Tomasz

Tomasz Z. Porządkowanie chaosu

Temat: Paszport- ważność

Witam
Czy można posługiwać się paszportem wydanym na jednoczłonowe nazwisko, gdy w międzyczasie, zmieniło się nazwisko na dwuczłonowe (ślub). czy taki paszport jest ważny i uprawnia do przekraczania granicy?
Z góry dziękuję (...) Zobacz więcej
18.08.2009, 20:23
Ola

Ola Ż. Poszukująca własnej
drogi :-)

Temat: Paszport- ważność

Jeśli bilet jest wystawiony na stare nazwisko to nie (...) Zobacz więcej
18.08.2009, 20:24
Oskar

Oskar Jarczyk Data scientist

Temat: Paszport- ważność

Witam Państwa,
zmieniam paszport na nowy (przyjdzie dopiero po 1.05), i mam w związku z tym pytanie, jak długo można się posługiwać starym (ale z ważną datą bo 2011r.) paszportem (chyba chodzi też o komputerowy system ewidencji przygranicznej paszportów).. do 1.05 ? czy też dokładnie do chwili odebrania nowego paszportu z urzędu i zniszczenia (...) Zobacz więcej
12.04.2010, 11:18
Ilona

Ilona B. dziennikarz free
lancer

Temat: Paszport- ważność

Tomasz Z.:
Witam
Czy można posługiwać się paszportem wydanym na jednoczłonowe nazwisko, gdy w międzyczasie, zmieniło się nazwisko na dwuczłonowe (ślub). czy taki paszport jest ważny i uprawnia do przekraczania granicy?
Z góry dziękuję za odpowiedź.


Witam.
Odpowiedź na to pytanie daje nam art. 18a. ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.
o dokumentach paszportowych:

1. W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w
dokumencie paszportowym, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9, osoba posiadająca ważny
dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia
sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w
przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia
odpisu aktu małżeństwa.
2. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w ust. 1,
wynosi 90 dni.

Pozdrawiam,
ilona
12.04.2010, 11:44
Slawek

Slawek P. www.etnobutik.pl - z
Azji do Polski

Temat: Paszport- ważność

Tyle prawo i teoria - w praktyce na taki paszport uda się wyjechać, choć nie jest to zgodne z przepisami. Na granicy, w komputerach nie maja informacji ze ktoś wyszedł zmienił nazwisko. Ważne natomiast, żeby na bilecie lotniczym była zgodność z danymi w paszporcie.
Witam.
Odpowiedź na to pytanie daje nam art. 18a. ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.
o dokumentach paszportowych:

1. W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w
dokumencie paszportowym, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9, osoba posiadająca ważny
dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia
sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w
przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia
odpisu aktu małżeństwa.
2. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w ust. 1,
wynosi 90 dni.

Pozdrawiam, (...) Zobacz więcej
12.04.2010, 12:23
Oskar

Oskar Jarczyk Data scientist

Temat: Paszport- ważność

Nie do wiary! Chciałem pomóc sobie, a (...) Zobacz więcej
12.04.2010, 14:05
Iwona

Iwona K. Zarządzanie ofertą
produktową

Temat: Paszport- ważność

Oskar Jarczyk:
Witam Państwa,
zmieniam paszport na nowy (przyjdzie dopiero po 1.05), i mam w związku z tym pytanie, jak długo można się posługiwać starym (ale z ważną datą bo 2011r.) paszportem (chyba chodzi też o komputerowy system ewidencji przygranicznej paszportów).. do 1.05 ? czy też dokładnie do chwili odebrania nowego paszportu z urzędu i zniszczenia starego ?
dzięki!

do chwili odebrania nowego paszportu ważny jest stary w okresie jego wazności
12.04.2010, 14:07
Ilona

Ilona B. dziennikarz free
lancer

Temat: Paszport- ważność


do chwili odebrania nowego paszportu ważny jest stary w okresie jego wazności

Tu obawiałabym się jednej rzeczy - po złożeniu wniosku o wydanie nowego paszportu organ wydający musi ten paszport przygotować dla nas w odpowiednim czasie, zdaje się 30 dniowym. Informacja o tym, że czeka na nas nowy dokument jest pewnie rejestrowana w jaskiejś centralnej bazie danych. Gdybyśmy za długo zwlekali z odbiorem tego nowego - mogą wystapić problemy....

Jedno jest pewne - przy odbiorze nowego paszportu musimy okazać nowy dowód osobisty (wiem - ostatnio ćwiczyłam zmianę (...) Zobacz więcej
12.04.2010, 14:33
Ilona

Ilona B. dziennikarz free
lancer

Temat: Paszport- ważność

? czy też dokładnie do chwili odebrania nowego paszportu z urzędu i zniszczenia starego ?
dzięki!
Do momentu odebrania, bo dopiero z chwilą odbierania nowego paszportu - stary jest unieważniany. Tak, jak jednak pisałam przed chwilką, należałoby odebrać go w miarę rozsądnym czasie w stosunku do wyznaczonej Ci daty... Nie wiem czy zbyt późne zgłoszenie się po paszport nie będzie skutkować (...) Zobacz więcej
12.04.2010, 14:36Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do