Sylwia

Sylwia Bojarowska-Nowak konsultant Głównego
Punktu
Informacyjnego
Funduszy Europe...

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej możliwe jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Postępowanie w przypadku tego Działania jest dwuetapowe:

1. Wybór w drodze konkursu (przez urząd marszałkowski) instytucji szkoleniowych.

2. Wybrane w etapie 1) instytucje ogłaszają nabór na szkolenia dla osób które, chcą otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W województwie pomorskim etap 1) został zakończony. Lista wybranych instytucji szkoleniowych została zamieszczona na stronie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: http://wrotapomorza.pl/res/defs/konkursy/6_2/infor...

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości uczestnictwa w projekcie proszę kontaktować się bezpośrednio z instytucjami zamieszczonymi na podanej powyżej liście, ponieważ każda z nich ma różne kryteria dostępu.

W ramach działania 6.2 przyszli przedsiębiorcy otrzymują:

- szkolenia i doradztwo – umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- środki finansowr na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł
- wsparcie pomostowe w okresie 6/12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m. in. wsparcie finansowe w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia,
- doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

W razie dodatkowych pytań proszę zadawać je tutaj, bądź bezpośrednio Ewelinie Zbieg, tel. 058 326 81 48, email: punktinformacyjny@woj-pomorskie.pl
8.01.2009, 15:56
Antoni

Antoni Ruszkowski Seksualne
(r)ewolucje

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

link (...) Zobacz więcej
9.01.2009, 11:50
Sylwia

Sylwia Bojarowska-Nowak konsultant Głównego
Punktu
Informacyjnego
Funduszy Europe...

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Skopiowałam instytucje, które dostały dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu.

Centrum Rozwoju PROGRES - ul. Plac Wolności 23; 89-500 Tuchola

Projekt zakłada wsparcie dla 60 mieszkańców powiatu chojnickiego, chcących założyć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej, w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą Projekt zakłada udzielenie dotacji na założenie spółdzielni socjalnej, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowo – doradcze, w tym doradztwo podstawowe i specjalistyczne

Fundacja Gospodarcza ul. Olimpijska 2; 81-538 Gdynia

Projekt zakłada udzielenie podstawowego i specjalistycznego wsparcia szkoleniowo – doradczego, przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz udzielenie wsparcia pomostowego. Uczestnikami projektu będą mieszkańcy powiatów: M. Gdańsk, M. Gdynia, M. Sopot oraz powiatu gdańskiego, puckiego, wejherowskiego i kartuskiego. Udział w projekcie wezmą 24 osoby.

Kaszubski Instytut Rozwoju ul. Świętojańska 10 A; 83-400 Kościerzyna

Projekt zakłada wsparcie 30 osób bezrobotnych, mieszkańców obszarów wiejskich powiatu kościerskiego. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem szkoleniowo – doradczym, natomiast 20 osób z tej grupy otrzyma dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Powiat Kościerski ul. 3 Maja 9C; 83-400 Kościerzyna

Projekt zakłada wsparcie mieszkańców powiatu kościerskiego, pozostających bez zatrudnienia. Wsparciem szkoleniowo – doradczym objętych zostanie 30 osób. Następnie Komisja Oceny Wniosków wybierze 20 osób, które otrzymają dotacje na otwarcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Piwna 36/39; 80-831 Gdańsk

Projekt zakłada wsparcie dla 24 osób, mieszkańców województwa pomorskiego. Uczestnicy uzyskają wsparcie szkoleniowo – doradcze otrzymają dotacje na otwarcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości; ul. Aleja Wojska Polskiego 499; 82-200 Malbork

Projekt zakłada realizację wsparcia szkoleniowo – doradczego oraz udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto zaplanowano udzielenie wsparcia pomostowego. Projekt zakłada udział 24 osób z powiatu malborskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku; ul. Armii Krajowej 70; 82-200 Malbork

