Temat: Zmiana funduszy w ofercie AEGON.

Uprzejmie informujemy, że Komitet Inwestycyjny AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. dokonał corocznego przeglądu wyników ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (Fundusze) znajdujących się w ofercie Towarzystwa.
W jego wyniku podjęto decyzję o wprowadzeniu z dniem 18.06.2012 r. do oferty nowych Funduszy, rozszerzających możliwości inwestycyjne naszych Klientów. Do oferty Towarzystwa wprowadzono
22 dodatkowe Fundusze:
• Fundusze nominowane w PLN: UFK – PKO Skarbowy (PLN), UFK - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN), UFK - AEGON Akcji Rosyjskich (PLN), UFK - AEGON Akcji Tureckich (PLN),
UFK - Arka BZ WBK Energii (PLN), UFK - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN),
UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN);
• Fundusze nominowane w EUR: UFK - GLG European Equity Alternative (EUR), UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR), UFK - Franklin U.S. Opportunities (EUR), UFK - Fidelity Latin America (EUR), UFK - Fidelity Greater China (EUR), UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR), UFK - Credit Suisse Equity Global Prestige (EUR), UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR);
• Fundusze nominowane w USD: UFK - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD),
UFK - Franklin Income (USD), UFK - GLG European Equity Alternative (USD),
UFK - Templeton China (USD), UFK - Franklin India (USD), UFK - Fidelity ASEAN (USD), UFK - BlackRock Emerging Markets (USD).
Listy funduszy dostępnych w ramach poszczególnych produktów są dostępne po wybraniu danego produktu w Notowaniach http://www.aegon.pl/pl/Strona-glowna/Inwestycje/Notowa....
Klienci AEGON TU na Życie S.A. mogą ponadto sprawdzić listę funduszy dostępnych w ramach posiadanych przez nich programów inwestycyjno-ubezpieczeniowych za pośrednictwem aplikacji Twój Rachunek.
Jednocześnie informujemy, że Komitet Inwestycyjny AEGON podjął decyzję o wycofaniu z oferty Towarzystwa niektórych Funduszy. Wycofane zostaną:
• Fundusze nominowane w PLN: UFK - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN), UFK - Arka BZ WBK Zrównoważony (PLN), UFK - BPH Aktywnego Zarządzania (PLN), UFK - Arka BZ WBK Akcji (PLN), UFK - Idea Akcji (PLN), UFK - Skarbiec - Akcja (PLN), UFK - UniAkcje Małych
i Średnich Spółek (PLN), UFK - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (PLN), UFK - Idea Surowce Plus (PLN);
• Fundusze nominowane w EUR: UFK - AEGON Central European Equity (EUR),
UFK - BlackRock Continental European Flexible (EUR), UFK - BlackRock US Small & MidCap Opportunities (EUR), UFK - BlackRock Latin American (EUR), UFK - Schroder BRIC (EUR), UFK - JPMorgan Global Focus (EUR), UFK - BlackRock Emerging Markets (EUR),
UFK - Schroder Emerging Markets (EUR);
• Fundusze nominowane w USD: UFK - Templeton Global Bond (USD), UFK - Templeton Emerging Markets Bond (USD), UFK - Templeton Global Income (USD), UFK - HSBC Chinese Equity (USD), UFK - HSBC Indian Equity (USD), UFK - BlackRock Global SmallCap (USD), UFK - BlackRock Global Opportunities (USD), UFK - JPMorgan Emerging Markets Small Cap (USD).
Od dnia 18.06.2012 r. do wyżej wymienionych Funduszy nie będzie można składać zleceń Transferu środków oraz zmiany Alokacji Składki.
Jeżeli Państwa Klienci posiadają środki w wycofywanych Funduszach powinni złożyć zlecenie Transferu do innego Funduszu do dnia 18.09.2012 r. Po tym dniu środki zgromadzone
w wycofywanych Funduszach zostaną przeniesione do funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego albo funduszu gwarantowanego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych w zawartej umowie ubezpieczenia.
Jeżeli wycofywane Fundusze zostały również uwzględnione przez Państwa Klientów w Alokacji Składki, powinni dokonać zmiany Alokacji do dnia 18.09.2012 r. Po tym dniu Towarzystwo dokona automatycznej zmiany Alokacji Składki do funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego albo funduszu gwarantowanego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych w zawartej umowie ubezpieczenia.


Szanowmy Komitecie Inwestycyjny AEGON,

zmuszacie Klientów do realizowania strat na ich polisach poprzez takie decyzje.
Jeżeli Klient założył sobie długoterminową strategię inwestowania np. w fundusz BR Latin American, a Państwo wycofują go z oferty to Klient który obecnie jest na minusie musi tą stratę zrealizować.

Moim zdaniem jest to niewłaściwe zachowanie.

Wielu moich Klientów miało w/w fundusze i teraz co mam im powiedzieć na ten temat?
Realizujemy stratę bo Komitet Inwestycyjny tak zarządził, koniec kropka.
24.09.2012, 16:04Zobacz dyskusje w grupie AEGON

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do