Krzysztof

Krzysztof Szot reżyser /
scenarzysta

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Witam,
Jestem prezesem stowarzyszenia Lubelska Grupa Filmowa, które w najbliższym czasie planujemy rozwiązać. Zapoznałem się z procedurą rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia, niemniej mam kilka pytań i wątpliwości, które chciałbym z pomocą doświadczonej osoby rozwiać.

Jeśli ktoś byłby w stanie doradzić i wyjaśnić kilka niuansów, a tym samym pomóc w "bezbolesnym" przeprowadzeniu nas prze zawiły proces - byłbym bardzo (...) Zobacz więcej
7.10.2010, 11:01

konto usunięte

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Poproszę pytania.Postaram się pomóc.Jednak procedura likwidacji jest bardziej "bolesna" niż (...) Zobacz więcej
7.10.2010, 20:53
Krzysztof

Krzysztof Szot reżyser /
scenarzysta

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Mamy problem po pierwsze ze sformułowaniem uchwały Walnego Zgromadzenia ustanawiającej rozwiązanie i likwidację. W internecie krążą sprzeczne informacje i tak naprawdę nie wiem co powinno się w niej znaleźć, a więc do rzeczy:
1. Czy uchwała powinna zawierać w sobie oznaczenie terminu rozwiązania stowarzyszenia czy termin ten rozpoczyna się w dniu podjęcia uchwały? I też w temacie terminów: czy w uchwale powinien być zawarty termin zakończenia likwidacji?
2. Czy w uchwale o rozwiązaniu można jednocześnie ustanowić na co zostaje przekazany majątek Stowarzyszenia czy potrzebna jest do tego odrębna uchwała?
3. Nie jasny jest dla mnie cel na który można przekazać majątek stowarzyszenia. Jak to należy rozumieć i w jakiej formie następuje przekazanie majątku?
4. Dodam, że majątku nie posiadamy (ani nieruchomości, ani ruchomości). Właściwie pod pojęciem majątek można w naszym przypadku rozumieć środki na koncie bankowym, które pozostaną po opłaceniu księgowej i kosztów sądowych, zostanie tego może kilkanaście złotych. Czy tak małą kwotę również należy jakoś rozdysponować? Czy można ten majątek powiedzmy rozdzielić proporcjonalnie pomiędzy członków?
5. Nie rozumiem też kwestii sporządzenia sprawozdania finansowego. Tu również znalazłem sprzeczne informację, z których wynika, że sprawozdanie finansowe sporządza się dwukrotnie: przed podjęciem uchwały o rozwiązaniu oraz po zakończeniu likwidacji, gdzie jednocześnie zamyka się księgi rachunkowe. Czy tak to właśnie wygląda?
6. Jeżeli chcielibyśmy wnioskować o zwolnienie z opłat sądowych (zmiana wpisu w KRS oraz wykreślenie z rejestru) to czy taki wniosek składa się jednocześnie ze złożeniem odpowiednich formularzy czy należy to zrobić wcześniej?
7. Czym w praktyce zajmuje się wyznaczony Likwidator (poza składaniem papierów do sądu) jeśli jako stowarzyszenie nie mamy długów ani wierzytelności, właściwie żadnego majątku, itp.? Czy jest jeszcze coś czym Likwidator w takiej sytuacji powinien się zająć?

Będę wdzięczny za wszelką radę, jeśli ktoś mógłby udostępnić wzór uchwały o rozwiązaniu i likwidacji również nie pogardzę (...) Zobacz więcej
8.10.2010, 00:10
Karol

Karol Krzyczkowski Zmieniam świat.
Zmiany zacząłem od
siebie.

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Krzysztof Szot:
Mamy problem po pierwsze ze sformułowaniem uchwały Walnego Zgromadzenia ustanawiającej rozwiązanie i likwidację. W internecie krążą sprzeczne informacje i tak naprawdę nie wiem co powinno się w niej znaleźć, a więc do rzeczy:
1. Czy uchwała powinna zawierać w sobie oznaczenie terminu rozwiązania stowarzyszenia czy termin ten rozpoczyna się w dniu podjęcia uchwały? I też w temacie terminów: czy w uchwale powinien być zawarty termin zakończenia likwidacji?

