Temat: Warszawa

Koleżanki i koledzy mediatorzy, przedstawcie się całemu światu :)
Zakładajcie swoje profile na Golden Line (i to jest najlepsze rozwiązanie, bo w profilu można zawrzeć więcej informacji o sobie) lub przesyłajcie do mnie informacje o sobie wg wzoru wpisów poniżejBernard K. edytował(a) ten post dnia 02.08.11 o godzinie 14:04
2.08.2011, 13:29

Temat: Warszawa

Jerzy Książek

Wykształcenie
AWF Warszawa – trener narciarstwa 1969 - 1974, WSPS (akt. APS) Warszawa -
pedagogika resocjalizacyjna 1987 –1991, Folkshochschule Gettingen –1981-1982
Studium z zakresu psycho-korekty i psychoterapii uzależnień –1996
Mazowieckie Kuratorium –organizacja i zarządzanie oświatą - 1998 .
Szkolenia z mediacji: karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, rodzinnych,
cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, doradca ds. rozwiązywania konfliktów
certyfikat Biura ds. Usług w zakresie Pojednania Ofiary i sprawcy oraz Postępowania
Rozjemczego w Kolonii.

Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe
Od 1974 do 1975 pracownik naukowy AWF, od 1975 –wychowawca, kierownik internatu,
wychowawca zakładu poprawczego.
Od 1995r członek Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce, przekształcone w
Polskie Centrum Mediacji – prezes tejże organizacji. Rzecznik Prasowy Rady ADR
przy Ministrze Sprawiedliwości
Trener-szkoleniowiec mediacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, AGH
Kraków, KUL Lublin, UKSW Warszawa, Uczelni Łazarskiego, UŁ Łódź i innych instytucjach
m.in.: Komisji Nadzoru Finansowego, Europejskim Centrum Konsumenckim,
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, „Szkołą bez Przemocy", ROPS,
PCPR i inne. Autor wielu publikacji o szeroko pojętej tematyce mediacji a także odpowiedzialny merytorycznie za kwartalnik „Mediator”

Doświadczenie w mediacji
Mediator od 1995, superwizor mediacji. Specjalizuje się szczególnie w mediacjach
rodzinnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych,
związanych z realizacją funduszy unijnych (ponad 2000 przeprowadzonych
mediacji) Prowadzi również konferencje sprawiedliwości naprawczej, facylitacje konfliktów społecznych, pracowniczych.Bernard K. edytował(a) ten post dnia 02.08.11 o godzinie 13:56
2.08.2011, 13:55

Temat: Warszawa

Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska

Wykształcenie
Uniwersytet Warszawski –mgr socjologii w zakresie stosowanych nauk społecznych,
spec. Problemów terapii i rozwiązywania konfliktów, II stopień Studium
interwencji kryzysowej i poradnictwa; Akademia i. L. Koźmińskiego –studia podyplomowe
z zarządzania, inwestycja w menadżera PRIME; DBH TOA Servicebüro
w Köln –doradca ds. rozwiązywania konfliktów II stopnia

Doświadczenie zawodowe
Od 1997r. zajmuje się mediacją. Współzałożycielka Polskiego Centrum Mediacji,
wcześniej współpracująca w ramach Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce.
Posiada certyfikat superwizora i niemieckie uprawnienia trenerskie – od 2000r.
prowadzi szkolenia przygotowujące do zawodu mediatora. W ramach różnych projektów
unijnych prowadziła szkolenia m.in. dla sędziów i prokuratorów z mediacji
gospodarczych na zlecenie Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury oraz zajęcia z mediacji
na wyższych uczelniach.

