Temat: Dla początkujących

Czy można prosić o wytłumaczenie terminów występujących przy dokonywanu zlecenia: ?

1. Ważność:
- do dnia
- DOM
- WuA
- WiN

2. WUJ

3. OTP

4. Typ ceny:
- z limitem
- PKC
- PCR
- PCRO

5. (...) Zobacz więcej
11.06.2009, 12:06

konto usunięte

Temat: Dla początkujących

1. Ważność zlecenia:
- do dnia => Określa konkretną datę, do której zlecenie będzie ważne.
- dom => Zlecenie z ważnością domyślną, ważne bezterminowo. W praktyce zlecenia z ważnością domyślną oczekują w arkuszu do ostatniej sesji giełdowej roku.
- wua => Wykonaj lub anuluj - ważne jest do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w kilku transakcjach). Zlecenie takie jest realizowane natychmiast po wprowadzeniu, ale wyłącznie w całości - nie może być zrealizowane częściowo. Jeśli układ zleceń w arkuszu po przeciwnej stronie nie pozwala na realizację zlecenia w całości, traci ono ważność.
- wia => Wykonaj i anuluj - zlecenie obowiązuje do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli jest realizowane jednocześnie w kilku transakcjach). Zlecenie takie jest realizowane natychmiast po wprowadzeniu i może zostać zrealizowane częściowo. Jeżeli będzie zrealizowane częściowo, niezrealizowana część zlecenia traci ważność. Zlecenie to może być przekazane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, z wyjątkiem fazy interwencji.

2. WUJ => Zlecenie z warunkiem wielkości ujaw­nianej (WUJ) - umożliwia ukrycie ilości papierów, które chcemy sprzedać/kupić. Realizacja przebiega zgodnie z określonymi parametrami.

3. OTP => odroczony termin płatności, więcej na: http://bossa.pl/edukacja/warset/otp.html

4. Typ ceny:
- Z limitem => Klient określa cenę, po jakiej chce kupić lub sprzedać dany instrument finansowy. W przypadku kupna jest to cena, powyżej której składający zlecenie nie godzi się na jego realizację, zaś dla zleceń sprzedaży jest to cena, poniżej której Klient nie chce pozbyć się instrumentów finansowych. Limit ceny wprowadza się w polach zł, gr. Wartość groszy należy wpisać w postaci dwóch cyfr, np. 05 dla 5 gr. W przypadku obligacji limit należy wprowadzić w procentach wartości nominalnej w polach zł i gr, np. 100,1 należy wpisać w pole zł 100 oraz w pole gr należy wpisać 10, a w przypadku kontraktów terminowych limit należy wprowadzić w punktach indeksowych w polu zł.
- PKC => Zlecenie po każdej cenie, może być przekazane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, z wyjątkiem fazy interwencji i fazy dogrywki. Zlecenie PKC złożone w trakcie przyjmowania zleceń na otwarcie, na zamknięcie, na notowania jednolite oraz w okresie równoważenia rynku podlega realizacji odpowiednio po kursie otwarcia, zamknięcia, kursie jednolitym lub kursie określonym w wyniku równoważenia rynku. Zlecenia PKC nie podlegają modyfikacji w fazie interwencji. Natomiast w fazie notowań ciągłych, z wyjątkiem okresów równoważenia rynku, jeżeli na realizację czeka co najmniej jedno zlecenie przeciwstawne z limitem ceny, zlecenie PKC podlega realizacji po cenie lub cenach zgłoszonych wcześniej, a niezrealizowanych najlepszych zleceń przeciwstawnych (odpowiednio sprzedaży lub kupna). Jeżeli w chwili składania zlecenia po każdej cenie w fazie notowań ciągłych, w arkuszu nie ma zleceń przeciwstawnych z limitem ceny, zapewniających pełną realizację zlecenia po każdej cenie, to rozpoczyna się proces równoważenia rynku, a zlecenie po każdej cenie traci ważność.
- PCR => Zlecenie po cenie rynkowej, może być wprowadzone na giełdę wyłącznie w trakcie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Zlecenia te wykonywane są po cenie zgłoszonego wcześniej, a niezrealizowanego najlepszego zlecenia przeciwstawnego. Niezrealizowana część zlecenia po cenie rynkowej staje się zleceniem z limitem równym kursowi, po jakim została zawarta ostatnia transakcja. System nie przyjmie zlecenia po cenie rynkowej, jeśli po przeciwnej stronie rynku nie ma przynajmniej jednego oczekującego zlecenia przeciwstawnego.
- PCRO => Zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie, może być przekazane na giełdę jedynie w fazie przyjmowania zleceń na otwarcie i na zamknięcie w systemie notowań ciągłych i w systemie kursu jednolitego oraz w okresach równoważenia rynku. Jest ono realizowane odpowiednio po kursie otwarcia, po kursie zamknięcia, po kursie jednolitym lub po kursie określonym w wyniku równoważenia. Niezrealizowana część zlecenia staje się zleceniem z limitem ceny równym odpowiednio: kursowi otwarcia, kursowi zamknięcia, kursowi jednolitemu lub kursowi określonemu w wyniku równoważenia rynku. Zlecenie to nie może zawierać dodatkowych warunków limitu aktywacji, wielkości minimalnej i wielkości ujawnianej, a także nie może być modyfikowane w fazie interwencji.

