Piotr

Piotr Wojciechowski WSPÓLNIK w
EUROBUSINESS i
POŁONINY

Temat: Dotacje do "małej" produkcji prądu


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako podmiot wdrażający Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 umożliwiła, w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, ubieganie się o dotację do „małej” produkcji prądu. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników będą przyjmowane w terminie kwiecień-maj 2013 roku.

O pomoc ubiegać się mogą:

- osoby fizyczne zameldowane na terenie miejscowości poniżej 5000 mieszkańców

- osoby prawne podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą - także takie, które na terenie miejscowości do 5000 mieszkańców założą swój oddział (również spółki z o.o. w organizacji)

- spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej , wspólnicy spółek cywilnych prowadzące (y) działalność gospodarczą -
- także takie, które na terenie miejscowości do 5000 mieszkańców założą swój oddział

Jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników (dotyczy wszystkich beneficjentów).

Na jakie operacje może być przyznana pomoc?

Poza klasycznymi działalnościami mogą Państwo ubiegać się o dotację do postawienia instalacji fotowoltaicznych służących do produkcji prądu z energii słonecznej (istnieje również możliwość połączenia klasycznej dotacji na sprzęt, wyposażenie czy prace remontowo-budowlane z inwestycją w instalację fotowoltaiczną).

Co to jest instalacja fotowoltaiczna, jak działa?

Instalacja fotowoltaiczna składa się z włókien fotowoltaicznych, które działają w taki sposób, że produkują prąd z energii słonecznej. Włókna mają o wiele większa moc i efektywność niż klasyczne solary. O ile te ostatnie używa się do zaspakajania domowych potrzeb związanych z ciepłem i elektrycznością, to instalacja fotowoltaiczna służy do produkcji prądu na skalę przemysłową. Żywotność włókien oblicza się na 25 lat, producenci dają gwarancję niezawodności na 10 lat.


Jakie efekty może przynieść posiadanie "małej" instalacji fotowoltaicznej?

Mała instalacja fotowoltaiczna to taka, która produkuje nie więcej niż 40 kW prądu. Koszt takiej instalacji to 200 000 - 300 000 zł. Niezależnie od regionu w Polsce, taka instalacja wyprodukuje dla nas ok 40 000 zł przychodu rocznie. Dla jej postawienia potrzeba ok. 350 metrów kwadratowych dachu lub około 800 metrów kwadratowych gruntu (0,8 ara).


Maksymalny poziom dofinansowania i wysokość pomocy

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji lub w formie zaliczki (połowa dotacji wypłacana jest przed realizacją projektu, druga po jego zakończeniu). Maksymalny poziom pomocy finansowej wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 300 000 zł. Na każde otrzymane 100 000 zł dofinansowania przedsiębiorca ma obowiązek stworzyć 1 etat na okres 2 lat.

Jakie udogodnienia dla "małych" producentów prądu przewidział prawodawca?


Polska do roku 2012 miała mieć w swojej sieci 20% prądu "zielonego". Wynika to z ustaleń pomiędzy polskim rządem, a Komisją Europejską. Nic z tych założeń nie wyszło. Komisja Europejska nałożyła na Polskę karę za niedostosowanie się do postanowień. Kara ta to 90 000 euro dziennie. Jej wyegzekwowanie odłożono do końca 2020 r. Jeżeli do tego momentu nie będziemy mieć w sieci wspomnianych 20% prądu "zielonego", to kara zostanie naliczona i wyegzekwowana. Sprawa jest poważna, rząd miał do wyboru: albo wpuścić na rynek energetyczny wielkich producentów z Niemiec lub Hiszpanii (w tych krajach fotowoltaika jest już bardzo popularna), albo rozbudować sieć krajowych, małych producentów prądu.

Wedle przepisów, które wejdą w życie już niebawem, wielcy producenci prądu (PGE, Tauron, Energaa i inni) będą mieli obowiązek skupować prąd od "małych" producentów prądu i to po cenie ustalonej w ustawie. Będzie ona wynosiła dwukrotność ceny wyprodukowania analogicznej ilości prądu przez dużego producenta. Ponadto duży producent prądu na swój koszt będzie musiał przyłączyć mała instalacje do sieci.

Mały producent prądu nie będzie potrzebował koncesji na produkcję prądu, a do postawienia instalacji nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Skąd wziąć środki na wkład własny?

90% osób starających się o dotację w ramach poddziałania 312 korzysta z kredytu do pokrycia wkładu własnego (50%, w przypadku instalacji fotowoltacznej o mocy 40kW 100 000 - 150 000 zł). Dobra wiadomość jest taka, że kilka banków nie zażąda od nas dodatkowego zabezpieczenia dla kredytu (włókna fotowoltaiczne stanowią zabezpieczenie kredytu w 100%). Środki z wyprodukowanego prądu pozwolą na spłatę kredytu (nie trzeba będzie dokładać środków z własnej kieszeni, by spłacić kredyt).

Pomoc Eurobusiness

Nasza firma może pomóc Państwu:
- pozyskać i rozliczyć dotację
- pozyskać kredyt na wkład własny

Więcej informacji o samej fotowoltaice, dotacji i kredycie pod numer tel. 89 677 22 77 oraz pod adresem sekretariat@e-cc.pl
7.03.2013, 08:58
Piotr

Piotr Wojciechowski WSPÓLNIK w
EUROBUSINESS i
POŁONINY

Temat: Dotacje do "małej" produkcji prądu

Sprawa ciągle jest aktualna, ale tylko już w części województwa. Szczególy na: http://www.e-cc.pl/dotacje/7-przedsibiorcy/104-podkarp...
9.05.2013, 12:17Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do