Doświadczenie w mediacji
Czynny mediator, przeprowadziła kilkaset mediacji. Prowadziła procesy rozwiązywania
konfliktów m. in. pomiędzy władzami dzielnicy a wspólnotami mieszkaniowymi,
mediacje pomiędzy władzami samorządowymi a lokalnymi społecznościami i
podmiotami gospodarczymi, wpierała procesy porozumiewania się zagrożonych
partnerstw w projektach Eqell. Od 1999r. wpisana na listę mediatorów sądu arbitrażowego.
Ma doświadczenia w prowadzeniu mediacji z mniejszościami narodowymi
i mediacji gospodarczych. Prowadzi każdy typ mediacji w tym m.in. cywilne,
gospodarcze, społeczne, pracownicze.
2.08.2011, 13:58

Temat: Warszawa

Jolanta Kaczorek

Wykształcenie
Uniwersytet Warszawski –mgr socjologii w zakresie stosowanych nauk społecznych,
spec. Problemów terapii i rozwiązywania konfliktów; Główna Szkoła Handlowa
–studia podyplomowe menedżerskie; DBH TOA Servicebüro w Köln –doradca
ds. rozwiązywania konfliktów II stopnia

Doświadczenie zawodowe
Od 1997r. zajmuje się mediacją. Współzałożycielka Polskiego Centrum Mediacji,
wcześniej współpracująca w ramach zespołu ds. wprowadzania mediacji w Polsce.
Posiada certyfikat superwizora i niemieckie uprawnienia trenerskie – od 2000r.
prowadzi szkolenia przygotowujące do zawodu mediatora. W ramach różnych
projektów unijnych prowadziła szkolenia m.in. dla sędziów i prokuratorów z mediacji
gospodarczych na zlecenie Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury oraz zajęcia
z mediacji na wyższych uczelniach.

Doświadczenie w mediacji
Czynny mediator, przeprowadziła kilkaset mediacji. Prowadziła procesy rozwiązywania
konfliktów m. in. pomiędzy władzami dzielnicy a wspólnotami mieszkaniowymi,
mediacje pomiędzy władzami samorządowymi a lokalnymi społecznościami i
podmiotami gospodarczymi, wspierała procesy porozumiewania się zagrożonych
partnerstw w projektach Eqell. Od 1999r. wpisana na listę mediatorów sądu arbitrażowego.
Ma doświadczenia w prowadzeniu mediacji z mniejszościami narodowymi
i mediacji gospodarczych. Prowadzi każdy typ mediacji w tym m.in. cywilne,
gospodarcze, społeczne, pracownicze, rodzinne.
2.08.2011, 14:01

Temat: Warszawa

Magdalena Grudziecka

Wykształcenie
Uniwersytet Warszawski: Wydział Profilaktyki Społeczne i Resocjalizacji 1987–1994
Uniwersytet Warszawski –Wydział Zarządzania: Zarządzane i Marketing 1995-1996
Centrum Counselingu Gestalt Kraków i Instituto Gestalt Firenze - Diploma Di
Gestalt Counseling 2001 -2005. Uczestniczka programów AGIS i COSTA realizowanych
przez Europejskie Forum Mediacji z siedzibą w Brukseli 2004-2006.
Staż przy Parlamencie Europejskim w Brukseli w 2004.
Szkolenia z mediacji: karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, rodzinnych,
cywilnych i gospodarczych, pracowniczych.

Doświadczenie zawodowe
Od 1994 do 2002 pracowała na stanowiskach kierowniczych w firmach FMCG oraz
usługowych. Od 2002 rozpoczęła współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami
jako trener oraz terapeuta m.in.: Narodowym Funduszem Zdrowia, Stowarzyszenie
Przyjaciół Integracja, Niebieska Linia, Polskie Centrum Mediacji.
Trener-szkoleniowiec mediacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, AGH
Kraków, KUL Lublin, UKSW Warszawa, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu Łódzkiego
i innych instytucjach m.in.: Komisji Nadzoru Finansowego, Europejskim Centrum
Konsumenckim, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, „Szkołą bez
Przemocy", ROPS, PCPR i inne. Autorka wielu publikacji o szeroko pojętej tematyce
mediacji, w tym opieka merytoryczna nad kwartalnikiem „Mediator”.

