Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Cloud Computing już tu jest! Jak zapewnić bezpieczeństwo danych w usługach w chmurze?

Pora oddzielić fakty od mitów.

Konsumenci z entuzjazmem korzystają z Cloud Services (aplikacje Google, Skype, Facebook, iTunes itp.), czyli usług dostępnych przez przeglądarkę i wiele urządzeń. To oni napędzają popyt na usługi chmurowe - bez widocznych ograniczeń, dostępne wszędzie i zawsze, nadążające za ich oczekiwaniami poprzez stały rozwój, bez uciążliwych przestojów i z kontrolowanymi kosztami wynikającymi z faktycznego wykorzystania usługi.

Ten nowy model korzystania z technologii kładący nacisk na potrzeby i korzyści użytkownika, a nie własność i lokalizację infrastruktury przenika powoli z zastosowań konsumenckich do świata biznesu.

Czy polski biznes - wielki i mniejszy - jest gotowy na korzystanie lub świadczenie usług w chmurze? Czy zainspirowani entuzjazmem konsumentów ludzie biznesu także postawią na niższe koszty technologii, większą elastyczność działania i oszczędność czasu? Czy zdecydują się zaufać dostawcom rozwiązań chmurowych, a skupić się na rozwijaniu własnego biznesu i zaspokajaniu potrzeb swoich klientów? Co z odpowiedzialnością dostawców, bezpieczeństwem danych i prywatnością konsumentów?

W dyskusji 10 lutego udział wezmą wiodący usługodawcy Cloud Services oraz ich klienci, eksperci branżowi, prawnicy.

Agenda: www.tmtevents.pl

Zarejestruj się teraz: www.tmtevents.pl

Do 31 stycznia wejściówka TANIEJ, tylko 299 zł!


Obrazek


W gronie krajowych i światowych ekspertów będziemy dyskutować o czterech aspektach Cloud Computingu, czyli wykorzystania rozproszonej mocy obliczeniowej oraz powierzchni dyskowej, oraz wykorzystania Cloud Services, czyli usług dostępnych na żądanie przez internet:

* biznesowym - scenariusze wdrożeń, modele kosztowe, zalety i wady
* prawnym - prywatność, odpowiedzialność, bezpieczeństwo danych, monopole zewnętrzne
* technicznym - kanały dostępu, skalowalność, time-to-market, bezpieczeństwo, TCO, ROI
* organizacyjnym - zmiany w środowisku pracy, bariery mentalne i organizacyjne

Wspólnie pokonamy żargon (techniczny i marketoidalny), ustalimy ramy prawne i rynkowe fakty, odsuniemy od siebie mity i niedomówienia. Dzięki wiedzy ekspertów z różnych dziedzin zamienimy szarą strefę niepewności we wskazówki i inspiracje dla opracowania najlepszych praktyk stosowania Cloud Computingu oraz Cloud Services w Polsce.

Rozmowa dotyczyć będzie stosowania Cloud Computingu w kluczowych sektorach gospodarki:

* zastosowania konsumenckie takie jak komunikacja, korzystanie z usług bankowych,
* zastosowania biznesowe w dużych firmach - telekomunikacja i media cyfrowe, bankowość i finanse, produkcja i dystrybucja, inne usługi,
* zastosowania dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie marketingu, sprzedaży, finansów, rekrutacji

Interesuje nas rozwój sytuacji w Polsce i Europie na tle USA i innych krajów. Ważnym wątkiem dyskusji będzie prawo milionów konsumentów do prywatności w starciu z prawem swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także różnice w podejściu do tematu w UE i USA.

Specyfika Cloud Computingu i Cloud Services, zakładająca szczególny sposób dostępu i przetwarzania danych klienta, rodzi szereg pytań natury prawnej, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, oraz ochrony danych, którym ustawa nadaje status tajemnicy prawnie chronionej (dane bankowe, dane telekomunikacyjne, dane ubezpieczeniowe).

Wspomniane wątpliwości sprawiają czasem, że Cloud Computing bywa uznawany przez przez polskie firmy za kłopotliwy i ryzykowny. Z drugiej strony wdrożenia rozwiązań Cloud Computing lub Cloud Services mają szereg zalet w porównaniu do tradycyjnego podejścia do IT. 10 lutego będziemy dyskutować czy i jak można sobie z tym dylematem poradzić.

Zapraszamy do dyskusji 10 lutego na temat przyszłości Cloud Services i Cloud Computing w polskim sektorze MŚP, branży bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, mediów cyfrowych, czy energetyce i gazownictwie.

Cloud Computing już tu jest. Pora oddzielić fakty od mitów.

Agenda: www.tmtevents.pl

Zarejestruj się teraz: www.tmtevents.pl

Do 31 stycznia wejściówka TANIEJ, tylko 299 zł!
20.01.2011, 16:55
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Zapraszamy na stronę spotkania na Goldenline, gdzie umieszczamy bieżące informacje dotyczące konferencji.

