Temat: szkolenie z Muzykoterapii i Psychodramy u Dr Elżbiety...

w październiku odbędzie się Szkolenie z Muzykoterapii szczegóły na stronie

http://www.muzykoterapia.org.pl/
polecam:)
DWULETNIE SZKOLENIE Z MUZYKOTERAPII W listopadzie b.r rozpoczyna się Specjalistyczne Szkolenie z Muzykoterapii, rozumianej jako niewerbalna technika psychoterapii, jako wsparcie dla rozwoju osobowości. Obejmuje ono wszystkie zagadnienia ważne dla psychoterapii. Odbywa się w Warszawie raz w miesiącu w weekend, w formie warsztatów. Prezentuje nowoczesną i skuteczną metodę terapii i dydaktyki. W odróżnieniu od wielu innych szkoleń, niniejsze jest kierowane przez osobę, która jest muzykoterapeutą od 30 lat, a więc wie na czym polega proces terapeutyczny i umie go prowadzić.
W pierwszym roku warsztaty dotyczą zagadnień takich jak: nawiązywanie pierwszego kontaktu z pacjentem neurotycznym a psychotycznym, identyfikacja siebie poprzez muzykę, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia kontaktu, budowanie własnej odrębności i „struktury”, praca z ciałem, w tym także z objawem chorobowym, problematyka zaburzeń seksualnych, problematyka rodzinna oraz wyznaczania własnych celów, zwłaszcza odległych i ich realizacji, diagnozowanie i formowanie struktury grupy muzykoterapeutycznej, itd.
Wym. zagadnienia są realizowane przy użyciu technik narracyjnych kierowanej muzyką wyobraźni oraz technik z użyciem instrumentów muzycznych i głosu. Prezentowane są trzy metody psychodramy muzycznej oraz elementy systemu Orffa w postaci zabaw muzycznych i elementarnego muzykowania, możliwe do wykorzystania także w pracy z dziećmi.
W drugim roku nauczana jest metoda „portretu muzycznego” jako praca z pojedynczym pacjentem na tle i z pomocą grupy – diagnozująca i harmonizująca treści i struktury „ja”. Jest to metoda terapii poczucia tożsamości, diagnozująca mechanizmy osobowościowe choroby, budująca „struktury” u pacjenta (np. poprzez „kodowanie muzyczne” w celu instalacji ego; odpowiednik muzycznego NLP ), dokonująca reparacji głębokich urazów emocjonalnych i integrująca osobowość. Pacjent otrzymuje tu także informację zwrotną od terapeuty w postaci lustra muzycznego (utwory dobrane do cech osobowości). Podczas szkolenia można zapoznać się z programowaniem muzyki do wym. wyżej technik i do „portretów muzycznych”, zrozumieć specyfikę percepcji muzyki, komunikacji i myślenia muzycznego w terapii, diagnostyczną i terapeutyczną rolę instrumentów muzycznych, czyli można poznać warsztat muzykoterapeuty.
Do szkolenia kwalifikowane są 4 grupy zawodowe: muzyczna, psychologiczna, pedagogiczna i medyczna oraz studenci wym. kierunków, które wstąpią do w Gr. Roboczej Muzykoterapia Sekcji Naukowej Psychoterapii Pol. Tow. Psychiatr. (SNP PTP).
Szkolenie jest akredytowane przez SNP PTP w takim sensie, że osoba ubiegająca się o certyfikat psychoterapeuty może zaliczyć tu obowiązujące 260 godz. terapii własnej. Prezentuje ono metodę autorską dr n. hum. Elżbiety Galińskiej. Pokazuje na czym polega proces terapeutyczny każdej z prezentowanych technik i daje przykłady pracy z pacjentami. Kierownik naukowy szkolenia posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Pol. Tow. Psychiatr., międzynarod. certyfikat Europejsk. Inst. Psychodramy z siedzibą w Berlinie oraz certyfikat Międzynarod. Tow. Somatoterapii i Somatoanalizy w Strasbourgu. Jest przewodniczącą Grupy Roboczej Muzykoterapia w Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP (SNP PTP). Jest wieloletnim b. reprezentantem Polski w Europ. Komitecie ds. Muzykoterapii i ekspertem w programie międzynarod. UNESCO Arts in Hospital; pracuje jako adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Szkolenie to może być przydatne także dla nauczycieli, ułatwiać im kontakt z młodzieżą szkolną, rozumienie jej trudności i radzenie sobie z nimi. Z kolei osobom pracującym z dziećmi pozwala zrozumieć, na podstawie pracy z dorosłymi, czego należy dostarczać dziecku, a czego unikać, żeby nie doszło do rozwoju i wystąpienia zaburzeń. Prowadzone jest też szkolenie w psychodramie (tu grupa jest otwarta), a także specjalizacja z muzykoterapii dla certyfikowanych psychoterapeutów. (0-22) 642-95-16; 0-500-236-029 dr Elżbieta Galińska
http://muzykoterapia.org.pl
elgal@sadyba.elartnet.pl
szkoleniamt@gmail.comKasia Tywonek edytował(a) ten post dnia 15.09.08 o godzinie 16:09
3.10.2007, 15:58

Następna dyskusja:

szkolenie z muzykoterapii i...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do