Temat: co to jest pas drogowy?

czy to:
1. pas terenu w granicy działki w której znajduje się droga?
2. czy to pas terenu w liniach rozgraniczających KDL?
3. czy to pas terenu w ogległości 0,75 m od ostatniego elementu drogi?

rozważam to pytanie dla drogi gminnej? bo za "chiny ludowe" nie wiem jak wskazać (...) Zobacz więcej
25.10.2009, 22:15
Agata

Agata Pieńkowska B.B.P.B.K. TRANSCOMP

Temat: co to jest pas drogowy?

USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH
Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) droga lub pas drogowy - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

pas drogowy dla drogi dojazdowej nie powinien być mniejszy niż 10 m, dla drogi lokalnej nie mniejszy niż 12 m, a dla drogi zbiorczej nie mniejszy (...) Zobacz więcej
27.10.2009, 22:50
Tomasz

Tomasz Wójcik PMP Certified

Temat: co to jest pas drogowy?

czy "droga dojazdowa" oznacza również prywatną drogę na działce np. rolnej? Chodzi mi konkretnie o drogę dojazdową do turbiny wiatrowej na działce (...) Zobacz więcej
3.11.2009, 19:49
Agata

Agata Pieńkowska B.B.P.B.K. TRANSCOMP

Temat: co to jest pas drogowy?

Tomasz Wójcik:
czy "droga dojazdowa" oznacza również prywatną drogę na działce np. rolnej? Chodzi mi konkretnie o drogę dojazdową do turbiny wiatrowej na działce rolnej.

pozdrawiam

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, z dnia 2 marca 1999 roku, wyróżnia 7 klas dróg. Droga dojazdowa to najniższa klasa drogi publicznej i zaliczana jest do kategorii dróg gminnych. Nie jest drogą prywatną, a jej zarządcą jest gmina.
3.11.2009, 22:14
Tomasz

Tomasz Wójcik PMP Certified

Temat: co to jest pas drogowy?

dzieki!
5.11.2009, 10:45

Następna dyskusja:

wnioski do mpzp gminy gdy p...
Zobacz dyskusje w grupie planowanie przestrzenne

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do