Cena promocyjna udziału w TMT.CloudComputing'11 Warsaw obowiązuje jeszcze tylko 10 dni!
21.01.2011, 15:20
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Firma Outbox, partner konferencji, do udziału w TMT.CloudComputing'11 Warsaw zaprasza filmowo.

24.01.2011, 10:25
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Goście specjalni konferencji TMT.CloudComputing'11 Warsaw.


Obrazek

Vincent Desveronnieres,Business Development Manager, EMEA CRM OnDemand, Oracle, będzie mówił o tym "Jak cloud computing wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw?" na przykładach firm z Europy i USA.


Obrazek

Nicolas Mobbs,współzałożyciel i członek zarządu firmy konsultingowej Outbox. Będzie mówił o tym "Jak demokratyzacja rozwiązań i usług IT posłuży Polsce".


Obrazek

Borys Stokalski,wiceprezes zarządu Infovide-Matrix S.A., będzie mówił o zaletach Cloud Computingu dla różnych branż.

Zapraszamy!
24.01.2011, 17:29
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Goście, eksperci, paneliści TMT.CloudComputing'11 Warsaw.

Wspólnie z gośćmi specjalnymi w pierwszym panelu dyskusyjnym udział wezmą:

Obrazek

Andrzej Kwiatkowski, były Prezes Zarządu A.T. Kearney Partner, Partner zarządzający IBM Business Consulting Services a także Członek Zarzadu IBM Business Process Outsorcing będzie dyskutował o przyszłości Cloud Computing w Polsce i na świecie.

Obrazek

Marek Borzestowski współzałożyciel i były Prezes pierwszego, wiodącego portalu internetowego w Polsce "Wirtualna Polska", będzie mówił o usługach dostępnych w chmurze i wirtualnych agentach.

Obrazek

Waldemar Sielski, Wiceprzewodniczący Komitetu Programowego 3. Kongresu Informatyki Polskiej, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Fundacji Multis Multum, ekspert w programie Interkl@sa i w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zasiadający w radach nadzorczych kilku spółek prawa handlowego będzie ekspertem podczas pierwszej dyskusji panelowej.

Zapraszamy!Agnieszka Ambroziak edytował(a) ten post dnia 26.01.11 o godzinie 11:27
25.01.2011, 10:54
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Dyskusje i wystąpienia, TMT.CloudComputing'11 Warsaw

Pierwsza dyskusja panelowa będzie poruszać następujące tematy:

Przede wszystkim potrzeby klientów i korzyści dla nich:technologia jest dla klientów, a nie klienci dla technologii.

Czy jest alternatywa dla Cloud Computingu?

Pokonując slogany i żargon: Cloud Computing, a Cloud Services. Jaka jest różnica?

Wszystko we właściwym czasie: Cloud Computing & Cloud Services w 2010, a Hosting & Outsourcing w 2000.
Czysty marketing, czy nowa jakość?

Coś za coś: niskie koszty, duży wybór i elastyczność, ciągłe zmiany na lepsze, ALE mniejsza kontrola informacji, zagrożenia prywatności, wątpliwości prawne.

Zapraszamy!
26.01.2011, 11:27
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Cena promocyjna udziału w TMT.CloudComputing'11 Warsaw obowiązuje jeszcze tylko 5 dni!

Zarejestruj się teraz!
26.01.2011, 18:20
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Goście specjalni, eksperci, paneliści TMT.CloudComputing'11 Warsaw


Obrazek

Ivan Desouza, od 7 lat pełniący w firmie Oracle funkcję Principal Sales Consultant / Product Specialist CRM On Demand dla regionu EMEA, od początku aplikacji Oracle CRM On Demand wspierający klientów w ocenie rozwiązania oraz w trudnych zagadnieniach integracyjnych przedstawi prezentację pt."CRM On Demand wspomaga rozwój biznesu w trudnych czasach".
27.01.2011, 09:44
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Goście specjalni, eksperci, paneliści TMT.CloudComputing'11 Warsaw.

Obrazek
Radosław Odrobina, architekt systemów i manager w warszawskim oddziale międzynarodowej firmy konsultingowej Accenture z ponad 15-letnim międzynarodowym doświadczenie w rozwoju i integracji systemów IT, będzie panelistą w dyskusji "Usługi w churze dla konsumentów - dziś i jutro".
27.01.2011, 18:18
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Goście specjalni, eksperci, paneliści TMT.CloudComputing'11 Warsaw.

Maciej Byczkowski,Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI weźmie udział w dyskusji panelowej 'Usługi w chmurze i korzyści dla Małych i Średnich Firm'.

Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji(ABI) jest dobrowolnym zrzeszeniem o charakterze niezarobkowym, które działa na rzecz rozwoju grupy zawodowej Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Głównym celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o ochronie danych osobowych, a w szczególności edukacja oraz podnoszenie świadomości ochrony danych osobowych wśród przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Ponadto Stowarzyszenie dąży do ustalenia i krzewienia standardów etycznych w pracy osób nadzorujących przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Zapraszamy!
28.01.2011, 14:40
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Jeszcze tylko dziś promocyjna cena udziału w konferencji TMT.CloudComputing'11 Warsaw! Zapraszamy!
31.01.2011, 09:57
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Goście specjalni, eksperci, paneliści TMT.CloudComputing'11 Warsaw.

