Agnieszka

Agnieszka O. Dyrektor ds.
personalnych

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Witam,
jakie informacje powinna zawierać zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych w firmie, w której pracuje?
Jeśli ktoś ma wzór, byłabym zobowiązana za pomoc.

(...) Zobacz więcej
27.02.2009, 14:08
Jakub

Jakub Bryl IT Quality, Risk and
Compliance Manager
(CISM, CISA, ISO ...

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Witam,

Zależy o jakie dane chodzi. Jeśli tylko te związane z zatrudnieniem (lista danych które może przetwarzać na tej podstawie pracodawca jest zawarta w kodeksie pracy i rozporządzeniach wykonawczych do niego), to zgoda nie jest potrzebna.

Jeśli chodzi o inne dane (nie związane bezpośrednio z zatrudnieniem), to zgoda jest wymagana i jej forma niczym się nie różni od zgody osób "z zewnątrz".

Trochę autoreklamy - kilka dni temu miałem przyjemność prowadzić prelekcję na ten temat. Slajdy dostępne są tutaj: http://info-excellence.pl/files/Bryl_Jakub_Skuteczna_o... (materiał raczej dla początkujących / średnio zaawansowanych niż dla doświadczonych ABI).

Pozdrawiam,
Jakub
27.02.2009, 14:51
Agnieszka

Agnieszka O. Dyrektor ds.
personalnych

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

dziękuję. :)
Musimy mieć zgodę pracowników na przetwarzanie danych, ponieważ dane które zbieramy wykraczają poza podstawowe, konieczne do nawiązania stosunku pracy (dodatkowe dane to np. dane do ubezpieczenia, opieki (...) Zobacz więcej
27.02.2009, 15:30
Wojciech

Wojciech Kogut Handlowiec B2B -
region pd-wsch

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Kodeks Pracy art. 22(1) par. 4: Pracodawca moze żądać podania innych danych osobowych niz okreslone w par. 1 i 2, jezeli ich obowiazek podania wynika z odrebnych przepisów

Czy taki obowiazek w stosunku do jak to okreslilas np. danych do ubezpieczenia, opieki medycznej nie wynika z przepisów innych ustaw związanych z tymi kategoriami danych? Pasuje poszperac w paragrafach, bo wydaje mi sie że zgoda co do tych kategorii danych nie jest wymagana, albo nie zawracać sobie głowy i podsunąć pracownikom zgode do podpisania (ale wg mnie to niedobre rozwiązanie).Wojciech Kogut edytował(a) ten post dnia 27.02.09 o godzinie 18:05
27.02.2009, 18:00
Jakub

Jakub Bryl IT Quality, Risk and
Compliance Manager
(CISM, CISA, ISO ...

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Zgadzam się z Wojciechem. Dane do ubezpieczenia, opieki zdrowotnej etc. to dalej dane przetwarzane "w związku z zatrudnieniem". Zadaj sobie pytanie, czy firma przetwarzałaby te dane (czy byłoby to sensowne) gdyby te osoby nie były pracownikami - wtedy łatwiej to ocenić.

Przykłady danych wykraczających poza ten zakres, a więc takich co do których będzie potrzebna zgoda to np. sytuacja gdy zbieramy dane pracowników w celu np. włączenia ich do naszej bazy klientów (marketing), czy np. dane zbierane do organizacji wspólnej wycieczki pracowników (tu jeszcze można dyskutować czy jest to dalej element "zatrudnienia" - np. jakiś system bonusowy, (...) Zobacz więcej
27.02.2009, 18:14
Agnieszka

Agnieszka O. Dyrektor ds.
personalnych

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Sa to typowe dane, jak np. (poza podstawowymi, wynikajacymi z umowy o prace): adres zamieszkania, zameldowania, plec, data urodzenia malozonka / malzonki oraz dzieci itp.

Czy to oznacza, ze nie musze miec indywidualnej zgody kazdego pracownika na przetwarzanie danych?? (...) Zobacz więcej
27.02.2009, 22:13
Wojciech

Wojciech Kogut Handlowiec B2B -
region pd-wsch

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Wg mnie zgoda dla tych kategorii danych nie (...) Zobacz więcej
28.02.2009, 08:51
Wojciech

Wojciech Kogut Handlowiec B2B -
region pd-wsch

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Tak na szybko rzuciłem okiem do ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych.


Art. 36. 1. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.
2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 (m.in. pracownik), 6-9, 11-18, 20 i ust. 2, duchownych będących członkami zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do płatnika składek.
(ciach)
10. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: PESEL, NIP lub inny numer, o którym mowa w art. 33 ust. 2, nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, w przypadku cudzoziemca - posiadanie karty stałego lub czasowego pobytu wydanej w związku z udzieleniem statusu uchodźcy, tytuł ubezpieczenia, wymiar czasu pracy, stopień pokrewieństwa lub powinowactwa oraz pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z pracodawcą, zleceniodawcą, osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, stopień niepełnosprawności, stopień niezdolności do pracy, wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.
(ciach)

To jest np. podstawa do zbierania przez pracodawce (płatnika) danych pracownika koniecznych z punktu widzenia systemu ubezpieczeń, zgoda na ich zbieranie nie jest potrzebna.Wojciech Kogut edytował(a) ten post dnia 28.02.09 o godzinie 15:06
28.02.2009, 15:05

konto usunięte

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

A możecie mi wskazać przepis, który zwalnia z (...) Zobacz więcej
28.02.2009, 17:10
Wojciech

Wojciech Kogut Handlowiec B2B -
region pd-wsch

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Grzegorz K.:
A możecie mi wskazać przepis, który zwalnia z tego obowiązku?

z jakiego obowiązku?
28.02.2009, 17:29

konto usunięte

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Uzyskania zgody na przetwarzanie danych.

