Skuteczna rekrutacja
Rafał C.

Rafał C. Prezes,
Stowarzyszenie
Inżynierów Polskich

Temat: IV Rzeczpospolita - System Emerytalny

SYSTEM PUNKTOWY "OBYWATEL JAKO INWESTOR SPOŁECZNY"
JAKO ALTERNATYWNY PROGRAM DLA POPRAWY SYTUACJI SPOŁECZNEJ W POLSCE:

ZWIĘKSZENIA DZIETNOŚCI I SKRÓCENIA WIEKU EMERYTALNEGO

Konieczne jest zapewnienie stabilności systemu emerytalnego w
Polsce. To fakt bezsporny. Jednak podniesienie wieku emerytalnego
jest jednym z najprymitywniejszych, doraźnym i wcale niekoniecznie
wystarczająco skutecznym pomysłem na poprawę sytuacji.
Promieniuje natomiast łatwizną intelektualną i jest dobitnym
świadectwem braku polotu i inteligencji naszych decydentów.
Opozycji zaś w całości można postawić zarzut braku prezentacji
sprecyzowanej alternatywy, cynicznej i populistycznej reakcji oraz
aspołecznego wyczekiwania na poprawę ich notowań w sondażach. To
również droga do nikąd. Przy braku sensownych alternatyw,
działania rządu, jawią się jako jedyne, konieczne i sensowne.
Nie jest to prawda. Poniżej prezentujemy alternatywne rozwiązanie
skonstruowane na bazie Katolickiej Nauki Społecznej i Zasad
Solidarności, Pomocniczości oraz Dobra Wspólnego.

OBYWATEL JAKO INWESTOR SPOŁECZNY

Główne problemy społeczne Polaków to: niedostateczna dzietność
i zastępowalność pokoleń, wiek emerytalny, wykształcenie,
bezrobocie.
Proponujemy następujący system. Od 2013r. każdy obywatel
kończący 18 rok życia staje się potencjalnym inwestorem
społecznym. W momencie urodzin 1 potomka staje się realnym
inwestorem społecznym i przyznawane by były mu za to punkty (np.
20pkt). Następnie taki rodzic odpowiedzialny za prawidłowy rozwój
dziecka przeprowadza je przez kolejne etapy za co przyznawane mu są
kolejne punkty ale w sposób nieliniowy tzn. za każdy kolejny etap
edukacji odpowiednio więcej punktów, przykładowo: szkoła
podstawowa (50pkt), matura (100pkt), licencjat (200pkt), magisterium
(400pkt), doktorat (800pkt). Punkty te w momencie osiągnięcia
przez rodzica wieku emerytalnego byłyby przeliczane na dodatki
finansowe do jego podstawowej renty z odpowiednimi współczynnikami
od każdego potomka. Żeby te pieniądze wypracować jego dzieci
będą musiały do jego emerytury przez pewien czas generować
przychód w Polsce, gdyż od tego czasu jak również od wartości
ich przychodów będą zależeć współczynniki przeliczania
zdobytych przez rodzica punktów na dodatki finansowe. W efekcie
będziemy mieli lepiej wykształcone społeczeństwo, mniej chętnie
wyjeżdżające za granicę, bardziej solidarne. Kluczowym zadaniem
rządu będzie stwarzanie optymalnych warunków do generowania
nowych miejsc pracy. Oczywiście pewien koszt w takim systemie
będą generować wydarzenia losowe: kalectwo potomka (mentalne
i/lub fizyczne, wrodzone i/lub nabyte) czy śmierć.
System ten spowoduje głębsze zakorzenienie zasad pomocniczości i
solidarności w społeczeństwie i prawidłowego pojmowania
patriotyzmu w okresie pokoju jako obowiązku intelektualnie
twórczego i finansowo korzystnego rozwoju dla dobra wspólnego.
Spowoduje jednocześnie wzrost odpowiedzialności
międzypokoleniowej za siebie nawzajem i w sposób naturalny
przyczyni się do aktywizacji edukacyjnej i zawodowej młodych
pokoleń, zmniejszając jednocześnie emigrację zarobkową.

System ten ma długofalowy, strategiczny charakter, nie potrzebuje
żadnych państwowych środków finansowych "na wejściu" gdyż
zostaną one wypracowane w kolejnych latach, jest zgodny z polską
tradycją i wprowadza właściwą równowagę do (...) Zobacz więcej
10.05.2012, 14:49
Anna Ciesielska

Anna Ciesielska Biegły referent,
Urząd m.st. Warszawy

Temat: IV Rzeczpospolita - System Emerytalny

Z tego co wyczytałam na stronie nowej inicjatywy Wiplera to "Republikanie w Polsce" chcą wprowadzić nowy system emerytalny oparty na emeryturze obywatelskiej i dobrowolnych oszczędnościach Polaków. Chcą aby
dobrowolne oszczędności emerytalne Polaków były zwolnione od opodatkowania, a ZUS i KRUS były docelowo zlikwidowane.

Jeden ze spotów Republikanów (z napisami po angielsku) - Ukryty link (zaloguj się, żeby zobaczyć)
7.08.2013, 01:47

Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej dyskusji

Zarejestruj się

Następna dyskusja:

IV Rzeczpospolita - Agencja...
Załóż profil zawodowy i przeglądaj dyskusje

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy

Załóż profil zawodowy i odpowiedz w wątku

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy

Załóż profil zawodowy i przeglądaj dyskusje

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy

Ty też możesz budować swój wizerunek w sieci

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy
Wyślij zaproszenie do