Walne podejmuje uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia i wskazujesz datę w której to nastąpi. Od momentu osiągnięcia tej daty stowarzyszenie znajduje się w stanie likwidacji. Proces likwidacji opisuje wasz statut. Jeśli wymaga wskazania przez walne przeznaczenia środków stowarzyszenia, to robi się to kolejną uchwałą. Jeśli statut pokazuje, że wyłączne kompetencje do tego ma walne, to nie można tego obowiązku zrzucić na likwidatora i likwidator musi wykonać postanowienia uchwały. Jeśli walne prześpi tą uchwałę to przeznaczenie majątku wskaże sąd.
2. Czy w uchwale o rozwiązaniu można jednocześnie ustanowić na co zostaje przekazany majątek Stowarzyszenia czy potrzebna jest do tego odrębna uchwała?

Patrz wyżej.
3. Nie jasny jest dla mnie cel na który można przekazać majątek stowarzyszenia. Jak to należy rozumieć i w jakiej formie następuje przekazanie majątku?

To jest w waszym statucie. Jeśli jest tam "cel zbliżony" to wszystko zależy od tego w czyich kompetencjach jest dysponowanie likwidowanym majątkiem. Zwykle majątek dostanie inna organizacja pozarządowa o zbliżonym profilu.
4. Dodam, że majątku nie posiadamy (ani nieruchomości, ani ruchomości). Właściwie pod pojęciem majątek można w naszym przypadku rozumieć środki na koncie bankowym, które pozostaną po opłaceniu księgowej i kosztów sądowych, zostanie tego może kilkanaście złotych. Czy tak małą kwotę również należy jakoś rozdysponować? Czy można ten majątek powiedzmy rozdzielić proporcjonalnie pomiędzy członków?

Majątek to także prawa autorskie zdobyte w trakcie realizacji projektów (szczególnie, jeśli były tam umowy o dzieło). Nie wolno majątku rozdzielać między członków stowarzyszenia, bo byłaby to po części działalność gospodarcza - członkowie nie partycypują w przychodach stowarzyszenia.
5. Nie rozumiem też kwestii sporządzenia sprawozdania finansowego. Tu również znalazłem sprzeczne informację, z których wynika, że sprawozdanie finansowe sporządza się dwukrotnie: przed podjęciem uchwały o rozwiązaniu oraz po zakończeniu likwidacji, gdzie jednocześnie zamyka się księgi rachunkowe. Czy tak to właśnie wygląda?

Likwidator zamyka księgi na dzień przed wejściem w życie uchwały walnego o rozwiązaniu. Sporządza sprawozdanie (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa). Potem w przeciągu 15 dni otwiera księgi i zaczyna likwidować.

Po likwidacji ponownie zamyka księgi - powinny być wyzerowane. Ponownie robi się raport i z nim składa się w KRS wniosek o wykreślenie z rejestru.
6. Jeżeli chcielibyśmy wnioskować o zwolnienie z opłat sądowych (zmiana wpisu w KRS oraz wykreślenie z rejestru) to czy taki wniosek składa się jednocześnie ze złożeniem odpowiednich formularzy czy należy to zrobić wcześniej?

Takie wnioski zawsze składa się z formularzami. Warto zapytać kogoś z KRS, czy idą na rękę stowarzyszeniom w takich przypadkach.
7. Czym w praktyce zajmuje się wyznaczony Likwidator (poza składaniem papierów do sądu) jeśli jako stowarzyszenie nie mamy długów ani wierzytelności, właściwie żadnego majątku, itp.? Czy jest jeszcze coś czym Likwidator w takiej sytuacji powinien się zająć?

