Wojciech

Wojciech G. Student
Stomatologii,
Uniwersytet Medyczny
w Łodzi

Temat: PRAKTYCZNY KURS IMPLANTOLOGICZNY. Gdańsk 26.03.2011 i...

PRAKTYCZNY KURS IMPLANTOLOGICZNY

Prowadzący:
lek. Stom. Dominik Łoś
specjalista chirurgii stomatologicznej


ZAKRES KURSU
Omówienie systemów implantologicznych,
Kwalifikacja pacjenta do zabiegu implantologicznego (badanie przedmiotowe i podmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem przyszłego zabiegu implantacyjnego, badania dodatkowe (laboratoryjne, rentgenowskie i ich interpretacja pod kontem przyszłego zabiegu implantacyjnego),
Organizacja gabinetu do zabiegu implantologicznego ze szczególnym uwzględnieniem personelu pomocniczego niezbędnego do wykonania poprawnego zabiegu implantacji,
Instrumenty zabiegowe oraz materiały jednorazowe,
Szablon chirurgiczno-implantologiczny,
Znieczulenie pacjenta,
Metody bezpłatowe i płatowe – rodzaje nacięć płatów, technika odwarstwiania płatów śluzówkowo-okostnowych, metody wydłużania płata poprzez podcięcie okostnej,
Wprowadzenie implantu, krok po kroku,
Biomateriały używane do zabiegów, rodzaje zabiegów okoloimplantacyjnych (GBR, sinuslift, Przeszczepy kostne, PRP), 
Rodzaje szycia i procedury operacyjne, materiały szewne,
Zakończenie zabiegu i wskazania po zabiegowe
Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej,
Powikłania,
Opieka pozabiegowa.


W trakcie kursu uczestnik asystuje lub samodzielnie przeprowadza zabieg implantologiczny.

CEL KURSU
Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wprowadzania implantów

Miejsce: Przychodnia Stomatologiczno-Implantologiczna
Miladent Gdańsk, ul. Rajska 1/5 CD
Terminy: 26.03.2011, 14.05.2011
Info: dr Dominik Łoś,tel 601 072 134
Cena: 2500 PLN
21.03.2011, 22:15Zobacz dyskusje w grupie KURSY I SZKOLENIA DLA STOMATOLOGÓW

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do