Art. 23. 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

I dodatkowo:
Art. 24. 1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.Grzegorz K. edytował(a) ten post dnia 28.02.09 o godzinie 21:16
28.02.2009, 21:15
Wojciech

Wojciech Kogut Handlowiec B2B -
region pd-wsch

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Art. 23. 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa, (uprawnienie pracodawcy wynikające z przepisów KP)

Dopełnienie obowiązku informacyjnego to inna bajka, tu skupiamy
sie na legalnosci przetwarzania danych osobowychWojciech Kogut edytował(a) ten post dnia 01.03.09 o godzinie 09:25
1.03.2009, 09:23

konto usunięte

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

A ja napisałem, ze jest to niedozwolone?

Ja tylko zapytałem, gdzie jest zapis zwalniający pracodawcę z obowiązku pozyskania zgody na przetwarzanie danych pracownika.

Bo tak przykładowo, zapis zwalniający z obowiązku rejestracji zbioru jest.

A o obowiązku informacyjnym w ogóle nie pisałem.

Więc podsumowując - zapisu zwalniającego z obowiązku uzyskania zgody przez pracodawce w ustawie nie ma (a przynajmniej ja nie znalazłem). Proces kadrowy zaczyna się dużo wcześniej, a przekazanie danych osobowych następuję już na etapie rekrutacji i selekcji, kiedy ta osoba jeszcze nie jest pracownikiem, tylko kandydatem.

Formalnie zdaje się że jest tak, ze kandydat na pracownika składa swoje dokumenty - podpisuje klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji i zatrudnienia (większość ogłoszeń zawiera taką prośbę).

Problem według mnie nie w tym, czy zgoda musi być, bo według mnie musi. Problemem dla mnie jest to, czy pracownik musi podpisać druga zgodę, jak już jedną podpisał (np w CV) będac kandydatem do pracy.

Moim zdaniem nie, bo CV czy kwestionariusz i tak trafia do akt pracownika, w części A, więc zgoda już jest. Jedyne co to dopilnowałbym tego, żeby znalazł się tam podpis, ponieważ często widziałem CV wysyłane mailem, bez (...) Zobacz więcej
1.03.2009, 09:55
Wojciech

Wojciech Kogut Handlowiec B2B -
region pd-wsch

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Grzegorzu a na jaki temat mu tutaj dyskutujemy? Na temat zgody na przetwarzanie danych osobowych pracownika a nie kandydata do pracy, są to zupełnie inne kwestie.

Uwierz mi, nie musisz mnie pouczać z tego zakresu, jasnym jest dla mnie że, przetwarzanie danych kandydata do pracy wymaga jego zgody.

Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (CV) zawiera tylko szczątkowe informacje na temat osoby niezbędne do zatrudnienia, KP jasno określa jakich informacji pracodawca może żądać od kandydata do pracy, na przetwarzanie tych danych konieczna jest zgoda tej osoby.

KP Art. 22 (1)
§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Po podpisaniu umowy o prace następuje zbieranie przez pracodawce reszty informacji (wskazanych w KP oraz przepisach szczególnych innych ustaw), tu zgoda nie jest już potrzebna.Wojciech Kogut edytował(a) ten post dnia 01.03.09 o godzinie 10:26
1.03.2009, 10:21

konto usunięte

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

No to właśnie mi pokaż, gdzie jest zapis, który zwalnia z obowiązku uzyskania tejże zgody.

Zapis cytowany z KP jest wskazaniem, że zachodzi okoliczność, która uprawnia do przetwarzania danych osobowych. Czyli spełnia wymóg który cytowałeś wcześniej.

Natomiast pytam, gdzie jest zapis który zwalnia z obowiązku uzyskania zgody osoby, których dane są przetwarzane?

Po to podałem przez analogię obowiązek rejestracyjny zbioru danych osobowych - pracownicy. Jest wyraźne a nie domniemane zwolnienie z konkretnego obowiązku.

Obowiązek uzyskania zgody jest takim samym obowiązkiem. Wyłączenie z jego spełnienia tez jest w ustawie opisane i konkretne przypadki są wyliczone. Pracodawcy tam nie znalazłem.

Art 27
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, jest jednak dopuszczalne, jeżeli:

2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych
bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje (...) Zobacz więcej
1.03.2009, 10:29
Wojciech

Wojciech Kogut Handlowiec B2B -
region pd-wsch

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Grzegorz K.:
A o obowiązku informacyjnym w ogóle nie pisałem.