Projekt zakłada realizację kampanii informacyjno – promocyjnej, dotyczącej samozatrudnienia, skierowanej do mieszkańców powiatu malborskiego. Kampania obejmować będzie dystrybucje materiałów informacyjnych, utworzenie strony internetowej, spoty reklamowe, artykuły prasowe, infolinię i punkt konsultacyjny, konkurs na „Idealny biznes” oraz przenośną wystawę fotograficzną.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku; ul. 3 Maja 9; 80-202 Gdańsk

Projekt zakłada wsparcie dla 60 osób w wieku 50 – 64 lata z powiatu gdańskiego i Miasta Gdańska. Wszyscy uczestnicy otrzymają wsparcie szkoleniowo – doradcze, natomiast 20 osób otrzyma dotacje na otwarcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Przesyłam też linka, może tym razem zadziała
http://www.wrotapomorza.pl/res/defs/konkursy/6_2/infor...

Pozdrawiam
9.01.2009, 13:56
Marcin

Marcin P. Właściciel BRIKOL

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Witam serdecznie ciesze się, że w końcu można bezpośrednio zadać przemyślne na spokojnie pytanie.
Otóż dlaczego Ten program wsparcia nazywa się Pomorskie w Unii? Przecież tylko niektóre miasta i powiaty zostały wyróżnione. Od dłuższego czasu staram się dowiedzieć jakiś konkretów o POKL działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". A w tej chwili dowiedziałem się, że powiat Człuchowski nie został objęty żadnym programem szkoleniowym. Czy są jakieś nadzieje, chciałbym założyć spółkę kapitałową mam wkład w postaci parku maszyn brykietujących i peryferyjnych własnej konstrukcji, posiadam pomysł i wstępnie zbudowaną sieć dystrybucyjną oraz sprecyzowany cel i rozwój. Jednak od kilku dni spędza mi sen z powiek wizja braku środków finansowych na dopięcie przedsięwzięcia, wiec cały czas zwlekam z zarejestrowaniem firmy bo podobno wtedy szanse na otrzymanie funduszy z tego projektu przepadają.
Proszę o poradę gdzie się udać, do kogo dzwonić w pierwszej kolejności...
pozdrawiam

ps. aktualnie jestem zatrudniony na umowę na czas określony więc w PUP-ie chyba nie będę (...) Zobacz więcej
20.01.2009, 01:35
Sylwia

Sylwia Bojarowska-Nowak konsultant Głównego
Punktu
Informacyjnego
Funduszy Europe...

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Witam,

Pomorskie w Unii to marka wszystkich funduszy europejskich w województwie pomorskim. W latach 2007-2013 jest kilka programów, z których można pozyskać środki na różne inwestycje, dlatego chcieliśmy pomorskim mieszkańcom, samorządom, organizacjom pozarządowym, szkołom, szpitalom, przedsiębiorcom itp. ułatwić możliwość dotarcia do informacji na temat funduszy unijnych. Za każdy program odpowiada inna instytucja i jeżeli ktoś chce uzyskać globalną informację to jest to utrudnione. Dlatego właśnie stworzyliśmy Główny Punkt Informacyjny oraz markę Pomorskie w Unii.

Program, który Pana interesuje to jeden z dostępnych w tym okresie programów operacyjnych nazywający się Kapitał Ludzki. W nim właśnie znajduje się działanie 6.2.

