Terra Szkolenia i Doradztwo

 0.0 0opinii
pracowników, obserwujących

Aktualności

Liczba obserwujacych profil: 40

KrzysztofBałękowski

Krzysztof Bałękowski zmienił stanowisko w firmie Terra Szkolenia i Doradztwo na Menadżer ds. sprzedaży i marketingu

PonownyStart

Ponowny Start rozpoczął pracę w Terra Szkolenia i Doradztwo na stanowisku Kierownik projektu

KrzysztofBałękowski

Krzysztof Bałękowski rozpoczął pracę w Terra Szkolenia i Doradztwo na stanowisku Menadżer operacyjny

AgnieszkaCzapiga

Agnieszka Czapiga rozpoczeła pracę w Terra Szkolenia i Doradztwo na stanowisku Trener

AkademiaOdpowiedzialnego Biznesu

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczeła pracę w Terra Szkolenia i Doradztwo na stanowisku Menadżer operacyjny

AnetaGadzińska

Aneta Gadzińska rozpoczeła pracę w Terra Szkolenia i Doradztwo na stanowisku Kierownik Projektu

JudytaWołek

Judyta Wołek rozpoczeła pracę w Terra Szkolenia i Doradztwo na stanowisku specjalista ds. organizacyjnych

JudytaWołek

Judyta Wołek rozpoczeła pracę w Terra Szkolenia i Doradztwo na stanowisku specjalista ds. organizacyjnych

BogumiłaKwasowiec-Pietroń

Bogumiła Kwasowiec-Pietroń rozpoczeła pracę w Terra Szkolenia i Doradztwo na stanowisku Menadżer Projektu

AgnieszkaGumiela

Agnieszka Gumiela rozpoczeła pracę w Terra Szkolenia i Doradztwo na stanowisku kierownik projektu