Barbara

Barbara Stachyra-Gutek
a9566d5a15b501d351a1
0fe31146cb8d

Temat: Jaka odległość od linii napięcia? Pomocy!!!

Witam, chcę kupić działkę, ale zastanawiam się czy postawię na niej dom. Działka ma szerokość 23m i dł 120 m. Wzdłuż miedzy na całej długości przebiega linia średniego napięcia. A na początku działki stoi transformator, od którego biegnie linia niskiego napięcia. Po obu stronach działki są wybudowane domy. Jakie są wymogi, abym mogła postawić dom. Ile muszę go odsunąć od linii napięcia i jakie są możliwości budowy na takiej działce. Proszę (...) Zobacz więcej
6.02.2009, 18:24
Milosz

Milosz S. Rysowanie
komputerem.
Pracownia
projektowa.

Temat: Jaka odległość od linii napięcia? Pomocy!!!

Nie mam przy sobie przepisów, ale pamietam coś o 15 metrach (czyli obszar ochoronny 30m) od linii do budynku w przypadku SN. Zobacz jeszcze co jest wpisane w miejscowym planie (...) Zobacz więcej
7.02.2009, 11:21
Dagmara

Dagmara D. Field Research
Poland - Badania
rynku - moja miłość.
Wykł...

Temat: Jaka odległość od linii napięcia? Pomocy!!!

W jakiej odległości od linii wysokiego napięcia można wybudować dom?

To jedno z istotnych lecz pomijanych zagadnień, nad którym powinien zastanowić się inwestor planujący budowę własnego domu przed wyborem działki lub kiedy już ją ma zakupioną.

Mając plan zagospodarowania terenu lub decyzję o warunkach zabudowy na mapce oprócz granicy działki, linii rozgraniczających ulice innymi ważnymi kreskami warto zwrócić uwagę na linie wyznaczające strefy ochronne przebiegające wokół uciążliwych obiektów, do których zaliczamy oprócz wysypisk, linii kolejowych, autostrad - linie wysokiego napięcia.

Odległość budynku od linii napowietrznych wysokiego napięcia zależy przede wszystkim od tego pod jakim napięciem są przewody. Zgodnie z normami PN-75-E-05100-1: 1998, PN-EN-50341-1 oraz PN-EN-50423-1 przyjmuje się, że
- od linii napowietrznej o napięciu od 1 do 45 kV musi zostać zachowana odległość ≥ 3m,
- przy napięciu 110kV - ≥ 4,9m (ta odległość zależy od łatwopalności materiałów, z których został wybudowany i wykończony dom).

Jeśli zaś mówimy o odległości w pionie, to nie zaleca się, żeby taka linia przebiegała nad dachami domów. Jednak jeśli taka sytuacja już wystąpi, wtedy dla niskiego napięcia do 1kV musi być zachowana odległość 2,5 m (płaski dach) i 1 m (dach spadzisty), dla średniego napięcia od 1 do 45kV - ≥ 5,2m, zaś przy napięciu 110kV - ≥ 6,5m. Przy liniach o wyższym napięciu na pewno na planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy będzie zaznaczony pas strefy ochronnej, na którego obszarze nie może zostać wzniesiony budynek z pomieszczeniami na pobyt ludzi, w tym także domy jednorodzinne.

Warto zatem zainteresować się więc wcześniej w jakim sąsiedztwie jest działka, na której planujemy wybudować nasz wymarzony dom, a nawet tym co może w najbliższej przyszłości powstać w najbliższej okolicy wybranej przez nas działki. Może mieć to bowiem decydujący wpływ na wybór lokalizacji, następnie na usytuowanie domu, a później na naszą jakość życia.

arch. Małgorzata Doroz-Turek
8.02.2009, 14:33Zobacz dyskusje w grupie BUDOWA DOMU

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do