Maciej

Maciej Majak Kierownik kontraktu,
kierownik budowy.

Temat: Metodologia sporządzania świadectw energetycznych

W listopadzie b.r. ukazało się przedmiotowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury.
Jaka jest w waszej ocenie metodologia zaproponowana ostatecznie przez ministerstwo?
Proponuję ten post wykorzystywać do wymiany informacji w konkretnych przypadkach obliczeniowych przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej konkretnego lokalu lub (...) Zobacz więcej
17.11.2008, 11:56

Temat: Metodologia sporządzania świadectw energetycznych

zgadzam się. Zacząłem kurs, więc póki co zaczynam rozgryzać wszystko. Jest kilka niejasności, ale z drugiej strony o konkretach będę (...) Zobacz więcej
17.11.2008, 14:29
Artur

Artur D. inżynier sanitarny,
ciepłownik, audytor

Temat: Metodologia sporządzania świadectw energetycznych

Jestem do dyspozycji. Znam to rozporządzenie od podstaw i (...) Zobacz więcej
17.11.2008, 16:41
Kamil

Kamil Ciok Inżynier budownictwa
- Kosztoryszant -
Specjalista ds.
za...

Temat: Metodologia sporządzania świadectw energetycznych

Uwagi do metodologii artykuł ze strony: http://audytor.epbd.pl/index.php?kat=1&page=171

27 uwag do metodologii

Mamy wreszcie "metodologię" - oto pierwsze z uwag do treści rozporządzenia z dnia 6 listopada, przygotowane przez Piotra Narowskiego i Piotra Wereszczyńskiego.

1) Rozporządzenie powołuje się na normę PN EN 13790:2006, która została zastąpiona normą PN EN 13790:2008, w której całkowicie zmieniono numerację wzorów oraz metod obliczeniowych.

2) Jak należy obliczać wewnętrzną pojemność cieplną – czego ona dotyczy – ścian wewnętrznych, zewnętrznych czy może obu?

3) Jakich wymiarów użyć do obliczania powierzchni ścian – w osi, zewnętrznych, wewnętrznych?

4) Dlaczego istnieje ograniczenie do 0,1 m przy obliczaniu pojemności cieplnej – czy dotyczy to wszystkich budynków?

5) Dlaczego przyjęto domyślne wartości parametru numerycznego ah = 1 i stałej czasowej th = 15h?Czy można je przyjmować dla wszystkich rodzajów budynków w Polsce? Czy ktoś przeprowadził takie badania? < BR>
6) Współczynniki redukcyjne btr (tab. 6) nie zgadzają się z normami PN EN dot. obliczania zapotrzebowania na ciepło.

7) Obliczenia strat ciepła powołują się na normę PN EN 12831, dla której metodami wzorcowymi obliczeń są normy PN EN 13789 oraz PN EN 13370 należy więc powołać się na te normy a nie 12831.

8) W jaki sposób uwzględniono mostki cieplne w przegrodach? Na jakie tablice mostków cieplnych powołuje się to rozporządzenie – jakie obliczenia szczegółowe?

9) Przy obliczeniach obwodu charakterystycznego podłogi na gruncie nie określono w jaki sposób określać powierzchnię i obwód podłogi – czy w świetle podłogi czy po obwodzie zewnętrznym budynku.

10) W przypadku określania ilości powietrza wentylacyjnego pomieszano kilka normatywów – brak spójności w tym temacie – norma PN 03034, norma PN EN 13790, wiedza techniczna, norma PN EN 12831 – czyli róbcie jak umiecie a najczęściej nie umiecie to przyjmijcie co się wam podoba.

11) Tab 8. współczynniki korekcyjne nachylenia to jakiś relikt przeszłości - w danych klimatycznych podane są sumy natężenia promieniowania słonecznego dla podstawowych azymutów i pochyleń.

12) Na jakiej podstawie podano wartości w tabeli 10 – moce wewnętrznych zysków ciepła – to nawet w wycofanej normie PN 02025 było lepiej zrobione.

13) Liczenie zysków ciepła od instalacji rurowych w budynku w porównaniu z powyższym jest jakimś kompletnym nieporozumieniem.

14) Nie określono w jaki sposób obliczać straty ciepła do sąsiednich stref cieplnych – założenie braku przepływu ciepła wydaje się błędne.

15) Tab. 19 To ciekawe, że moc napędów systemów ogrzewania odniesiono do pola powierzchni ogrzewanej – kuriozum – wynika z tego, że moc pomp zależy od powierzchni domu lub mieszkania.

16) W jaki sposób określono współczynniki strat ciepła przez wentylację – wzory 1.38 i 1.39 oraz wewnętrzne zyski ciepła ?

17) Do obliczeń zapotrzebowania energii do chłodzenia budynku w punkcie 3.2.2 zastosowano odniesienie do normy PN EN 13790 bez odniesienia do roku jej wydania – pominięto to celowo ponieważ obowiązująca norma PN EN 13790:2008 jest tylko w oryginale i nie powołano się na całość metody obliczeniowej przedstawionej w tej normie.