Doświadczenie w mediacji
Mediator od 2002, superwizor mediacji. Specjalizuję się szczególnie w mediacjach
rodzinnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych,
związanych z realizacją funduszy unijnych (ponad 1700 przeprowadzonych
mediacji) Prowadzi również konferencje sprawiedliwości naprawczej, facylitacje
konfliktów społecznych, pracowniczych.
2.08.2011, 14:04

Temat: Warszawa

Jadwiga Klimaszewska

Wykształcenie
Studia wyższe magisterskie (1986) Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie –
specjalizacja pedagogika terapeutyczna
Podyplomowe Studium Resocjalizacji (2001) na APS w Warszawie

Doświadczenie zawodowe
Od 1984 do 1986r. Szpital Kliniczny, szkoła przyszpitalna praca na stanowisku
terapeuta, wychowawca.
Od 1987 do chwili obecnej pracuje w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 2 w
Warszawie jako wychowawca.
Specjalizuje się w doskonaleniu i prowadzeniu szkoleń w oświacie, (kadra pedagogiczna,psychologiczna i młodzież).

Doświadczenie w mediacji
Od 2002r. członek Polskiego Centrum Mediacji, mediator prowadzi mediacje karne,cywilne i rodzinne
Specjalizacja: mediacje w sprawach około rozwodowych, karnych , cywilnych
2.08.2011, 14:07

Temat: Warszawa

Małgorzata Mendelska-Stec

Wykształcenie
Uniwersytet Warszawski –Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 2002 –mgr
geografii oraz Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 2005 –mgr politologii
Studia Podyplomowe Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej –Negocjacje i Mediacje

Doświadczenie zawodowe
Dział Marketingu i Sprzedaży w firmie farmaceutycznej Novartis
Laboratorium Mikrobiologiczne - specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania
Akademia Pedagogiki Specjalnej –nauczyciel akademicki

Doświadczenie w mediacji
Od 2002 roku w Polskim Centrum Mediacji, prowadzi mediacje karne, rodzinne i
gospodarcze, patron/opiekun mediatorów stażystów. Specjalizacja –mediacje rodzinne, gospodarcze –służba zdrowia
2.08.2011, 14:09

Temat: Warszawa

Renata Wiśniewska

Wykształcenie
Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej WSPS , studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie, studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trenerskie

Doświadczenie zawodowe
Pracownik Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego, trener/szkoleniowiec i superwizor PCM, wykładowca na studiach dziennych i podyplomowych z mediacji, współrealizatorka programów i projektów z zakresu mediacji, Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki ZG PCM, Prezes I Oddziału PCM im. dr Janiny Waluk w Warszawie

Doświadczenie w mediacji
Mediacjami w PCM zajmuje się od 2003r. Ukończyła szkolenie w zakresie mediacji
karnej, nieletnich sprawców czynów karalnych, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.
Prowadzi mediacje z każdego zakresu –zarówno sądowe jak i przed sądowe –
m.in. przygotowywanie planów rodzicielskich, konferencje sprawiedliwości naprawczej(ponad 400 przeprowadzonych mediacji ).
Specjalizacja: cywilne, rodzinne, gospodarcze
2.08.2011, 14:11

Temat: Warszawa

Wojciech Kudarewko

Wykształcenie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (1997) –mgr prawa

Doświadczenie zawodowe
Organizacja i zarządzanie podmiotami działającymi w formie spółek prawa prawa
handlowego
Zarządzanie należnościami – windykacja , egzekucja i sprzedaż wierzytelności
Znajomość i doświadczenie w branżach: telekomunikacja, budownictwo, ubezpieczenia,
administracja rządowa i samorządowa
Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

Doświadczenie w mediacji
Mediacjami zajmuje się od 2003 roku. Samodzielne prowadzenie mediacji poprzedzone
rocznym stażem w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Prowadzi mediacje
na zlecenie sądów , prokuratur , osób fizycznych oraz innych podmiotów
prawnych. Prowadził lub uczestniczył w ponad 300 mediacjach.
2.08.2011, 14:20

Temat: Warszawa

Maria Kuran-Ząbecka

Wykształcenie
Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiki. Studia podyplomowe: Socjoterapia,
Pedagogika Terapeutyczna, Profilaktyka Uzależnień, Zarządzanie Oświatą. Ukończyłam
cykl szkoleń, warsztatów, superwizji organizowanych przez PCM przygotowujących
do realizacji spraw karnych, cywilnych rodzinnych i gospodarczych.

