Zbigniew O.:
Mamy wiek XXI, a większość dnia nauczyciel i uczeń musi spędzać w strukturach pochodzących z wieku XIX.

Niestety to prawda ;(
20.11.2009, 10:00
Janusz

Janusz P. [Rzadko na GL]
Prawnik (z
uprawnieniami
pedagogicznymi), ...

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Rafał Pawlak:
Uczniowie, słuchacze, studenci to nie bydło, które należy zaganiać do zagrody kijem. Jak będziemy ich traktowali jako mięso do mielenia to nigdy się nie poprawi.
[...]
Pełna zgoda.
Jak to się ma do mego wcześniejszego wpisu???

Chyba patrzenie zbiorowe zawiera pewne niebezpieczeństwo. Zwłaszcza aktualnie, gdy jest tyle obiektywnych podziałów wewnętrznych. Z jednej strony, szkoła winna być określoną enklawą, chroniącą od (szczególnie tych złych) czynników zewnętrznych. Jednakże szkoła różni się od klasztoru kontemplacyjnego, między innymi, tym, że uczeń z założenia ma ją ukończyć i odnaleźć się w świecie zewnętrznym. Dlatego - zwłaszcza na wyższych etapach edukacji - należy stawiać sprawy jasno: Od was wiele zależy. Wiedza może Wam pomóc w wybiciu się, w osiągnięciu prawdziwego sukcesu. Trzeba mądrze od świata odgradzać i ze światem łączyć.
Trzeba przeciwdziałać i wychodzić im na przeciw, a nie dopuszczać do patologii....a później stosować sztuczki z resocjalizacji.
Także zgoda.
Jednakże trzeba mieć orientację i wiedzieć, gdzie i kiedy przekraczana jest granica między normalnościa a dewiacją. I w każdym stanie rzeczy należy odpowiednio do niego postępować.
Tutaj wyraziłem niegdyś swoje zdanie o oświacie http://www.akademia-sieci.pl/roznosci-it/19-oswiata.html.
20.11.2009, 23:43
Janusz

Janusz P. [Rzadko na GL]
Prawnik (z
uprawnieniami
pedagogicznymi), ...

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Chylę czoła przed uczonością i doświadczeniem.

Proszę zwrócić uwagę na to, jak mało i jak słabo wpaja się uczniom, że ćwiczenie pamięci ma poważne zalety. Bez tego każda dawka wiedzy będzie mogła spotykać się z oporem.

Pewna doza encyklopedycznej wiedzy jest nieodzowna. Jeśli uczeń to zapamięta i zrozumie, może czuć się dumny z tego, że dokonał czegoś ważnego. Systemowe budowanie i umacnianie w uczniach przeświadczenia, jakoby byli za głupi, za słabi na wiedze encyklopedyczną w ogóle, może powodować nawet w nich wytworzenie przeświadczenia o swej słabości intelektualnej.

Uczenie języków (zwłaszcza obcych) - niezależnie od stosowanej metody - ma służyć udoskonaleniu pamięci. Uczeń uczy się (jest uczony) języka - nie wymyśla go.
Są takie zagadnienia, których trzeba się nauczyć i zapamiętać. Po to jest wiedza, by chronić się przed nieustannym wywarzaniem (...) Zobacz więcej
20.11.2009, 23:49

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Witam, mam pytanie i liczę na pomoc. Otóż czy nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę uczniowi o stopień z powodu iż jak twierdzi uczeń unika jego zajęć. Wszystkie sprawdziany ma zaliczone w terminie, a jego nieobecności nie są aż tak częste i adekwatne do tego, by snuć (...) Zobacz więcej
2.06.2010, 13:08
Janusz

Janusz P. [Rzadko na GL]
Prawnik (z
uprawnieniami
pedagogicznymi), ...

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Magda Tuteja:
Witam, mam pytanie i liczę na pomoc. Otóż czy nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę uczniowi o stopień z powodu iż jak twierdzi uczeń unika jego zajęć. Wszystkie sprawdziany ma zaliczone w terminie, a jego nieobecności nie są aż tak częste i adekwatne do tego, by snuć takie oskarżenia.

Jestem przekonany, że przed udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytanie, należałoby sprawdzić, czy zostało ono zadane przez osobę pełnoletnią - czyli uprawnioną do członkostwa w "Golden Line" w rozumieniu paragrafu 4 Regulaminu.
Mam na uwadze unikanie przekształcania "Golden Line" w "Naszą Klasę", czy "Grono".
2.06.2010, 18:41

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Tak, zostało zadane przez osobę pełnoletnią z myślą że osoby zaangażowane w to forum będą w stanie mi pomóc i odpowiedzieć na pytanie. Ale widzę że raczej forumowicze mają na celu szukanie problemów a nie pomoc, więc (...) Zobacz więcej
2.06.2010, 19:06
Wojciech Ł

Wojciech Ł Birula tłumacz, geobelfer i
panodeksela

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Janusz P.:
Magda Tuteja:
Witam, mam pytanie i liczę na pomoc. Otóż czy nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę uczniowi o stopień z powodu iż jak twierdzi uczeń unika jego zajęć. Wszystkie sprawdziany ma zaliczone w terminie, a jego nieobecności nie są aż tak częste i adekwatne do tego, by snuć takie oskarżenia.