Hmmm... no to od początku:
- informuje KRS o wszczęciu likwidacji i o tym, ze został wyznaczony na likwidatora
- zamyka księgi
- pilnuje sporządzenia raportu przez księgowego
- informuje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (może dodać do nazwy organizacji "w likwidacji")
- sporządza listę wierzycieli i dłużników
- dysponuje majątkiem stowarzyszenia i go "likwiduje"
- sporządza ponownie sprawozdanie
- składa wniosek o wykreślenie z KRS

Ma na to rok, a w czasie likwidowania ma prawo zawiązywać i rozwiązywać w imieniu stowarzyszenia umowy.Karol Krzyczkowski edytował(a) ten post dnia 11.10.10 o godzinie 18:04
11.10.2010, 17:35
Krzysztof

Krzysztof Szot reżyser /
scenarzysta

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Witam,
Bardzo dziękuję za (...) Zobacz więcej
13.10.2010, 09:39
Krzysztof

Krzysztof W. dyrektor, Ośrodek
Działań
Ekologicznych
\"Źródła\"

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Anna Matusiak:
- na czym polega "zamykanie ksiąg"?

tak jak zamknięcie roku
- sporządzam bilans na dzień otwarcia likwidacji (od dnia poprzedniego bilansu?)
- potem przekazuję majątek, który mamy (tylko finansowy) na cel wymieniony w statucie (mamy cel charytatywny wpisany)
- potem sporządzam protokół, że to zostało zrobione i że nie mamy żadnych innych środków trwałych
- co dalej?

trzeba wyzerować wszystkie konta rozrachunkowe
19.10.2010, 13:14
Krzysztof

Krzysztof Szot reżyser /
scenarzysta

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

A czy zarząd - jak przy zamknięciu roku - musi na swoim posiedzeniu, na którym uchwala rozwiązanie Stowarzyszenia, podjąć uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg?Krzysztof Szot edytował(a) ten post dnia 19.10.10 o godzinie 13:33
19.10.2010, 13:32
Karol

Karol Krzyczkowski Zmieniam świat.
Zmiany zacząłem od
siebie.

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Krzysztof Szot:
A czy zarząd - jak przy zamknięciu roku - musi na swoim posiedzeniu, na którym uchwala rozwiązanie Stowarzyszenia, podjąć uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg?Krzysztof Szot edytował(a) ten post dnia 19.10.10 o godzinie 13:33

Od chwili ustanowienia likwidatora to on reprezentuje stowarzyszenie. Zarząd już nie istnieje. No przynajmniej do chwili wpisania likwidatora jako reprezentacji stowarzyszenia do KRS.
20.10.2010, 11:51
Karol

Karol Krzyczkowski Zmieniam świat.
Zmiany zacząłem od
siebie.

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Krzysztof W.:
Anna Matusiak:
- na czym polega "zamykanie ksiąg"?

tak jak zamknięcie roku

To znaczy, że od chwili zamknięcia nie możesz wykonywać na kontach księgowych żadnych operacji. Powiedz to swojemu księgowemu, to będzie wiedział o co kaman ;)Karol Krzyczkowski edytował(a) ten post dnia 20.10.10 o godzinie 11:53
20.10.2010, 11:53

konto usunięte

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Ja mam jedno pytanie: czy majątek stowarzyszenia może być przekazany innemu stowarzyszeniu in statu nascendi, np. pod warunkiem jego rejestracji (...) Zobacz więcej
7.02.2011, 17:06
Krzysztof

Krzysztof W. dyrektor, Ośrodek
Działań
Ekologicznych
\"Źródła\"

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Jak już będzie zarejestrowane w KRS, to nie będzie "in (...) Zobacz więcej
7.02.2011, 18:43

konto usunięte

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

No ale w momencie podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia, to drugie nie będzie (...) Zobacz więcej
7.02.2011, 20:25
Krzysztof

Krzysztof W. dyrektor, Ośrodek
Działań
Ekologicznych
\"Źródła\"

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Teraz rozumiem: w momencie likwidacji (tzn. podejmowania uchwały o przeznaczeniu majątku) to "nowe" stowarzyszenie jest już po zebraniu założycielskim, ale jeszcze nie jest wpisane do KRS. Tak?

Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie :-) Wydaje mi się jednak, że nie można tak zrobić z następujących powodów:

1) Nowe stowarzyszenie nie ma osobowości prawnej, nie ma władz, które mogłyby zdecydować o przyjęciu tego majątku, nie obowiązuje nawet jeszcze statut, w którym są określone jego cele itp. Można sobie przecież wyobrazić sytuację, że z jakiegoś powodu sąd odrzuca wniosek stowarzyszenia o rejestrację.

2) Tego nowego stowarzyszenia nie identyfikuje nic poza nazwą (nie ma numeru KRS, NIP-u, REGON-u itp.) - a w toku rejestracji sąd może np. nakazać zmianę nazwy (bo istnieje już inne stowarzyszenie o takiej (...) Zobacz więcej
7.02.2011, 20:46

konto usunięte

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Dokładnie tak :) Dziękuję za odpowiedź. Mnie wydaje się tak samo. Skoro drugie stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej to nie może nabyć majątku. Chociaż zastanawiam się czy postanowienie o przekazaniu majątku ma skutek rozporządzający czy tylko zobowiązujący, bo jeżeli ten drugi to nie jest wykluczone, że likwidowane stowarzyszenie może określić sposób przekazania majątku ogólnie, a ostateczną decyzję o skutku rozporządzającym podejmie likwidator... zajrzę jeszcze do komentarza do ustawy o stowarzyszeniach prof. Sarneckiego, chociaż wątpię bym znalazł tam odpowiedź na tak (...) Zobacz więcej
7.02.2011, 23:24

konto usunięte

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Co do mojego pytania:
Sprawdziłem dwie książki. Prof. Sarnecki nie daje nigdzie na nie odpowiedzi, natomiast w książce P. Suskiego (Paweł Suski, Stowarzyszenia w prawie polskim, Lexis Nexis, Warszawa 2002, s. 240) znalazłem ciekawą, choć nieodnoszącą się bezpośrednio do pytania rzecz. Suski pisze o możliwości połączenia stowarzyszeń, która nie została przewidziana przez polskiego ustawodawcę, tak jak np. połączenie spółek. W związku z tym jedyną możliwością połączenia stowarzyszeń jest ich rozwiązanie, a następnie założenie nowego stowarzyszenia przez byłych członków tych rozwiązanych. I w tym wypadku w uchwałach o rozwiązaniu stowarzyszeń, ich walne zebrania członków powinny przekazać majątek nowemu stowarzyszeniu. Można zatem wnioskować, iż skoro nowe stowarzyszenie jeszcze nie istnieje, bo ma być de facto połączeniem tych dwóch i można mu przekazać majątek, to analogicznie można przekazać majątek każdemu podmiotowi prawnemu in statu nascendi, a w zasadzie jeszcze nawet przed zebraniem założycielskim. Dodatkowo przekazanie majątku ma jedynie skutek obligacyjny, a podmiot, któremu się go przekazuje nabywa jedynie roszczenie o przeniesienie własności względem likwidatora (coś podobnego do zapisu testamentowego). Bądź co bądź nie jest to akt prawny, a jedynie tekst książki, więc jego literalna wykładnia może (...) Zobacz więcej
8.02.2011, 13:55
Karol

Karol Kasprzyk Ogarniacz wszelakich
przedsięwzięć
internetowych ::
Dosta...

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Stoimy przed prawdopodobną koniecznością likwidacji malutkiego biednego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie to prowadziło także działalność gospodarczą.