Doświadczenie zawodowe
Trzydziestoletnia praca w szkołach jako pedagog ,wicedyrektor i dyrektor.

Doświadczenie w mediacji
Jestem członkiem PCM i mediatorem z uprawnieniami do realizacji spraw karnych,
cywilnych rodzinnych i gospodarczych, prawa pracy i oświatowych. Realizuję sprawy
sądowe i pozasądowe, mam w dorobku 250 mediacji.
Biorę czynny udział w popularyzacji mediacji, uczestniczę w realizacji programów
profilaktycznych pt.”Mediacje rówieśnicze” w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i licealnych.
Aktywnie uczestniczę w akcjach popularyzujących idee mediacji pełniąc dyżury w
sądach, brałam udział w Dniach otwartych Rzecznika Praw Obywatelskich, w XV
„Przystanku Woodstok” organizowanym przez WOŚP. Doskonalę swoją wiedzę i
umiejętności mediacyjne poprzez pracę z doświadczonymi mediatorami, poszerzam
wiedzę teoretyczną poprzez udział w warsztatach, kursach i konferencjach naukowych.
Jako patron młodych mediatorów dzielę się z nimi swoją wiedzą i umiejętnościami.
Jestem koordynatorem realizacji staży w PCM.
2.08.2011, 14:28

Temat: Warszawa

Bernard Książak

Wykształcenie
Uniwersytet Warszawski – Resocjalizacja (studia magisterskie) / Wyższa Szkoła
Pedagogiczna TWP w Warszawie –EFS a Edukacja (studia podyplomowe) / Ośrodek
Doradztwa i Treningu Kierowniczego –Szkoła Trenerów Biznesu (TtT)

Doświadczenie zawodowe
Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta. Kierowanie wieloosobowymi
zespołami ludzkimi i koordynowanie własnych (autorskich) projektów w międzynarodowej
firmie. Również od wielu lat współpraca ze stowarzyszeniami i innymi
organizacjami społecznymi. Trener biznesu i rozwoju umiejętności osobistych. Własna
działalność gospodarcza.

Doświadczenie w mediacji
Pierwsze szkolenie z mediacji – 2003r. Mediator Polskiego Centrum Mediacji od
2005r.
Mediacje gospodarcze, pracownicze, rodzinne, karne i z nieletnim sprawcą czynu
karalnego, oświatowe, społeczne, około rozwodowe (m.in. ustalenie kontaktów z
dziećmi, podział majątku)
2.08.2011, 14:30

Temat: Warszawa

Anna Wideł

Wykształcenie
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych:
Magister Socjologii (2001). Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej specjalistyczne
studia podyplomowe: Mediacje rodzinne (2007).

Doświadczenie w mediacji
Doświadczony mediator,patron, opiekun
stażystów.
Od 2006 r. członek Polskiego Centrum Mediacji, aktywny mediator.
Ma za sobą roczny staż oraz cykl szkoleń, warsztatów i superwizji przygotowujących
i uprawniających mnie do realizacji mediacji karnych, rodzinnych, cywilnych,
gospodarczych, prywatnych skierowanych przez Sąd. Realizowałam sprawy projektowe
pozasądowe.
Jednocześnie stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestniczenie w warsztatach,
które prowadzą mediatorzy polscy i zagraniczni (Włochy, Hiszpania, Niemcy,
Norwegia).
Bierze udział w kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Komitet
Ochrony Praw Dziecka, Polskie Centrum Mediacji oraz inne organizacje pozarządowe.Aneta Przygoda edytował(a) ten post dnia 27.10.11 o godzinie 11:47
2.08.2011, 14:33

Temat: Warszawa

Małgorzata Woś

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski: magister prawa

Doświadczenie zawodowe

Prawnik w kancelarii adwokackiej od 1990 r.
Doradca podatkowy w biurze rachunkowo-podatkowym
Zarządza kliniką stomatologiczną od 1990 r.

