Anna

Anna Kowal praktykant, brak
nazwy

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Mąż ma przepisaną część majątku od rodziców. Jego rodzice mówią, że mu to odbiorą. Minęło już 11 lat. Przepisane ma to aktem notarialnym bez dochówku (to są tylko pola i las). Czy jest szansa, że mu (...) Zobacz więcej
25.06.2011, 23:38
Agnieszka

Agnieszka Swaczyna Adwokat,
www.blogrozwod.pl

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Proszę zerknąć do aktu notarialnego i napisać jaka to (...) Zobacz więcej
27.06.2011, 10:26

konto usunięte

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Anna Kowal:
Mąż ma przepisaną część majątku od rodziców. Jego rodzice mówią, że mu to odbiorą. Minęło już 11 lat. Przepisane ma to aktem notarialnym bez dochówku (to są tylko pola i las). Czy jest szansa, że mu to odbiorą.

Mało prawdopodobne, chyba, że syn zostałby męską prostytutką i się wszystkim chwalił lub w podobnie dramatyczny sposób naraził na szwank dobre imię rodziców...
27.06.2011, 13:08
Kazimierz

Kazimierz Hermanowicz pomoc w kredytach
podwyższonej
trudności

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Jest jeszcze wątek (...) Zobacz więcej
29.06.2011, 09:42

konto usunięte

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Kazimierz Hermanowicz:
Jest jeszcze wątek "rażącej niewdzięczności"...

Ale udowodnić, że jest to rażąca niewdzięczność jest niezwykle trudno... szczególnie po 10 latach od darowizny, jak nie ma policyjnych raportów, obraźliwych listów, świadków awantur...
30.06.2011, 00:10
Anna

Anna Kowal praktykant, brak
nazwy

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Jerzy B.:
Kazimierz Hermanowicz:
Jest jeszcze wątek "rażącej niewdzięczności"...

Ale udowodnić, że jest to rażąca niewdzięczność jest niezwykle trudno... szczególnie po 10 latach od darowizny, jak nie ma policyjnych raportów, obraźliwych listów, świadków awantur...

Awantury są ale ze strony teściów w stosunku do mnie.
30.06.2011, 20:16
Anna

Anna Kowal praktykant, brak
nazwy

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Agnieszka Swaczyna:
Proszę zerknąć do aktu notarialnego i napisać jaka to była umowa.
Darowizna bez żadnych zobowiązań.
30.06.2011, 20:18
Artur

Artur R. Prawnik, AiM
Nieruchomości
Kancelaria Prawna

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Jerzy B.:
Kazimierz Hermanowicz:
Jest jeszcze wątek "rażącej niewdzięczności"...

Ale udowodnić, że jest to rażąca niewdzięczność jest niezwykle trudno... szczególnie po 10 latach od darowizny, jak nie ma policyjnych raportów, obraźliwych listów, świadków awantur...

moim skromnym zdaniem:
Jedynym wyjściem, aby "cofnąć" darowiznę bez zgody (szczęśliwie) obdarowanego jest jej odwołanie.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego:

Art. 896. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

Skoro nieruchomość została już obdarowanemu wydana, z przyczyn określonych w powyższym przepisie, odwołać jej nie można.


Art. 898. § 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.
§ 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.
Art. 899. § 1. Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.
§ 2. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.
§ 3. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.


Z orzecznictwa:

wyrok AP w Szczecinie z 2005-04-14 I ACa 60/05

1. Przez pojęcie "rażącej niewdzięczności" należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego - działania lub zaniechania, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, np. przeciwko zdrowiu, życiu, czci, mieniu oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą - np. odmowa udzielenia pomocy w czasie choroby. Znamion rażącej niewdzięczności nie wyczerpują czyny nieumyślne obdarowanego, a nawet drobne czyny umyślne, ale nie wykraczające poza zwykłe konflikty rodzinne.

2. Przez pojęcie "rażącej niewdzięczności" należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego - działania lub zaniechania, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym, nie zaś przeciwko osobom trzecim, nawet bardzo darczyńcy bliskim.

3. O rażącej niewdzięczności nie może być mowy, gdy obdarowany dopuszcza się wobec darczyńcy działań godzących w jego dobra, ale czyni to nieumyślnie, a nawet umyślnie lecz działania te nie wykraczają poza ramy zwykłych konfliktów życiowych (rodzinnych) w określonym środowisku.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2005-10-13, I CK 112/05

Teza:

1. W umowie darowizny dokonanej między osobami najbliższymi - gdy stronami czynności są matka i syn - pojęcie rażącej niewdzięczności obdarowanego winno być rozpatrywane na płaszczyźnie stosunków i obowiązków rodzinnych.