Obrazek

Artur Kurasiński, bloger (blog.kurasinski.com) i przedsiębiorca w branży interaktywnej działający w obszarze nowych mediów ze szczególnym naciskiem na Internet i mobile. Założyciel wielu serwisów (m.in. http://Nuta.pl, http://Szufler.pl, http://Apteo.pl, http://Chomiks.com, http://Mordami.pl), współtwórca serii spotkań środowiska start-up’ów Aula Polska (http://aulapolska.pl) oraz współzałożyciel inicjatywy mającej na celu wspieranie środowiska freelancerów w Polsce – http://PewnaGrupa.pl, będzie panelistą dyskusji 'Usługi w chmurze dla konsumentów - dziś i jutro'. Zapraszamy!
31.01.2011, 17:58
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Goście specjalni, eksperci, paneliści TMT.CloudComputing'11 Warsaw.

Obrazek

Michał Kostrzewa, Online Business Group Lead w firmie Microsoft, w latach 2005 - 2006 twórca i dyrektor środkowoeuropejskiego oddziału firmy Skype Communications, wcześniej zawodowo związany z rynkiem telekomunikacyjnym - pracował m.in. w firmach eTel i Polkomtel, będzie panelistą w dyskusji 'Usługi w chmurze dla konsumentów - dziś i jutro'. Zapraszamy!
1.02.2011, 10:25
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Przedłużamy promocję EARLY BOOKING!
Taniej aż do 6 lutego 2011!


Zarejestruj się już teraz!
1.02.2011, 19:47
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Goście specjalni, eksperci, paneliści TMT.CloudComputing'11 Warsaw.

Obrazek

Piotr Majcherkiewicz, Inteliwise, Prezes Zarządu Wola Info S.A. w latach 2002-2010, dyrektor sprzedaży odpowiedzialny za rynek przemysłu i usług w firmie Ster Projekt S.A, a wcześniej w Hewlett-Packard Polska, będzie panelistą w dyskusji 'Usługi w chmurze dla konsumentów - dziś i jutro'. Zapraszamy!
2.02.2011, 10:53
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Goście specjalni, eksperci, paneliści TMT.CloudComputing'11 Warsaw.

Obrazek

Marcin Grodzicki, Prezes zarządu NOVO Technologies S.A., inwestor w innowacyjne projekty biznesowe,który pracował w międzynarodowych firmach z branży konsultingowej z tzw. Wielkiej Czwórki, CEO, CFO oraz Wiceprezes Zarządu w międzynarodowych firmach farmaceutycznych z listy Fortune Global 500, będzie panelistą w dyskusji 'Usługi w chmurze i korzyści dla Małych i Średnich Firm'.
2.02.2011, 18:37
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Goście specjalni, eksperci, paneliści TMT.CloudComputing'11 Warsaw.

Obrazek

Wiktor Sarota, współzałożyciel i prezes firmy InFakt, oferującej aplikację do wystawiania faktur i prowadzenia księgowości online dla freelancerów, samozatrudnionych oraz małych i średnich firm, która świadczy usługi jako producent oprogramowania w modelu SaaS, będzie panelistą w dyskusji 'Usługi w chmurze i korzyści dla Małych i Średnich Firm'.
3.02.2011, 11:45
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Został tylko tydzień do konferencji! Skorzystajcie z promocji EARLY BOOKING i zarejestrujcie się taniej do 6 lutego 2011!

Zarejestruj się już TERAZ!
3.02.2011, 15:37
Waldemar

Waldemar Lenda Security
Professional, CISM,
CISA, CISSP, ISO
27001 LA

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Zostal tylko tydzien?

cudownie!!!

nie mozemy sie doczekac kiedy bedzie w koncu ta konferencja!!!

naprawde!!!

moze w koncu wtedy przestaniecie spamowac wszystkie grupy na GL zwiazane z (...) Zobacz więcej
3.02.2011, 15:46
Agnieszka

Agnieszka Ambroziak Customer Service
Manager

Temat: Bezpieczeństwo usług w chmurze. TMT.Cloud Computing'11...

Panie Waldemarze, dziękuję że podzielił się Pan swoimi odczuciami. Nie sądziliśmy że konferencja i informacje przez nas przekazywane wzbudzają tyle emocji.

Rozumiem Pana zdenerwowanie. Zakładam że jest Pan osobą aktywną na forach dotyczących sieci i może Pana razić częste uaktualnianie wątków.

Niemniej jednak nie uważam iż przekazywanie merytorycznych informacji o konferencji, w dedykowanych do tego wątkach lub w wyznaczonych przez moderatorów miejscach jest spamowaniem.

Z miłą chęcią jednak zapoznam się z Pana opinią,uwagami i sugestiami, dlatego zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną agnieszka.ambroziak@customagic.pl

pozdrawiam
3.02.2011, 17:36

Następna dyskusja:

Konferencja TMT.CloudComput...
Zobacz dyskusje w grupie IT Security

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do