Doświadczenie w mediacji

Członek Zarządu I Oddziału Polskiego Centrum Mediacji.
Doświadczony mediator z uprawnieniami w sprawach gospodarczych, cywilnych,
karnych i rodzinnych od 2006 roku.
Patron stażystów mediacyjnych.
Specjalizacja: sprawy gospodarcze, cywilne, karne i rodzinne.
2.08.2011, 14:35

Temat: Warszawa

Bogusław Lachowski

Wykształcenie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii
Drewna (1967),
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, studia podyplomowe - Przedsiębiorstwo
w kryzysie (2003)

Doświadczenie zawodowe
Praca zawodowa od 1967 roku w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych,
w tym na stanowiskach kierowniczych.
Wiele lat pracy w oddziałach dużych firm zagranicznych w Warszawie.
Ponad 10 lat pracy jako syndyk masy upadłości.

Doświadczenie w mediacji
Członek Polskiego Centrum Mediacji od 2006 roku. Od tegoż roku na liście Prezesa
Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawach cywilnych.
Specjalizacja: sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze.
2.08.2011, 15:37

Temat: Warszawa

Małgorzata Kucharska-Szydelska

Wykształcenie
Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej Wydział Resocjalizacji
w Warszawie –mgr Pedagogiki Specjalnej ( 1989 )
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im L.Koźminskiego, Handelshochschule
Leipzig, WHU Otto Beisheim Hochschule - studia podyplomowe Executive
MBA ( 2005 )

Doświadczenie zawodowe
10-letnie doświadczenie jako kurator ds. nieletnich, praca z rodziną, ich dziećmi i
osobami pozostającymi w sytuacjach pomocy i kryzysów. Współpraca z firmami
szkoleniowymi w zakresie przygotowywania i prowadzenia warsztatów z aktywizacji
zawodowych i autoprezentacji. Okres od 1994-2008 to praca na stanowiskach kierowniczo-
konsultacyjnych firm korporacyjnych branży FMCG, bankowości i finansów,
dystrybucji. Odpowiedzialność za restrukturyzację zatrudnienia, projekty rekrutacyjne,
rozwojowo-szkoleniowe i ocenę kompetencji. Współautor projektu szkoleniowego
–Talent Management dla środowisk biznesowych.

Doświadczenie w mediacji
Certyfikacja mediacyjna w 2008 i praktyka w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych,
z nieletnimi, sporów cywilno-gospodarczych i prawa pracy. Działalność
pro bono na rzecz organizacji pomocowych. Stała współpraca z Rzecznikiem Praw
Obywatelskich i Centrum Zdrowia Dziecka w zakresie konsultacji dot. mediacji.
2.08.2011, 15:39

Temat: Warszawa

Hanna Kraszewska

Wykształcenie
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - mgr Psychologii; specjalizacja: Profilaktyka i
socjoterapia dzieci i młodzieży
Psychoedukacja-zastosowanie metod aktywnych
Średnie wykształcenie ekonomiczne

Doświadczenie zawodowe
Dom Dziecka w Warszawie
Współpraca z TU Generali –Ubezpieczenia na życie
TU Allianz - Ubezpieczenia inwestycyjne i majątkowe
ZZG Służewieckie Zakłady Chemiczne „Celia”Specjalista ds. ekonomicznych

Doświadczenie w mediacji
Członek Zarządu I Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie
Koordynator Współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich
Uprawnienia do prowadzenia mediacji karnych, cywilnych, rodzinnych, gospodarczych,
oraz z nieletnim sprawcą czynu karalnego
W Polskim Centrum Mediacji od 2009 roku. Specjalistyczne szkolenia z mediacji
karnych, rodzinnych i gospodarczych
2.08.2011, 15:41