Tak? A o czym jest mowa w art. 24 uodo na który zwróciłeś uwagę?
1.03.2009, 10:31

konto usunięte

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

O prawach i obowiązkach dwóch stron. W tym wątku jest tutaj akurat mowa o jednym z czynników, a mianowicie zgodzie pracownika na przetwarzanie.

Co do wywodu wcześniejszego, ze to jest tylko uzupełnianie danych, ja tylko uzupełnię o jedną kwestię, która powoduje u mnie wątpliwości wyżej wyrażone. Chodzi o kwestię oświadczenia woli na CV, które czasem zawiera tylko zgodę na przetwarzanie do celów rekrutacji. I dlatego się zastanawiam, że chyba jednak nie można na zasadzie dorozumienia, co jasno jest opisane poniżej:

Art 7
5) zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli,
którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto
składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z
oświadczenia woli o (...) Zobacz więcej
1.03.2009, 10:42
Jakub

Jakub Bryl IT Quality, Risk and
Compliance Manager
(CISM, CISA, ISO ...

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Grzegorzu, do legalnego przetwarzania danych wystarczy spełnienie jednej z przesłanek przedstawionych w art. 23. Przetwarzane danych osobowych pracowników nie wymaga ich zgody, ponieważ zachodzi tu inna przesłanka legalizująca to przetwarzanie: "jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy".

Co do dyskusji dane pracownika - dane kandydata, to osobny temat. Moim zdaniem, tutaj zgoda też nie jest potrzebna, a klauzule umieszczane na CV to "dodatkowe zabezpieczenie" pracodawców. Oczywiście, tylko jeśli mówimy o rekrutacji na jedno, konkretne stanowisko (zakończone albo zatrudnieniem, albo zniszczeniem dokumentów rekrutacyjnych). W przypadku budowania "bazy kandydatów", zgoda jak najbardziej jest wymagana (wtedy przetwarzanie nie jest już w celu podjęcia działań przed zawarciem (konkretnej - na dane stanowisko) umowy pracy.
1.03.2009, 10:46
Wojciech

Wojciech Kogut Handlowiec B2B -
region pd-wsch

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Grzegorz K.:
No to właśnie mi pokaż, gdzie jest zapis, który zwalnia z obowiązku uzyskania tejże zgody.

Wskazałem juz wczesniej:
UODO Art. 23. 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa, (uprawnienie pracodawcy wynikające z przepisów KP)
Zapis cytowany z KP jest wskazaniem, że zachodzi okoliczność, która uprawnia do przetwarzania danych osobowych. Czyli spełnia wymóg który cytowałeś wcześniej.

Natomiast pytam, gdzie jest zapis który zwalnia z obowiązku uzyskania zgody osoby, których dane są przetwarzane?

Zwalnia z tego obowiązku własnie art.23 ust. 1 pkt 2) UODO, jezeli masz co do tego wątpliwości to polecam lekture: "Ochrona danych osobowych. Komentarz" autorstwa Barty, Fajgielskiego i Markiewicza. Autorzy konkretnie interpretują wszystkie przepisy, jezeli chcesz moge Ci wskazac dokladnie na których stronach jest opisana ta kwestia, gdyż mam ją pod nosem.
Po to podałem przez analogię obowiązek rejestracyjny zbioru danych osobowych - pracownicy. Jest wyraźne a nie domniemane zwolnienie z konkretnego obowiązku.

Obowiązek uzyskania zgody jest takim samym obowiązkiem. Wyłączenie z jego spełnienia tez jest w ustawie opisane i konkretne przypadki są wyliczone. Pracodawcy tam nie znalazłem.

Art 27
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, jest jednak dopuszczalne, jeżeli:

2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych
bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony

Ale w art. 27 uodo jest mowa tylko i wyłącznie o danych osobowych sensytywnych.
1.03.2009, 10:46
Wojciech

Wojciech Kogut Handlowiec B2B -
region pd-wsch

Temat: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Grzegorz K.:
O prawach i obowiązkach dwóch stron. W tym wątku jest tutaj akurat mowa o jednym z czynników, a mianowicie zgodzie pracownika na przetwarzanie.

Art. 24 uodo stanowi o dopełnieniu obowiązku informacyjnego, czyli o poinformowaniu osoby której dane są przetwarzane o jak to określiłeś "czynnikach" wymienionych w tym art. Nie stanowi on o obowiązku dopełnienia tych "czynników", o tym stanowią inne przepisy uodo
Co do wywodu wcześniejszego, ze to jest tylko uzupełnianie danych, ja tylko uzupełnię o jedną kwestię, która powoduje u mnie wątpliwości wyżej wyrażone. Chodzi o kwestię oświadczenia woli na CV, które czasem zawiera tylko zgodę na przetwarzanie do celów rekrutacji.

Tak, ale w momencie podpisania umowy o prace pracodawca nabywa prawo do przetwarzania danych pracownika również tych zawartych w CV, w tym momencie zgoda na przetwarzanie danych w celu rekrutacji staje sie nieistotna.
1.03.2009, 10:54

Następna dyskusja:

Zgoda na przetwarzanie dany...
Zobacz dyskusje w grupie ABI

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do