Pytanie - jakie są koszta rozwiązania takiego Stowarzyszenia w takim wypadku ? I jak najtaniej i najprościej zakończyć jego działalność ? O likwidacji się naczytałem, że jest żmudna, czaso- i kosztochłonna, stąd chyba zwołanie Walnego i samorozwiązanie decyzją członków jest pewnie najlepszą opcją. Ale jak to w praktyce wygląda - wie ktoś może ??? Z (...) Zobacz więcej
18.02.2011, 10:47
Adam

Adam Krasnodębski Student, Uniwersytet
Warszawski

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Witam,
Jestem prezesem stowarzyszenia sportowego ale bez działalności gospodarczej, które chciałbym rozwiązać "bezboleśnie" jak najszybciej. Zapoznałem się z procedurą rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia, niemniej mam kilka pytań i wątpliwości, które chciałbym z pomocą doświadczonej osoby rozwiać. Zaznaczam, że będę likwidatorem.
Zaczynam od:
1. Zrobienia Walnego Zebrania - protokół, lista obecności, uchwały (jakie dokładnie?)
Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia - tylko nie wiem jaka powinna być dokładna treść tej uchwały, podaje przykład i proszę o poprawki. Wydaje mi się że niektóre punkty nie dotyczą stowarzyszenia bez działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie posiada żadnego majątku, tylko pieniążki na koncie i trochę sprzętu sportowego.
Pani w sądzie powiedziała mi, że jest potrzeba jeszcze uchwała o odwołaniu zarządu i powołaniu w jego miejsce likwidatora ale z treści poniższej uchwały wynika, że wszystkie potrzebne informacje znajdują się w niej.

Sprawa druga, stowarzyszenie dostało nie dawno darowiznę w kwocie 4tys złotych i tyle znajduje się na rachunku na dzień dzisiejszy. Wiem, że będą mi potrzebne pieniążki na likwidacje 150zl, a później 300zł przy składaniu wniosku o wykreślenie z KRS ale co zrobić z resztą pieniędzy? Nie mam już na co wydać, gdyż zakończył się sezon rozgrywek. Czy mogę pozostałą część pieniędzy przelać z powrotem do darczyńcy?

Uchwała nr..................
z dnia..........................
w sprawie postawienia stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania.
W wyniku przeprowadzonej szerokiej, wielowątkowej oceny zaistniałej oceny we władzach i samym Stowarzyszeniu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ................................................. doszło do wniosku, iż utrzymująca się sytuacja w jego funkcjonowaniu prowadzi w konsekwencji do postawienia naszego Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania.
Wobec powyższego Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.................................... ........... ..............................................na podstawie............ (tu podajemy art. statutu stowarzyszenia, który mówi o jego rozwiązaniu ) w związku z art. 36 ust. 1 ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" uchwala:
1. postawienie Stowarzyszenia w stan jego likwidacji z dniem............................................. ...............
2. do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia wyznacz likwidatora(ów) w
osobie Pani/Pana..................................(podać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz nr telefonu).
3. majątek Stowarzyszenia przeznaczyć w części:
a. na zaspokojenie wierzycieli ,
b. na uregulowanie innych zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu,
c. na pokrycie kosztów likwidacji Stowarzyszenia,
d. pozostałą część majątku Stowarzyszenia przekazać na.....................(określić cel i wskazać adresata)
4. jednocześnie upoważnia się likwidatora w razie braku niezbędnych środków finansowych na pokrycie zobowiązań Stowarzyszenia do spieniężenia części majątku na pokrycie zobowiązań.
5. Termin zakończenia likwidacji............................(podać datę) wraz ze złożeniem wniosku do wojewódzkiego sądu rejestrowego o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.
6. jednocześnie Walne Zebranie Członków zobowiązuje likwidatora do:
a) przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia w nakreślonym wyżej terminie, bez zbędnej zwłoki i zabezpieczenia majątku likwidowanego Stowarzyszenia przed jego nieuzasadnionym uszczupleniem
b) złożenia przy zawiadomieniu sądu o wszczęciu likwidacji, oświadczenia o przyjętej odpowiedzialności materialnej za powierzony majątek Stowarzyszenia
c) zawiadomienia sądu rejestrowego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatora z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu zamieszkania
d) zawiadomieniu banku o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji i wypowiedzenia umowy o prowadzeniu rachunku bankowego
e) podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji(np. tablica ogłoszeń Urzędu Miasta, lokalna prasa)
f) dokonanie wszystkich czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia:
- sporządzenie sprawozdania finansowego bilansu na dzień otwarcia likwidacji Stowarzyszenia
- spisanie inwentarza rzeczowego majątku Stowarzyszeniach
- ustalenie aktualnego stanu konta potwierdzonego wyciągiem bankowym
- wyegzekwowanie należności od dłużników
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków wierzycieli
- opracowanie planu zaspokojenia zobowiązań wobec wierzycieli
- przekazanie pozostałej części majątku ( po zaspokojeniu wierzytelności, uregulowaniu innych zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu w związku z jego dotychczasową działalnością i kosztów przeprowadzenia likwidacji) na cel określony w niniejszej uchwale)
- powołania komisji celem przeprowadzenia archiwizacji dokumentów
- przekazanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego (lub
podjąć uchwałę o miejscu jej przechowywania)
- innych czynności nie określonych wyżej, a wynikających z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia
- złożenia wniosku do wojewódzkiego sądu rejestrowego(lub starosty)o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.
Na podstawie listy obecności i zgromadzonych na sali obrad osób stwierdza się, iż na ogólną liczbę...........członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z prawem głosu...........członków.
Za przyjęciem uchwały głosowało ..................członków, przeciw.........., wstrzymało się od głosu..................członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu.
Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta stosunkiem..............oddanych głosów.
Wykonanie uchwały powierza się wyznaczonemu likwidatorowi Stowarzyszenia.
Za Walne Zebranie Członków
Członkowie Zarządu Sekretarz Przewodniczący