Temat: Warszawa

Małgorzata Wojdowska

Wykształcenie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2002)
Studia dzienne magisterskie - 2 kierunki:
Pedagogika resocjalizacyjna i Psychopedagogika kreatywności
Szkoła trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie (2009)-
Certyfikat trenera biznesu

Doświadczenie zawodowe
Trenerka warsztatów i szkoleń w zakresie umiejętności psychospołecznych (twórcze
myślenie, komunikacja, radzenie sobie ze stresem, rozwój osobisty, umiejętności
liderskie).
Autorka i realizatorka wielu projektów m.in.„Polityka równych szans i równości płci”,
„Make a connection”. Na co dzień prowadząca grupy wsparcia dla dorosłych wychowywanych
w domach dziecka i rodzinach zastępczych oraz grupy psychoedukacyjne
dla nieletnich dla nieletnich z ośrodka wychowawczego.
Nauczyciel akademicki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Zakładu Pedagogiki
Resocjalizacyjnej 2008-2010. Współzałożycielka Stowarzyszenia Akademia
Terapii i Rozwoju „Pozytywna Przestrzeń .Trenerka Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej
w Krakowie działająca w Polskim Stowarzyszeniu Trenerów Biznesu.

Doświadczenie w mediacji
Członek Polskiego Centrum Mediacji od 2008 roku. Mediator z uprawnieniami do
prowadzenia mediacji: cywilnych, gospodarczych, karnych i z nieletnim sprawcą czynu
karalnego.
2.08.2011, 15:43

Temat: Warszawa

Mariusz Cieślak

Wykształcenie
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach (2010) –studia podyplomowe
„Akademia Trenera”
Uniwersytet Śląski w Katowicach –uzupełniające studia magisterskie (2005/2011
absolutorium)
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (2003) –lic. socjologii
ogólnej

Doświadczenie zawodowe
MBP w Tychach (2008-2009)
Z.U.S. Rybnik (1997-2006)
K.W.K. „Ziemowit”w Lędzinach (1990-1997)
K.W.K. „Wesoła”w Mysłowicach –Wesołej (1983-1989)

Doświadczenie w mediacji
Członek Polskiego Centrum Mediacji od 2006 roku.
Mediacje: karne, cywilne, rodzinne, gospodarcze, coaching
2.08.2011, 15:46

Temat: Warszawa

Aneta Nowakowska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
specjalizacja prawno kryminologiczna (2007) –mgr politologii

Doświadczenie zawodowe
Od 2003r. moja praca zawodowa związana jest z transportem drogowym krajowym i
międzynarodowym. Zajmuję się negocjacjami z partnerami handlowymi, pozyskiwaniem
nowych i rozwijaniem długoterminowych relacji z obecnymi klientami, a także
koordynacją pracy zespołu kierowców. Uczestniczę od podstaw w procesie zarządzania
firmą transportową.

Doświadczenie w mediacji
Członek Polskiego Centrum Mediacji od 2009 r.
Mediator z uprawnieniami do prowadzenia spraw karnych, cywilnych i gospodarczych
2.08.2011, 16:16

Temat: Warszawa

Katarzyna Tkacz-Nowakowska

Wykształcenie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (2011)- absolwentka Wydziału Psychologii,
specjalizacja - Stosowana Psychologia Społeczna
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- Studium
Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej (2011)

Doświadczenie zawodowe
Praca w ramach wolontariatu z dziećmi w wieku od 1,5 do 17 lat.

Doświadczenie w mediacji
Członek Polskiego Centrum Mediacji od 2009r.
Mediator z uprawnieniami do prowadzenia spraw karnych i rodzinnych.
4.08.2011, 11:49

Następna dyskusja:

"Warszawa - miasto wypalonych"


«

Kraków

|

Kraków

»


Zobacz dyskusje w grupie Mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do