2. Do esentialia negotii umowy darowizny nie należy obowiązek sprawowania opieki nad darczyńcą przez obdarowanego, jednak umowa darowizny rodzi po stronie obdarowanego moralny obowiązek wdzięczności, który nabiera szczególnej wymowy, gdy do zawarcia umowy dochodzi między osobami najbliższymi, których powinność świadczenia pomocy i opieki wynika już z łączących strony umowy stosunków rodzinnych.

z uzasadnienia:
"W niespornych okolicznościach niniejszej sprawy trzeba więc uwzględnić, że spór powstał w środowisku wiejskim, że powódka przekazała pozwanemu gospodarstwo rolne, które wcześniej wraz z mężem przez lata prowadziła i że dysponował on tym gospodarstwem samodzielnie łącznie z tą jego częścią, której właścicielem była córka powódki. Dobre obyczaje w tym konkretnym środowisku i zwyczajowe relacje między obdarowanym a darczyńcą mogą stanowić jedno z pomocnych w ocenie zachowania pozwanego kryteriów. Nie można też pominąć, że do umowy darowizny doszło między osobami najbliższymi. Stronami jej, a teraz niniejszego procesu, są matka i syn. Czyni to koniecznym ocenę zachowań pozwanego na płaszczyźnie stosunków i obowiązków rodzinnych (np. wyrok SN z 7 maja 2003 r., IV CKN 115/01). Pozwany po wyjeździe z kraju zerwał kontakty z powódką. Nie udzielił jej pomocy ani jakiegokolwiek, choćby psychicznego, wsparcia w ciężkiej chorobie i rekonwalescencji. Nie próbował z nią nawiązać kontaktów także później, gdy przebywała już u córki, ani nawet w toku niniejszego procesu, chociaż możliwość taka powstała. Zaniechanie pomocy darczyńcy w czasie choroby wskazane zostało jako przejaw rażącej niewdzięczności m. in. w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 23 marca 2000 r., II CKN 810/98."

Wszystko więc zależy od konkretnych okoliczności, z uwzględnieniem powyższych przepisów.

pozdrawiam
artur rosińskiArtur R. edytował(a) ten post dnia 30.06.11 o godzinie 20:49
30.06.2011, 20:48
Anna

Anna Kowal praktykant, brak
nazwy

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Dziękuję wszystkim za poradę. Byliśmy u adwokata i upewnił nas, że odebrać nie mogą. Trudno by im było udowodnić tzw. "rażącą niewdzięczność". Mąż jest bardzo opanowaną osobą i ciężko go wyprowadzić z równowagi. Szanuje swoich rodziców na tyle ile może.
Cóż rodziców się nie wybiera po prostu się (...) Zobacz więcej
4.07.2011, 22:22
Bogna

Bogna Węgorska architekt-hotelarz
albo odwrotnie...

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Anna Kowal:
Dziękuję wszystkim za poradę. Byliśmy u adwokata i upewnił nas, że odebrać nie mogą. Trudno by im było udowodnić tzw. "rażącą niewdzięczność". Mąż jest bardzo opanowaną osobą i ciężko go wyprowadzić z równowagi. Szanuje swoich rodziców na tyle ile może.
Cóż rodziców się nie wybiera po prostu się ich ma.
Adwokat adwokatowi nie rowny, ja pytam się con.3ech i to "kozakow" w danej specjalności;) vide wpis powyżej. Jeśli nie ma warunkow darowizny to jest do odwołania;)
10.01.2012, 13:34

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Ja mam też pytanie mojego narzeczonego matka przepisała mu ziemie i budynki miesiąc temu i grozi mu ze jak ze mną nie zerwie to odbierze mu wszystko..Uda jej sie to czy (...) Zobacz więcej
19.08.2014, 16:01
Robert

Robert Kisielewski asystent sędziego -
radca prawny

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Była to darowizna zwykła czy też umowa z następcą o przekazanie gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu (...) Zobacz więcej
19.08.2014, 18:20
Hanna

Hanna D. Główny księgowy a
także właściciel
Dalke & Partners
Kanc...

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Anna K.:
Dziękuję wszystkim za poradę. Byliśmy u adwokata i upewnił nas, że odebrać nie mogą. Trudno by im było udowodnić tzw. "rażącą niewdzięczność". Mąż jest bardzo opanowaną osobą i ciężko go wyprowadzić z równowagi. Szanuje swoich rodziców na tyle ile może.
Cóż rodziców się nie wybiera po prostu się ich ma.
Każdą darowiznę można odwołać nawet po wielu latach. A "rażacą niewdzięczność" można spreparować poprzez niegodne działanie darczyńcy, który może być sterowany przez inne osoby. To jest życie.Nie zawsze obdarowany któremu chce się odwołać darowiznę to zły człowiek,często wręcz kochający np. syn który opiekował się rodzicami.Ale dla przykładu po śmierci jednego z darczyńców np.ojca, spadkobiercy (np rodzeństwo)rozpoczyna walkę w którą wciąga stara matkę itd.Smutne.Znam taki przypadek.
21.09.2014, 00:26
Bogna

Bogna Węgorska architekt-hotelarz
albo odwrotnie...

Temat: czy można odebrać majątek zapisany przez rodziców po...

Dlategoo bezpieczniejsza jest notarialna umowa kupna sprzedaży :) Gdyby "cokolwiek" to tylko "skarga pauliańska" i to też nie każdy wie o o chodzi (...) Zobacz więcej
22.09.2014, 10:00Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do