Maciej

Maciej Paszek Brand Manager w
Benefit Systems SA

Temat: Kurs na agenta celnego - Warszawa


Obrazek

J.G.TRAINING

Obrazek


Celem kursu jest przygotowanie do państwowego egzaminu na agenta celnego. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, w oparciu o liczne przykłady z praktyki agenta celnego. Ponadto uczestnicy rozwiązują przykładowe testy egzaminacyjne, a następnie omawiają ich wyniki z trenerem.

Materiały szkoleniowe obejmują m.in. wykaz testowych pytań egzaminacyjnych z poprzednich egzaminów wraz z opracowanymi odpowiedziami. Wykazy testowych pytań egzaminacyjnych podlegają okresowym aktualizacjom, które dokonywane są przez Komisję Egzaminacyjną.

Szczegółowe informacje na temat egzaminów można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Służba Celna / Agenci Celni:

Zobacz informacje na temat egzaminów

W kursie mogą uczestniczyć także osoby, które nie planują przystąpienia do egzaminu. Kurs może być potraktowany jako forma zebrania i uporządkowania wiedzy z zakresu prawa celnego dla osób, które zawodowo zajmują się sprawami celnymi.

Szczegółowy plan szkolenia oraz informacje kontaktowe:
Kurs przygotowujący do egzaminu na agenta celnego

maciej.paszek@jgt.pl

Serdecznie zapraszam!Maciej Paszek edytował(a) ten post dnia 22.01.13 o godzinie 13:42
8.03.2011, 12:41

Następna dyskusja:

Kurs na agenta celnego 2013...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do