Temat: ZUS IWA

Witam

mam pytanie jakie dane powinnismy ująć w deklaracji rocznej Zus IWA jeżeli wypłacamy wynagrodzenia do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni? czy to mają być dane z list płac 1/2010-12/2010 czyli wchodzące w deklaracje 02/2010-01/2011 czy dane z list płac 12/2009-11/2010 wchodzące w deklaracje 01/2010-12/2010? Z góry dziękuje (...) Zobacz więcej
25.01.2011, 16:58
Agnieszka

Agnieszka Gabryś-Nowak analityk -
wdrożeniowiec, QNT
Systemy
Informatyczne sp.
z...

Temat: ZUS IWA

Deklarację ZUS IWA sporządzają płatnicy w celu ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe na podstawie liczby ubezpieczonych (zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego) w roku, za który sporządzana jest deklaracja oraz liczby wypadków w tym roku. W deklaracji tej nie podaje się danych z listy płac a jedynie wylicza liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego za który jest sporządzana deklaracja i dzieli przez 12 (w związku z tym że obowiązek złożenia informacji ZUS IWA za dany rok kalendarzowy mają wyłącznie płatnicy zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA). W związku z powyższym nie rozumiem, dlaczego w tej deklaracji miały by być ujmowane dane z list płac (to rozumiem jako dane o wynagrodzeniach uzyskanych w roku za który sporządzana jest deklaracja, poza tym w samej deklaracji nie ma nawet pola do uzupełnienia danych o wynagrodzeniach) . Czy chodzi Pani o miesiące za które sporządzane są deklaracje imienne ? (te z kolei są sporządzane zgodnie z datą wypłaty (...) Zobacz więcej
26.01.2011, 10:19

Następna dyskusja:

ZUS zleceniobiorcy i jego z...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do