Arkadiusz Mariusz

Arkadiusz Mariusz S. DEPOZYTARIUSZ -
współwłaściciel,
Kancelaria
Prawno-Depozy...

Temat: Kiedy nie można żądać zwrotu świadczenia?

Kiedy nie można żądać zwrotu świadczenia?

„Wątpliwości co do obowiązku spełnienia świadczenia nie mogą być utożsamiane z wymaganą przez art. 411 pkt 1 kc pozytywną wiedzą dłużnika o braku powinności spełnienia świadczenia” - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 czerwca 2003 r. (I CKN 390/2001).
Źródło: (...) Zobacz więcej
13.10.2007, 20:25Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do