Robert

Robert S. doradca finansowy -
kredyty,
ubezpieczenia,
inwestycje

Temat: Czy można to "wrzucić" bezpośrednio w koszty?

"Czy zakupiony środek trwały (wartość <3500 zł) który będzie używany powyżej roku można wliczyć w koszty? W szczególności chodzi o laptop, kasę pancerną, (...) Zobacz więcej
14.04.2010, 08:23
Arkadiusz

Arkadiusz Dudkiewicz doradca podatkowy,
agent celny, doradca
prawny, wykładowca

Temat: Czy można to "wrzucić" bezpośrednio w koszty?

Tak - art. 22d ust. 1 ustawy o PIT (i odpowiedni art. ustawy o CIT) ...
Robert S.:
"Czy zakupiony środek trwały (wartość <3500 zł) który
> będzie używany powyżej roku można wliczyć w koszty? W
szczególności chodzi o laptop, kasę pancerną, ksero, drukarki..."
14.04.2010, 17:18
Bartosz

Bartosz Rogojsza Dyrektor ds.
finansowych

Temat: Czy można to "wrzucić" bezpośrednio w koszty?

Tak - zresztą jeśli mówimy o środku trwałym to z samej definicji powinien być on użytkowany powyżej jednego roku :). <3500 zł np. jednorazowym (...) Zobacz więcej
16.05.2010, 14:06
Tomasz

Tomasz R. Wyjątki od reguły
stanowią o uroku
życia.

Temat: Czy można to "wrzucić" bezpośrednio w koszty?

Nie wiem jaka forma prowadzenia księgowości. Czy podatkowa księga przychodów i rozchodów czy księgi rachunkowe? Ale trzeba pamiętać o tym żeby to zaewidencjonować. W księgach rachunkowych na koncie pozabilansowym środki trwałe o niskiej wartości. W KPiR w ewidencji wyposażenia ( środki trwałe powyżej 1500zł kwoty ). W czasie kontroli czepiają się tego.

Również środki trwałe o wyższej wartości niż 3500zł można dawać jednorazowo w koszty na podstawie art 22 k. uopof
7. Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
Teraz jest po 100000EUR w latach 2009 i 2010.
Przy czym ten cały artykuł trzeba przeczytać, tam są pewne wyłączenia.Tomasz Rumin edytował(a) ten post dnia 16.05.10 o godzinie 17:25
16.05.2010, 17:24Zobacz dyskusje w grupie Rachunkowość dla praktyków

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do