Arkadiusz Mariusz

Arkadiusz Mariusz S. DEPOZYTARIUSZ -
współwłaściciel,
Kancelaria
Prawno-Depozy...

Temat: Kiedy nie można żądać zwrotu świadczenia?

Kiedy nie można żądać zwrotu świadczenia?

„Wątpliwości co do obowiązku spełnienia świadczenia nie mogą być utożsamiane z wymaganą przez art. 411 pkt 1 kc pozytywną wiedzą dłużnika o braku powinności spełnienia świadczenia” - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 czerwca 2003 r. (I CKN 390/2001).
Źródło: OSP 2005/9 poz. 111
13.10.2007, 20:25Zobacz dyskusje w grupie DŁUŻNICY

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do