2. Druki: Z61, ZK, ZR
To wszystko wiozę do sądu i czekam na decyzję.

Proszę o pomoc w rozwiązaniu stowarzyszenia, krok po kroku, gdyż jestem "zielony" w tych sprawach.
13.03.2012, 12:47

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Czy już się uporałeś z likwidacją ? Pomożesz mi w tym temacie , chcę zlikwidować klub sportowy , bez działalności gosp. , na koncie tylko 20 zł i nic więcej jak to zrobić krok po kroku - podeślesz (...) Zobacz więcej
8.06.2013, 23:24
Hu

Hu Dudkie Gitarzysta, Time to
Arise

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

Likwidacja naszego stowarzyszenia znacznie się przeciągnęła. Złożyłem do sądu wniosek o przedłużenie terminu i zero odpowiedzi... stwierdziłem więc, że robię swoje i złożę po prostu sprawozdanie jak tylko zostanie ono zatwierdzone przez WZ. Mam jedno pytanie odnośnie sprawozdania: w którym miejscu w kosztach wpisać wartość przekazanego majątku, tak aby ostatecznie bilans wyszedł (...) Zobacz więcej
6.11.2013, 16:31
Hu

Hu Dudkie Gitarzysta, Time to
Arise

Temat: Likwidacja stowarzyszenia - prośba o konsultację

I jeszcze jedno pytanie - czy likwidator stowarzyszenia ma obowiązek składać do US roczne sprawozdania finansowe? Nie mogłem znaleźć tego na żadnej stronie dotyczącej obowiązków likwidatora, nie zostało to również wymienione w uchwale WZ, która powołała mnie do tej funkcji. Wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, ale wskutek przedłużenia likwidacji takie sprawozdania nie zostały już dwukrotnie złożone (za 2011 i 2012 rok) i nie wiem czy nie będzie jakiegoś problemu, gdy złożę w US NIP-2 o wykreślenie...Ten post został edytowany przez Autora dnia 06.11.13 o godzinie 21:33
6.11.2013, 21:33Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do