Jestem przekonany, że przed udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytanie, należałoby sprawdzić, czy zostało ono zadane przez osobę pełnoletnią - czyli uprawnioną do członkostwa w "Golden Line" w rozumieniu paragrafu 4 Regulaminu.
Mam na uwadze unikanie przekształcania "Golden Line" w "Naszą Klasę", czy "Grono".

Przepraszam, jak Pan to sobie wyobraża? Skan dowodu osobistego dołączony do każdej wypowiedzi? Pytanie było zadane grzecznie, na grupie +/- związanej tematycznie - nie ma się czego czepiać, naprawdę.
3.06.2010, 06:41
Wojciech Ł

Wojciech Ł Birula tłumacz, geobelfer i
panodeksela

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Magda Tuteja:
Witam, mam pytanie i liczę na pomoc. Otóż czy nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę uczniowi o stopień z powodu iż jak twierdzi uczeń unika jego zajęć. Wszystkie sprawdziany ma zaliczone w terminie, a jego nieobecności nie są aż tak częste i adekwatne do tego, by snuć takie oskarżenia.

Wszystkie informacje na ten temat sposobu wystawiania ocen powinny być zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który - teoretycznie - jako część statutu szkoły powinien być dostępny dla każdego ucznia / rodzica. Proszę tam poszperać. Określona [procentowo] ilość nieobecności może być podstawą do braku zaliczenia przedmiotu (ocena "nieklasyfikowany").
3.06.2010, 06:44
Ela

Ela K. Pomagam Sonii z 1% i
nie tylko
www.sonianawara.pl

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

3.06.2010, 17:49
Janusz

Janusz P. [Rzadko na GL]
Prawnik (z
uprawnieniami
pedagogicznymi), ...

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Wojciech Ł. Birula:
Przepraszam, jak Pan to sobie wyobraża? Skan dowodu osobistego dołączony do każdej wypowiedzi? Pytanie było zadane grzecznie, na grupie +/- związanej tematycznie - nie ma się czego czepiać, naprawdę.

Każdy z nas wyraził swój pogląd.
Regulamin "Golden Line" zawiera wymóg pełnoletności.

Sądzę, że są lepsze i skuteczniejsze sposoby wyjaśniania takich spraw, niż internetowa grupa dyskusyjna.
Wiem, że w "ocenianiu wewnątrzszkolnym" ("wewnątrzszkolnym systemie oceniania") - zawartych jest wiele cennych informacji. Wystarczy przeczytać i przemyśleć. Najlepiej przed opuszczaniem zajęć.
3.06.2010, 18:41
Janusz

Janusz P. [Rzadko na GL]
Prawnik (z
uprawnieniami
pedagogicznymi), ...

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Magda Tuteja:
Tak, zostało zadane przez osobę pełnoletnią z myślą że osoby zaangażowane w to forum będą w stanie mi pomóc i odpowiedzieć na pytanie. Ale widzę że raczej forumowicze mają na celu szukanie problemów a nie pomoc, więc dziękuję bardzo.

Podstawową różnicę widzę między szkołą stacjonarną a szkołą zaoczną (względnie wieczorową).
Szkoły (zespoły szkół) przy polskich przedstawicielstwach są (zwłaszcza teraz) przekształcane w "szkółki sobotnio-niedzielne", z czym wiąże się potrzeba zorganizowania przez rodziców realizacji obowiązku szkolnego dzieci w "szkołach na tygodniu" (w szkołach danego państwa, lub prowadzonych przy placówkach państw bogatszych od Polski). Uczniowie w Polsce i ich rodzice często lekceważą to, co jest dostępne w Polsce.

Szkoła różni się od punktu egzaminacyjnego.
Jest ona także miejsce pracy (zakładem pracy). Już samo rozwalanie W-F'ów poprzez akceptowanie zaświadczeń, że uczeń ćwiczy poza szkołą, powoduje, że nauczyciel wychowania fizycznego może znaleźć się na bruku, lub mieć mniejsze wynagrodzenie, gdyż zmniejszy się liczba grup.
Jeśli tak byłoby również na innych przedmiotach, to szkoły może czekać przekształcanie w punkty egzaminacyjne.

Jeśli jest Pani rzeczywiście osobą pełnoletnią, to proszę brać odpowiedzialność za swoje zachowania - w tym nieobecności na lekcjach. Ma Pani (co zakładam) pełną zdolność do czynności prawnych. Proszę zatem przeczytać statut i inne dokumenty szkolne. Proponuję zwrócić uwagę na możliwość odwołania się od oceny i procedurę odwoławczą. Ewentualnie, proszę skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, za co trzeba zapłacić - z pieniędzy zarobionych samodzielnie, lub przez innych ludzi (zazwyczaj rodziców).
3.06.2010, 18:52

Temat: Jakie prawa wobec ucznia ma nauczyciel?

Magda Tuteja:
Tak, zostało zadane przez osobę pełnoletnią z myślą że osoby zaangażowane w to forum będą w stanie mi pomóc i odpowiedzieć na pytanie. Ale widzę że raczej forumowicze mają na celu szukanie problemów a nie pomoc, więc dziękuję bardzo.
W czym pomóc? W znalezieniu recepty na "wykiwanie" nauczyciela? Poza tym, jak pisał mój przedmówca, należy sięgnąć po podstawowe dokumenty szkolne, z którymi uczeń jest zobowiązany się zapoznać, tam jest wszystko wyjaśnione. W razie wątpliwości możesz zwrócić się do wychowawcy.
6.06.2010, 09:18
Temat zamknięty.Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do