Aby uzyskać informacje na interesujący Pana temat proponuję zadzwonić do naszego punktu do konsultantki Eweliny Zbieg, tel. 058 326 81 48. Koleżanka na pewno Panu pomoże i wszystko wyjaśni. Proszę tylko o telefon w poniedziałek, ponieważ do poniedziałku koleżanka jest nieobecna.
(...) Zobacz więcej
21.01.2009, 09:53
Marcin

Marcin P. Właściciel BRIKOL

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Witam ponownie
Czy można składac wnioski do dwóch niezależnych beneficjentów działających w obszarze mojego zamieszkania, POKL działanie 6.2
Mam taka mozliwość nabór wniosków w jednym programie trwa do piątku a drugi program startuje za dwa tygodnie. A może jest jakaś rejestracja i każde kolejny wniosek jest oddalany. Dodam, że nie zależy mi na finansowaniu z dwóch źródeł a jedynie na zwiększeniu (...) Zobacz więcej
27.01.2009, 12:17
Sylwia

Sylwia Bojarowska-Nowak konsultant Głównego
Punktu
Informacyjnego
Funduszy Europe...

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Witam,

Nie wystepuja żadne przeciwskazania co do składania wniosków do dwóch niezależnych beneficjentów działających w obszarze zamieszkania w ramach POKL działanie 6.2. Oczywiście nie ma możliwości korzystania z dwóch źródeł finansowania tej samej działalności (...) Zobacz więcej
28.01.2009, 15:26
Marcin

Marcin P. Właściciel BRIKOL

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Witam uzyskałem już olbrzymią pomoc od Was w postaci kontaktów telefonicznych, jestem naprawdę wdzięczny. Jednak abym mógł przejść do dalszego etapu i zgłosić się do podmiotu przeprowadzającego szkolenia chciałbym prosić jeszcze o kilka odpowiedzi na pytania, które pomogą mi ocenić czy w ogóle mam szanse na wsparcie. Gdyż mój przypadek jest chyba nieco bardziej skomplikowany.

pyt.1

Jeśli Program dotyczy danego województwa i mogą brać w nim udział mieszkańcy powiatu X. To czy koniecznością jest założenie firmy i prowadzenie fizycznie działalności w danym powiecie czy można zarejestrować firmę w powiecie X z siedzibą w mieście Y (w innym województwie)? Gdyż szczególne warunki a raczej walory logistyczne do tego zmuszają.

pyt.2

Co w przypadku gdy planowane przedsiębiorstwo ma być spółką osobową z dwoma właścicielami, z których tylko jeden jest zameldowany w obszarze objętym wsparciem a drugi jest z poza tego obszaru. Czy taka firma może powstać w ramach działania 6.2?

Proszę o odpowiedź lub odesłanie do konkretnej literatury, gdyż sam nie potrafię sie odnaleźć w tych zawiłościach.Marcin Poźniak edytował(a) ten post dnia 29.01.09 o godzinie 23:27
29.01.2009, 18:33
Sylwia

Sylwia Bojarowska-Nowak konsultant Głównego
Punktu
Informacyjnego
Funduszy Europe...

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Witam,

Niestety choroba rozłożyła naszą specjalistkę od Kapitału Ludzkiego i będzie mogła Panu odpowiedzieć dopiero pod koniec tygodnia. Jeżeli zależy Panu na czasie to najlepiej byłoby, gdyby zadzwonił Pan do punktu konsultacyjnego w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli tego departamentu, który odpowiada za KL w naszym województwie. Nr tel. 058 326 82 15, email: h.kalenik (...) Zobacz więcej
2.02.2009, 08:34
Marcin

Marcin P. Właściciel BRIKOL

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Dzwoniłem na powyższy numer i pani mi powiedziała, że programy się już zakończyły, rekrutacji już nie ma. Uświadomiłem pani z którą rozmawiałem, że jest w błędzie bo od 2 tygodni sledze temat i cały czas mi wszyscy każą czekać aż się rozpocznie program i zaczną zbierać wnioski....

proszę wybaczyć ale w końcu do kogo można się dodzwonić, żeby sięgnąć po te pieniądze. To przestaje być już śmieszne co chwile ktoś choruje, lub kogoś nie ma.

ps. zaczynam się zastanawiać dlaczego tylko ja uczestniczę tym forum - bo chyba wszyscy inni już poszli po rozum do głowy i zbierają własne pieniądze bo te UNIJNE (...) Zobacz więcej
3.02.2009, 11:37
Sylwia

Sylwia Bojarowska-Nowak konsultant Głównego
Punktu
Informacyjnego
Funduszy Europe...