5. LimitAkt => Zlecenie z limitem lub bez limitu ceny. Pojawia się w arkuszu zleceń dopiero w momencie przekroczenia przez kurs rynkowy określonego w zleceniu poziomu.

6. WMin => W zleceniu z minimalną wielkością (wolumenem) wykonania należy określić liczbę instrumentów finansowych, poniżej której Klient nie zgadza się na realizację dyspozycji. Tego typu zlecenie może być przekazane na giełdę jedynie w fazie dogrywki oraz w trakcie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Jeśli układ zleceń w arkuszu zleceń nie pozwala na realizację zlecenia w minimalnej wielkości określonej przez Klienta, zlecenie takie jest odrzucane. Po częściowej realizacji (uwzględniającej warunek minimum) zlecenia pozostała jego część zostaje w arkuszu zleceń jako zlecenie bez warunku minimalnej wielkości wykonania.

Na podstawie DM BZWBK, Bossa, Bankier i Google :)
11.06.2009, 12:32

Temat: Dla początkujących

Wielkie dzięki :)
11.06.2009, 12:51

Temat: Dla początkujących

Marcin Gruszka:
6. WMin => W zleceniu z minimalną wielkością (wolumenem) wykonania należy określić liczbę instrumentów finansowych, poniżej której Klient nie zgadza się na realizację dyspozycji. Tego typu zlecenie może być przekazane na giełdę jedynie w fazie dogrywki oraz w trakcie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Jeśli układ zleceń w arkuszu zleceń nie pozwala na realizację zlecenia w minimalnej wielkości określonej przez Klienta, zlecenie takie jest odrzucane. Po częściowej realizacji (uwzględniającej warunek minimum) zlecenia pozostała jego część zostaje w arkuszu zleceń jako zlecenie bez warunku minimalnej wielkości wykonania.
A jak to się ma do opłat pobieranych przez biuro maklerskie/bank? Jeśli składam zlecenie na np. 2000 akcji; a ten najpierw kupuje mniej (bo więcej nie ma dostępnych), a potem dokupuje. To czy pobiera dwa razy opłatę?Aleksandra Piołun edytował(a) ten post dnia 13.06.09 o godzinie 20:08
13.06.2009, 20:07

konto usunięte

Temat: Dla początkujących

Z reguły nie, opłata dotyczy wolumentu zrealizowanego zlecenia niezależnie od tego czy Biuro Maklerskie realizuje zlecenie w ednej transakcji czy w kilku , czyli jesli masz np prowizję "0,39% ale nie mniej niż 3 zł" to przy zleceniu 2000 sztuk po 1 zł każda, które będzie zrealizowane po cenie 1 zł w następujących transakcjach pobierze
1. transakcja 500 szt. - 3 zł
2. transakcja 200 szt. - 0 zł
3. transakcja 300 szt. - 0,9 zł
4. transakcja 1000 szt - 3,90 zł

W momencie składania zlecenia, Biuro Maklerskie blokuje środki na pokrycie zakupu po maksymalnej podanej przez ciebie cenie oraz prowizję od tej wartości.
Jeśli zlecenie zostanie zrealizowane po niższej cenie lub nie zostanie zrealizowane w całości (np. zlecenie z terminem ważności) wtedy nadwyżka pobranej prowizji wraca z powrotem (...) Zobacz więcej
13.06.2009, 23:44
Michał

Michał Szklarzewski IT Project Manager |
Przedsiębiorca

Temat: Dla początkujących

Aleksandra Piołun:
A jak to się ma do opłat pobieranych przez biuro maklerskie/bank? Jeśli składam zlecenie na np. 2000 akcji; a ten najpierw kupuje mniej (bo więcej nie ma dostępnych), a potem dokupuje. To czy pobiera dwa razy opłatę?Aleksandra Piołun edytował(a) ten post dnia 13.06.09 o godzinie 20:08

Z ciekawości, zdecydowałaś się na BRE? :)
15.06.2009, 19:48

Temat: Dla początkujących

Alior
15.06.2009, 21:02Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do