Skuteczna rekrutacja

konto usunięte

Temat: Wniesienie oskarżenie o zniewagę

Witam.
Chciałbym poradzić się jak wygląda sprawa wnoszenia oskarżenia przeciw osobie, która stale dopuszcza się zniewagi mojej osoby, rodziny oraz bliskich. Sprawa jest o tyle nietypowa, że rzecz dzieje się w bloku i wymieniona osoba co najmniej kilka razy w tygodniu krzyczy na cały blok przeróżne obelgi i wyzwiska pod adresem moim, mojej rodziny i moich bliskich, ale też i innych sąsiadów nie wychodząc przy tym z domu. Chcę jednak w tej sprawie wnieść oskarżenie prywatne, bo do tej pory ani policja, ani spółdzielnia nic z tym nie zrobiła, a proceder trwa już dobrych parę lat. Tyle ile natraciłem się przez to nerwów wiem tylko ja i inni których to dotyczy. Policja była wzywana wielokrotnie, ale nic nie może zrobić i jedyne co polecają to oskarżenie w prokuraturze. Sprawę bym sobie odpuścił gdyby obelgi szły tylko pod moim adresem, ale kiedy dotyczą moich bliskich nie potrafię tego tak zostawić.
Jak wygląda sprawa samego zgłoszenia i jak w takiej sytuacji można pozyskać dowody?

Z góry dziękuję (...) Zobacz więcej
24.03.2009, 13:07

konto usunięte

Temat: Wniesienie oskarżenie o zniewagę

Gdybys był dziewczyną i to młodą, masa prawnikow mlodych by sie rzucila z odpowiedzią.Jednak nie licz na to. Takie (...) Zobacz więcej
1.04.2009, 09:32

konto usunięte

Temat: Wniesienie oskarżenie o zniewagę

Przestępstwo znieważenia ścigane jest z oskarżenia prywatnego, na podstawie art. 216 kodeksu karnego: (Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).

Oznacza to, że powinieneś napisać akt oskarżenia ( będziesz oskarżycielem prywatnym), akt oskarżenia powinien zawierać oznaczenie oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazanie dowodów, na których opiera się oskarżenie. Jako dowód mogą posłużyć zeznania świadków czy też nagrania dokonane za pomocą urządzeń audio-wizualnych.

WZÓR AKTU OSKARŻENIA

. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział II Karny

Oskarżyciel prywatny: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Oskarżony: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Akt oskarżenia
w sparwie z oskarżenia prywatnego

Wnoszę o:

I. Akt oskarżenia przeciwko . . . (Imię i nazwisko oskarżonego) . . . oskarzonemu o . . . (opis czynu oskarżonego z podaniem dnia, miejsca jego popełnienia, skutki czynu) . . . tj. o czyn z art. . . . (podać odpowiedni artykuł z Kodeksu Karnego) . . . Kodeksu karnego.

Uzasadnienie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis oskarżyciela)

Osoby podlegające wezwaniu na rozprawę:

* - oskarżyciel prywatny : . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
* - oskarżony : . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
* - świadkowie:
* . . . (Imię, nazwisko świadka i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
* . . . (Imię, nazwisko świadka i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Załączniki:

Możesz również dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilnej.

Chodzi tu o ochronę dóbr osobistych. Należy tu przytoczyć art. 24 paragraf 1 kodeksu cywilnego “Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

Pozew powinien obejmować następujące elementy:

1. określenie sądu do którego jest kierowany

2. oznaczenie stron wraz z danymi
obejmującymi miejsce zamieszkania, zawód

3. oznaczenie ewentualnych przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników (adres, zawód)

4. oznaczenie rodzaju pisma (w tym wypadku pozew)

5. określenie żądania pozwu np. żądanie zadośćuczynienia oraz przytoczenie okoliczności, dowodów uzasadniających to żądanie – nie jest
natomiast wymagane podanie podstawy prawnej żądania

6. podpisy powoda, ewentualnie przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika

7. wymienienie załączników

8. jeżeli pozew składa pełnomocnik, należy dołączyć do niego pełnomocnictwo

Zanim pozew zostanie złożony, należy pamiętać o przygotowaniu kopii (wraz z załącznikami) dla każdej ze stron oraz do akt sądowych.
Pozew należy złożyć w sądzie, w okręgu którego pozwany zamieszkuje, bądź w sądzie w którego okręgu miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę. Ponieważ sprawa dotyczy naruszenia dóbr osobistych, to zgodnie z art. 17 KPC powinien to być sąd okręgowy.
W związku z wniesieniem pozwu istnieje konieczność uiszczenia wpisu sądowego, który co do zasady obliczany jest stosunkowo do wartości przedmiotu sporu. W przypadku spraw dotyczących dóbr osobistych, wysokość tej opłaty
kształtuje się w granicach
od 30 do 600 zł (§11 pkt 1 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych). Ponieważ wartości przedmiotu sporu nie można ustalić w momencie wniesienia pozwu, wysokość wpisu ma charakter tymczasowy. Wysokość ta ostatecznie zostanie określona w orzeczeniu kończącym sprawę.
2.04.2009, 13:15

konto usunięte

Temat: Wniesienie oskarżenie o zniewagę

Realnie rzecz biorąc wydaje mi się, że tą osobę skierują na badania psychiatryczne(o ile już nie legitymuje się odpowiednim zaświadczeniem) i sprawa zakończy się tak, że sędzia dopuści jako dowód w sprawie zaświadczenie od lekarza psychiatry, ten stwierdzi jej niepoczytalność w momencie "popełnienia czynu" - czyli wulgarnego słowotoku. Ty nic nie zyskasz, a Pani wyjdzie obronną ręką. Wg mojej wiedzy tak właśnie załatwiane są takie sprawy. Sędziom mnie chce się bawić w inne metody, chyba, że doszło by do poważniejszego naruszenia prawa(np nietykalności cielesnej), to nie mieliby wyjścia i trzeba by było przed opinią publiczną nieco inaczej (...) Zobacz więcej
2.04.2009, 13:26

konto usunięte

Temat: Wniesienie oskarżenie o zniewagę

Podbijam temat..

A jak wygląda sprawa w przypadku, gdy ktoś rozpowszechnia
nieprawdziwe informacje za pomocą portalu internetowego
(nasza-klasa). Szkodząc tym samym osobie oraz znajomym tej osoby?

Dokładnie chodzi o przypadek, gdy ktoś wysyła do różnych osób oczerniające kogoś wiadomości, a potem kasuje swój profil.

Jak pozyskać dowody w takim przypadku?
Co jest potrzebne by zawiadomić policję i ukrócić działanie (...) Zobacz więcej
5.05.2009, 17:04
Kasia B.

Kasia B. wróciłam :)

Temat: Wniesienie oskarżenie o zniewagę

Jak pozyskać dowody w takim przypadku?
Co jest potrzebne by zawiadomić policję i ukrócić działanie
takiej osoby?

dowód to prosta sprawa - PrtSc - wrzucasz w pps-y na przykład i masz dowód na te nieprawdziwości; nie jestem prawnikiem i weszłam tu w innym celu, ale akurat ten temat (internetu i szkalowania kogoś za jego pomocą, przerabiałam na którymś ze szkoleń w pracy)

a co uczynisz z posiadanym dowodem to już zależy od (...) Zobacz więcej
19.05.2009, 19:18

konto usunięte

Temat: Wniesienie oskarżenie o zniewagę

Gdyby to było moje konto to spoko.
Ale to nie na moje są słane takie rzeczy, więc screena nie mam jak zrobić.

Z resztą, jak narazie jest ok.
Postarałem się o coś innego - logi z serwera - są lepsze niż obrazki :)Marcin Arkadiusz B. edytował(a) ten post dnia 19.05.09 o godzinie 20:20
19.05.2009, 20:19

Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej dyskusji

Zarejestruj się

Następna dyskusja:

Wniesienie aportem a opodat...
Załóż profil zawodowy i przeglądaj dyskusje

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy

Załóż profil zawodowy i odpowiedz w wątku

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy

Załóż profil zawodowy i przeglądaj dyskusje

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy

Ty też możesz budować swój wizerunek w sieci

GoldenLine to nie tylko grupy dyskusyjne - załóż profil, a ułatwimy Ci rozwój zawodowy!

Dzięki profilowi na GoldenLine:

 • zbudujesz profesjonalny wizerunek w sieci
 • otrzymasz oferty pracy bezpośrednio od rekruterów
 • sprawdzisz opinie o pracodawcach
 • dostaniesz propozycje dopasowanych ofert pracy
Wyślij zaproszenie do