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Witam,

Czy kontaktował się Pan z instytucjami, które dostały środki na pomoc osobom chcącym założyć działalność gospodarczą (moja informacja z 9.01.2009, 13:56)? Tylko te instytucje są Panu w stanie odpowiedzieć czy zakończyły już nabór uczestników czy nie. Najlepiej byłoby, gdyby Pan zapytał ich również o kryteria wg. których robią nabór.

Proponuję również przyjechać do naszego punktu (dane teleadresowe są w moim profilu) lub zadzwonić do nas 058 326 81 48, koleżanka jest już dzisiaj w pracy, i porozmawiać. Najlepiej jest wyjaśnić wszystko w bezpośrednim (...) Zobacz więcej
5.02.2009, 08:23
Marcin

Marcin P. Właściciel BRIKOL

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Kontaktowałem się z instytucjami przeprowadzającymi szkolenia. Swoją ostatnia wypowiedzią zamknąłem temat Mojej drogi o dofinansowanie, tylko po prostu zapomniałem dodać, że w mieście gdzie mieszkam (Człuchów)nie ma żadnej instytucji szkoleniowej nikt nie prowadzi programu, w mieście sąsiednim (Chojnice) gdzie mógłbym się zameldować u rodziny też nie ma szans na dofinansowanie. Chyba, że się zakłada spółdzielnie socjalną, w powiecie kościerzyńskim, gdzie mógłbym się zameldować u babci jest prowadzony program KL działanie 6.2 dwa ośrodki szkolą i zbierają wnioski, tylko, że powiedzieli mi, że Niech pan sobie odpuści bo to programy dla bezrobotnych i w jednym programie trzeba mieć nawet jakiś tam staż bezrobocia...

Więc ja chciałbym się już tylko dowiedzieć jak to jest że nazwaliście forum "Pomorskie w Unii" bo ja to sprawdziłem i się nie zgadzam! Pomorskie nie jest w Unii w unii jest lubuskie, wielkopolskie bo sprawdziłem... Są tam programy wsparcia dla każdej grupy społecznej planującej (...) Zobacz więcej
5.02.2009, 09:43
Sylwia

Sylwia Bojarowska-Nowak konsultant Głównego
Punktu
Informacyjnego
Funduszy Europe...

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Marcin Poźniak:
Witam uzyskałem już olbrzymią pomoc od Was w postaci kontaktów telefonicznych, jestem naprawdę wdzięczny. Jednak abym mógł przejść do dalszego etapu i zgłosić się do podmiotu przeprowadzającego szkolenia chciałbym prosić jeszcze o kilka odpowiedzi na pytania, które pomogą mi ocenić czy w ogóle mam szanse na wsparcie. Gdyż mój przypadek jest chyba nieco bardziej skomplikowany.

pyt.1

Jeśli Program dotyczy danego województwa i mogą brać w nim udział mieszkańcy powiatu X. To czy koniecznością jest założenie firmy i prowadzenie fizycznie działalności w danym powiecie czy można zarejestrować firmę w powiecie X z siedzibą w mieście Y (w innym województwie)? Gdyż szczególne warunki a raczej walory logistyczne do tego zmuszają.
Odpowiedź:
Zgodnie z kryteriami dostępu podanymi w Planie działania dla priorytetu VI do działania 6.2 :

Kryterium obszaru realizacji:

Obszar województwa pomorskiego.
- Określenie ww. kryterium:
- ma na celu zagwarantowanie, że działania projektowe będą oddziaływały na poprawę sytuacji na rynku pracy w województwie pomorskim

Firmy musi być zarejestrowana oraz posiadać siedzibę na terenie województwa Pomorskiego
pyt.2