18) Zastosowana metoda miesięczna do obliczeń zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynku zakłada występowanie sezonu chłodniczego dla budynków, który w klimacie Polski praktycznie nie istnieje – występuje natomiast duża dynamika zapotrzebowania na chłód dla budynków – wydaje się, że metoda bilansów miesięcznych będzie prowadziła do dużych błędów.

19) Metoda miesięczna dla chłodzenia nie obejmuje energii związanej z przygotowaniem powietrza – nie uwzględnia przygotowania powietrza wentylacyjnego i związanej z tym energii przemian wilgotnego powietrza – jest to źródło poważnych błędów w obliczaniu zapotrzebowania na energię do chłodzenia.

20) W metodzie miesięcznej chłodzenia nie uwzględnia się różnych rodzajów systemów wentylacyjno – klimatyzacyjnych, które mają duże znaczenie w procesie chłodzenia budynków.

21) W metodzie obliczania zapotrzebowania na cwu jedynymi parametrami zmiennymi jest w zasadzie liczba jednostek użytkowych – co powoduje, że nie rozróżnia się czy budynek wyposażony jest w starą instalację i cieknącą armaturę czy w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne umożliwiające zmniejszenie zużycia wody i energii bez pogarszania komfortu jego użytkowania – wszyscy mają tak samo – socjalizm pełną gębą.

22) W metodzie obliczania zapotrzebowania na energię do oświetlenia nie ma odniesienia do wymaganego poziomu oświetlenia – wynika z tego, że jeżeli ktoś stosuje w szpitalu oświetlenie żarowe przy kilkukrotnie obniżonym natężeniu oświetlenia to jest to obiekt o niskim zużyciu energii na oświetlenie – a nie jest ważne, że w tych pomieszczeniach nic nie widać – jedna 40 watowa żarówka na korytarzu i budynek będzie w najwyższej klasie energetycznej.

23) W jakim celu przedstawiono tabelę 2 w załączniku 3? Jeżeli po to by wykazać jak się liczy średnie ważone po czasie to chyba jest to nieporozumienie.

24) W treści rozporządzenia jest: „Uzyskaną w wyniku obliczeń wartość wskaźnika EP porównuje się z odpowiednią wartością referencyjną EP wynikającą z wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej budynku i techniki instalacyjnej oraz sposobu zaopatrzenia w energię.” – w jaki sposób dokonuje się tego porównania?

25) W jaki sposób ocenia się budynek zasilany różnymi nośnikami energii przeznaczonymi na ten sam energetyczny – np. ogrzewanie częściowo elektryczne częściowo z kotłowni gazowej?

26) Co to jest „jakość energetyczna osłony zewnętrznej budynku” we wzorze świadectwa – takie pojęcie nie jest zdefiniowane – czy to współczynnik przenikania ciepła ścian, a może ścian z oknami, a może też uwzględniono mostki cieplne a być może dołożono dach i przegrody przyległe do gruntu – ciekawostka.

27) Czy EP wyznacza się raz – czy może dwa razy?
19.11.2008, 21:36

Temat: Metodologia sporządzania świadectw energetycznych

3) Jakich wymiarów użyć do obliczania powierzchni ścian – w osi, zewnętrznych, wewnętrznych?

Można i takich i takich ale trzeba być konsekwentnym. W normie są zewnętrzne, więc po co utrudniać sobie życie (...) Zobacz więcej
20.11.2008, 09:55

Temat: Metodologia sporządzania świadectw energetycznych

7) Obliczenia strat ciepła powołują się na normę PN EN 12831, dla której metodami wzorcowymi obliczeń są normy PN EN 13789 oraz PN EN 13370 należy więc powołać się na te normy a nie 12831.

Aby powołać się na normy te, należy wpierw powołac się na 12831 a potem z niej (...) Zobacz więcej
20.11.2008, 09:57

Temat: Metodologia sporządzania świadectw energetycznych

1) Rozporządzenie powołuje się na normę PN EN 13790:2006, która została zastąpiona normą PN EN 13790:2008, w której całkowicie zmieniono numerację wzorów oraz metod obliczeniowych.

Norma PN EN 13790:2008 jest tak zwaną normą uznaniową. Po polsku jest tylko pierwsza strona, reszta w języku angielskim. Co prawda obowiązuje, ale można korzystać z PN EN 13790:2006. A birze się to stąd, że komiten normalizacyjny ma 3 lata na przetłumaczenie (...) Zobacz więcej
20.11.2008, 11:35

Temat: Metodologia sporządzania świadectw energetycznych

9) Przy obliczeniach obwodu charakterystycznego podłogi na gruncie nie określono w jaki sposób określać powierzchnię i obwód podłogi – czy w świetle podłogi czy po obwodzie zewnętrznym budynku.

Wymiar charakterystyczny podłogi B
A - pole powierzchni podłogi w swietle scian
zewnetrznych, [m2],
P - obwód lub czesc obwodu podłogi w
obrysie scian zewnetrznych, [m],

wg normy (...) Zobacz więcej
20.11.2008, 11:42Zobacz dyskusje w grupie Certyfikaty Energetyczne

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do