Co w przypadku gdy planowane przedsiębiorstwo ma być spółką osobową z dwoma właścicielami, z których tylko jeden jest zameldowany w obszarze objętym wsparciem a drugi jest z poza tego obszaru. Czy taka firma może powstać w ramach działania 6.2?
Odpowiedź: W ramach PO KL 6.2 istnieje jedynie możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
Proszę o odpowiedź lub odesłanie do konkretnej literatury, gdyż sam nie potrafię sie odnaleźć w tych zawiłościach.Marcin Poźniak edytował(a) ten post dnia 29.01.09 o godzinie 23:27
5.02.2009, 16:13
Piotr

Piotr Karwan prezes zarządu

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

w 2004 roku rozpocząłem rejestrację działalności gospodarczej tj. dokonałem wpisu do ewidencji działalności gosp. oraz uzyskałem nr regon i na tym poprzestałem - nie ukończyłem rejestracji (brak NIP i nie zgłoszenia do ZUS) i nie prowadziłem tej działalności.

czy starając sie o wsparcie fninasowe w ramach PO KL 6.2 działalność ta zostanie potraktowana jako zarejestrowana co wykluczy mnie automatycznie z możliwości ubiegania się o wsparcie ?
czy w związku z niepełną rejestracją działalności i nie prowadzeniem jej będe mógł ubiegać się o wsparcie w ramach Programu?
(...) Zobacz więcej
14.03.2009, 00:20

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

W ramach PO KL działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, osobami korzystającymi bezpośrednio ze wsparcia mogą być jedynie osoby fizyczne zaierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób, które posiadały zarejsetrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
Wyklucza to Pana z możliwość skorzystania z dotacji o ile nie zamknie Pan działaności gospodarczej i nie upłynie wymagany okres, nawet jeśli nie zgłosił Pan tego faktu do Urzedu Skarbowego (...) Zobacz więcej
24.03.2009, 15:49

konto usunięte

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Witam,

czy aktualnie również planowane/wdrażane są tego typu projekty dotyczące dofinansowania z UE. Będe wdzięczna za informacje lub (...) Zobacz więcej
4.09.2009, 01:45

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Jolanta Małgorzata Darul:
Witam,

czy aktualnie również planowane/wdrażane są tego typu projekty dotyczące dofinansowania z UE. Będe wdzięczna za informacje lub link.
Pzdr,

W ostatnim z konkursów w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" wnioski można było składać do 14 sierpnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku.

Informacje o kolejnych konkursach można znaleźć na stronie http://www.wrotapomorza.pl/pl/defs

lub bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym dla Programu operacyjnego Kapitał Ludzki
tel. 058 32 68 221
m.ewertowska@woj-pomorskie.pl
4.09.2009, 17:31

konto usunięte

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Dziękuje (...) Zobacz więcej
14.09.2009, 00:00
Sławomir

Sławomir Miechowicz Wyobraźnia jest
ważniejsza niż
wiedza

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Unia europejska daje wiele możliwości dofinansowania założenia działalności gospodarczej. Jest działanie 6.2 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej z PROW 2007-2013. Sporo informacji i aktualności na ten temat można znaleźć na stronie http://dofinansowaniedlafirm.pl
22.01.2011, 19:07
Sławomir

Sławomir Miechowicz Wyobraźnia jest
ważniejsza niż
wiedza

Temat: Dofinansowanie z UE na założenie działalności gospodarczej

Do 3 czerwca 2011 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. W ramach konkursu przewidziano dotacje dla firm prowadzących działalność w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 1 rok.
Nabór wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 9 maja do 3 czerwca 2011 r. Podczas oceny nie będzie brana pod uwagę kolejność składania wniosków.

Jak podaje serwis DofinansowanieDlaFirm.pl wysokość dofinansowania może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem tj. 490 000 zł. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość dofinansowania może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem tj. 560 000 zł.
16.05.2011, 21:44Zobacz dyskusje w grupie Pomorskie w Unii

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do